Raspisan natječaj za nagradu Werner von Siemens za studente FER-a u Zagrebu

13. srpnja 2021.

Raspisan natječaj za nagradu Werner von Siemens za studente FER-a u Zagrebu

Siemens d.d. Zagreb i Sveučilište u Zagrebu - Fakultet elektrotehnike i računarstva objavljuju natječaj za dodjelu godišnjih nagrada za najbolje radove studenata FER-a s primjenom u područjima digitalizacije, elektrifikacije i automatizacije za akademsku godinu 2020./2021.

 

Nagrada, nazvana po osnivaču korporacije i inovatoru Werneru von Siemensu, ustanovljena je kako bi potaknula rad na istraživačko-razvojnim projektima i inovativnosti studenata te komuniciranje i kritičko promišljanje rezultata. Nagrađuje se originalni rad studenata ili studentskih timova (do 3 člana) s primjenom u područjima digitalizacije, elektrifikacije i automatizacije (informacije o djelatnostima Siemensa nalaze se na www.siemens.hr).

 

Rok za predaju radova na natječaj je 30. rujna 2021. godine do 12.00 sati.

 

Pravila natječaja za nagradu Werner von Siemens:

  1. Na natječaj se mogu prijaviti studenti Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva koji su samostalno ili timski (do tri člana) izradili rad iz područja natječaja.
  2. Studenti trebaju imati status studenta na FER-u u akademskoj godini 2020./2021.
  3. Svaki predloženi rad mora imati mentora.
  4. Na natječaj se mogu prijaviti samo originalni radovi koji nisu prethodno publicirani, nisu prijavljeni na druge natječaje niti su u postupku objavljivanja. Također, na natječaj se ne mogu prijaviti diplomski radovi, ali za izradu prijavljenog rada studenti mogu djelomično koristiti dobivena saznanja i principe korištene tijekom izrade diplomskog rada. U tom slučaju, razinu preklapanja prijavljenog rada s diplomskim radom ustanovit će povjerenstvo.
  5. Radove će ocjenjivati povjerenstvo sastavljeno od nastavnika Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta elektrotehnike i računarstva i stručnjaka Siemensa d.d.
  6. Kriteriji za ocjenjivanje radova su: tematska usklađenost s područjem natječaja, originalnost, inovativnost, primjenjivost te tehnička oprema rada.

 

Na natječaju se dodjeljuje jedna nagrada u obliku povelje i novčanog iznosa od 10.000 HRK. Student dobitnik nagrade dobiva povelju, dok se novčani iznos dijeli na jednake dijelove za radove s dva ili tri autora.

 

U prijavi na natječaj potrebno je priložiti: pisanu prijavu studen(a)ta (sadrži: ime i prezime, kontakt podatke, studij, modul/profil, godinu studija, naslov rada, ime mentora); uvezani cjeloviti rad i sažetak rada na hrvatskom i engleskom jeziku (do 300 riječi); elektroničku verziju rada i sažetaka (označen nazivom natječaja, godinom i imenom autora); recenziju mentora te elektroničku verziju završnog rada (ili projekta) za studente koji su završili preddiplomski studij odnosno elektroničku verziju završnog rada (ili projekta) i diplomskog rada za studente koji su završili diplomski studij.

Radovi se predaju putem urudžbenog zapisnika FER-a (soba B-1-08) s naznakom „Natječaj za nagradu Werner von Siemens“.

13. srpnja 2021.