Tvrtka / Company Name:
Siemens d.d.

Sjedište društva / Corporate Headquarters:
10000 Zagreb
Heinzelova 70a

Kontakt / Cotact:
Tel: +385 1 6105 222
Fax: +385 1 6105 181

Predsjednica uprave / President of the Bord of Management:
Medeja Lončar

Član uprave / Member of the Bord of Management:
Helmut Kahl

Sudski registar / Court Register:
Trgovački sud u Zagrebu / Commercial Court in Zagreb

MB / VAT Registration Number: 3218384
MBS / Registration Number: 080042313
OIB / PIN: 12673471493

Temeljni kapital / Share Capital:
94.590.600 kn

Izdano 945.906 dionica po 100,00 kn. / Issued 945.906 shares in value of HRK 100,00 per share.

Obavijest o zaštiti osobnih podataka podataka društva Siemens

Društvu Siemens važno je zaštititi sigurnost i privatnost vaših osobnih podataka. Stoga Siemens (dodatne informacije o društvu potražite u odjeljku „Korporativne informacije” u nastavku) obrađuje osobne podatke u skladu s važećim zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Kategorije osobnih podataka koji se obrađuju, svrha obrade i pravni temelj 

Pri posjećivanju Siemensovih internetskih stranica, aplikacija ili internetskih alata (pod pojedinačnim nazivom „Siemensova internetska ponuda”) Siemens smije obraditi vaše sljedeće osobne podatke:

 • osobni podaci koje aktivno i dobrovoljno pružite putem Siemensove internetske ponude (npr. pri registraciji, ako nas kontaktirate kako biste nam uputili upit ili ako sudjelujete u anketama itd.), uključujući ime, adresu e-pošte, telefonski broj, podatke koje ste pružili u okviru zahtjeva za podršku, komentara ili objava na forumu itd., i
 • podaci koje nam automatski šalje vaš internetski preglednik ili uređaj, kao što su IP adresa, vrsta uređaja, vrsta preglednika, upućujuća stranica, stranice kojima ste pristupili tijekom posjeta, datum i vrijeme svakog zahtjeva posjetitelja.

Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe: 

 • radi pružanja usluga i funkcija Siemensovih internetskih ponuda te upravljanja vašom uporabom Siemensovih internetskih ponuda,
 • radi potvrde vašeg identiteta (ako ste registrirani za Siemensovu internetsku ponudu),
 • radi odgovaranja i ispunjenja vaših određenih zahtjeva, i
 • koliko je u razumnoj mjeri nužno za provedbu primjenjivih uvjeta uporabe, radi uspostave ili očuvanja pravnih zahtjeva ili obrane, radi sprječavanja prijevare ili drugih nezakonitih radnji, uključujući napade na Siemensove informatičke sustave.

Obrada vaših osobnih podataka potrebna je za ispunjavanje prethodno navedenih svrha. Osim ako je drugačije navedeno za vrijeme prikupljanja, naše je pravni temelj za obradu osobnih podataka sljedeći:

 • dali ste izričitu privolu za obradu svojih osobnih podataka (članak 6. stavak 1. točka (a) Opće uredbe o zaštiti podataka),
 • obrada je nužna za izvršavanje ugovornog odnosa s vama (članak 6. stavak 1. točka (b) Opće uredbe o zaštiti podataka), ili
 • obrada je iz drugih razloga nužna za učinkovit rad ili upravljanje vašom uporabom Siemensovih internetskih ponuda (članak 6. stavak 1. točka (f) Opće uredbe o zaštiti podataka).

Kolačići

U okviru Siemensovih internetskih ponuda možemo upotrebljavati kolačiće. Informacije o Siemensovoj uporabi kolačića dostupne su u našim Pravilima o kolačićima. Pravila o kolačićima pružaju i informacije o tome kako blokirati i uložiti prigovor na uporabu kolačića te o obradi podataka koji su prikupljeni kolačićima.

Poveznice na druge internetske stranice

Ova pravila o zaštiti privatnosti primjenjuju se samo na Siemensove internetske ponude, a ne i na druge internetske stranice ili aplikacije kojima upravljaju treće osobe. Možemo vam pružiti poveznice na druge internetske stranice i aplikacije za koje smatramo da vas mogu zanimati. Društvo Siemens nije odgovorno za prakse zaštite osobnih podataka tih drugih internetskih stranica ili aplikacija.

Kategorije osobnih podataka koji se obrađuju, svrha obrade i pravni temelj

U kontekstu poslovnog odnosa s društvom Siemens, Siemens smije obraditi sljedeće kategorije osobnih podataka aktualnih i budućih osoba za kontakt naših kupaca, dobavljača, prodavatelja i partnera (u daljnjem tekstu „poslovni partner”): 

 • podaci za kontakt kao što su ime i prezime, adresa radnog mjesta, broj poslovnog telefona, broj poslovnog mobilnog telefona, broj poslovnog telefaksa i poslovna adresa e-pošte, 
 • podaci o plaćanju kao što su podaci potrebni za obradu plaćanja i sprječavanje prijevare, uključujući brojeve kreditnih/debitnih kartica, zaštitne kodove i druge povezane informacije o naplati, 
 • dodatne informacije čija obrada je nužna za projekt ili ugovorni odnos sa Siemensom ili koje je poslovni partner dobrovoljno pružio, kao što su osobni podaci o podnesenim narudžbama, izvršena plaćanja, zahtjevi i završene faze projekata, 
 • osobni podaci prikupljeni iz javno dostupnih izvora, integriranih baza podataka i kreditnih agencija, i
 • ako je obvezno za provjeru integriteta poslovnog partnera: datum rođenja, identifikacijski brojevi, osobne iskaznice i informacije o relevantnim i važnim parnicama ili drugim pravnim postupcima koji se vode protiv poslovnih partnera.

Siemens smije obraditi vaše osobne podatke u sljedeće svrhe: 

 • komunikacija s poslovnim partnerima o proizvodima, uslugama i projektima društva Siemens ili poslovnih partnera, npr. odgovaranje na upite ili zahtjeve ili pružanje tehničkih informacija o kupljenim proizvodima,
 • planiranje i izvršavanje (ugovornog) odnosa s poslovnim partnerima te upravljanje njime; npr. izvršavanje transakcija i narudžbi proizvoda ili usluga, obrada plaćanja, provedba aktivnosti računovodstva, revizije, naplate i prikupljanja, organizacija dostava i isporuka, omogućivanje popravaka i pružanje usluga podrške,
 • organizacija i provedba anketa kupaca, marketinških kampanja, analize tržišta, nagradnih igara, natjecanja ili drugih promotivnih aktivnosti ili događaja,
 • održavanje i zaštita sigurnosti naših proizvoda, usluga i internetskih stranica, sprječavanja i otkrivanja prijetnji sigurnosti, prijevara ili drugih kriminalnih ili zlonamjernih radnji, 
 • osiguravanje usklađenosti sa zakonskim obvezama (kao što su obveze vođenja evidencije), kontrolom izvoza i carinskom kontrolom, obvezama povezanim s provjerom poslovnog partnera (radi sprječavanja gospodarskog kriminala ili pranja novca) te Siemensovim pravilima ili industrijskim normama, i
 • rješavanje sporova, provedba naših ugovora i podnošenje, provedba ili obrana pravnih zahtjeva.

Obrada osobnih podataka potrebna je za ispunjavanje prethodno navedenih svrha. Osim ako je drugačije navedeno za vrijeme prikupljanja, naš je pravni temelj za obradu osobnih podataka sljedeći:

 • dali ste izričitu suglasnost za obradu svojih osobnih podataka (članak 6. stavak 1. točka (a) Opće uredbe o zaštiti podataka),
 • obrada je nužna za izvršavanje ugovornog odnosa s vama (članak 6. stavak 1. točka (b) Opće uredbe o zaštiti podataka), ili
 • obrada je iz drugih razloga nužna za učinkovit rad ili upravljanje našim poslovnim odnosom s vama (članak 6. stavak 1. točka (f) Opće uredbe o zaštiti podataka).

Siemens smije prenositi osobne podatke drugim Siemensovim društvima ili trećim osobama, ali samo ako i u mjeri u kojoj je taj prijenos potreban u gore navedene svrhe.

Ako je zakonski dopušteno, Siemens smije osobne podatke prenijeti sudovima, nadležnim tijelima za provedbu zakona, regulatornim tijelima ili odvjetnicima ako je to potrebno za pridržavanje zakona ili za uspostavu, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva. 

Siemens angažira pružatelje usluga (takozvane izvršitelje obrade), kao što su pružatelji usluga hostinga ili održavanja IT sustava, koji djeluju samo u skladu s uputama društva Siemens te su ugovorno obvezni postupati u skladu s važećim zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Primatelji osobnih podataka mogu se nalaziti u zemljama izvan Europskog gospodarskog prostora („treće zemlje”), u kojima zakonodavstvo ne pruža jednaku razinu zaštite podataka kao zakonodavstvo matične države pojedinca. 

U takvim slučajevima Siemens poduzima mjere za provedbu odgovarajućih i prikladnih sigurnosnih mjera kako bi se osobni podaci zaštitili na drugi način. 

 • Osobne podatke dijelimo sa Siemensovim društvima u trećim zemljama samo ako su se ondje provela Siemensova Obvezujuća korporativna pravila za zaštitu osobnih podataka. Više informacija o Siemensovim Obvezujućim korporativnim pravilima dostupno je na: http://www.siemens.com/corp/pool/en/siemens-bcr-summary-of-third-party-rights-en.pdf.
 • Osobne podatke prenosimo vanjskim primateljima u trećim zemljama samo ako je dotični primatelj (i) potpisao standardne ugovorne klauzule EU-a s društvom Siemens, (ii) proveo obvezujuća korporativna pravila u svojoj organizaciji ili (iii), za primatelje u SAD-u, ako je primatelj certificiran u okviru sustava zaštite osobnih podataka. Osobe na koje se to odnosi mogu zatražiti dodatne informacije i primjerke sigurnosnih mjera kontaktiranjem društva Siemens. 

Osobni podaci koje ste sami objavili u okviru Siemensovih internetskih ponuda (kao što su sobe za dopisivanje ili forumi) mogu biti dostupni na globalnoj razini ostalim registriranim korisnicima odgovarajuće Siemensove internetske ponude.  

Osim ako je u vrijeme prikupljanja vaših osobnih podataka izričito navedeno drugačije (npr. u obrascu za davanje privole koju ste dali), osobne podatke brišemo ako zadržavanje tih osobnih podataka više nije potrebno u svrhe za koje su bili prikupljeni ili obrađeni te ako nas nikakve zakonske obveze zadržavanja na temelju važećih zakona (kao što je porezni ili trgovinski zakon) ne obvezuju na daljnje zadržavanje osobnih podataka. 

Ako ste dali privolu za Siemensovu obradu vaših određenih osobnih podataka, imate je pravo povući u bilo kojem trenutku s budućim učinkom; tj. povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade provedene na temelju privole prije njezina povlačenja. U slučaju povlačenja suglasnosti Siemens smije dalje obrađivati osobne podatke samo ako postoji neki drugi pravni temelj za njihovu obradu. 

Na temelju važećeg zakona o zaštiti osobnih podataka, uz uvjet da su ispunjeni relevantni pravni zahtjevi, možete imati pravo:

 • od društva Siemens ishoditi potvrdu o tome obrađuju li se vaši osobni podaci te, ako se obrađuju, pristupiti tim osobnim podacima,
 • od društva Siemens ishoditi ispravak vaših netočnih osobnih podataka,
 • od društva Siemens ishoditi brisanje vaših osobnih podataka, 
 • od društva Siemens ishoditi ograničenje obrade vaših osobnih podataka, 
 • na prenosivost podataka u pogledu osobnih podataka koje ste aktivno pružili, i
 • na temelju svoje posebne situacije uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka.

Siemensova organizacija za zaštitu privatnosti podataka pruža podršku za sva pitanja, komentare, primjedbe ili pritužbe povezane s zaštitom osobnih podataka ili u slučaju da želite iskoristiti svoja prava povezana s osobnim podacima. Siemensovu organizaciju za zaštitu osobnih podataka možete kontaktirati na adresi e-pošte: dataprotection@siemens.com

Siemensova organizacija za zaštitu osobnih podataka uvijek će uložiti sve napore da pruži odgovor ili rješenje za zahtjeve ili pritužbe koje joj uputite. Osim kontaktiranja Siemensove organizacije za zaštitu osobnih podataka, uvijek imate pravo uputiti zahtjev ili pritužbu nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka. 

Siemens Cookie Notice

This Cookie Notice applies to the present website operated by the Siemens company referred to under “Corporate Information.”

Status: August 2016

When you visit Siemens websites, information is stored on your terminal device in the form of a "cookie." Cookies are small files that are stored on your terminal device and save certain settings and data to exchange with our websites via your browser.

For example, cookies enable us to tailor a website to better match your interests or to store your password so that you do not have to re-enter it every time. As a general rule, we never collect personal data via cookies, unless you have given us your express permission to do so.

If you do not want us to recognize your terminal device, please configure your Internet browser to erase all cookies from your device, to block all cookies or to receive a warning before a cookie is stored. You will find brief instructions on how to do this below.

Please note that certain functions of our website may no longer work, or not correctly, without cookies.

Types of cookies

Cookies can be assigned to four categories, depending on their function and intended purpose: absolutely necessary cookies, performance cookies, functional cookies, and cookies for marketing purposes.

Absolutely necessary cookies
are needed for you to navigate within Siemens websites and operate basic website functions, such as the issuance of anonymous Session IDs for bundling several related queries to a server.

Performance cookies
collect information on the usage of our websites, including for example the Internet browsers and operating systems used, the domain name of the website which you previously visited, the number of visits, average duration of visit, and pages called up.

These cookies do not store any information that would make it possible to personally identify the user. The information collected with the aid of these cookies is aggregated and is therefore anonymous. Performance cookies serve the purpose of improving the user friendliness of a website and therefore enhancing the user’s experience. You can block the use of such cookies by creating an exclusion cookie (see “managing cookies” below).

Functional cookies
enable a website to store information the user has already entered (such as user ID, language selection, or the user’s location), in order to offer improved, personalized functions to the user. Functional cookies are also used to enable requested functions such as playing videos and to make a user’s decision to block or disable a certain function (e.g. web analysis) - “opt-out cookies”.

Cookies for marketing purposes
are used to offer more relevant content to users, based on their specific interests. They are also used to limit the display frequency of an ad and to measure and control the effectiveness of advertising campaigns. They register whether users have visited a website or not, and which contents were used. This information may possibly also be shared with third parties, such as advertisers, for example. These cookies are often linked to the functions of third-party websites. You can block the use of such cookies by creating an opt-out cookie (see “Managing cookies” below).

Managing cookies:
Please note: Not all of the cookies mentioned below will necessarily be used when you browse our website using a mobile terminal device.

Performance cookies: Adobe Analytics
We use Adobe Analytics on our website for the purpose of constantly improving the website and/or detecting errors. For this purpose, Adobe Analytics anonymously stores and analyzes various kinds of data, including the visited website and the website’s metadata, websites that link to Siemens, the time of the visit, and the browser used.

Please click here to prevent Adobe Analytics from aggregating and analyzing the data collected from your visit to this website. By doing this, you will create a so-called exclusion cookie in your browser. It contains no personal data, but technically enables Adobe Analytics to permanently recognize your preference.

If you delete this exclusion cookie or if you change your computer or web browser, you will need to create the exclusion cookie again.Cookies for marketing purposes.

Cookies for marketing purposes

Adobe Target
We use Adobe Target to provide content that is specifically tailored to the interests of users. For this purpose, Adobe Target analyzes anonymized information about your previous visits to our website.

Please click here to prevent Adobe Target from aggregating and analyzing the data collected from your visit of this website. By doing this, you will create a so-called exclusion cookie in your browser. It contains no personal data, but technically enables Adobe/Siemens to permanently recognize your Preference.

Adobe Media Optimizer
We sometimes run online advertisement campaigns that display advertisements (“ads”) to you based on your likely interests. We may learn your likely interests based on your use of our websites and applications, or from other companies and websites that we work with to help us understand your likely interests. These types of ads are often called “online behavioral advertising.” We use Adobe Media Optimizer (“AMO”) to display our ads on websites across the Internet. For this purpose several cookies will be set in your browser allowing both AMO and so-called ad exchanges to recognize your terminal device based on anonymous identifiers and to thus show you ads tailored to your likely interests. Please click here to prevent AMO from aggregating and analyzing the data collected from your visit of this website (web viewing data) and serving you tailored ads shown on other websites based on your activity on our websites and online services. If you opt out, you may still see our ads on other companies’ websites, but they will not be specifically tailored to you based on your activity on our websites and online services. In addition you may also opt out from the collection of web viewing data for interest-based advertising by some or all of the companies participating in the Digital Advertising Alliance on the Digital Advertising Alliance Consumer Choice page.

Xaxis
We permit the company Xaxis (a division of GroupM Competence Center GmbH, Derendorfer Allee 10, 40476 Düsseldorf), to place cookies on our websites that collect information on usage-based online advertising; this is also known as “targeting.”

For this purpose, Xaxis collects and stores anonymized data on our website. The cookie stored on your computer collects information about your activities on the websites you have visited (e.g., surfing behavior, sub-pages visited, ad banners clicked, etc.). Based on this data, Xaxis generates profiles that do cannot be used for personal identification, meaning that you as the user cannot be personally identified; in particular, the IP address you use is not stored.

Your computer is then identified for ad delivery purposes and assigned to a target group. This information makes it possible to display advertising that is more relevant to you on the websites of other providers.

You will find additional information on the technology used on our website and on data privacy at the following link: http://www.xaxis.com/page/privacy-policy
You can always block the future collection and storage of data by creating an exclusion cookie.


How can I deactivate cookies?
In the following you will find a summary of links that provide detailed information on the deactivation of cookies in commonly used browsers.

    Mozilla Firefox
    Internet Explorer
    Google Chrome
    Safari

If you have any further questions about our Cookie Notice, please click on “Contact” to send us your questions and suggestions.

This Cookie Notice is updated from time to time. You will find the date of the latest update at the top of this page.

1.1. Svaka uporaba ovih mrežnih stranica koje omogućava Siemens Aktiengesellschaft i/ili pridružena društva („Siemens“), odnosno „Siemensovih mrežnih stranica“, podložna je ovim Uvjetima korištenja. Oni se mogu mijenjati i dopunjavati, modificirati ili zamjenjivati drugim uvjetima, npr. za nabavu proizvoda i usluga. Kod prijave ili gdje prijava nije potrebna, kod pristupa ili uporabe Siemensovih mrežnih stranica ovi se Uvjeti korištenja prihvaćaju u sadašnjoj inačici.

1.2. Kod mrežnih ponuda usmjerenih kompanijama ili javnim poduzećima te kompanije ili poduzeća predstavlja korisnik pa se mora pretpostaviti da on raspolaže odgovarajućim znanjem i djeluje u skladu s njime.

1.3. Ako se korisnik služi tim Siemensovim mrežnim stranicama kao poslovni korisnik, tj. ako ne djeluje u svojstvu nevezanom uz svoj obrt, poslovanje ili struku, ili kao administrativni kupac, ne primjenjuje se članak 312e, stavak 1, točka 1., alineja 1. – 3. njemačkog Građanskog zakonika.

2.1. Ove Siemensove mrežne stranice sadrže specifične informacije i softver te povezanu dokumentaciju za pregled i preuzimanje, ovisno o slučaju.

2.2. Siemens može u bilo koje vrijeme u cijelosti ili djelomično prekinuti rad Siemensovih mrežnih stranica. Zbog prirode interneta i računalnih sustava Siemens ne može preuzeti nikakvu odgovornost za neprekidnu dostupnost Siemensovih mrežnih stranica.

3.1. Neke Siemensove mrežne stranice mogu biti zaštićene zaporkom. Kako bi se osigurala sigurnost i zaštita poslovnih transakcija, navedenim stranicama mogu pristupati samo registrirani korisnici. Siemens zadržava pravo uskratiti registraciju bilo kojem korisniku. Siemens osobito zadržava pravo odrediti koje će stranice, kojima se prije slobodno pristupalo, zahtijevati registraciju. Siemens je ovlašten u bilo koje vrijeme i ne navodeći razloge korisniku uskratiti pravo na pristup dijelovima zaštićenima zaporkom blokadom korisničkih podataka (prema definiciji u nastavku), osobito ako korisnik
- upotrebljava lažne podatke za potrebe registracije;
- krši ove Uvjete korištenja ili ne postupi prema dužnoj pažnji u pogledu korisničkih podataka;
- prekrši bilo koji važeći zakon pristupanjem ili uporabom Siemensovih mrežnih stranica; ili
- nije dulje vrijeme pristupao Siemensovim mrežnim stranicama.

3.2. Korisnik za registraciju mora dati točne informacije i, ako se one s vremenom promijene, ažurirati ih (koliko je to moguće: online) bez nepotrebnog kašnjenja. Korisnik mora osigurati da je adresa elektroničke pošte koju je dao Siemensu u svakom trenutku važeća i da se njome može kontaktirati s korisnikom.

3.3. Nakon registracije korisnik će dobiti pristupni kod koji se sastoji od korisničkog identifikacijskog broja i zaporke („korisnički podaci“). Kod prvog pristupa korisnik mora odmah promijeniti zaporku koju prima od Siemensa u zaporku koja je poznata samo njemu. Korisnički podaci omogućuju korisniku pregled ili izmjenu podataka ili, gdje je primjenjivo, uskraćivanje svoje suglasnosti za obradu podataka.

3.4. Korisnik mora osigurati da treće osobe ne mogu pristupiti korisničkim podacima te je odgovoran za sve transakcije i druge aktivnosti koje se odvijaju s korisničkim podacima. Na kraju svake online sesije korisnik se mora odjaviti s mrežnih stranica zaštićenih zaporkom. Ako i u mjeri u kojoj korisnik sazna da treća osoba zloupotrebljava njegove korisničke podatke, odmah mora o tome obavijestiti Siemens u pisanom obliku, ili ovisno o slučaju, elektroničkom poštom.

3.5. Nakon primitka obavijesti prema stavku 3.4. Siemens će uskratiti pristup dijelu zaštićenom zaporkom pod takvim korisničkim podacima. Korisnik će dobiti ponovni pristup tek nakon što isto prijavi Siemensu ili nakon nove registracije.

3.6. Korisnik može u bilo koje vrijeme zatražiti raskid registracije u pisanom obliku, pod uvjetom da brisanje ne šteti urednom ispunjenju obveza iz ugovornog odnosa. U tom slučaju Siemens će ukloniti sve korisničke podatke i druge pohranjene privatne podatke o korisniku čim ti podaci više ne budu potrebni.

4.1. Uporaba bilo koje informacije, softvera i dokumentacije dostupne na Siemensovim mrežnim stranicama ili putem njih podložna je ovim Uvjetima korištenja ili, kod ažuriranja informacija, softvera ili dokumentacije, važećim uvjetima licenciranja koji su prethodno dogovoreni sa Siemensom. Uvjeti licenciranja koji su posebno dogovoreni, primjerice uvjeti preuzimanja softvera, nadređeni su ovim Uvjetima korištenja.

4.2. Siemens korisniku dodjeljuje neisključivu i neprijenosnu licenciju koja se ne smije podlicencirati za uporabu informacija, softvera i dokumentacije ustupljene korisniku na Siemensovim mrežnim stranicama ili putem njih u mjeri u kojoj je dogovoreno, ili ako ne postoji takav sporazum u mjeri i za svrhu za koju ih Siemens ustupa.

4.3. Softver je dostupan besplatno u objektnom kodu. Nije moguće dobiti pravo na izvorni kod. To se ne odnosi na izvorni kod vezan uz softver otvorenog koda, pri čemu uvjeti licenciranja imaju prioritet nad ovim Uvjetima korištenja u slučaju prijenosa softvera otvorenog koda i koji uvjeti zahtijevaju dostupnost izvornog koda. U tom slučaju Siemens će izvorni kod ustupiti uz naknadu troškova.

4.4. Korisnik ne smije distribuirati informacije, softver i dokumentaciju trećoj osobi u bilo koje vrijeme i ne smije ih iznajmljivati ili ustupati na bilo koji drugi način. Osim ako je tako dopušteno prema obveznom pravu, korisnik ne smije mijenjati softver ili dokumentaciju i ne smije rastavljati, primijeniti obratni inženjering ili dekompilirati softver ili izdvojiti bilo koji njegov dio. Korisnik smije napraviti jednu sigurnosnu kopiju softvera ako je to potrebno za daljnju uporabu u skladu s Uvjetima korištenja.

4.5.Informacije, softver i dokumentacija zaštićeni su zakonima o autorskom pravu, međunarodnim ugovorima o autorskom pravu te drugim zakonima i konvencijama vezanim uz intelektualno vlasništvo. Korisnik se mora pridržavati tih zakona i osobito ne smije mijenjati, skrivati ili uklanjati alfanumerički kod, oznake ili obavijesti o autorskom pravu s informacija, softvera, dokumentacije ili njihovih kopija.

•Time se neće utjecati na članke 107. do 113. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima Republike Hrvatske.

5.1. Ne uzimajući u obzir određene odredbe članka 4. ovih Uvjeta korištenja, informacije, robne marke i drugi sadržaji Siemensovih mrežnih stranica ne smiju se mijenjati, kopirati, umnožavati, prodavati, iznajmljivati, nadopunjavati ili na drugi način upotrebljavati bez prethodnog pismenog dopuštenja Siemensa.

5.2. Osim prava na uporabu i drugih prava koji se ovime izričito dodjeljuju, korisniku se ne dodjeljuju nikakva druga prava te se ne podrazumijeva nikakva obveza kojom se zahtijeva ustupanje dodatnih prava. Izričito se isključuju sva prava na patente i licencije.

5.3. Siemens se može bez naknade koristiti svim idejama ili prijedlozima koje korisnik pohranjuje na Siemensovim mrežnim stranicama kako bi razvio, unaprijedio i prodao svoje proizvode.

6.1. Prilikom pristupanja Siemensovim mrežnim stranicama ili njihove uporabe korisnik ne smije
- nanositi štetu drugim osobama, osobito maloljetnicima, ili kršiti njihova osobna prava;
- svojim korištenjem vrijeđati javni moral;
- kršiti nikakva prava intelektualnog vlasništva ili druga vlasnička prava;
- učitavati sadržaje koji su zaraženi virusom, takozvanim trojanskim konjem, ni druge programe koji bi mogli naštetiti podacima;
- slati, pohranjivati ili učitavati hiperpoveznice ili sadržaje na koje korisnik nema pravo, osobito u slučajevima u kojima takve hiperpoveznice ili sadržaji krše obveze povjerljivosti ili su nezakoniti; ili- distribuirati promidžbene ili neželjene elektroničke poruke (takozvani spam – neželjena pošta) ili netočna upozorenja na viruse, nedostatke ili sličan materijal. Korisnik također ne smije tražiti ili zahtijevati sudjelovanje u nekoj lutriji, snowball sustavu, lančanom pismu, piramidalnoj shemi ili sličnoj aktivnosti.

6.2. Siemens može uskratiti pristup svojim mrežnim stranicama u bilo koje vrijeme, osobito ako korisnik prekrši neku obvezu koja proizlazi iz Uvjeta korištenja.


Siemensove mrežne stranice mogu sadržavati „hyperlinks“ na mrežne stranice trećih osoba. Siemens nije odgovoran za sadržaj tih mrežnih stranica i ne jamči ni ne podržava takve mrežne stranice i njihov sadržaj kao svoj, jer nema kontrolu nad informacijama na tim mrežnim stranicama te nije odgovoran za tamo dostupan sadržaj i informacije. Korisnik sam snosi rizik za uporabu takvih mrežnih stranica.

8.1. Ako se informacije, softver ili dokumentacija pružaju bez naknade, isključuje se svaka odgovornost za nedostatke u pogledu kvalitete ili vlasništva nad informacijama, softverom i dokumentacijom osobito u vezi s ispravnošću ili nepostojanjem nedostataka ili nepostojanjem potraživanja ili prava trećih osoba ili u vezi s cjelovitošću i/ili prikladnošću, osim u slučajevima namjerne greške ili prijevare.

8.2. Informacije na Siemensovim mrežnim stranicama mogu sadržavati specifikacije ili opće opise vezane uz tehničke mogućnosti pojedinih proizvoda koji mogu biti nedostupni u određenim slučajevima (npr. zbog promjena proizvoda). Stoga se o potrebnom učinku proizvoda zajednički dogovara u svakom pojedinom slučaju u vrijeme kupnje.

9.1. Siemensova odgovornost za nedostatke u pogledu kvalitete i vlasništva utvrđuje se u skladu s odredbama članka 8. Uvjeta korištenja. Isključuje se svaka naknadna Siemensova odgovornost, osim ako tako zahtijeva zakon, npr. prema Zakonu o odgovornosti za proizvode ili u slučajevima namjerne, grube nepažnje, osobne ozljede ili smrti, neispunjavanja zajamčenih karakteristika, neovlaštenog skrivanja nedostatka ili u slučaju kršenja osnovnih ugovornih obveza. Odšteta u slučaju kršenja osnovnih ugovornih obveza ograničena je na predvidivu štetu tipičnu za ugovore ako nema namjerne ili grube nepažnje.

9.2. Iako Siemens nastoji koliko je to u njegovoj moći zaštititi svoje mrežne stranice od virusa, ne može dati nikakvo jamstvo za nezaraženost virusima. Korisnik mora za vlastitu zaštitu poduzeti potrebne korake kako bi osigurao odgovarajuće sigurnosne mjere te prije preuzimanja bilo kakvih informacija, softvera ili dokumentacije mora pokrenuti program za pronalaženje i uklanjanje virusa.

Članak 9.3., 9.1. i 9.2. ne predviđa ni ne podrazumijeva nikakve promjene u dužnosti iznošenja dokaza na štetu korisnika.

10.1. Ako korisnik prenosi Siemensove informacije, softver i dokumentaciju trećoj osobi, korisnik mora poštovati sve važeće nacionalne i međunarodne odredbe o kontroli (ponovnog) izvoza. Kod svakog takvog prijenosa korisnik se mora pridržavati tih propisa o kontroli (ponovnog) izvoza Republike Hrvatske, Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država.

10.2. Prije bilo kakvog takvog prijenosa na treću osobu korisnik mora osobito provjeriti i odgovarajućim mjerama jamčiti da
- neće biti kršenja embarga koji nameću Europska unija, Sjedinjene Američke Države i/ili Ujedinjeni narodi takvim prijenosom ili pružanjem drugih ekonomskih resursa u vezi s informacijama, softverom i dokumentacijom koju daje Siemens, uzimajući u obzir i ograničenja domaćeg poslovanja i zabrana zaobilaženja tih embarga;
- takve informacije, softver i dokumentacija koju daje Siemens nije namijenjena uporabi vezano uz naoružavanje, nuklearnu tehnologiju ili oružje, ako i u mjeri u kojoj je takva uporaba podložna zabrani ili ovlaštenju, osim ako postoji potrebno odobrenje;
- uzimaju se u obzir propisi svih važećih Popisa sankcioniranih od Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država vezano uz trgovanje s tamo navedenim tijelima, osobama i organizacijama.

10.3. Ako mora omogućiti ovlaštenim tijelima ili Siemensu kontrolu izvoza, korisnik mora na Siemensov zahtjev odmah obavijestiti Siemens i dati mu sve informacije koje se odnose na pojedinog krajnjeg korisnika, pojedino odredište i pojedinu namjenu Siemensovih informacija, softvera i dokumentacije kao i sva postojeća ograničenja kontrole izvoza.

10.4. Korisnik obeštećuje i oslobađa od odgovornosti Siemens od svih potraživanja, postupka, parnice, kazne, gubitka, troška i štete koja nastaje ili je povezana s korisnikovim nepridržavanjem propisa o kontroli izvoza te će korisnik Siemensu nadoknaditi sve povezane gubitke i troškove, osim ako za to nepridržavanje nije odgovoran. Ta odredba ne podrazumijeva promjenu u dužnosti iznošenja dokaza.

10.5. Siemensova obveza na ispunjenje ugovora podložna je uvjetu da za ispunjenje ne postoje prepreke koje proizlaze iz unutarnjih ili vanjskih trgovinskih i carinskih zahtjeva ili embarga i drugih sankcija.

Kod prikupljanja, uporabe i obrade osobnih podataka korisnika Siemensovih mrežnih stranica Siemens se mora pridržavati svih važećih zakona o zaštiti podataka i Pravilnika o zaštiti podataka za Siemensove mrežne stranice, kojemu se može pristupiti hiperpoveznicom na Siemensovim mrežnim stranicama i/ili putem stranice www.siemens.com.

12.1. Svi dodatni ugovori moraju se sastaviti u pisanom obliku.

12.2. Za mjesto ovlasti određuje se Zagreb ako je korisnik trgovac prema uvjetima Zakona o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

12.3. Pojedinim stranicama Siemensovih mrežnih stranica upravlja i administrira Siemens Aktiengesellschaft i/ili njegova pridružena društva. Stranice su u skladu sa zakonom važećim u zemlji u kojoj mjerodavno društvo ima sjedište. Siemens ne daje nikakvo jamstvo da su informacije, softver i/ili dokumentacija na Siemensovim mrežnim stranicama odgovarajući ili dostupni za pregled ili preuzimanje na lokacijama izvan te zemlje. Ako korisnici pristupaju Siemensovim mrežnim stranicama izvan te zemlje, isključivo su odgovorni za poštovanje svih važećih lokalnih zakona. Zabranjuje se pristup informacijama, softveru i/ili dokumentaciji na Siemensovim mrežnim stranicama iz zemalja gdje je takav sadržaj nezakonit. U tom slučaju ako korisnik želi poslovati sa Siemensom, on se treba obratiti Siemensovu predstavniku u određenoj zemlji za poslovanje vezano uz tu zemlju.

12.4. Ovi Uvjeti korištenja, kao i svi sporovi koji su vezani uz njih ili njihov predmet, reguliraju se i rješavaju u skladu s njemačkim zakonima, s isključenjem kolizijskih pravila. Isključuje se primjena UN-ove Konvencije o ugovorima za međunarodnu prodaju robe (CISG) od 11. travnja 1980.

Siemens issues digital certificates ("Certificates", also known as "Digital IDs") to its employees and agents, to its known business partners and to Siemens web sites in accordance with its „Siemens Issuing CA“.

Certification Authority ("CA") contact information
Siemens AG
GS IT ISEC, Attn. Siemens Issuing CA(s)
81739 Munich
Federal Republic of Germany

E-mail: contact.pki@siemens.com
Website: https://www.siemens.com/pki/


Certificate Policy / Certification Practice Statement (“CP/CPS”)


CA and repository, licenses, confidentiality and audit
The Siemens PKI is classified as critical IT infrastructure of the company and was audited and certified in accordance with ETSI TS 102042 V2.4.1.


Limited warranty and disclaimer / Limitation of liability
Included in Siemens Certificate Policy (CP)

CA Certificates
Siemens has made the Siemens CA(s) Certificates available for downloading. Please find an overview of the structure and different CA Certificates in Siemens PKI CA Hierarchy (PDF).

 • Download Siemens CAs


OCSP Responder

A special OCSP Responder is operated to provide an interface for a qualified validity check of certificates within the Siemens PKI. The OCSP responder return a signed response signifying that the certificate specified in the request is good, revoked, unknown or unauthorized. If it cannot process the request, it returns an error code. Requests for certificate which are not provided by one of the Siemens CA’s will by rejected as “unknown”.

The system can be accessed from Intranet and Internet via the URL
ocsp.pki-services.siemens.com

Certificate Revocation Lists
Siemens has made the Certificate Revocation Lists (CRL(s)) below for Certificates issued by the Siemens Issuing CA(s) available for downloading.

 • Download Certificate Revocation Lists


Certificate Test Site
The Siemens CA provides a certificate test site for all valid Issuing CAs under https://catestsite.siemens.com

Public Certificate Repository
Siemens operates a publicly accessible Certificate Repository. In the Certificate Repository the Certificates of the Siemens PKI are stored. The Certificate Repository is available on the Internet to enable the exchange of secure e-mails with Siemens.
The Certificate Repository offers an Online Search for Siemens certificates. To retrieve Certificates directly from the Certificate Repository, it must be set up and configured as LDAP directory in the respective e-mail encryption program.


Access       Domain Name       IP-Address            Port    Search Base
Siemens    cl.siemens.com    194.138.20.37    389    o=trustcenter


Authentication with Siemens PKI


PGP certificates in the Certificate Repository
The Certificate Repository also contains the Siemens PGP certificates. It can be used with all PGP clients supporting LDAP.

European Bridge CA
Siemens is a member of the European Bridge CA.

The European Bridge CA operates a virtual Directory Service. Certificates of participants from different companies can be called up via this Directory Service. For this the LDAP-queries of the Bridge-CA are forwarded to the repositories of the connected organizations. Also the Siemens PKI Certificate Repository can be called up via this service.
The European Bridge CA offers an online search for certificates. Here also all Siemens certificates can be found if the correct mail-address is provided.
To use the Bridge-CA Repository it must be set up and configured as an LDAP directory the respective e-mail encryption program:

Access    Domain Name        IP-Address         Port    Search Base
EBCA        dir.ebca.de            81.16.50.37     389     o=ebcaRelated Links