Obrada osobnih podataka- Security Health Check

SIEMENS d.d. je voditelj obrade Vaših osobnih podataka i možete nas kontaktirati putem tel.  +385 1 610 5222 ili na adresu Heinzelova 70a, 10000 Zagreb. Imamo službenika za zaštitu osobnih podataka koga možete kontaktirati putem e-maila: dataprotection@siemens.com ili na adresu Heinzelova 70a, Zagreb.

 

Klikom na oglas za Security Health Check, odnosno sigurnosnu provjeru poduzeća, bit ćete preusmjereni na web stranicu https://new.siemens.com/global/en/company/topic-areas/future-of-manufacturing/industrial-security/health-check.html na kojoj je, na engleskom jeziku, potrebno upisati sljedeće podatke:

                    • title (oslovljavanje)

                    • first name (ime)

                    • last name (prezime)

                    • e-mail (e-mail adresa)

                    • country (država)

                    • company name (naziv poduzeća)

                    • industry segment (područje djelatnosti)

                    • job role (radno mjesto). 

 

Upisivanjem navedenih podataka u za to predviđena polja te klikom na polje „Start health check“ (u prijevodu: „Započni sigurnosnu provjeru“, Vi dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu sigurnosne provjere poduzeća. 

 

Ukoliko kliknete na prazno polje ispred teksta „Yes, I would like to receive marketing information from Siemens based on my personal interests and give my consent as described in detail here.“ (u prijevodu- „Ovime dajem privolu Siemensu da mi šalje marketinške poruke koje se temelje na mojim osobnim interesima“), Vi dajete privolu da se upisani podaci koriste u svrhu izravnog marketinga, a posebice slanja marketinških poruka, telefonskih poziva, dostavljanja newslettera i sl. te će voditelj obrade obrađivati Vaše podatke u navedenu svrhu.

 

Vaši osobni podaci neće se obrađivati u druge svrhe osim ako je to neophodno za poštivanje zakonskih obveza (npr. za dostavljanje podataka sudovima ili organima kaznenog progona) ili ako je obrada na drugi način zakonita prema obvezujućim propisima. 

 

Vaše osobne podatke obrađivat ćemo do ispunjenja gore navedene svrhe, odnosno do povlačenja privole. Imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade putem e-maila: dataprotection@siemens.com ili na adresu Heinzelova 70a, Zagreb. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Kada se odjavite sa primanja marketinških poruka, nećete više biti u mogućnosti primati marketinške poruke. Ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.

 

Ukoliko niste dali privolu i dalje ćete moći preuzeti željeni dokument.

 

Pristup Vašim osobnim podacima mogu imati konzultanti koji pomažu IT podršci za gore navedene sustave i koji pomažu u obradi osobnih podataka u gore navedenim sustavim. Također, uvid u Vaše podatke mogu imati naša povezana društva, kao što je Siemens AG. Ovlaštene treće strane možda će trebati pristupiti ili pohraniti osobne podatke ako to zahtijevaju ili dopuštaju obvezujući propisi (npr. državna tijela, sudovi, vanjski savjetnici i druge treće osobe koje se smatraju javnim tijelima).

 

Vaša prava su sljedeća:

 

Pravo na pristup: imate pravo dobiti od nas potvrdu o tome obrađuju li se vaši osobni podaci, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju - između ostalog - svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni. Međutim, to nije bezuvjetno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti vaše pravo pristupa.

 

Imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za daljnje kopije koje ste zatražili, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.

 

Pravo na ispravak: Imate pravo ishoditi od nas ispravljanje vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade  imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

 

Pravo na brisanje ("pravo na zaborav"): Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas brisanje vaših osobnih podataka i mi smo obvezni izbrisati takve osobne podatke.

 

Pravo na ograničenje obrade: Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas ograničenje obrade vaših osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.

 

Pravo na prigovor: Pod određenim uvjetima, imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu vaših osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te možete tražiti od nas da više ne obrađujemo vaše osobne podatke.

 

Pravo na prenosivost podataka: Pod određenim uvjetima, imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na vas, koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez našeg ometanja.

 

Ukoliko želite saznati više o gore navedenome, kliknite na link ili nas slobodno kontaktirajte putem tel.  +385 1 610 5222 ili na adresu Heinzelova 70a, 10000 Zagreb ili zatražite informacije u našim poslovnim prostorijama . 

 

Ako smatrate da se Vaša prava ne poštuju imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 

Kolačići

 

Zadržat ćemo i procijeniti informacije o vašem nedavnom posjetu našoj web stranici i kako ste koristili različite dijelove naše web stranice radi analitičkih ciljeva, odnosno kako bismo razumjeli na koji način korisnici koriste naše web stranice. 

 

Kako bi održavali našu web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnost budu na očekivanoj razini, voditelj obrade koristi tehnologiju poznatu kao "kolačići". Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše stranice te prikazivati rezultate koji su relevantni za vas. Kolačići nam pokazuju ono što zanima vas i druge posjetitelje naše web stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo. Više o kolačićima možete pročitati ovdje.