Potpisan sporazum o suradnji između Siemensa Hrvatska i Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije

Danas je na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu potpisan sporazum o suradnji između ove akademske ustanove i tvrtke Siemens Hrvatska. Ovim općim ugovorom utvrđuje se dugoročni partnerski odnos na različitim područjima od zajedničkoga interesa, a ostvarit će se pojedinačnim znanstvenim, istraživačkim, razvojnim, komercijalnim i obrazovnim projektima.

 

 

 

Neka od područja zajedničkog interesa uključuju istraživačko-razvojne projekte i izrade studija s ciljem poboljšanja tehničkih i tehnoloških rješenja u tvrtki Siemens Hrvatska, a iz područja kompetencija FKIT-a; primjenu i provođenje zajedničkog istraživanja i razvojnih projekata financiranih iz domaćih i inozemnih financijskih fondova; usavršavanje djelatnika Siemensa Hrvatska kroz specijalizirane seminare, radionice, predavanja, stručne i sveučilišne programe, poslijediplomske specijalističke i doktorske studije i slično te stručno i praktično usavršavanje zaposlenika i studenata FKIT-a kroz vježbeničko stažiranje, radionice, stručna predavanja, izradu završnih i diplomskih radova. Ovom se može pridodati i zajednički nastup na tržištu u svrhu plasiranja opreme i usluga od zajedničkog interesa.

 

Iako je danas suradnja i formalizirana, u posljednjih godinu dana je FKIT je već uz pomoć tvrtke Siemens Hrvatska izgradio ili modernizirao aparature za podučavanje mjerenja i automatskog vođenja procesa koje imaju praktičnu primjenu kao nastavna pomagala, ali i kao laboratorijski ekvivalenti industrijskih jedinica. Cilj je bio razviti vrhunski laboratorij za podučavanje studenata redovitih i specijalističkih studija te za cjeloživotno obrazovanje. Također, on služi za edukaciju za potrebe industrije iz područja automatskog vođenja, mjerenja i optimiranja sustava za vođenje. Komercijalna vrijednost opreme i inženjerskih radova uloženih u laboratorij od strane Siemensa iznosila je više od 350.000 kuna, dok je FKIT na dodatno opremanje, pripremu i građevinske radove utrošio oko 130.000 kuna.

 

Iako je danas suradnja i formalizirana, u posljednjih godinu dana je FKIT je već uz pomoć tvrtke Siemens Hrvatska izgradio ili modernizirao aparature za podučavanje mjerenja i automatskog vođenja procesa koje imaju praktičnu primjenu kao nastavna pomagala, ali i kao laboratorijski ekvivalenti industrijskih jedinica. Cilj je bio razviti vrhunski laboratorij za podučavanje studenata redovitih i specijalističkih studija te za cjeloživotno obrazovanje. Također, on služi za edukaciju za potrebe industrije iz područja automatskog vođenja, mjerenja i optimiranja sustava za vođenje. Komercijalna vrijednost opreme i inženjerskih radova uloženih u laboratorij od strane Siemensa iznosila je više od 350.000 kuna, dok je FKIT na dodatno opremanje, pripremu i građevinske radove utrošio oko 130.000 kuna.

 

 

 

16. veljače 2018.

Sonja Nušinović  Popovac

sonja.nusinovic@siemens.com