Smart Small Island - Neovisnost opskrbe električnom energijom i vodom na hrvatskim malim otocima

Naziv projekta: Smart Small Island

Projekt je podržan od strane Norveškog financijskog mehanizma 2014.-2021., u sklopu programa Inovacije, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost u Hrvatskoj.

Kratki opis projekta: Projekt je definiran razvojem aplikacije za generičku izradu studije izvodljivosti, inženjerskih podloga te komercijalne isplativosti investiranja u energetsku neovisnost ciljanih regija. Energetska neovisnost podrazumijeva implementaciju neophodne infrastrukture za autonomnu opskrbu električnom energijom i  pitkom vodom. Ciljane regije su mali otoci, drugim riječima područja od posebnog interesa republike Hrvatske, kao i širokog društvenog značaja za Europsku uniju. 

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Projekt potiče tranziciju prema  zelenoj ekonomiji s naglaskom na održivom korištenju prirodnih resursa što će u konačnici doprinijeti razvoju malih otoka u pogledu rasta društvenih zajednica, gospodarstva, te tržišne konkurentnosti istih. Pametna infrastruktura ovim projektom čini novi iskorak u području planiranja, implementacije i upravljanja sustavima za proizvodnju električne energije i vode koji su posebno prilagođeni specifičnim potrebama malih naseljenih otoka. Razvojem tehnološki naprednog sustava upravljanja energijom eliminirat će se potreba za konvencionalnim sustavima opskrbe energijom koji imaju značajan utjecaj na okoliš i visoku cijenu, posebice u odnosu na broj stanovnika na otocima kojima je potrebna opskrba energijom (udaljenost od proizvodnih pogona, složenost izgradnje i održavanje distribucijske mreže na morskom dnu).

 

Ukupna vrijednost projekta: 930.000,00 EUR, iznos koji sufinancira Croatia Innovation Norway Grants: 429.000,00 EUR

 

Razdoblje provedbe projekta: 01.08.2021. - 31.05.2023.

 

Kontakt osoba za više informacija: Martin Puljić, martin.puljic@siemens.com