Sandra Žilić imenovana novom financijskom direktoricom i članicom Uprave Siemensa Hrvatska

S početkom 2021. Sandra Žilić na novoj je poziciji glavne financijske direktorice te članice Uprave Siemensa Hrvatska, funkcijama koje je do kraja 2020. godine obnašao Helmut Kahl.
Sandra Žilić zaposlena je u Siemensu više od 20 godina, a svoju dosadašnju funkciju direktorice računovodstva i kontrolinga nastavit će obnašati i dalje.

Dodatne informacije o kompaniji i ustrojstvu Uprave dostupne su na poveznici.