Završen prvi dio implementacije europskog projekta naprednih mreža SINCRO.GRID

Napravljen prvi korak u rješavanju problema previsokih iznosa napona u elektroenergetskom mreži RH, ugrađena regulacijska prigušnica u TS Mraclin

Ugradnjom regulacijske prigušnice u trafostanici (TS) Mraclin završena je implementacija prvog dijela SINCRO.GRID projekta koji je plod suradnje hrvatskih i slovenskih operatora prijenosnih i distribucijskih sustava. Projekt sufinancira Europska komisija, a dugoročno bi trebao riješiti problem nedostatka fleksibilnih resursa i zagušenja u mreži te osigurati preduvjete za prihvat novih obnovljivih izvora energije.

 

Ugovorena vrijednost opreme i radova na projektu ugradnje regulacijske prigušnice 100MVAr u TS Mraclin iznosila je nešto manje od 25 milijuna kuna. Siemens je naručitelju, Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS), regulacijsku prigušnicu isporučio po sistemu 'ključ u ruke' – što je obuhvaćalo izradu dokumentacije za proizvodnju, izradu izvedbenog projekta,  izvođenje građevinskih i elektromontažnih radova, provedbu svih potrebnih ispitivanja te konačnog puštanja u rad.

 

Ugradnjom regulacijske prigušnice 100 MVAr završen je prvi od tri projekta koje je Siemens ugovorio s HOPS-om, a koji se financiraju u sklopu SINCRO.GRID projekta. Druga dva dijela SINCRO.GRID projekta: ugradnja regulacijske prigušnice u TS 400/220/110 kV Melina ugovorene vrijednosti od 36,5 milijuna kuna i izgradnja SVC postrojenja u TS Konjsko ugovorene vrijednosti od gotovo 105 milijuna kuna trenutno su u fazi realizacije. 

 

Završetkom ovih triju projekata dugoročno će se riješiti problem previsokih iznosa napona, odnosno regulacije tokova jalovih snaga u prijenosnoj mreži, a u hrvatski elektroenergetski sustav bit će ugrađena najmodernija tehnološka rješenja.

Na tehničkom pregledu građevine 15. siječnja 2020. godine dobiveno je pozitivno mišljenje za izdavanje uporabne dozvole te je time Siemens sa svojim partnerima i investitorom HOPS-om po prvi puta u Hrvatskoj uspješno izvršio priključenje/ugradnju regulacijske prigušnice 100 MVAr na elektroenergetski sustav.