Siemensov sustav kontrole usklađenosti poslovanja (Siemens Compliance sistem)

Naša je osnovna misija da se ponašamo odgovorno. Našim Compliance sustavom želimo uspostaviti najviše standarde svijesti i ponašanja zaposlenih u skladu s principima programa kontrole usklađenosti poslovanja i voditi se njima.

Promoviranje Siemensova integriteta znači da postupamo u skladu sa svojim vrijednostima – odgovorno, odlično, inovativno – gdje god poslujemo. Ključna komponenta integriteta kontrole usklađenosti poslovanja koja je u skladu sa zakonodavstvom i našom internom regulativom. Imamo nultu toleranciju za korupciju i kršenje pravila poštene konkurencije. Siemensov Compliance sustav usmjeren je na tri razine djelovanja : sprječavanje, otkrivanje i odgovor. Širokom je spektru aktivnosti koje se odvijaju na tri razine rada cilj osigurati da se poslovanje u najvećoj mogućoj mjeri odvija u skladu sa svim propisima koji su na snazi, kao i s osnovnim internim pravilima i načelima.

Siemensovi zaposlenici i rukovoditelji, kupci, dobavljači i ostali poslovni partneri, kao i sve pozvane treće strane, putem portala „Recite nam / Tell us” mogu izvijestiti o kršenju kodeksa poslovnog ponašanja kompanije Siemens, i to u bilo koje doba dana ili noći, bilo gdje u svijetu, sigurno, povjerljivo i, po želji, anonimno. 

Poveznica na portal „Recite nam / Tell us”

Pravobranitelj ili Ombudsman nezavisno je vanjsko tijelo koje može pozvati svaki Siemensov zaposlenik ili bilo koja treća strana izvan kompanije ako ima saznanja o nepoštenoj poslovnoj praksi, na povjerljiv i također anoniman način. Izvještaj se može poslati na engleskom ili njemačkom jeziku. 

Poveznica na stranicu Pravobranitelja/Ombudsmana