EU Projekt

Primjena umjetne inteligencije u naprednim prediktivnim tehnologijama on-line nadzora kvalitete vode

Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Primjena umjetne inteligencije u naprednim prediktivnim tehnologijama on-line nadzora kvalitete vode

 

Kratki opis projekta: Projekt razvoja napredne tehnologije za prediktivno praćenje kvalitete vode važan je element budućeg poslovanja društva sa ciljem odgovoriti na dominantne trendove na tržištima diljem svijeta -  digitalizacije, globalizacije, urbanizacije i klimatskih promjena. Cilj projekta je kroz razvoj napredne i inovativne nove tehnologije postaviti nove standarde za praćenje kvalitete vode. Time će Siemens d.d. dati važan poticaj razvoju novih tehnologija na području monitoringa i zaštite okoliša kao jednom od ključnih izazova budućnosti.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Rezultat projekta će biti napredno tehnološko rješenje za prediktivno praćenje kvalitete vode kojim će se moći nadograditi (unaprijediti) postojeći sustavi za on-line praćenje kvalitete vode i koji će biti ključan element novih, značajno naprednijih od postojećih rješenja. Cilj je razviti prediktivni model koji omogućuje da se na temelju podataka o vrijednostima ograničenog skupa lako mjerljivih fizikalno-kemijskih parametara vode u prirodnom vodotoku detektiraju štetni događaji (npr. ispuštanje štetnih tvari u vodotok) te situacije u kojima postoji velika vjerojatnost mikrobiološke kontaminacije vode, odnosno kontaminacije vode teškim metalima. Osnovna pretpostavka navedenih istraživanja jest činjenica da promjene u fizikalno-kemijskim i mikrobiološkim pokazateljima kvalitete vode uslijed  prirodnih i antropogenih utjecaja slijede karakterističan, ali međusobno različit uzorak. Stoga je praćenjem vrijednosti ključnih fizikalno-kemijskih parametara koji definiraju karakterističan uzorak moguće zaključiti je li konkretna izmjerena promjena fizikalno[1]kemijskih parametara vode uzrokovana prirodnim ili antropogenim utjecajem te procijeniti  je li pritom došlo do signifikantnije promjene i drugih pokazatelja kvalitete vode, za čije je  određivanje najčešće potrebno provesti složenije laboratorijske analize. U odnosu na postojeća tehnološka rješenja na predmetnom tržištu rezultat ovog projekat će  predstavljati velik napredak kako u tehnološkom smislu tako i u smislu postavljanja novih  standarda i politika na području monitoringa i upravljanja vodama.

 

Ukupna vrijednost projekta: 6.676.151,53 HRK, iznos koji sufinancira EU: 4.421.577,92 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta: 02.09.2020.– 02.09.2023.

 

Kontakt osobe za više informacija: Ivan Pavlic, ivan.pavlic@siemens.com