Politika kvalitete i cybersecurity-ja te zaštite okoliša, upravljanja zdravljem i sigurnosti

POLITIKA KVALITETE I CYBERSECURITY-JA

 

Izdanje: 16.04.2021.

 

Poslovna politika Siemensa d.d. okrenuta je u potpunosti zadovoljavanju želja i potreba naših zainteresiranih strana - od kupaca, dioničara, zaposlenika i dobavljača do zajednica u kojima živimo. Ispunjavanje zahtjeva zainteresiranih strana, koje od Siemensa očekuju najviše rezultate uz visok etički standard i odgovorno poslovanje, konačna je odrednica našeg uspjeha. Zadovoljstvo kupca nam je važno i redovito ga mjerimo.

 

Konkurentnu prednost ostvarujemo osluškujući stvarne potrebe kupca. Inovativni proizvodi visoke kvalitete, sustavi, usluge i rješenja koja Siemens nudi, daju kupcima konkurentnu prednost na njihovu tržištu. Ono što nas pokreće i što obećavamo je stvaranje dodatne vrijednosti za naše kupce, zaposlenike i društvo kroz naše inženjerske vještine i inovativnu snagu. Stvaramo ono što je zaista važno, naša je misija, a to se reflektira na području elektrifikacije, automatizacije i digitalizacije u svijetu oko nas. Kontinuiranim školovanjem naših zaposlenika osiguravamo ispunjenje zadanih ciljeva kvalitete, cybersecurity-ja, zaštite okoliša, očuvanje zdravlja i sigurnosti te kontinuirano napredovanje.

 

„Vision 2020+“ naša je strategija. Ključ strategije je jačanje poduzetničkog fokusa i kulture vlasništva, a kroz to postižemo održivi uspjeh. Poduzetnički koncept omogućuje našoj tvrtki da stalno bude prisutna u atraktivnim područjima rasta, održivo jača osnovnu djelatnost, procjenjuje rizike i mogućnosti, te nadmaši konkurente u učinkovitosti i kvaliteti. Kultura vlasništva načelo je u kojem je svaki zaposlenik osobno odgovoran za uspjeh tvrtke.

 

Sigurnost informacija naš je sinonim za sigurno poslovanje. Definirali smo odgovornosti za zaštitu informacija, podižemo svijest o značaju sigurnosti informacija kod zaposlenih i poslovnih partnera. Primjenjujemo organizacijske i tehničke mjere zaštite informacijske imovine Siemensa i njegovih kupaca.

 

Uprava kontinuirano provjerava uspjeh i efektivnost sustava upravljanja. Kako bi podigli razinu svijesti o kvaliteti, cybersecurity-ju, zaštiti okoliša, zaštiti zdravlja i sigurnosti, te se usmjerili prema stalnom poboljšanju svih procesa, rezultati provjere se dokumentiraju i objavljuju.

 

Primjena svih korporacijskih načela te striktno pridržavanje važećih zakonskih regulativa Republike Hrvatske i međunarodnih propisa sastavni su dio politike kvalitete i cybersecurity-ja poduzeća. Uprava obvezuje sve zaposlenike na implementaciju politike kvalitete i cybersecurity-ja.

 

 

EHS POLITIKA

 

Izdanje: 16.04.2021.

 

Kao globalno aktivna tvrtka, imamo posebnu odgovornost za rješavanje globalnih, dugoročnih izazova, kao što su demografske promjene, klimatske promjene i potrošnja resursa. Održivost je ključ za osiguranje budućnosti naše tvrtke. Naša predanost da budemo društveno odgovorna tvrtka zahtijeva od nas da zadovoljimo trgovačke zahtjeve na ekološki i društveno prihvatljiv način.

 

Siemens stoga daje visoki prioritet postizanju izvrsnosti u zaštiti okoliša, upravljanju zdravljem i sigurnošću. Naša predanost napretku jača konkurentnost naših kupaca i postavlja temelje za našu uspješnu budućnost. Naši inovativni proizvodi, sustavi i rješenja pomažu poboljšanju kvalitete života ljudi širom svijeta. Oni pomažu u zaštiti klime kroz visoku energetsku učinkovitost, osiguravaju opskrbu čistom vodom, čuvaju i promiču zdravlje ljudi i osiguravaju transportne sustave kompatibilne s okolišem. Imajući na umu ove ciljeve, razmatramo cijeli životni ciklus proizvoda. Projektiramo, razvijamo, proizvodimo, prodajemo i servisiramo naše proizvode i sustave kako bi zaštitili okoliš i ljudsko zdravlje na način koji zadovoljava ili premašuje sve važeće propise i kako bi se smanjio utjecaj na naše prirodne resurse. Pružamo uvjete rada koji čuvaju radni učinak, zdravlje, motivaciju i zadovoljstvo naših zaposlenika. Uključujemo zaposlenike i njihove predstavnike u sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću te kroz savjetovanje s njima radimo na trajnom poboljšanju uvjeta rada posebno u pogledu eliminacije opasnosti i smanjenje rizika.

 

Zaštita okoliša, upravljanje zdravljem i sigurnošću doprinose dugoročnoj zaštiti zdravlja ljudi i imovine tvrtke. Naš globalni sustav upravljanja EHS-om postavlja temelje za kontinuirano poboljšanje naših rezultata u tim područjima.

 

Svi rukovoditelji i zaposlenici dužni su djelovati u skladu s ovom EHS politikom i ispunjavati primjenjive zahtjeve.