Συχνές ερωτήσεις για τον Έξυπνο Θερμοστάτη

Ακολουθεί λίστα με τις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τον Έξυπνο Θερμοστάτη. Απλά πατήστε πάνω σε μια ερώτηση και απευθείας θα οδηγηθείτε στην απάντηση.

Θέση σε λειτουργία

Ο προγραμματισμός δύο βημάτων επιτρέπει στον Έξυπνο Θερμοστάτη να τεθεί σε λειτουργία, ενώ το κτίριο δεν έχει ακόμη παραδοθεί. Το πλεονέκτημα: Η εγκατάσταση του θερμοστάτη μπορεί να ολοκληρωθεί κατά την κατασκευή του κτιρίου, ενώ η εκκίνηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε επόμενο χρόνο.

Εάν το δίκτυο WLAN δεν είναι διαθέσιμο (π.χ. αν το κτίριο βρίσκεται υπό κατασκευή), παραμένει εφικτή η εγκατάσταση του Έξυπνου Θερμοστάτη και η ολοκλήρωση της βασικής ρύθμισης με τη χρήση του οδηγού βήμα-προς-βήμα. Η σύνδεση στο διαδίκτυο και στο κινητό τηλέφωνο μπορούν να οριστούν σε επόμενο βήμα, ακόμη κι από τον τελικό χρήστη (θέση σε λειτουργία με τη λογική των δύο βημάτων).

Δεν απαιτείται εργαλείο προγραμματισμού. Ο ίδιος ο Έξυπνος Θερμοστάτης διαθέτει μενού ρύθμισης και προγραμματισμού.

Συσκευασία

Η συσκευασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα: τον Έξυπνο Θερμοστάτη (οθόνη και βάση επαφών), ένα μεταλλικό πλαίσιο για την τοποθέτηση, ένα σετ βίδες, έναν κωδικό ενεργοποίησης και ετικέτες καλωδίων, καθώς και πολύγλωσσες οδηγίες χρήσης.

Τα φυλλάδια διατίθενται σε πολλές γλώσσες (Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ελληνικά, Τούρκικα και Κινέζικα). Εσωκλείονται στη συσκευασία. Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή σας.

Ενεργειακή αποδοτικότητα

Τα «πράσινα» κτίρια διαθέτουν μεγαλύτερη αξία ενοικίασης και χαμηλότερα ενεργειακά κόστη. Ο Έξυπνος Θερμοστάτης συνοδεύεται από πιστοποίηση eu.bac κλάσης AA και ecodesign (813/2013) κλάσης IV.

Ο Έξυπνος Θερμοστάτης διαθέτει πολλούς τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.

1. Green Leaf: Η αντίστοιχη ένδειξη εμφανίζεται κόκκινη όταν η θέρμανση δεν λειτουργεί αποδοτικά. Με ένα απλό πάτημα ενεργοποιείται η λειτουργία Green Leaf. Με αυτό τον τρόπο ο Έξυπνος Θερμοστάτης ενεργοποιεί τη βέλτιστη ενεργειακά λειτουργία.
2. Αλγόριθμοι αυτο-εκπαίδευσης: Ο Έξυπνος Θερμοστάτης εξοικονομεί ενέργεια με τη χρήση δύο αλγορίθμων αυτοπροσαρμογής (Optimum Start Control και Adaptive Gain Control).
3. Χρονοπρόγραμμα: Ο τελικός χρήστης μπορεί να επιλέξει μεταξύ τριών διαφορετικών προγραμματισμένων επιθυμητών τιμών (Comfort, Pre-comfort και Economy) για την εξασφάλιση ότι ο Έξυπνος Θερμοστάτης αποδίδει στο μέγιστο ενεργειακά.

Ο Έξυπνος Θερμοστάτης τροφοδοτείται με 230 V. Η κατανάλωση ισχύος είναι 9VA.

Η ενέργεια που θα εξοικονομηθεί εξαρτάται από τις υπάρχουσες συνθήκες στο χώρο και τον τύπο του κτιρίου. Αν επιθυμείτε ακρίβεια, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή σας.

Χαρακτηριστικά

1. Ο όρος Optimum Start Control αποτελεί έναν αλγόριθμο αυτοπροσαρμογής, που καθιστά το θερμοστάτη ικανό να γνωρίζει πόσος χρόνος απαιτείται για να θερμανθεί ο χώρος, ώστε να ενεργοποιηθεί  η εγκατάσταση έγκαιρα. Αυτό οδηγεί σε χαμηλότερες καταναλώσεις και τη μέγιστη άνεση.
2. Ο όρος Adaptive Gain Control είναι αλγόριθμος αυτοεκμάθησης PID ελέγχου, που αναλύει τη δυναμική συμπεριφορά της θερμοκρασίας του χώρου ανάλογα με τον εξοπλισμό της θέρμανσης. Για κάθε τύπο κτιρίου βελτιστοποιεί τις παραμέτρους για να επιτευχθεί ο καλύτερος έλεγχος βρόχου. Αυτό μειώνει τις καταναλώσεις και βελτιώνει την άνεση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ο Έξυπνος Θερμοστάτης να υιοθετεί τα χαρακτηριστικά του χώρου σε λιγότερο από μια ημέρα και αμέσως να αυτοπροσαρμόζεται χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση.

Μέσω αυτών των αλγορίθμων ο Έξυπνος Θερμοστάτης υιοθετεί τα χαρακτηριστικά του χώρου σε λιγότερο από μια ημέρα και αμέσως αυτοπροσαρμόζεται χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση. Αυτό μειώνει τις καταναλώσεις και βελτιώνει την άνεση.

Τα ακόλουθα αισθητήρια είναι ενσωματωμένα:
- Αισθητήριο ποιότητας αέρα για την ενημέρωση του χρήστη σχετικά με το επίπεδο ποιότητας αέρα του χώρου.
- Αισθητήριο υγρασίας για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της υγρασίας στο χώρο.
- Αισθητήριο θερμοκρασίας για τη διασφάλιση της βέλτιστης θερμοκρασίας άνεσης.
- Ανιχνευτής παρουσίας και αισθητήρες εγγύτητας που αναγνωρίζουν την παρουσία και ανταποκρίνονται χωρίς την παρέμβαση του χρήστη.
- Αισθητήριο φωτεινότητας για βελτίωση στην ανάγνωση της οθόνης.

Μέσω των ενσωματωμένων αισθητηρίων όπως θερμοκρασίας, υγρασίας και ποιότητας αέρα εσωτερικού χώρου, ο Έξυπνος Θερμοστάτης εμφανίζει τις συνθήκες του χώρου και υποδεικνύει τον τρόπο βελτίωσής τους.

Ναι, διατίθεται ενσωματωμένο αισθητήριο υγρασίας. Επιπρόσθετα, υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικού αισθητηρίου υγρασίας που θα μπορούσε να προσφέρει ενισχυμένο έλεγχο υγρασίας.

Ναι, διατίθεται ενσωματωμένο αισθητήριο ποιότητας αέρα.

Ο Έξυπνος Θερμοστάτης ανιχνεύει την είσοδο ατόμου στο χώρο και μεταβαίνει από την κατάσταση "Away" σε "Home". Ακόμη κι αν ο χρήστης βρίσκεται εκτός περιοχής ανίχνευσης, ο Έξυπνος Θερμοστάτης δεν θα κλείσει.

Ο Έξυπνος Θερμοστάτης μελλοντικά θα μπορεί να ελέγξει τον HVAC εξοπλισμό μέσω WLAN δικτύου.

Ο Έξυπνος Θερμοστάτης έχει σχεδιαστεί για τροφοδοσία 230V, σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ.

Ο Έξυπνος Θερμοστάτης μπορεί να ενεργοποιήσει φορτία έως 5A το μέγιστο. Για μεγαλύτερα φορτία, απαιτείται εξωτερικό ρελέ. Παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε προσεκτικά τις οδηγίες εγκατάστασης και το τεχνικό φυλλάδιο για την ορθή εγκατάσταση.

Tο ενσωματωμένο αισθητήριο παρουσίας ανιχνεύει κίνηση στο χώρο σε απόσταση έως περίπου 8 μέτρα. Μικρά ζώα δεν ανιχνεύονται. Εργοστασιακά ρυθμισμένος, ο Έξυπνος Θερμοστάτης μεταβαίνει από την κατάσταση λειτουργίας "Economy" στην "Comfort", όταν ανιχνεύει παρουσία. Αυτή η λειτουργία μπορεί να απενεργοποιηθεί. Επιπλέον, αν ανιχνευθεί ανθρώπινη παρουσία, ο Έξυπνος Θερμοστάτης ενεργοποιεί την οθόνη και δείχνει τη θερμοκρασία.

Οι ληφθείσες τιμές από ένα συνδεδεμένο στην πολυλειτουργική είσοδο του θερμοστάτη εξωτερικό αισθητήριο, εμφανίζονται σε φορητή συσκευή μέσω της εφαρμογής, αλλά και επί της οθόνης του θερμοστάτη (στην κατάσταση αναμονής). Το εξωτερικό αισθητήριο δεν επιδρά στον έλεγχο θερμοκρασίας χώρου.

Εγκατάσταση και καλωδίωση

Το προτεινόμενο ύψος είναι 1.50 m από το έδαφος. Παρακαλούμε μην τοποθετείτε τη συσκευή σε εσοχές, ράφια, πίσω από κουρτίνες ή πόρτες, πάνω ή πλησίον πηγών θερμότητας. Επιπλέον, αποφύγετε την απευθείας έκθεση στο φως του ήλιου.

Δεν απαιτείται WLAN δίκτυο για την εγκατάσταση.

Στη συσκευασία του προϊόντος περιλαμβάνεται μία τυποποιημένη βάση εγκατάστασης για κυκλικά και τετράγωνα κουτιά τοποθέτησης. Για ορθογώνια κουτιά, η ειδική βάση τοποθέτησης (ARG100.01) πρέπει να παραγγελθεί ξεχωριστά.

Ο Έξυπνος Θερμοστάτης τροφοδοτείται με τάση 230V και η έξοδός του μπορεί να έχει τάση έως 230V. Για το λόγο αυτό, την εγκατάσταση αναλαμβάνει επαγγελματίας εγκαταστάτης.

Είναι δυνατόν να συνδεθούν έως δύο απομακρυσμένα αισθητήρια σε πολυλειτουργική είσοδο. Ανάλογα με τη ρύθμιση, ο Έξυπνος Θερμοστάτης ελέγχει το χώρο, είτε βάσει της απομακρυσμένης θερμοκρασίας (το ενσωματωμένο αισθητήριο απενεργοποιείται), είτε βάσει του μέσου όρου των δύο αισθητηρίων (απομακρυσμένου και ενσωματωμένου). Ένας Έξυπνος Θερμοστάτης ωστόσο δεν μπορεί να ελέγξει πολλούς χώρους ταυτόχρονα. Στην περίπτωση αυτή, επιπλέον θερμοστάτες χώρου πρέπει να εγκατασταθούν, ένας ανά χώρο. Να σημειωθεί ότι η εφαρμογή μπορεί να υποστηρίξει έως 12 Έξυπνους θερμοστάτες.

Ο Έξυπνος Θερμοστάτης συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς WLAN σύνδεση. Σε αυτή την περίπτωση ελέγχει το σύστημα HVAC σύμφωνα με τις τελευταίες ρυθμίσεις. Να σημειωθεί ότι η ρύθμιση χρονοπρογράμματος δεν μπορεί να γίνει τοπικά.

Σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης, ο εξοπλισμός HVAC πρέπει να εγκατασταθεί στην έξοδο Q14 για εφαρμογές τυπικής θέρμανσης. Η τάση δίνεται στην κλέμα Q11 (για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τις οδηγίες εγκατάστασης).

Ναι. Για μεγαλύτερα κουτιά τοποθέτησης, συμπεριλαμβανομένων των μεγεθών 2”x4” ή 4”x4”, η βάση τοποθέτησης ARG100.01 διατίθεται και παραγγέλνεται ξεχωριστά.

Επίλυση προβλήματος

Ναι, ο Έξυπνος Θερμοστάτης θα αποθηκεύσει τις ρυθμίσεις που είχαν γίνει πριν τη διακοπή της τροφοδοσίας.

Εφαρμογή για κινητές συσκευές

Η εφαρμογή του Έξυπνου Θερμοστάτη είναι συμβατή με iOS έκδοσης 10 και Android έκδοσης 5.0 ή νεότερων εκδόσεων.

Η απομακρυσμένη ρύθμιση και παρακολούθηση μέσω web browser θα είναι διαθέσιμες στο μέλλον.

Ένας λογαριασμός χρήστη μπορεί να διαχειριστεί έως 12 εγκατεστημένους σε διαφορετικoύς χώρους ή/και διαφορετικές ζώνες Έξυπνους Θερμοστάτες.

Ναι, ένας λογαριασμός χρήστη μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα μέλη της οικογένειας. Μπορούν να ελέγξουν τον Έξυπνο Θερμοστάτη χρησιμοποιώντας τα δικά τους smartphones. Δεν υπάρχει περιορισμός σε ταυτόχρονες συνδέσεις. Υπό-λογαριασμοί θα διατίθενται σε μελλοντική έκδοση.

Αυτό συνήθως οφείλεται στο γεγονός ότι, ο Έξυπνος Θερμοστάτης ανιχνεύει ότι κάποιος εισέρχεται στο χώρο, ενώ "τρέχει" η προγραμματισμένη "Economy" κατάσταση. Σε αυτή την περίπτωση, ο Έξυπνος Θερμοστάτης αυτόματα μεταβαίνει από την "Economy" στην "Comfort" έως ότου η επόμενη προγραμματισμένη κατάσταση λειτουργίας ξεκινήσει. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να παύσετε τη λειτουργία αυτόματης μετάβασης, με απενεργοποίηση της παραμέτρου “Enable room presence detection” εντός των ρυθμίσεων “Advanced settings”.

Η χρήση δεδομένων εξαρτάται από τη χρήση που κάνει ο καθένας. Παρακάτω θα βρείτε μερικές αναφορές στο μέσο όρο χρήσης:
1) Συσκευή <-> cloud: λιγότερα από μερικά megabytes ανά ημέρα.
2) Εφαρμογή <-> cloud: λιγότερα από μερικά megabytes ανά ημέρα (υποθέτοντας ότι ο χρήστης θα χρησιμοποιήσει τη εφαρμογή 10~15 λεπτά την ημέρα)

Αφού επιλέξετε “remove device”, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι απαιτούνται περίπου 15 λεπτά για να προσθέσετε την ίδια συσκευή στην εφαρμογή.

Εκκίνηση

Ο εγκαταστάτης μπορεί να αλλάξει τη ρύθμιση ζώνης ώρας (εργοστασιακή ρύθμιση: GMT) από το θερμοστάτη. Αν κατά τη διαδικασία ορίσει κωδικό πρόσβασης, μόνο ο ίδιος ο εγκαταστάτης μπορεί να επέμβει στις ρυθμίσεις ρολογιού. Διαφορετικά, ο τελικός χρήστης έχει δυνατότητα πρόσβασης σε τέτοιες αλλαγές.

Ο εγκαταστάτης ή ο τελικός χρήστης καλείται να ρυθμίσει τη ζώνη ώρας (εργοστασιακή ρύθμιση: GMT) χρησιμοποιώντας τον οδηγό εκκίνησης (μενού “Advanced settings”). Αν ο Έξυπνος Θερμοστάτης συνδεθεί σε έναν WLAN router, τα δεδομένα ημερομηνίας και ώρας θα μεταφερθούν αυτόματα από το cloud και θα αποθηκευτούν στον Έξυπνο Θερμοστάτη. Αν η σύνδεση ξαφνικά διακοπεί, η τοπική συσκευή θα συνεχίσει να λαμβάνει υπόψη την αποθηκευμένη ημερομηνία και ώρα, ώσπου τα δεδομένα αυτά συγχρονιστούν αργότερα με το cloud.

Ο εγκαταστάτης ή ο τελικός χρήστης καλείται να ρυθμίσει τη ζώνη ώρας (εργοστασιακή ρύθμιση: GMT) χρησιμοποιώντας τον οδηγό εκκίνησης (μενού “Advanced settings”). Αν ο Έξυπνος Θερμοστάτης συνδεθεί σε μια WLAN router, τα δεδομένα ημερομηνίας και ώρας θα μεταφερθούν αυτόματα από το cloud και θα αποθηκευτούν στον Έξυπνο Θερμοστάτη. Αυτό επιτρέπει στο χρονοπρόγραμμα να συνεχίσει να "τρέχει". Οι ρυθμίσεις θα συγχρονιστούν αργότερα, όταν η WLAN σύνδεση είναι ξανά διαθέσιμη.

Με ένα απλό πάτημα η οθόνη ενεργοποιείται.

Η κλίμακα επιθυμητών τιμών κυμαίνεται από 0 έως 50 βαθμούς Κελσίου και μπορεί να οριστεί από τον εγκαταστάτη. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι 12 έως 35oC.

Από την εφαρμογή του Έξυπνου Θερμοστάτη, μπορείτε να προγραμματίσετε το θερμοστάτη χρησιμοποιώντας την επιλογή "Thermostat schedule".

Στη λειτουργία "Auto", ο Έξυπνος Θερμοστάτης ακολουθεί το πρόγραμμα που έχετε ορίσει. Αν επιθυμείτε να αλλάξετε τη λειτουργία "Auto", μπορείτε να μεταβείτε σε λειτουργία "Manual" με ένα πάτημα (και αντίστροφα). Στη λειτουργία "Manual", μπορείτε ο ίδιος να θέσετε τη θερμοκρασία του χώρου. Κάθε πλήκτρο είναι ορατό στην οθόνη του Έξυπνου Θερμοστάτη, καθώς και στην αρχική οθόνη της εφαρμογής.

Με ένα απλό πάτημα στο σύμβολο "Away" πάνω στην οθόνη του Έξυπνου Θερμοστάτη κατά την έξοδο από το σπίτι ή με ένα πάτημα στην εφαρμογή μεταβαίνει ο Έξυπνος Θερμοστάτης στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ("Economy").

Χρειάζεστε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη δημιουργία λογαριασμού.

Η εκκίνηση του Έξυπνου Θερμοστάτη μπορεί να γίνει είτε από τον εγκαταστάτη ή από τον τελικό χρήστη.

Προς το παρόν, ένας Έξυπνος Θερμοστάτης αντιστοιχεί σε έναν λογαριασμό. Ωστόσο ένας λογαριασμός χρήστη μπορεί να συνδυαστεί με έως 12 Έξυπνους Θερμοστάτες .

Ένας οδηγός πλοήγησης, ενσωματωμένος στον Έξυπνο Θερμοστάτη, σας καθοδηγεί να τον θέσετε σε λειτουργία. Απλά ακολουθείτε τα βήματα, όπως αυτά εμφανίζονται στην οθόνη.

Πραγματοποιείται η τελευταία εντολή που έλαβε ο server.

Επιβεβαιώστε ότι έχετε λάβει στα εισερχόμενά σας ένα email ενεργοποίησης της διαδικασίας. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας κι εν συνεχεία συνδεθείτε στην εφαρμογή.

Ελέγξτε για το email επιβεβαίωσης στο φάκελο ανεπιθύμητων ή διεγραμμένων. Αν δεν έχετε ούτε εκεί λάβει το σχετικό email, αιτηθείτε ξανά για το email επιβεβαίωσης.

Όταν αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται, δίνεται εντολή περιοδικά στον κυκλοφορητή ή τη βάνα. Διατίθεται μόνο για ορισμένους τύπους εξοπλισμού (περιλ. σώματα με βάνα, σώματα με κυκλοφορητή, ενδοδαπέδια με βάνα κι ενδοδαπέδια με κυκλοφορητή).

Εάν είστε ο ιδιοκτήτης του Έξυπνου Θερμοστάτη, απλά επιλέξτε "Private WLAN". Αυτό θα σας επιτρέψει να αλλάξετε την WLAN σύνδεση στο μενού "Settings" και να έχετε άμεση πρόσβαση στις ρυθμίσεις "Advanced settings".
Αν είστε πάροχος υπηρεσιών ή διαχειριστής της εγκατάστασης, επιλέγετε "Administered WLAN" και ορίζετε έναν κωδικό πρόσβασης. Σε αυτή την περίπτωση, η πρόσβαση στη σύνδεση WLAN και οι "Advanced settings" (π.χ. παράμετροι βελτιστοποίησης) χρήζει κωδικού πρόσβασης και μπορεί να αλλαχθεί αποκλειστικά από τον πάροχο υπηρεσιών ή τον διαχειριστή της εγκατάστασης στο πεδίο "Advanced settings".

Η ένδειξη "Temporary" εμφανίζεται όταν η επιθυμητή θερμοκρασία υπερισχύσει του ορισμένου από τον τελικό χρήστη χρονοπρογράμματος. Θα εξαφανιστεί από την οθόνη στο επόμενο σημείο μετάβασης βάσει χρονοπρογράμματος.

Αν επιθυμείτε να αλλάξετε την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας, πρέπει πρώτα να αφαιρέσετε από τον Έξυπνο Θερμοστάτη την υπάρχουσα, επικοινωνώντας με την ομάδα υποστήριξης cloud μέσω της υπηρεσίας support.climatixic.ch@siemens.com. Εν συνεχεία, μπορείτε να ξεκινήσετε εκ νέου τη διαδικασία δημιουργίας νέου λογαριασμού και να αντιστοιχίσετε την εφαρμογή με τον Έξυπνο Θερμοστάτη.

Χρήση κι εφαρμογή

Μπορείτε να καθαρίσετε την οθόνη με ένα απαλό ύφασμα.

Ο έλεγχος ψύξης θα προστεθεί μελλοντικά.

Ο τελικός χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή του Έξυπνου Θερμοστάτη για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της θερμοκρασίας από οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή. Διαφορετικές επιθυμητές τιμές μπορούν να οριστούν στο χρονοπρόγραμμα για τη διασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Ο δείκτης Red Leaf εμφανίζεται όταν η λειτουργία δεν είναι ενεργειακά βελτιστοποιημένη. Με ένα απλό πάτημα ενεργοποιείται η λειτουργία Green Leaf κι ο Έξυπνος Θερμοστάτης μεταβαίνει στη βέλτιστη διαχείριση ενέργειας.

Comfort: Σας επιτρέπει να απολαμβάνετε τη μέγιστη άνεση όταν βρίσκεστε εντός σπιτιού.
Pre-comfort: Εξοικονομείτε ενέργεια όταν δεν επιθυμείτε τη μέγιστη άνεση, π.χ. το απόγευμα ή τη νύχτα.
Eco: Εξοικονόμηση κόστους ενέργειας μειώνοντας την επιθυμητή θερμοκρασία, π.χ. όταν απουσιάζετε από το σπίτι.

Το χρώμα του επιλογέα επιθυμητής τιμής γίνεται πορτοκαλί.

Εάν η είσοδος στον Έξυπνο Θερμοστάτη έχει οριστεί ως "window," και η επαφή παραθύρου είναι ανοικτή, ο Έξυπνος Θερμοστάτης ενεργοποιεί τη λειτουργία προστασίας (OFF). Στην περίπτωση αυτή δεν μπορείτε να χειριστείτε τον θερμοστάτη. Κλείστε την επαφή παραθύρου κι ο Έξυπνος Θερμοστάτης επιστρέφει στην αρχική οθόνη.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Πάντα στο πλευρό σας

Ως κορυφαίος προμηθευτής και καινοτόμος, είμαστε εδώ για να σας υποστηρίξουμε. Εάν έχετε συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τον Έξυπνο Θερμοστάτη ή άλλα αιτήματα, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Η απευθείας γραμμή σας στον συνεργάτη σας

Επικοινωνήστε μαζί μας