Tvrtka / Company Name:
Siemens d.d.

Sjedište društva / Corporate Headquarters:
10000 Zagreb
Heinzelova 70a

Kontakt / Contact:
Tel: +385 1 6105 222
Fax: +385 1 6105 181

Predsjednica uprave / President of the Board of Management:
Medeja Lončar

Član uprave / Member of the Board of Management:
Sandra Žilić

Sudski registar / Court Register:
Trgovački sud u Zagrebu / Commercial Court in Zagreb

MB / VAT Registration Number: 3218384
MBS / Registration Number: 080042313
OIB / PIN: 12673471493

Temeljni kapital / Share Capital:
37.170.360,00 kn
Izdano 929.259  dionica po 40,00 kn. / Issued 929.259  shares in value of HRK 40,00 per share.

 

Obavijest o zaštiti osobnih podataka 


Društvo Siemens d.d. smatra da je važno zaštititi sigurnost i privatnost vaših osobnih podataka. Ovom obavijesti o zaštiti osobnih podataka objašnjeno je kako prikupljamo, pohranjujemo, koristimo, stavljamo na raspolaganje i prenosimo (dalje u tekstu: „obrada“) vaše osobne podatke. Koje ćemo od vaših osobnih podataka prikupiti ovisi o kontekstu vaše interakcije s nama, proizvodima, uslugama i mogućnostima koje koristite, vašoj lokaciji i primjenjivom pravu.

Kategorije osobnih podataka koji se obrađuju i svrha obrade

Pri posjećivanju Siemensovih internet stranica, aplikacija ili internet alata (pod pojedinačnim nazivom „Siemensova internet ponuda”), obrađujemo one osobne podatke o vama koje ste nam dobrovoljno pružili ili koji smo generirali u vezi s vašim korištenjem Siemensove internet ponude, što uključuje sljedeće kategorije osobnih podataka:

 

 • Vaše informacije za kontakt, uključujući ime, e-mail adresu, telefonski broj;
 • Dodatni osobni podaci koje pružite prilikom ispunjavanja obrazaca u sklopu Siemensove Internet ponude;
 • Podaci podneseni kao dio zahtjeva za podrškom, u sklopu pregleda ili komentara ili poruke na forumu; i
 • Podaci o vašoj interakciji sa Siemensovom Internet ponudom, uključujući podatke o vašem uređaju i identifikaciji korisnika, podatke o vašem operativnom sustavu, stranicama i alatima kojima ste pristupili tijekom posjete stranicama te datum i vrijeme zahtjeva svakog posjetitelja.

Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

 

 • radi pružanja usluga i funkcija Siemensovih internet ponuda što uključuje otvaranje i upravljanje vašim online računom, ažuriranje, zaštita i rješavanje problema, pružanje podrške, kao i poboljšanje i razvoj naše Internet ponude;
 • radi fakturiranja za vašu upotrebu Siemens Internet ponude;
 • radi potvrde vašeg identiteta,
 • radi odgovaranja i ispunjenja vaših zahtjeva ili uputa,
 • radi obrade vaše narudžbe ili pružanja pristupa posebnim informacijama ili ponudama;
 • radi slanja informacija ili ponuda u vezi naših proizvoda ili usluga, slanja dodatnih marketinških informacija ili praćenja zadovoljstva klijenata kako je opisano u odjeljku 3. i
 • koliko je u razumnoj mjeri nužno za provedbu primjenjivih uvjeta uporabe, radi uspostave ili očuvanja pravnih zahtjeva ili obrane, radi sprječavanja prevare ili drugih nezakonitih radnji, uključujući napade na Siemensove informatičke sustave.

Internet ponuda koja vam je pružena putem organizacije kojoj pripadate

Naša online ponuda vam može biti pružena na korištenje putem organizacije kojoj pripadate, poput naših poslovnih kupaca. Ako vam vaša organizacija da pristup našoj online ponudi, obrada vaših osobnih podataka prikupljenih od vas ili vaše organizacije u vezi sa sadržajem naše online ponude potpada pod odgovornost vaše organizacije i podliježe ugovoru o obradi osobnih podataka zaključenom između vaše organizacije i nas. U takvim slučajevima, vaša organizacija je odgovorna za bilo koje osobne podatke koji se nalaze u tom sadržaju online ponude i sva pitanja u vezi toga na koji se način koriste vaši osobni podaci koji se nalaze u tom sadržaju biste trebali uputiti vašoj organizaciji.

Poveznice na druge internetske stranice

Ova obavijest o zaštiti podataka primjenjuje se samo na one internet ponude koje se referiraju na ovu obavijest o zaštiti osobnih podataka i ni na koje druge stranice ili aplikacije naših povezanih društava koja imaju svoju vlastitu obavijest o zaštiti podataka ili kojima upravljaju treće strane. Ova obavijest o zaštiti osobnih podataka također se ne primjenjuje u situacijama u kojima vršimo obradu podatka isključivo u ime naših poslovnih partnera, npr. kada djelujemo u ulozi pružatelja hosting ili cloud usluga. Možemo vam pružiti poveznice na druge internetske stranice i aplikacije za koje smatramo da vas mogu zanimati. Nismo odgovorni za prakse zaštite osobnih podataka tih drugih internetskih stranica ili aplikacija.

Kategorije osobnih podataka koji se obrađuju i svrha obrade

U kontekstu vašeg poslovnog odnosa s nama, ovlašteni smo obraditi sljedeće kategorije osobnih podataka kupaca i osoba za kontakt naših (potencijalnih) kupaca, dobavljača, prodavatelja i partnera (u daljnjem tekstu „poslovni partner”): 

 

 • podaci za kontakt kao što su ime i prezime, adresa radnog mjesta, broj poslovnog telefona, broj poslovnog mobilnog telefona, broj poslovnog telefaksa i poslovna adresa e-pošte;
 • podaci o plaćanju kao što su podaci potrebni za obradu plaćanja i sprječavanje prijevare, uključujući brojeve kreditnih/debitnih kartica, zaštitne kodove i druge povezane informacije o naplati;
 • dodatne informacije čija obrada je nužna za projekt ili ugovorni odnos s nama ili koje je poslovni partner dobrovoljno pružio, kao što su osobni podaci o podnesenim narudžbama, izvršena plaćanja, zahtjevi i završene faze projekata;
 • osobni podaci prikupljeni iz javno dostupnih izvora, integriranih baza podataka i kreditnih agencija; i
 • ako je obvezno za provjeru integriteta poslovnog partnera: datum rođenja, identifikacijski brojevi, osobne iskaznice i informacije o relevantnim i važnim parnicama ili drugim pravnim postupcima koji se vode protiv poslovnih partnera.

Ovlašteni smo obraditi vaše osobne podatke u sljedeće svrhe: 

 

 • komunikacija s poslovnim partnerima o našim proizvodima, uslugama i projektima, npr. odgovaranje na upite ili zahtjeve ili pružanje tehničkih informacija o kupljenim proizvodima;
 • planiranje i izvršavanje (ugovornog) odnosa s poslovnim partnerima te upravljanje njime; npr. izvršavanje transakcija i narudžbi proizvoda ili usluga, obrada plaćanja, provedba aktivnosti računovodstva, revizije, naplate i prikupljanja, organizacija dostava i isporuka, omogućivanje popravaka i pružanje usluga podrške;
 • organizacija i provedba analize tržišta, nagradnih igara, natjecanja ili drugih aktivnosti ili događaja za kupca;
 • kontaktirati vas i prenijeti vam informacije i ponude u vezi naših proizvoda i usluga, slati vam dodatne marketinške poruke i ispitivati zadovoljstvo kupaca kako je opisano u odjeljku 3., 
 • održavanje i zaštita sigurnosti naših proizvoda, usluga i internetskih stranica, sprječavanja i otkrivanja prijetnji sigurnosti, prijevara ili drugih kriminalnih ili zlonamjernih radnji, 
 • osiguravanje usklađenosti sa zakonskim obvezama (kao što su obveze vođenja evidencije), kontrolom izvoza i carinskom kontrolom, obvezama povezanim s provjerom poslovnog partnera (radi sprječavanja gospodarskog kriminala ili pranja novca) te našim pravilima ili industrijskim normama i
 • rješavanje sporova, provedba naših ugovora i podnošenje, provedba ili obrana pravnih zahtjeva.

Kada i u mjeri u kojoj je to dopušteno važećim zakonom, smijemo obrađivati vaše podatke za kontakt u svrhu izravnog marketinga (npr. pozivnice za strukovni sajam, bilteni s dodatnim informacijama i ponudama u vezi naših proizvoda i usluga) i za praćenje zadovoljstva klijenata, što se odnosi i na e-poruke. Obradi svojih podataka za kontakt u navedene svrhe možete prigovoriti u bilo kojem trenutku na e-adresu: dataprotection.rc-hr@siemens.com ili odabirom opcije za odbijanje usluge ponuđene u poruci koju ste primili.

Siemens smije prenositi osobne podatke:

 

 • povezanim društvima ili trećim osobama, npr. prodajnim partnerima ili dobavljačima, u vezi s vašom uporabom naših internet ponuda ili našeg poslovnog odnosa s vama,
 • trećim osobama koje nam pružaju IT-usluge i koje obrađuju podatke samo u svrhu tih usluga (npr. hosting ili usluge IT-održavanja i IT-podrške) i/ili
 • trećim osobama radi ispunjavanja pravnih obveza ili uspostavljanja, ostvarivanja ili obrane prava ili zahtjeva (npr. za sudske i arbitražne postupke, regulatorima ili tijelima za provedbu zakona, odvjetnicima i savjetnicima itd.). 

 

Osobni podaci koje ste sami objavili u okviru Siemens internet ponuda (kao što su sobe za dopisivanje ili forumi) mogu biti dostupni u svijetu ostalim registriranim korisnicima odgovarajuće Internet ponude.  

Osim ako je u vrijeme prikupljanja vaših osobnih podataka izričito navedeno drugačije (npr. u obrascu za davanje privole koji ste dali), osobne podatke brišemo ako zadržavanje tih osobnih podataka više nije potrebno (i) u svrhe za koje su bili prikupljeni ili obrađeni ili (ii) radi ispunjavanja zakonskih obveza (kao što su obveze zadržavanja iz poreznog ili trgovinskog zakona). 

Na temelju mjerodavnog zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka možete imati specifična  prava u vezi zaštite vaših osobnih podataka. Posebno i uzimajući u obzir zakonske zahtjeve, možete imati pravo:

 

 • od nas ishoditi potvrdu o tome obrađuju li se vaši osobni podaci te, ako se obrađuju, pristupiti tim osobnim podacima,
 • od nas ishoditi ispravak svojih netočnih osobnih podataka,
 • od nas ishoditi brisanje svojih osobnih podataka, 
 • od nas ishoditi ograničenje obrade svojih osobnih podataka, 
 • na prenosivost podataka u pogledu osobnih podataka koje ste aktivno pružili i
 • temeljem konkretnih okolnosti uložiti prigovor na daljnju obradu svojih osobnih podataka.

Koristimo odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bismo zaštitili vaše osobne podatke od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, upotrebe ili izmjene i protiv neovlaštenog otkrivanja ili pristupa.

Naša organizacija za zaštitu osobnih podataka pruža podršku za sva pitanja, komentare, primjedbe ili pritužbe povezane sa zaštitom osobnih podataka ili u slučaju da želite iskoristiti svoja prava povezana s osobnim podacima. Našoj organizaciji za zaštitu osobnih podataka možete se obratiti na e-adresu: dataprotection.rc-hr@siemens.com

Organizacija za zaštitu osobnih podataka uvijek će uložiti sve napore da pruži odgovor ili rješenje za zahtjeve ili pritužbe koje joj uputite. Osim obraćanja Organizaciji za zaštitu osobnih podataka, uvijek imate pravo uputiti zahtjev ili pritužbu nadležnom tijelu za zaštitu podataka. 

Ovaj odjeljak se primjenjuje i pruža vam dodatne informacije u slučaju da se vaši osobni podaci obrađuju od strane poslovnog subjekta koji se nalazi u Europskom gospodarskom prostoru. 

Voditelj obrade podataka

Društvo koje je izričito navedeno na ovim stranicama kao voditelj stranica smatra se voditeljem obrade podataka u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka i to za aktivnosti obrade navedene u ovoj Obavijesti o zaštiti podataka.

 

Tijekom poslovnog odnosa s vama, možemo podijeliti podatke o vama kao poslovnom partneru s drugim povezanim Siemens društvima. Mi i navedena povezana Siemens društva smo zajednički odgovorni za pravilnu zaštitu vaših osobnih podataka (Čl. 26 GDPR). Kako biste mogli ostvariti svoja prava kao ispitanik u kontekstu ove zajedničke obrade, s navedenim povezanim Siemens društvima smo zaključili sporazum kojim vam omogućava da se rad i zaštite svojih prava obraćate izravno centralnom subjektu Siemens Aktiengesellschaft, Njemačka.

 

Radi ostvarenja svojih prava možete se obratiti na: dataprotection.rc-hr@siemens.com.

Pravni temelj obrade

Prema Općoj uredbi o zaštiti podataka dužni smo vam pružiti informacije o pravnom temelju obrade vaših osobnih podataka.

 

Pravni temelj naše obrade podataka o vama je u tome što je navedena obrada nužna za sljedeće svrhe:

 

 • ostvarivanje naših prava i izvršavanje naših obveza na temelju bilo kojeg ugovora koji zaključimo s vama (Čl. 6 (1) (b) GDPR) („Izvršavanje ugovora“);
 • sukladnost s našim obvezama (Čl. 6 (1) (c) GDPR) („Sukladnost s obvezama voditelja obrade“); i/ili
 • Legitimni interes nas kao voditelja obrade (Čl. 6 (1) (f) GDPR) („Legitimni interes“). Općenito, naš legitimni interes u odnosu na upotrebu vaših osobnih podataka je učinkovito izvršavanje ili upravljanje (i) vašim korištenjem naše Internet ponude, i/ili (ii) naš poslovni odnos s vama. Na mjestima gdje je u donjoj tablici navedeno da se oslanjamo na naš legitimni interes za određenu svrhu, smatramo da taj legitimni interes nije nadjačan vašim interesima, pravima i slobodama, s obzirom na (i) uobičajene preglede i povezanu dokumentaciju vezane za aktivnosti obrade opisane u ovom dokumentu, (ii) zaštitu vaših osobnih podataka našim procesima o zaštiti osobnih podataka, uključujući naša Obvezujuća korporativna pravila (eng. Binding Corporate Rules) i zaštitu osobnih podataka, (iii) transparentnost naših aktivnosti obrade, i (iv) prava koja imate u vezi aktivnosti obrade. Ako želite dobiti dodatne informacije o ovom ujednačenom pristupu, molimo da kontaktirate našu organizaciju za zaštitu osobnih podataka: dataprotection.rc-hr@siemens.com.
 • Moguće je da ćemo vas u određenim slučajevima zatražiti pristanak za određenu upotrebu vaših osobnih podataka. U tim slučajevima, naš pravni temelj obrade podataka o vama može (dodatno ili umjesto) biti i činjenica da ste dali privolu (Čl. 6 (1) (a) GDPR) („Privola“);

Obrada osobnih podataka u kontekstu Internet ponude - svrha i pravni temelj

Pružanje usluga i funkcija Siemensovih internet ponuda što uključuje otvaranje i upravljanje vašim online računom, ažuriranje, zaštita i rješavanje problema, pružanje podrške, kao i poboljšanje i razvoj naše Internet ponude.

 • Izvršavanje ugovora Članak 6 (1) (b) GDPR)
 • Legitimni interes (Članak 6 (1) (f) GDPR)

Fakturiranje za vašu upotrebu Siemens Internet ponude.

 • Izvršavanje ugovora Članak 6 (1) (b) GDPR)
 • Legitimni interes (Članak 6 (1) (f) GDPR)

Potvrda vašeg identiteta.

 • Izvršavanje ugovora Članak 6 (1) (b) GDPR)
 • Legitimni interes (Članak 6 (1) (f) GDPR)

Odgovaranje i ispunjenje vaših zahtjeva ili uputa.

 • Izvršavanje ugovora Članak 6 (1) (b) GDPR)
 • Legitimni interes (Članak 6 (1) (f) GDPR)

Obrada vaše narudžbe ili pružanje pristupa posebnim informacijama ili ponudama.

 • Izvršavanje ugovora Članak 6 (1) (b) GDPR)
 • Legitimni interes (Članak 6 (1) (f) GDPR)

Slanje informacija ili ponuda u vezi naših proizvoda ili usluga, slanja dodatnih marketinških informacija ili praćenja zadovoljstva klijenata kako je opisano u odjeljku 3.

 • Privola, ako je dobrovoljno dana (Članak 6 (1) (f) GDPR)
 • Legitimni interes (Članak 6 (1) (f) GDPR)

Koliko je u razumnoj mjeri nužno za provedbu primjenjivih uvjeta uporabe, radi uspostave ili očuvanja pravnih zahtjeva ili obrane, radi sprječavanja prevare ili drugih nezakonitih radnji, uključujući napade na Siemensove informatičke sustave.

 • Sukladnost s obvezama voditelja obrade (Članak 6 (1) (c) GDPR)
 • Legitimni interes (Članak 6 (1) (f) GDPR)

Obrada osobnih podataka vezanih za vaš poslovni odnos s nama - svrha i pravni temelj

Komunikacija s poslovnim partnerima o našim proizvodima, uslugama i projektima, npr. odgovaranje na upite ili zahtjeve ili pružanje tehničkih informacija o kupljenim proizvodima. 

 • Izvršavanje ugovora Članak 6 (1) (b) GDPR)
 • Legitimni interes (Članak 6 (1) (f) GDPR)

Planiranje i izvršavanje (ugovornog) odnosa s poslovnim partnerima te upravljanje njime; npr. izvršavanje transakcija i narudžbi proizvoda ili usluga, obrada plaćanja, provedba aktivnosti računovodstva, revizije, naplate i prikupljanja, organizacija dostava i isporuka, omogućivanje popravaka i pružanje usluga podrške.

 • Izvršavanje ugovora Članak 6 (1) (b) GDPR)
 • Sukladnost s obvezama voditelja obrade (Članak 6 (1) (c) GDPR)

Organizacija i provedba analize tržišta, nagradnih igara, natjecanja ili drugih aktivnosti ili događaja za kupca.

 • Privola, ako je dobrovoljno dana (Članak 6 (1) (f) GDPR)
 • Legitimni interes (Članak 6 (1) (f) GDPR)

Kontakt i prenošenje informacija i ponude u vezi naših proizvoda i usluga, slanje dodatne marketinške poruke i ispitivanje zadovoljstva kupaca kako je opisano u odjeljku 3.

 • Privola, ako je dobrovoljno dana (Članak 6 (1) (f) GDPR)
 • Legitimni interes (Članak 6 (1) (f) GDPR)

Održavanje i zaštita sigurnosti naših proizvoda, usluga i internetskih stranica, sprječavanja i otkrivanja prijetnji sigurnosti, prijevara ili drugih kriminalnih ili zlonamjernih radnji.

 • Legitimni interes (Članak 6 (1) (f) GDPR)

Osiguravanje usklađenosti sa zakonskim obvezama (kao što su obveze vođenja evidencije), kontrolom izvoza i carinskom kontrolom, obvezama povezanim s provjerom poslovnog partnera (radi sprječavanja gospodarskog kriminala ili pranja novca) te našim pravilima ili industrijskim normama.

 • Sukladnost s obvezama voditelja obrade (Članak 6 (1) (c) GDPR)
 • Legitimni interes (Članak 6 (1) (f) GDPR)

Rješavanje sporova, provedba naših ugovora i podnošenje, provedba ili obrana pravnih zahtjeva.

 • Sukladnost s obvezama voditelja obrade (Članak 6 (1) (c) GDPR)
 • Legitimni interes (Članak 6 (1) (f) GDPR)

Međunarodni prijenos podataka

U slučaju da prenosimo vaše osobne podatke izvan Europskog gospodarskog prostora, vaši će podaci biti zaštićeni na način koji je dosljedan odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka. Stoga, ako to zahtijeva primjenjivo pravo, poduzimamo sljedeće mjere:

 

 • Vaše osobne podatke dijelimo s povezanim Siemens društvima izvan Europskog gospodarskog pojasa samo ako su implementirala naša Obvezujuća korporativna pravila za zaštitu osobnih podataka („BCR“). Dodatne informacije o BCR možete pronaći ovdje.
 • Vaše osobne podatke prenosimo vanjskim primateljima izvan Europskog gospodarskog prostora samo ako je pojedini primatelj (i) s nama zaključio ugovor koji sadrži Standardne ugovorne odredbe, (ii) implementirao Obvezujuća korporativna pravila u svojoj organizaciji ili (iii) – u slučaju primatelja iz SAD-a – certificiran prema odredbama EU-US Privacy Shield-a. Možete zatražiti dodatne informacije o zaštitnim mjerama implementiranima za određeni prijenos putem ovog kontakta: dataprotection.rc-hr@siemens.com.

Nadležno tijelo za zaštitu vaših osobnih podataka

U slučaju pritužbi i zahtjeva vezanih za zaštitu osobnih podataka, pozivamo vas da se obratite našoj Organizaciji za zaštitu osobnih podataka putem dataprotection.rc-hr@siemens.com. Osim obraćanja Organizaciji za zaštitu osobnih podataka, ostaje vam i pravo na podnošenje zahtjeva ili pritužbe nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka.

 

Popis i podaci za kontakt lokalnog nadležnog tijela nalazi se ovdje.

Ako ste rezident SAD-a, molimo da uvažite sljedeće napomene:

Do Not Track

Trenutno naša Internet ponuda ne prepoznaje niti reagira na „Do Not Track“ poruke Internet preglednika. Za više informacija o „Do Not Track“, molimo vas da posjetite stranicu podrške vašeg Internet preglednika.

Dječja upotreba

Ova Internet ponuda nije namijenjena za korištenje djeci mlađoj od trinaest godina. Nećemo svjesno prikupljati osobne podatke djece mlađe od trinaest godina bez inzistiranja da prethodno ishode pristanak svojih roditelja za to, ako to zahtijeva mjerodavno pravo. Osobne podatke djece ćemo koristiti i otkrivati isključivo u mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom, kako bismo zatražili pristanak roditelja, u skladu s lokalnim zakonom ili kako bismo zaštitili pojedino dijete.

 

Ovisno o saveznoj državi SAD-a u kojoj se nalazite, možete imati neka posebna prava u vezi vaših osobnih podataka. Za informacije o tim pravima, molimo koristite ovaj link.

Obavijest o kolačićima – Siemens

 

Ova Obavijest o kolačićima odnosi se na postojeću internetsku stranicu kojom upravlja društvo Siemens spomenuto u odjeljku „Informacije o društvu“.

Status: Kolovoz 2016.

Kada posjetite Siemensove internetske stranice, informacije se pohranjuju na vaš terminalni uređaj u obliku „kolačića“. Kolačići su male datoteke koje se pohranjuju na vaš terminalni uređaj i spremaju određene postavke i podatke za razmjenu s našim internetskim stranicama putem vašeg preglednika.

Kolačići nam primjerice omogućuju da prilagodimo internetsku stranicu kako bi bolje odgovarala vašim interesima ili da pohranimo vašu lozinku kako ju ne biste morali svaki put ponovno unositi. Kao opće pravilo, pomoću kolačića nikada ne prikupljamo osobne podatke bez vašeg izričitog dopuštenja.

Ako ne želite da prepoznajemo vaš terminalni uređaj, molimo vas da konfigurirajte svoj internetski preglednik tako da briše sve kolačiće s uređaja, blokira sve kolačiće ili prima upozorenja prije pohrane kolačića. U nastavku ćete naći kratke upute o tome.

Imajte na umu da određene funkcije naše internetske stranice bez kolačića možda više neće raditi ili neće ispravno raditi.

 

Tipovi kolačića
Kolačići se mogu razvrstati u četiri kategorije ovisno o njihovoj funkciji i namjeni: apsolutno nužni kolačići, kolačići izvedbe, funkcionalni kolačići i marketinški kolačići.

Apsolutno nužni kolačići
potrebni su za navigaciju unutar Siemensovih internetskih stranica i upravljanje osnovnim funkcijama internetske stranice, kao što je izdavanje anonimnih ID-ova sesije za povezivanje nekoliko povezanih upita na poslužitelj.

Kolačići izvedbe
prikupljaju informacije o korištenju naših internetskih stranica, uključujući na primjer internetske preglednike i operativne sustave koji se koriste, naziv domene internetske stranice koju ste prethodno posjetili, broj posjeta, prosječno trajanje posjeta i stranice koje su učitane.

Ovi kolačići ne pohranjuju nikakve informacije koje bi omogućile osobnu identifikaciju korisnika. Informacije prikupljene pomoću tih kolačića agregirane su i stoga su anonimne. Kolačići izvedbe služe poboljšanju korisničkog pristupa internetskoj stranici i time poboljšavaju korisničko iskustvo. Korištenje takvih kolačića možete blokirati stvaranjem kolačića za isključivanje (pogledajte „Upravljanje kolačićima“ u nastavku).

Funkcionalni kolačići
internetskoj stranici omogućuju pohranjivanje podataka koje je korisnik već unio (kao što su ID korisnika, odabir jezika ili lokacija korisnika) kako bi korisniku ponudio poboljšane, personalizirane funkcije. Funkcionalni kolačići koriste se i za omogućavanje traženih funkcija kao što su reprodukcija videozapisa i donošenje korisničke odluke za blokiranje ili onemogućavanje određene funkcije (npr. internetske analize) – „kolačići za odjavu“.

Marketinški kolačići
koriste se za pružanje relevantnijeg sadržaja korisnicima na temelju njihovih specifičnih interesa. Također se koriste za ograničavanje učestalosti prikazivanja oglasa te za mjerenje i kontrolu učinkovitosti oglašivačkih kampanja. Registriraju jesu li korisnici posjetili internetsku stranicu ili ne i koji su sadržaji bili korišteni. Te se informacije potencijalno mogu dijeliti i s trećim stranama, kao što su primjerice oglašivači. Ti su kolačići često povezani s funkcijama internetskih stranica trećih strana. Korištenje takvih kolačića možete blokirati stvaranjem kolačića za odjavu (pogledajte „Upravljanje kolačićima“ u nastavku).

Upravljanje kolačićima
Napominjemo: svi dolje navedeni kolačići neće nužno biti korišteni kada pregledavate našu internetsku stranicu na svom mobilnom terminalnom uređaju.

Kolačići izvedbe: Adobe Analytics
Na svojoj internetskoj stranici koristimo Adobe Analytics kako bismo stalno poboljšavali stranicu i/ili otkrivali pogreške. U tu svrhu Adobe Analytics anonimno pohranjuje i analizira različite vrste podataka, uključujući posjećenu internetsku stranicu i njene metapodatke, internetske stranice koje su poveznice na Siemens, vrijeme posjeta i korišteni preglednik.

Kliknite ovdje kako biste spriječili da Adobe Analytics agregira i analizira podatke prikupljene tijekom posjeta ovoj internetskoj stranici. Time ćete u pregledniku stvoriti tzv. kolačić za isključivanje. Ne sadrži osobne podatke, ali tehnički omogućuje tvrtki Adobe Analytics da trajno prepoznaje vaše postavke.

Izbrišete li ovaj kolačić za isključivanje ili promijenite računalo ili internetski preglednik, morat ćete ponovno stvoriti kolačić za isključivanje. Marketinški kolačići.

Marketinški kolačići

Adobe Target
Adobe Target koristimo za pružanje sadržaja koji je posebno prilagođen interesima korisnika. U tu svrhu Adobe Target analizira anonimne informacije o vašim prethodnim posjetima našoj internetskoj stranici.

Kliknite ovdje kako biste spriječili da Adobe Target agregira i analizira podatke prikupljene tijekom posjeta ovoj internetskoj stranici. Time ćete u pregledniku stvoriti tzv. kolačić za isključivanje. Ne sadrži osobne podatke, ali tehnički omogućuje tvrtki Adobe/Siemens da trajno prepoznaje vaše postavke.

Adobe Media Optimizer
Ponekad pokrećemo internetske kampanje za oglašavanje koje vam prikazuju oglase na temelju vaših mogućih interesa. Možda ćemo saznati vaše moguće interese na temelju vašeg korištenja naših internetskih stranica i aplikacija ili drugih tvrtki i internetskih stranica s kojima radimo kako bismo bolje razumjeli vaše moguće interese. Te se vrste oglasa često nazivaju internetskim bihevioralnim oglašavanjem. Koristimo Adobe Media Optimizer (AMO) za prikazivanje naših oglasa na stranicama diljem interneta. U tu svrhu u vašem će se pregledniku postaviti nekoliko kolačića koji će omogućiti i AMO-u i takozvanoj razmjeni oglasa da prepoznaju vaš terminalni uređaj na temelju anonimnih identifikatora i da vam zahvaljujući tome prikažu oglase prilagođene vašim mogućim interesima. Kliknite ovdje kako biste spriječili AMO da agregira i analizira podatke prikupljene tijekom posjeta ovoj internetskoj stranici (podaci o pregledavanju interneta) i da vam na drugim internetskim stranicama prikazuje oglase prilagođene prema vašim aktivnostima na našim internetskim stranicama i uslugama. Ako ga onemogućite, još uvijek možete vidjeti naše oglase na internetskim stranicama drugih tvrtki, ali neće biti posebno prilagođeni vašim potrebama na temelju vaših aktivnosti na našim internetskim stranicama i uslugama. Osim toga, tvrtkama koje sudjeluju u Savezu za digitalno oglašavanje možete onemogućiti prikupljanje podataka o internetskim stranicama koje ste posjetili u svrhu oglašavanja na temelju interesa, a to možete učiniti na stranici za slobodan izbor korisnika Saveza za digitalno oglašavanje.

Xaxis
Dopuštamo tvrtki Xaxis (odjel GroupM Competence Center GmbH, Derendorfer Allee 10, 40476 Düsseldorf) stavljanje kolačića na naše internetske stranice koji prikupljaju informacije o internetskom oglašavanju na temelju korištenja; što je poznato i kao ciljano oglašavanje.

U tu svrhu Xaxis prikuplja i pohranjuje anonimne podatke na našoj internetskoj stranici. Kolačić pohranjen na vašem računalu prikuplja informacije o vašim aktivnostima na internetskim stranicama koje ste posjetili (na primjer ponašanje tijekom surfanja, posjećene podstranice, reklamne zastavice na koje ste kliknuli itd.). Na temelju tih podataka Xaxis generira profile koji se ne mogu koristiti za osobnu identifikaciju, što znači da vi kao korisnik ne možete biti osobno identificirani; točnije, IP-adresa koju koristite nije pohranjena.

Zatim se vaše računalo identificira za potrebe prikazivanja oglasa i dodjeljuje ciljnoj skupini. Ove informacije omogućuju prikaz vama relevantnih oglasa na internetskim stranicama drugih davatelja usluga.

Dodatne informacije o tehnologiji korištenoj na našoj internetskoj stranici i privatnosti podataka pronaći ćete na sljedećoj poveznici: http://www.xaxis.com/page/privacy-policy  
Uvijek možete blokirati buduće prikupljanje i pohranu podataka stvaranjem kolačića za isključivanje.


Kako mogu deaktivirati kolačiće?
U nastavku ćete naći niz poveznica koje pružaju detaljne informacije o deaktivaciji kolačića u često korištenim preglednicima.

 

    Mozilla Firefox
    Internet Explorer
    Google Chrome
    Safari


Ako imate dodatnih pitanja o našoj Obavijesti o kolačićima, kliknite na „Kontakt“ kako biste nam poslali svoja pitanja i prijedloge.

Ova Obavijest o kolačićima ažurira se s vremena na vrijeme. Datum zadnjeg ažuriranja nalazi se na vrhu ove stranice.

1.1. Svaka uporaba ovih mrežnih stranica koje omogućava Siemens Aktiengesellschaft i/ili pridružena društva („Siemens“), odnosno „Siemensovih mrežnih stranica“, podložna je ovim Uvjetima korištenja. Oni se mogu mijenjati i dopunjavati, modificirati ili zamjenjivati drugim uvjetima, npr. za nabavu proizvoda i usluga. Kod prijave ili gdje prijava nije potrebna, kod pristupa ili uporabe Siemensovih mrežnih stranica ovi se Uvjeti korištenja prihvaćaju u sadašnjoj inačici.

1.2. Kod mrežnih ponuda usmjerenih kompanijama ili javnim poduzećima te kompanije ili poduzeća predstavlja korisnik pa se mora pretpostaviti da on raspolaže odgovarajućim znanjem i djeluje u skladu s njime.

1.3. Ako se korisnik služi tim Siemensovim mrežnim stranicama kao poslovni korisnik, tj. ako ne djeluje u svojstvu nevezanom uz svoj obrt, poslovanje ili struku, ili kao administrativni kupac, ne primjenjuje se članak 312e, stavak 1, točka 1., alineja 1. – 3. njemačkog Građanskog zakonika.

2.1. Ove Siemensove mrežne stranice sadrže specifične informacije i softver te povezanu dokumentaciju za pregled i preuzimanje, ovisno o slučaju.

2.2. Siemens može u bilo koje vrijeme u cijelosti ili djelomično prekinuti rad Siemensovih mrežnih stranica. Zbog prirode interneta i računalnih sustava Siemens ne može preuzeti nikakvu odgovornost za neprekidnu dostupnost Siemensovih mrežnih stranica.

3.1. Neke Siemensove mrežne stranice mogu biti zaštićene zaporkom. Kako bi se osigurala sigurnost i zaštita poslovnih transakcija, navedenim stranicama mogu pristupati samo registrirani korisnici. Siemens zadržava pravo uskratiti registraciju bilo kojem korisniku. Siemens osobito zadržava pravo odrediti koje će stranice, kojima se prije slobodno pristupalo, zahtijevati registraciju. Siemens je ovlašten u bilo koje vrijeme i ne navodeći razloge korisniku uskratiti pravo na pristup dijelovima zaštićenima zaporkom blokadom korisničkih podataka (prema definiciji u nastavku), osobito ako korisnik
- upotrebljava lažne podatke za potrebe registracije;
- krši ove Uvjete korištenja ili ne postupi prema dužnoj pažnji u pogledu korisničkih podataka;
- prekrši bilo koji važeći zakon pristupanjem ili uporabom Siemensovih mrežnih stranica; ili
- nije dulje vrijeme pristupao Siemensovim mrežnim stranicama.

3.2. Korisnik za registraciju mora dati točne informacije i, ako se one s vremenom promijene, ažurirati ih (koliko je to moguće: online) bez nepotrebnog kašnjenja. Korisnik mora osigurati da je adresa elektroničke pošte koju je dao Siemensu u svakom trenutku važeća i da se njome može kontaktirati s korisnikom.

3.3. Nakon registracije korisnik će dobiti pristupni kod koji se sastoji od korisničkog identifikacijskog broja i zaporke („korisnički podaci“). Kod prvog pristupa korisnik mora odmah promijeniti zaporku koju prima od Siemensa u zaporku koja je poznata samo njemu. Korisnički podaci omogućuju korisniku pregled ili izmjenu podataka ili, gdje je primjenjivo, uskraćivanje svoje suglasnosti za obradu podataka.

3.4. Korisnik mora osigurati da treće osobe ne mogu pristupiti korisničkim podacima te je odgovoran za sve transakcije i druge aktivnosti koje se odvijaju s korisničkim podacima. Na kraju svake online sesije korisnik se mora odjaviti s mrežnih stranica zaštićenih zaporkom. Ako i u mjeri u kojoj korisnik sazna da treća osoba zloupotrebljava njegove korisničke podatke, odmah mora o tome obavijestiti Siemens u pisanom obliku, ili ovisno o slučaju, elektroničkom poštom.

3.5. Nakon primitka obavijesti prema stavku 3.4. Siemens će uskratiti pristup dijelu zaštićenom zaporkom pod takvim korisničkim podacima. Korisnik će dobiti ponovni pristup tek nakon što isto prijavi Siemensu ili nakon nove registracije.

3.6. Korisnik može u bilo koje vrijeme zatražiti raskid registracije u pisanom obliku, pod uvjetom da brisanje ne šteti urednom ispunjenju obveza iz ugovornog odnosa. U tom slučaju Siemens će ukloniti sve korisničke podatke i druge pohranjene privatne podatke o korisniku čim ti podaci više ne budu potrebni.

4.1. Uporaba bilo koje informacije, softvera i dokumentacije dostupne na Siemensovim mrežnim stranicama ili putem njih podložna je ovim Uvjetima korištenja ili, kod ažuriranja informacija, softvera ili dokumentacije, važećim uvjetima licenciranja koji su prethodno dogovoreni sa Siemensom. Uvjeti licenciranja koji su posebno dogovoreni, primjerice uvjeti preuzimanja softvera, nadređeni su ovim Uvjetima korištenja.

4.2. Siemens korisniku dodjeljuje neisključivu i neprijenosnu licenciju koja se ne smije podlicencirati za uporabu informacija, softvera i dokumentacije ustupljene korisniku na Siemensovim mrežnim stranicama ili putem njih u mjeri u kojoj je dogovoreno, ili ako ne postoji takav sporazum u mjeri i za svrhu za koju ih Siemens ustupa.

4.3. Softver je dostupan besplatno u objektnom kodu. Nije moguće dobiti pravo na izvorni kod. To se ne odnosi na izvorni kod vezan uz softver otvorenog koda, pri čemu uvjeti licenciranja imaju prioritet nad ovim Uvjetima korištenja u slučaju prijenosa softvera otvorenog koda i koji uvjeti zahtijevaju dostupnost izvornog koda. U tom slučaju Siemens će izvorni kod ustupiti uz naknadu troškova.

4.4. Korisnik ne smije distribuirati informacije, softver i dokumentaciju trećoj osobi u bilo koje vrijeme i ne smije ih iznajmljivati ili ustupati na bilo koji drugi način. Osim ako je tako dopušteno prema obveznom pravu, korisnik ne smije mijenjati softver ili dokumentaciju i ne smije rastavljati, primijeniti obratni inženjering ili dekompilirati softver ili izdvojiti bilo koji njegov dio. Korisnik smije napraviti jednu sigurnosnu kopiju softvera ako je to potrebno za daljnju uporabu u skladu s Uvjetima korištenja.

4.5.Informacije, softver i dokumentacija zaštićeni su zakonima o autorskom pravu, međunarodnim ugovorima o autorskom pravu te drugim zakonima i konvencijama vezanim uz intelektualno vlasništvo. Korisnik se mora pridržavati tih zakona i osobito ne smije mijenjati, skrivati ili uklanjati alfanumerički kod, oznake ili obavijesti o autorskom pravu s informacija, softvera, dokumentacije ili njihovih kopija.

•Time se neće utjecati na članke 107. do 113. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima Republike Hrvatske.

5.1. Ne uzimajući u obzir određene odredbe članka 4. ovih Uvjeta korištenja, informacije, robne marke i drugi sadržaji Siemensovih mrežnih stranica ne smiju se mijenjati, kopirati, umnožavati, prodavati, iznajmljivati, nadopunjavati ili na drugi način upotrebljavati bez prethodnog pismenog dopuštenja Siemensa.

5.2. Osim prava na uporabu i drugih prava koji se ovime izričito dodjeljuju, korisniku se ne dodjeljuju nikakva druga prava te se ne podrazumijeva nikakva obveza kojom se zahtijeva ustupanje dodatnih prava. Izričito se isključuju sva prava na patente i licencije.

5.3. Siemens se može bez naknade koristiti svim idejama ili prijedlozima koje korisnik pohranjuje na Siemensovim mrežnim stranicama kako bi razvio, unaprijedio i prodao svoje proizvode.

6.1. Prilikom pristupanja Siemensovim mrežnim stranicama ili njihove uporabe korisnik ne smije
- nanositi štetu drugim osobama, osobito maloljetnicima, ili kršiti njihova osobna prava;
- svojim korištenjem vrijeđati javni moral;
- kršiti nikakva prava intelektualnog vlasništva ili druga vlasnička prava;
- učitavati sadržaje koji su zaraženi virusom, takozvanim trojanskim konjem, ni druge programe koji bi mogli naštetiti podacima;
- slati, pohranjivati ili učitavati hiperpoveznice ili sadržaje na koje korisnik nema pravo, osobito u slučajevima u kojima takve hiperpoveznice ili sadržaji krše obveze povjerljivosti ili su nezakoniti; ili- distribuirati promidžbene ili neželjene elektroničke poruke (takozvani spam – neželjena pošta) ili netočna upozorenja na viruse, nedostatke ili sličan materijal. Korisnik također ne smije tražiti ili zahtijevati sudjelovanje u nekoj lutriji, snowball sustavu, lančanom pismu, piramidalnoj shemi ili sličnoj aktivnosti.

6.2. Siemens može uskratiti pristup svojim mrežnim stranicama u bilo koje vrijeme, osobito ako korisnik prekrši neku obvezu koja proizlazi iz Uvjeta korištenja.


Siemensove mrežne stranice mogu sadržavati „hyperlinks“ na mrežne stranice trećih osoba. Siemens nije odgovoran za sadržaj tih mrežnih stranica i ne jamči ni ne podržava takve mrežne stranice i njihov sadržaj kao svoj, jer nema kontrolu nad informacijama na tim mrežnim stranicama te nije odgovoran za tamo dostupan sadržaj i informacije. Korisnik sam snosi rizik za uporabu takvih mrežnih stranica.

8.1. Ako se informacije, softver ili dokumentacija pružaju bez naknade, isključuje se svaka odgovornost za nedostatke u pogledu kvalitete ili vlasništva nad informacijama, softverom i dokumentacijom osobito u vezi s ispravnošću ili nepostojanjem nedostataka ili nepostojanjem potraživanja ili prava trećih osoba ili u vezi s cjelovitošću i/ili prikladnošću, osim u slučajevima namjerne greške ili prijevare.

8.2. Informacije na Siemensovim mrežnim stranicama mogu sadržavati specifikacije ili opće opise vezane uz tehničke mogućnosti pojedinih proizvoda koji mogu biti nedostupni u određenim slučajevima (npr. zbog promjena proizvoda). Stoga se o potrebnom učinku proizvoda zajednički dogovara u svakom pojedinom slučaju u vrijeme kupnje.

9.1. Siemensova odgovornost za nedostatke u pogledu kvalitete i vlasništva utvrđuje se u skladu s odredbama članka 8. Uvjeta korištenja. Isključuje se svaka naknadna Siemensova odgovornost, osim ako tako zahtijeva zakon, npr. prema Zakonu o odgovornosti za proizvode ili u slučajevima namjerne, grube nepažnje, osobne ozljede ili smrti, neispunjavanja zajamčenih karakteristika, neovlaštenog skrivanja nedostatka ili u slučaju kršenja osnovnih ugovornih obveza. Odšteta u slučaju kršenja osnovnih ugovornih obveza ograničena je na predvidivu štetu tipičnu za ugovore ako nema namjerne ili grube nepažnje.

9.2. Iako Siemens nastoji koliko je to u njegovoj moći zaštititi svoje mrežne stranice od virusa, ne može dati nikakvo jamstvo za nezaraženost virusima. Korisnik mora za vlastitu zaštitu poduzeti potrebne korake kako bi osigurao odgovarajuće sigurnosne mjere te prije preuzimanja bilo kakvih informacija, softvera ili dokumentacije mora pokrenuti program za pronalaženje i uklanjanje virusa.

Članak 9.3., 9.1. i 9.2. ne predviđa ni ne podrazumijeva nikakve promjene u dužnosti iznošenja dokaza na štetu korisnika.

10.1. Ako korisnik prenosi Siemensove informacije, softver i dokumentaciju trećoj osobi, korisnik mora poštovati sve važeće nacionalne i međunarodne odredbe o kontroli (ponovnog) izvoza. Kod svakog takvog prijenosa korisnik se mora pridržavati tih propisa o kontroli (ponovnog) izvoza Republike Hrvatske, Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država.

10.2. Prije bilo kakvog takvog prijenosa na treću osobu korisnik mora osobito provjeriti i odgovarajućim mjerama jamčiti da
- neće biti kršenja embarga koji nameću Europska unija, Sjedinjene Američke Države i/ili Ujedinjeni narodi takvim prijenosom ili pružanjem drugih ekonomskih resursa u vezi s informacijama, softverom i dokumentacijom koju daje Siemens, uzimajući u obzir i ograničenja domaćeg poslovanja i zabrana zaobilaženja tih embarga;
- takve informacije, softver i dokumentacija koju daje Siemens nije namijenjena uporabi vezano uz naoružavanje, nuklearnu tehnologiju ili oružje, ako i u mjeri u kojoj je takva uporaba podložna zabrani ili ovlaštenju, osim ako postoji potrebno odobrenje;
- uzimaju se u obzir propisi svih važećih Popisa sankcioniranih od Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država vezano uz trgovanje s tamo navedenim tijelima, osobama i organizacijama.

10.3. Ako mora omogućiti ovlaštenim tijelima ili Siemensu kontrolu izvoza, korisnik mora na Siemensov zahtjev odmah obavijestiti Siemens i dati mu sve informacije koje se odnose na pojedinog krajnjeg korisnika, pojedino odredište i pojedinu namjenu Siemensovih informacija, softvera i dokumentacije kao i sva postojeća ograničenja kontrole izvoza.

10.4. Korisnik obeštećuje i oslobađa od odgovornosti Siemens od svih potraživanja, postupka, parnice, kazne, gubitka, troška i štete koja nastaje ili je povezana s korisnikovim nepridržavanjem propisa o kontroli izvoza te će korisnik Siemensu nadoknaditi sve povezane gubitke i troškove, osim ako za to nepridržavanje nije odgovoran. Ta odredba ne podrazumijeva promjenu u dužnosti iznošenja dokaza.

10.5. Siemensova obveza na ispunjenje ugovora podložna je uvjetu da za ispunjenje ne postoje prepreke koje proizlaze iz unutarnjih ili vanjskih trgovinskih i carinskih zahtjeva ili embarga i drugih sankcija.

Kod prikupljanja, uporabe i obrade osobnih podataka korisnika Siemensovih mrežnih stranica Siemens se mora pridržavati svih važećih zakona o zaštiti podataka i Pravilnika o zaštiti podataka za Siemensove mrežne stranice, kojemu se može pristupiti hiperpoveznicom na Siemensovim mrežnim stranicama i/ili putem stranice www.siemens.com.

12.1. Svi dodatni ugovori moraju se sastaviti u pisanom obliku.

12.2. Za mjesto ovlasti određuje se Zagreb ako je korisnik trgovac prema uvjetima Zakona o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

12.3. Pojedinim stranicama Siemensovih mrežnih stranica upravlja i administrira Siemens Aktiengesellschaft i/ili njegova pridružena društva. Stranice su u skladu sa zakonom važećim u zemlji u kojoj mjerodavno društvo ima sjedište. Siemens ne daje nikakvo jamstvo da su informacije, softver i/ili dokumentacija na Siemensovim mrežnim stranicama odgovarajući ili dostupni za pregled ili preuzimanje na lokacijama izvan te zemlje. Ako korisnici pristupaju Siemensovim mrežnim stranicama izvan te zemlje, isključivo su odgovorni za poštovanje svih važećih lokalnih zakona. Zabranjuje se pristup informacijama, softveru i/ili dokumentaciji na Siemensovim mrežnim stranicama iz zemalja gdje je takav sadržaj nezakonit. U tom slučaju ako korisnik želi poslovati sa Siemensom, on se treba obratiti Siemensovu predstavniku u određenoj zemlji za poslovanje vezano uz tu zemlju.

12.4. Ovi Uvjeti korištenja, kao i svi sporovi koji su vezani uz njih ili njihov predmet, reguliraju se i rješavaju u skladu s njemačkim zakonima, s isključenjem kolizijskih pravila. Isključuje se primjena UN-ove Konvencije o ugovorima za međunarodnu prodaju robe (CISG) od 11. travnja 1980.

Siemens issues digital certificates ("Certificates", also known as "Digital IDs") to its employees and agents, to its known business partners and to Siemens web sites in accordance with its „Siemens Issuing CA“.

Certification Authority ("CA") contact information
Siemens AG
GS IT ISEC, Attn. Siemens Issuing CA(s)
81739 Munich
Federal Republic of Germany

E-mail: contact.pki@siemens.com
Website: https://www.siemens.com/pki/


Certificate Policy / Certification Practice Statement (“CP/CPS”)


CA and repository, licenses, confidentiality and audit
The Siemens PKI is classified as critical IT infrastructure of the company and was audited and certified in accordance with ETSI TS 102042 V2.4.1.


Limited warranty and disclaimer / Limitation of liability
Included in Siemens Certificate Policy (CP)

CA Certificates
Siemens has made the Siemens CA(s) Certificates available for downloading. Please find an overview of the structure and different CA Certificates in Siemens PKI CA Hierarchy (PDF).


OCSP Responder

A special OCSP Responder is operated to provide an interface for a qualified validity check of certificates within the Siemens PKI. The OCSP responder return a signed response signifying that the certificate specified in the request is good, revoked, unknown or unauthorized. If it cannot process the request, it returns an error code. Requests for certificate which are not provided by one of the Siemens CA’s will by rejected as “unknown”.

The system can be accessed from Intranet and Internet via the URL
ocsp.pki-services.siemens.com

Certificate Revocation Lists
Siemens has made the Certificate Revocation Lists (CRL(s)) below for Certificates issued by the Siemens Issuing CA(s) available for downloading.


Certificate Test Site
The Siemens CA provides a certificate test site for all valid Issuing CAs under https://catestsite.siemens.com

Public Certificate Repository
Siemens operates a publicly accessible Certificate Repository. In the Certificate Repository the Certificates of the Siemens PKI are stored. The Certificate Repository is available on the Internet to enable the exchange of secure e-mails with Siemens.
The Certificate Repository offers an Online Search for Siemens certificates. To retrieve Certificates directly from the Certificate Repository, it must be set up and configured as LDAP directory in the respective e-mail encryption program.


Access       Domain Name       IP-Address            Port    Search Base
Siemens    cl.siemens.com    194.138.20.37    389    o=trustcenter


Authentication with Siemens PKI


PGP certificates in the Certificate Repository
The Certificate Repository also contains the Siemens PGP certificates. It can be used with all PGP clients supporting LDAP.

European Bridge CA
Siemens is a member of the European Bridge CA.

The European Bridge CA operates a virtual Directory Service. Certificates of participants from different companies can be called up via this Directory Service. For this the LDAP-queries of the Bridge-CA are forwarded to the repositories of the connected organizations. Also the Siemens PKI Certificate Repository can be called up via this service.
The European Bridge CA offers an online search for certificates. Here also all Siemens certificates can be found if the correct mail-address is provided.
To use the Bridge-CA Repository it must be set up and configured as an LDAP directory the respective e-mail encryption program:

Access    Domain Name        IP-Address         Port    Search Base
EBCA        dir.ebca.de            81.16.50.37     389     o=ebca



Related Links