Székhely:
H-1143 Budapest
Gizella út 51-57.

info.hu@siemens.com

Tel.: +36 (1) 471-1000


Igazgatóság: 

Dale A. Martin (elnök-vezérigazgató)
Károlyi Zsolt (gazdasági igazgató)
Goszták Árpád

Zsiga Zsolt

Adószám: 
10495892-2-44


Cégjegyzékszám: 

01-10-041548

A Siemens adatvédelmi nyilatkozata

A Siemens számára fontos, hogy védje az Ön személyes adatainak biztonságát és bizalmas jellegét. Ezért a Siemens (a vállalatra vonatkozó további részleteket lásd a lenti "Vállalati információk" részben) a személyes adatok kezelését az alkalmazandó adatvédelmi és adatbiztonsági jogszabályoknak megfelelően végzi.

A kezelt személyes adatok kategóriái, a kezelés célja és jogalapja 

A Siemens weboldalainak, alkalmazásainak vagy online eszközeinek (ezek mindegyike egy “Siemens Online Ajánlat”) megtekintése során a Siemens az alábbi, Önre vonatkozó személyes adatokat kezelheti:

 • személyes adatok, amiket Ön aktívan és önként megad a Siemens Online Ajánlaton keresztül (pl. regisztráció alkalmával, ha tájékozódás céljából létesít kapcsolatot velünk, vagy amikor felmérésekben vesz részt, stb.), ideértve a nevet, e-mail címet, telefonszámot, valamely támogatási igény részeként megadott információkat, megjegyzéseket vagy valamilyen fórum keretében közölt véleményeket, stb.; és
 • olyan információk, amiket automatikusan küld el nekünk az Ön web böngészője, vagy az Ön által használt készülék, például az Ön IP címe, a készülék típusa, a böngésző típusa, hivatkozási oldal, a látogatása során felkeresett oldalak, minden egyes látogatói igény dátuma és időpontja.

Személyes adatainak kezelését az alábbi célokból végezzük: 

 • a Siemens Online Ajánlat szolgáltatásainak és funkcióinak biztosítása, valamint a Siemens Online Ajánlat Ön általi használatának adminisztrálása;
 • az Ön kilétének beazonosítása (ha regisztrált a Siemens Online Ajánlatra);
 • az Ön kérdéseinek megválaszolása és specifikus igényeinek kielégítése; és
 • az ésszerűen szükséges mértékig az alkalmazandó használati feltételek érvényesítése, jogszerű igény vagy védelem megállapítása vagy fenntartása, csalás vagy egyéb illegális tevékenységek megakadályozása, ideértve a Siemens informatikai rendszerei ellen indított támadásokat.

A fent említett célok elérése érdekében szükséges az Ön személyes adatainak kezelése. Az adatgyűjtés időpontjában tett ellenkező rendelkezés hiányában a személyes adatok általunk történő kezelésének jogalapja az alábbi:

 • Ön egyértelműen hozzájárult személyes adatainak kezeléséhez (az Általános Adatvédelmi Rendelet /GDPR/ 6 (1) (a) pontja); 
 • az adatkezelés az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges (az Általános Adatvédelmi Rendelet /GDPR/ 6 (1) (b) pontja); vagy
 • az adatkezelés ahhoz szükséges, hogy hatékonyan valósítsuk meg vagy menedzseljük a Siemens Online Ajánlatok Ön általi használatát (az Általános Adatvédelmi Rendelet /GDPR/ 6 (1) (f) pontja).

Sütik (Cookies) 

A Siemens Online Ajánlatokon belül sor kerülhet sütik használatára. A sütik Siemens általi használatára vonatkozó információkat a Cookie-kezelési irányelvekben (Cookie Notice) találhatja. A Cookie-kezelési irányelvek arról is tájékoztatást nyújtanak, hogyan blokkolják a sütiket, miként kifogásolhatják a használatukat, továbbá információt adnak a sütik által gyűjtött adatok kezeléséről.

Hivatkozások más weboldalakra

A jelen adatvédelmi irányelvek csak a Siemens Online Ajánlatokra vonatkoznak, hatályuk nem terjed ki más weboldalakra, vagy harmadik fél által üzemeltetett alkalmazásokra. Hivatkozhatunk más olyan weboldalakra és alkalmazásokra, amelyek szerintünk érdekelhetik Önt. A Siemens nem felelős az ilyen weboldalak vagy alkalmazások adatvédelmi gyakorlatáért.

A kezelt személyes adatok kategóriái, a kezelés célja és jogalapja

A Siemensszel létesített üzleti kapcsolattal összefüggésben a Siemens a cég ügyfeleinél, szállítóinál, értékesítőinél és partnereinél (melyek mindegyike “Üzleti Partner”) kijelölt, jelenlegi és jövőbeni kapcsolattartó személyek személyes adatainak alábbi kategóriáit kezelheti: 

 • kapcsolattartási információk, például teljes név, munkahelyi cím, munkahelyi telefonszám, munkahelyi mobiltelefon száma, munkahelyi fax szám és munkahelyi e-mail cím; 
 • fizetési adatok, mint például fizetések feldolgozásához és csalás megakadályozásához szükséges adatok, ideértve a hitelkártyák / betéti kártyák számát, a biztonsági kód számát és egyéb kapcsolódó számlázási információkat; 
 • további információk, melyek kezelése szükségszerű egy projekt, vagy a Siemensszel létesített szerződéses viszony keretében, vagy amelyeket önként adott meg az Üzleti Partner, például a leadott megrendelésekre, a teljesített kifizetésekre, az igényekre és a projekt mérföldköveire vonatkozó személyes adatok; 
 • nyilvánosan hozzáférhető erőforrásokból, sértetlen adatbázisokból és hitelügynökségektől gyűjtött személyes adatok; és
 • amennyiben törvényileg szükséges az Üzleti Partner megfelelőségére vonatkozó (compliance) átvilágításhoz: születési idő, személyi azonosító számok, azonosító igazolványok, valamint az Üzleti Partnerrel szemben folytatott releváns és jelentős peres ügyekre és egyéb jogi eljárásokra vonatkozó információk.

A Siemens a személyes adatokat az alábbi célokból kezelheti: 

 • Üzleti Partnerekkel létesített kommunikáció a Siemens vagy az Üzleti Partnerek termékeivel, szolgáltatásaival és projektjeivel kapcsolatban, például válaszadás érdeklődésekre vagy kérésekre, illetve a megvásárolt termékekre vonatkozó műszaki információk nyújtása;
 • az Üzleti Partnerekkel létesített (szerződéses) viszony ütemezése, teljesítése és menedzselése; például tranzakciók végrehajtása, termékek vagy szolgáltatások megrendelése, fizetések feldolgozása, elszámolások végzése, könyvvizsgálat, számlázás és beszedési tevékenységek, szállítások és kézbesítések elrendezése, javítások elősegítése és támogatási szolgáltatások nyújtása;
 • ügyfél felmérések, marketing kampányok, piacelemzések, nyereményjátékok, versenyek, illetve egyéb reklámtevékenységek vagy események adminisztrációja és lebonyolítása;
 • termékeink, szolgáltatásaink és weboldalaink biztonságának fenntartása és védelme, biztonsági fenyegetések, csalások illetve egyéb törvénybe ütköző vagy rosszindulatú tevékenységek megakadályozása és észlelése; 
 • a jogi kötelezettségeknek (például nyilvántartási kötelezettségeknek) való megfelelés biztosítása, export kontroll, vámkezelés, az Üzleti Partner compliance átvilágítására vonatkozó kötelezettségek (a fehérgalléros bűnözés vagy a pénzmosás megakadályozása céljából), továbbá megfelelés a Siemens irányelveinek és az iparági szabványoknak; és
 • vitás kérdések megoldása, szerződéses megállapodásaink érvényesítése valamint jogszerű igények támasztása, érvényesítése és ilyen követelések elleni védelem.

A fent említett célok elérése érdekében szükséges a személyes adatok kezelése. Az adatgyűjtés időpontjában tett ellenkező rendelkezés hiányában a személyes adatok általunk történő kezelésének jogalapja az alábbi:

 • Ön egyértelműen hozzájárult személyes adatainak kezeléséhez (az Általános Adatvédelmi Rendelet /GDPR/ 6 (1) (a) pontja);
 • az adatkezelés az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges (az Általános Adatvédelmi Rendelet /GDPR/ 6 (1) (b) pontja); vagy
 • az adatkezelés ahhoz szükséges, hogy hatékonyan valósítsuk meg vagy menedzseljük az Önnel létesített üzleti kapcsolatunkat (az Általános Adatvédelmi Rendelet /GDPR/ 6 (1) (f) pontja).

A Siemens továbbíthat személyes adatokat más Siemens vállalatok vagy harmadik fél számára, de csak akkor és olyan mértékben, amikor és amennyiben ezt a továbbítást a fenti célok elérése szükségessé teszi.

Amennyiben jogilag megengedett, a Siemens a személyes adatokat továbbíthatja bíróságok, rendvédelmi hatóságok, szabályozó szervek vagy jogi képviselők számára, ha ez ahhoz szükséges, hogy megfeleljen a törvényi előírásoknak, illetve jogszerű igényeket támasszon, érvényesítsen, vagy ilyen követelések ellen védekezzen. 

A Siemens megbízásokat ad szolgáltatók (úgynevezett adatkezelők), például szerver elhelyezést vagy informatikai karbantartást végző szervezetek számára, amelyek kizárólag a Siemenstől kapott utasítások szerint végzik tevékenységüket, és szerződés kötelezi őket a hatályos adatvédelmi törvények betartására.

A személyes adatok címzettjei elhelyezkedhetnek az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban ("harmadik országokban"), ahol a hatályos törvények nem biztosítják ugyanazt a szintű adatvédelmet, mint az adott egyén országa esetén. 

Ilyen esetekben a Siemens megteszi a kellő intézkedéseket annak érdekében, hogy más módon biztosítsa a személyes adatok védelméhez szükséges helyénvaló és megfelelő garanciákat. 

 • Harmadik országban levő Siemens vállalatokkal csak akkor osztunk meg személyes adatokat, ha implementálták a személyes adatok védelme érdekében a Siemens Kötelező Erejű Vállalati Szabályait ("BCR“-t). A Siemens BCR-re vonatkozó további információk itt (itt) találhatók.
 • Harmadik országban levő külső címzettek számára csak akkor továbbítunk személyes adatokat, ha az adott címzett (i) megállapodást kötött a Siemensszel az EU általános szerződési feltételei szerint (EU Standard Contractual Clauses), (ii) szervezetén belül életbe léptette a Kötelező Erejű Vállalati Szabályokat (BCR) (Binding Corporate Rules) vagy (iii) – az USA-ban levő címzettek esetén – rendelkezik Adatvédelmi Pajzs tanúsítással (Privacy Shield). Az érintett személyek a Siemensszel kapcsolatba lépve kérhetnek további tájékoztatást, vagy igényelhetik a garanciát nyújtó intézkedések másolatát. 

A Siemens Online Ajánlatain (például csevegő szobán vagy fórumokon) keresztül Ön által közzétett személyes adatok globálisan hozzáférhetőek lehetnek az adott Siemens Online Ajánlat más regisztrált felhasználói számára.

A személyes adatok gyűjtése során (például az Ön által elfogadott hozzájárulási nyilatkozaton) tett, kifejezetten ellenkező értelmű rendelkezés hiányában a személyes adatokat törölni fogjuk, ha azok további őrzése már nem szükséges azon célok eléréséhez, amiért az adatokat gyűjtötték vagy egyéb módon kezelték, és a hatályos jogszabályok (például adózási vagy kereskedelmi törvények) nem teszik számunkra kötelezővé a személyes adatok további tárolását. 

Amennyiben Ön hozzájárult ahhoz, hogy a Siemens bizonyos személyes adatait kezelje, bármikor jogában áll ezt a hozzájárulást a jövőre vonatkozó hatállyal visszavonni, azaz a hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatkezelés visszavonás előtti, hozzájáruláson alapuló törvényességét. A hozzájárulás visszavonása esetén a Siemens a továbbiakban csak azokat a személyes adatokat kezelheti, ahol az adatkezelésnek egyéb jogalapja is van. 

A hatályos adatvédelmi törvény szerint Ön jogosan igényelheti az alábbiakat, feltéve hogy a vonatkozó törvényi előfeltételek teljesülnek:

 • megerősítést kérni a Siemenstől arra vonatkozóan, kezelnek-e Önre vonatkozó személyes adatokat, és igenlő válasz esetén hozzáférni a személyes adatokhoz;
 • helyesbítést kérni az Önt érintő pontatlan személyes adatokat illetően;
 • az Ön személyes adatainak törlését kérni; 
 • arra kérni a Siemenst, hogy korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését; 
 • igényelni az Ön által aktívan szolgáltatott személyes adatok hordozhatóságát; és
 • sajátos körülményeire hivatkozva tiltakozni az Önt érintő személyes adatok kezelése ellen.

A Siemens Adatvédelmi Szervezete támogatást nyújt bármilyen, adatvédelemmel kapcsolatos kérdés, megjegyzés, probléma vagy panasz esetén, vagy ha Ön valamelyik, adatvédelemmel kapcsolatos jogát kívánja érvényesíteni. A Siemens Adatvédelmi Szervezetével itt veheti fel a kapcsolatot: dataprotection@siemens.com

A Siemens Adatvédelmi Szervezete meg fog tenni minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy a tudomására hozott bármilyen kérést vagy panaszt kezeljen és rendezzen. A Siemens Adatvédelmi Szervezetével létesített kapcsolat mellett Önnek bármikor jogában áll kérésével vagy panaszával az illetékes adatvédelmi hatósághoz fordulni. 

"Cookies"

Az Ön számítógépén automatikusan elhelyezett információAmikor Ön megtekinti Web-oldalaink egyikét, mi információt tárolhatunk el az Ön számítógépén, egy "cookie" formájában, annak érdekében, hogy következő látogatásakor automatikusan felismerjük. A "cookie"-k sokféleképpen segíthetnek nekünk, például azáltal, hogy lehetővé teszik azt, hogy egy weboldalt az Ön érdekeinek inkább megfelelően alakítsunk ki, vagy azt, hogy elmenthesse jelszavát, miáltal Önnek nem kell azt minden alkalommal újból megadnia. Amennyiben nem szeretné, hogy felismerjük, kérjük, állítsa be Internet böngészőjét olymódon, hogy az törölje a "cookie"-kat a merevlemez meghajtóról, ne engedélyezzen "cookie"-kat vagy figyelmeztesse Önt mielőtt egy "cookie" tárolásra kerül.

1.1

A jelen, Siemens Zrt. ("Siemens") által fenntartott magyar nyelvű weboldal ("Siemens Weboldal") ön („Felhasználó” vagy „Ön”) általi bármilyen használata a jelen Felhasználási Feltételek hatálya alá tartozik. A jelen Felhasználási Feltételeket a Siemens saját belátása szerint időről időre aktualizálhatja és módosíthatja, illetve azok egyéb, pl. a termékek és szolgáltatások vásárlására vonatkozó szerződéses feltételekkel kiegészíthetőek vagy módosíthatók, mely módosulásokról a Siemens a Siemens Weboldalon tájékoztatást ad. A Siemens Weboldal Ön általi folytatólagos vagy további hozzáférése vagy használata a kiegészült vagy módosított Felhasználási Feltételek Ön általi elfogadásának minősül. A Siemens Weboldalra való belépéssel vagy annak használatával Ön ezen Felhasználási Feltételeket az akkori aktuális verziójában fogadja el. Amennyiben Ön nem fogadja el ezen Felhasználási Feltételeket, kérjük, hogy ne használja a Siemens Weboldalt.

1.2

Abban az esetben, ha a Weboldal ajánlatai cégeket vagy állami vállalatokat céloznak meg, akkor a Siemens által feltételezett, hogy ezeket a cégeket és vállalatokat a Felhasználó jogosult képviselni, és a Felhasználó megfelelő szaktudással bír és ennek megfelelően jár el.

1.3

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben a Siemens jelen magyarországi honlapjáról elnavigál a Siemens Globális honlapjára, vagy az egyéb országok Siemens vállalatai által üzemeltetett, idegen nyelvű weblapokra, azon weblapok felhasználására az ott közzétett, az adott weblapra irányadó felhasználási feltételek vonatkoznak, valamint az ott feltüntetett jogszabályok és joghatóság lesznek irányadóak

2.1

A Siemens Weboldal áttekintésre vagy letöltésre speciális információt és szoftvert tartalmaz, valamint esetenként az áruhoz kapcsolódó dokumentációt.Text

2.2

A Siemens jogosult bármikor leállítani a Siemens Weboldal működését részben vagy egészben. Tekintettel az internet és a számítástechnikai rendszer működési jellegére, a Siemens nem vállal felelősséget a Siemens Weboldal állandó elérhetőségéért.

3.1

A Siemens Weboldal egyes oldalai jelszó-védettek lehetnek.  Az üzleti tranzakciók biztonsága érdekében csak a regisztrált Felhasználók léphetnek be ezekre az oldalakra. A Siemens fenntartja a jogot, hogy megtagadja a regisztrálást bármely Felhasználó  részére. A Siemens különösen fenntartja a jogot arra, hogy bizonyos oldalak hozzáférését, amelyek korábban szabadon hozzáférhetőek voltak, regisztrációhoz kösse. A Siemens jogosult bármikor indoklás nélkül megtagadni a Felhasználónak a jelszóval védett területhez való hozzáférést a Felhasználói Adatok (alábbiakban definiálva) zárolásával, így különösen, amennyiben a Felhasználó

 • hamis adatokat használ a regisztráció céljából;

 • a Felhasználási Feltételeket megszegi, vagy nem tesz eleget a Felhasználói Adatokkal kapcsolatos biztonsági kötelezettségeinek;

 • megszeg valamilyen vonatkozó jogszabályt a Siemens Weboldalra történő belépéskor vagy annak használata során, vagy

 • nem használta a Siemens Weboldalt hosszabb ideig.

3.2

Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény esetén a Siemens mint adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára is megőrizni.

3.3

Regisztrációhoz a Felhasználó pontos információkat kell megadjon, és amennyiben ezek az adatok változnak, akkor be kell jelentenie a változásokat (amennyiben lehetséges: online) késedelem nélkül. A Felhasználónak biztosítania kell, hogy az az e-mail cím, amit a Siemens rendelkezésére bocsájtott, állandó és ezen a címen Felhasználó elérhető legyen.

3.4

A regisztrációval a Felhasználó egy hozzáférési kódot kap, amely egy felhasználói azonosítóból és egy jelszóból áll (Felhasználói Adatok). Az első bejelentkezéskor a Felhasználónak azonnal meg kell változtatnia a Siemens-től kapott jelszót egy csak általa ismertre. A Felhasználói Adatok lehetővé teszik a Felhasználónak, hogy megnézze vagy megváltoztassa az adatokat, vagy amennyiben szükséges, visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez.

3.5

A Siemens a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok helyességéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-.mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta

3.6

A Felhasználónak biztosítania kell, hogy a Felhasználói Adatok nem hozzáférhetőek  harmadik személy számára, és felelős minden tranzakcióért és egyéb tevékenységért, ami a Felhasználói Adatok felhasználásával történik. Minden egyes online munkamenet végén a Felhasználónak ki kell jelentkeznie a jelszóval védett weboldalról. Amennyiben a Felhasználó  tudomást szerez arról, hogy harmadik személy visszaél Felhasználói Adataival, haladéktalanul értesítenie kell a Siemenst írásban, lehetőség szerint e-mailben.

3.7

Amennyiben ilyen értesítés érkezik, ennek kézhezvételét követő 3 munkanapon belüli intézkedéssel a Siemens megtagadja a belépést a jelszóval védett oldalra ezen Felhasználói Adatok alatt. Ezután a Felhasználó csak újabb regisztrációt követően tud belépni.

3.8

A Felhasználó által megadott személyes adatok addig kezelhetőek a Siemens által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését.

3.9

A Felhasználó bármikor kérheti a regisztráció megszüntetését írásban, feltéve, hogy a törlés nem sérti a szerződéses kötelezettségek teljesítését. Ebben az esetben a Siemens minden Felhasználói Adatot, valamint más személyes azonosításra alkalmas adatot törölni fog, mihelyt ezekre nincs többé szükség.

3.10

A Siemens a regisztráció során tudomására jutott személyes adatokat, információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli, nem továbbítja, nem hozza nyilvánosságra, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Az adatkezelés célja a Siemens Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet adatainak kezeléséről, továbbá kérheti azok módosítását és kezelésük megszüntetését is. Adatainak feltöltése egyben adatainak kezeléséhez való hozzájárulását is jelenti. Az adatszolgáltatás önkéntes!

4.1

A jelen Siemens Weboldalon, vagy azon keresztül elérhető információ, szoftver és dokumentáció használata ezen Felhasználási Feltételek hatálya alá esik, az információ, szoftver és dokumentáció frissítése esetén pedig a Siemensszel korábban megállapodott vonatkozó licencfeltételek az irányadók. Ha valamely szolgáltatásban a Siemens és a Felhasználó külön állapodtak meg, egyes esetekben, például szoftver letöltéseknél, a külön megállapodott licencfeltételek élveznek előnyt a jelen Felhasználási Feltételekkel szemben.

4.2

A Siemens a Felhasználó részére visszavonható, nem kizárólagos, át nem ruházható engedélyt ad -  melyet a Felhasználó nem adhat tovább - , a számára a Siemens Weboldalon, vagy rajta keresztül hozzáférhetővé tett, információ,  szoftver és  dokumentáció használatára a megállapodott mértékben, vagy ilyen megállapodás hiányában oly mértékben, amely a Siemens szándékával összhangban volt, amikor azokat hozzáférhetővé tette.

4.3

Szoftverek térítés nélkül kerülnek tárgykóddal biztosításra. A forráskódra nincs jogosultság. Ez nem érvényes a nyílt forrású szoftverhez kapcsolódó forráskódokra, melyek licencfeltételei elsőbbséget élveznek ezen Felhasználási Feltételekkel szemben a nyílt forráskódú szoftverek átadása esetén, és amely feltételek megkövetelik a forráskód rendelkezésre bocsátását. Ez esetben a Siemens térítés ellenében biztosítja a forráskódot.

4.4

A Felhasználó  harmadik fél részére nem adhatja át, nem adhatja bérbe vagy semmilyen más módon nem teheti hozzáférhetővé az információkat, szoftvereket és dokumentációt. Kivéve, ha jogszabály kötelező rendelkezése alapján megengedett, a Felhasználó nem módosíthatja a szoftvert vagy dokumentációt, valamint nem jogosult szétbontani, visszafejteni vagy visszafordítani szoftvert vagy nem választhatja le annak bármely részét. A Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételekkel összhangban egy biztonsági másolatot készíthet a szoftverről, amennyiben a további használat biztosításához ez szükséges.

4.5

Az információk, szoftverek és dokumentáció teljes egésze  szerzői jogvédelem, valamint a nemzetközi szerzői jogi és egyéb szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok és egyezmények által biztosított jogvédelem alatt áll. A Felhasználó köteles ezen jogszabályoknak eleget tenni, így különösen, nem módosíthat, rejthet el vagy távolíthat el bármely alfanumerikus kódot, jelet vagy szerzői jogi figyelmeztetést sem az információkból, sem a szoftverből vagy dokumentációból, vagy ezek bármely másolatából.

5.1

Nem érintve a jelen Felhasználási Feltételek 4. bekezdésében foglalt különös rendelkezéseket, a Siemens Weboldalon található információk, márkanevek és egyéb tartalmak nem módosíthatók, másolhatók, sokszorosíthatók, idegeníthetők el, adhatók bérbe, használhatók, egészíthetők ki vagy egyébként nem használhatók bármely más módon a Siemens előzetes írásbeli engedélye nélkül.

5.2

A felhasználói jogokat és más itt kifejezetten biztosított jogokat kivéve, a Felhasználó  semmilyen más jogot nem kap, és semmilyen kötelezettség nem fakad további jogok garantálására. Valamennyi szabadalmi jog és engedély kifejezetten ki van zárva.

5.3

Siemens jogosult térítés nélkül felhasználni termékei fejlesztésére, továbbfejlesztése és áruértékesítése érdekében a Felhasználó által a Siemens Weboldalon tárolt ötleteket, javaslatokat.

6.1

A Siemens Weboldalra való belépés és használat során a Felhasználó

 • nem sérthet más személyt, különösen kiskorúakat, illetve mások személyiségi jogait;

 • a használattal a közerkölcsöt nem sértheti;

 • nem sérthet meg bármely a szellemi tulajdonjogot vagy egyéb tulajdonosi jogokat;

 • nem tölthet fel vírust tartalmazó anyagot, pl. trójai programot, vagy bármely más olyan programot, ami a tárolt adatokat sértheti;

 • nem továbbíthat, tárolhat vagy tölthet fel hiperlinkeket vagy olyan tartalmakat, amire  a Felhasználó  nem jogosult, különösen olyan eseteket, amikor ezek a hiperlinkek és tartalmak titoktartási kötelezettséget sértenek vagy jogellenesek, vagy hiperlinkek és tartalmak titoktartási kötelezettséget sértenek vagy jogellenesek, vagy

 • nem terjeszthet reklámanyagokat vagy kéretlen e-maileket (ún. "spam"-et) vagy vírusokra, hibákra vagy hasonló anyagokra vonatkozó valótlan figyelmeztetéseket, és a Felhasználó nem ösztönözhet vagy szólíthat fel bármely szerencsejátékban, hólabda módszerben („snowball system”), lánc e-mailben, piramisjátékban vagy hasonló tevékenységben való részvételre.

6.2

Siemens bármikor jogosult megtagadni a Siemens Weboldalhoz való hozzáférést, különösen ha a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakat megszegi.

6.3

A mindenkor hatályos magyar jogszabályok által megengedett mértékben Ön vállalja, hogy a Siemenst, annak tisztviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, szerződött partnereit, ügynökeit, engedélyeseit, szolgáltatóit, alvállalkozóit és szállítóit kártalanítja, megvédi és kármentességükről gondoskodik bármely és minden veszteség, felelősség, kiadás, kár és költség esetén, ideértve az ésszerű jogi és bírósági költségeket, melyek a Siemens Weboldal Ön általi használata és bármely a jelen Felhasználási Feltételek megsértése miatt vagy annak eredményeként merültek fel. Amennyiben Ön a Siemens Weboldal vagy a Siemens Weboldal Önhöz vagy máshoz való átvitelét végző rendszerek műszaki meghibásodását okozza, Ön vállalja a felelősséget minden veszteségért, kötelezettségért, kiadásért, kárért és költségért, ideértve az ésszerű jogi és bírósági költségeket, melyek ezen meghibásodásból vagy annak eredményeként merülnek fel.

A Siemens Weboldal tartalmazhat harmadik személyek weboldalaira vonatkozó hiperhivatkozásokat. Siemens nem vállal semmilyen felelősséget az ilyen weboldalak tartalmáért, és nem tesz kijelentéseket ezen tartalmakról, valamint nem hagyja jóvá az ilyen weboldalakat vagy azok tartalmát sajátjaként, mivel Siemens nem ellenőrzi az ilyen weboldalakon található információkat és nem felelős az ott található tartalmakért és megadott információkért. Az ilyen weboldalak használata kizárólag a Felhasználó saját kockázatára történhet.

8.1

A hatályos magyar jogszabályok által megengedett mértékben a felek a következőkben állapodnak meg. Ön a Siemens Weboldalt kizárólag saját kockázatára használja, és tudomásul veszi és beleegyezik, hogy bármely a Siemens Weboldal használata során küldött vagy kapott információ lehet nem-biztonságos, valamint, hogy jogosulatlan felek által is elérhető lehet. A Siemens a Weboldalt „aktuálisan adott” és „aktuálisan elérhető” alapon bocsátja rendelkezésre. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor korlátozzuk vagy megszüntessük az Ön hozzáférését a Siemens Weboldalhoz vagy annak bármely funkciójához vagy részéhez. Siemens továbbá nem szavatolja, hogy a Siemens Weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hiba nélküli lesz; hogy a Siemens Weboldal biztonságos lesz; hogy a Siemens Weboldal vagy a szerver, ami hozzáférhetővé teszi vírusmentes lesz; vagy, hogy a Siemens Weboldalon található információ teljes, pontos vagy időszerű. Bár a Siemens mindent megtesz, hogy távol tartsa a vírusokat a Weboldaltól, nem tud garanciát vállalni arra, hogy az oldal vírusmentes. A felhasználónak saját érdekében minden szükséges lépést meg kell tennie annak érdekében, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmazzon, vírus-szkennert használjon mielőtt bármit letöltene (információ, szoftver, dokumentumok). Amennyiben Ön letölt bármilyen anyagot a Siemens Weboldalról, Ön azt saját belátása szerint és kockázatára teszi.

8.2

Tekintettel a Weboldal használatának és a Weboldalon található tartalmak szolgáltatásának ingyenes, tájékoztató jellegére is, az Ön által a Siemenstől vagy a Weboldalról vagy azon keresztül megszerzett semmilyen értesülés vagy információ, akár szóbeli, akár írásbeli, nem keletkeztet semmilyen fajta szavatosságot. Siemens nem vállal szavatosságot vagy tesz kijelentéseket a Siemens Weboldalon található anyagok használatára vonatkozóan, azok teljességét, helyességét, pontosságát, megfelelőségét, hasznosságát, időszerűségét, megbízhatóságát illetően, vagy egyébként. A termékek elvárt tulajdonságait illetően minden esetben a vásárlás során kell megállapodni.

8.3

A Siemens Weboldalán található információ tartalmazhat az egyes termékek műszaki lehetőségeivel kapcsolatos specifikációkat vagy általános leírásokat; lehetséges, hogy ezen termékek egyes esetekben nem hozzáférhetőek (pl. termékváltás).

Figyelemmel a Weboldal szolgáltatás ingyenes, tájékoztatást célzó voltára, a Siemens az életben, testi épségben és egészségben okozott sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a jelen Weboldalak használata során a Felhasználónál közvetlenül felmerülő károkért való felelőssége kivételével, a hatályos magyar jogszabályok által megengedett mértékben, kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat az alábbiak szerint.

Siemens semmilyen esetben nem felel bármely személy felé  bármely közvetlen, közvetett vagy következményi károkért, legyen az akármilyen fajta, amely a Siemens Weboldalhoz vagy annak használatához kapcsolódik vagy azokból ered, vagy amely bármely oldalhoz vagy forráshoz kapcsolódik vagy abból ered, mely linkelve, hivatkozva van, vagy elérhetőséggel van ellátva a Siemens Weboldalon keresztül, valamint nem felel semmilyen anyag, információ, termék vagy szolgáltatás használatáért, letöltéséért vagy eléréséért, korlátozás nélkül ideértve bármely elmaradt profitot, üzleti működés megszakítását, mentések, programok vagy egyéb adatok elvesztését, még akkor sem, ha a Siemens az ilyen károk lehetőségéről kifejezetten tájékoztatást kapott.

10.1

Amennyiben a Felhasználó a Siemens által nyújtott információt, szoftvert és dokumentációt harmadik személynek átadja, a Felhasználó köteles minden irányadó nemzeti és nemzetközi (re-) export kontroll szabályozásnak megfelelni. Bármely ilyen átadás esetén a Felhasználónak meg kell felelnie a Német Szövetségi Köztársaság, az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok (re-) export kontroll szabályainak.

10.2

Az ilyen, harmadik személynek való átadást megelőzően a Felhasználó köteles megfelelő intézkedésekkel ellenőrizni és garantálni különösen, hogy

 • Az ilyen átadás vagy a Siemens által rendelkezésre bocsátott információval, szoftverrel és dokumentációval kapcsolatos egyéb gazdasági erőforrások nyújtása nem sért az Európai Unió, az Amerikai Egyesült Államok és/vagy az Egyesült Nemzetek által meghirdetett embargót, tekintettel a hazai üzleti korlátozásokra és ezen embargók megkerülésére vonatkozó tilalmakra is.

 • Az ilyen, Siemens által rendelkezésre bocsátott információ, szoftver és dokumentáció nem szolgál fegyverzettel, nukleáris technológiával vagy fegyverekkel kapcsolatos használatra, ha és amennyiben az ilyen használat tiltott vagy engedélyhez kötött, kivéve, ha a szükséges engedély rendelkezésre áll;

 • Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok minden hatályos Szankcionált Felek Listájának szabályai tiszteletben vannak tartva az ott felsorolt entitásokkal, személyekkel és szervezetekkel való kereskedelem során.

10.3

Amennyiben szükséges, hogy a hatóságok vagy a export kontroll vizsgálatot hajtson végre, a Felhasználó, a Siemens kérésére köteles azonnal a Siemens rendelkezésére bocsátani minden, a Siemens által rendelkezésre bocsátott információ, szoftver és dokumentáció adott végfelhasználójára, adott rendeltetési helyére és az adott szándékolt felhasználási/ céljára valamint bármely létező export kontroll korlátozásra vonatkozó minden információt.

10.4

A Felhasználó köteles kártalanítani és kármentesen tartani a Siemenst bármely igény, eljárás, per, bírság, veszteség, költség és kár esetén, mely valamely export kontroll szabály Felhasználó általi megsértéséből vagy azzal kapcsolatban merül fel, és a Felhasználó köteles megtéríteni a Siemens részére minden veszteséget és költséget, ami ebből ered, kivéve, ha az ilyen meg nem felelést nem a Felhasználó hibája okozta. Ez a rendelkezés nem jelenti a bizonyítási teher megfordulását.

10.5

Egy szerződés teljesítésének a Siemens részéről az a feltétele, hogy a teljesítést ne gátolják külkereskedelmi jogi nemzeti vagy nemzetközi előírások és vámelőírások, továbbá embargók vagy egyéb szankciók.A szoftverekhez, dokumentumokhoz és információhoz való hozzáférés csak akkor lehetséges a Siemens Weboldalon, ha a fentiek ellenőrzése megfelelő eredménnyel zárult. Amennyiben a Felhasználó  nem felel meg a fenti követelményeknek, a Siemens nem köteles számára szolgáltatni.

A Felhasználó személyes azonosításához szükséges adatok gyűjtését, használatát és felhasználását a Siemens az irányadó adatvédelmi törvénynek és a Siemens Weboldal adatvédelmi politikájának megfelelően végzi. Ez elérhető a Siemens Weboldalon vagy/és a www.siemens.com globális weboldalon.

12.1

Minden kiegészítő megállapodást írásba kell foglalni.

12.2

A jelen Felhasználási Feltételekből eredő jogvitákban az igazságszolgáltatás helye Budapest.

12.3

A Siemens Weboldalat a Siemens Zrt. működteti illetve végzi az adminisztrációt.  Ha a Felhasználó  más országból kapcsolódik a Siemens Weboldalra, akkor  teljes mértékben felelős azért, hogy megfeleljen a helyi jogszabályoknak. Olyan országból belépni a Siemens Weboldalára, és a dokumentációhoz, szoftverekhez és információkhoz hozzáférni, ahol ezek törvényellenesek, tilos. Ebben az esetben is, és amikor a Felhasználó  szerződni kíván a Siemensszel, a Felhasználónak fel kell vennie a kapcsolatot a Siemens kapcsolattartójával az adott országban, ha abban az országban specifikus szerződést akar kötni. A Siemens csoport egyéb weboldalai megfelelnek a működtető Siemens cég székhelye szerinti országban irányadó jogszabályoknak.

12.4

A jelen Felhasználási Feltételekre – és az ebből eredő illetve az ehhez kapcsolódó jogvitákra a magyar jog az irányadó a kollíziós jogi rendelkezések kivételével. Az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló 1980. április 11-i Egyesült Nemzetek Egyezmény, (CISG) szabályai nem alkalmazandóak. A jelen Felhasználási Feltételekben foglalt valamely jog vagy rendelkezés Siemens általi gyakorlásának vagy érvényesítésének elmaradása nem jelent az adott jogról vagy rendelkezésről való lemondást. Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételek valamely rendelkezését egy hatáskörrel bíró bíróság érvénytelennek nyilvánítja, Ön hozzájárul, hogy a bíróság igyekezzen érvényre juttatni a feleknek a rendelkezésben tükrözött szándékát, és a jelen Felhasználási Feltételek egyéb rendelkezései teljes érvényben és hatályban maradnak.

A Siemens a „Siemens Issuing CA” (tanúsítványkiállító hatóság) előírásai szerint digitális tanúsítványokat („tanúsítvány”, más néven „digitális azonosító”) ad ki az alkalmazottainak és ügynökeinek, az ismert üzleti partnereinek és a Siemens weboldalaknak.

A tanúsító hatóság (Certification Authority – CA) elérhetősége
Siemens AG
GS IT ISEC, Címzett: Siemens Issuing CA(s)
81739 München
Németországi Szövetségi Köztársaság

E-mail: contact.pki@siemens.com
Weboldal: https://www.siemens.com/pki/


Tanúsítási Szabályzat (Certificate Policy) / Tanúsítási Gyakorlat Nyilatkozat (Certification Practice Statement) („CP/CPS”)

 

·         Siemens CP (PDF)

·         Siemens CPS Root CA (PDF)

·         Siemens CPS Issuing CA (PDF)

·         Siemens EE Policy (PDF)

·         Siemens CA Hierachy Policy (PDF)


CA és adattárház, engedélyek, titoktartás és ellenőrzés
A Siemens PKI a vállalat kritikus számítástechnikai erőforrásának minősül, és az ETSI TS 102042 V2.4.1. szerint ellenőrizték és tanúsították.

 

·         Siemens ETSI Report 2018 (PDF)

·         DQS Confirmation Letter ETSI Siemens CA 2016 (PDF)


Korlátozott garancia és felelősséget kizáró nyilatkozat / Felelősség korlátozása
A Siemens Tanúsítási Szabályzat (CP) magában foglalja

CA tanúsítványok
A Siemens letöltésre elérhetővé tette a Siemens tanúsítási hatóságok tanúsítványait. A Siemens PKI CA Hierarchia (PDF) áttekintést ad a struktúráról és a különböző CA tanúsítványokról.

·         Siemens CA-k letöltése


OCSP Responder

A speciális OCSP Responder felületet biztosít a tanúsítványok minősített érvényességi ellenőrzéséhez a Siemens PKI-n belül. Az OCSP Responder aláírt választ küld vissza, amelyben jelzi, hogy a kérésben meghatározott tanúsítvány megfelelő, visszavont, ismeretlen vagy nem engedélyezett. Ha nem tudja feldolgozni a kérést, hibakódot küld vissza. Az olyan tanúsítványokra vonatkozó kéréseket, amelyeket egyik Siemens CA sem tud teljesíteni, "ismeretlen" megjelöléssel küldi vissza a rendszer.

A rendszer Intranetről és Internetről is elérhető az alábbi URL segítségével:
ocsp.pki-services.siemens.com

Tanúsítvány visszavonás listák
A Siemens letöltésre elérhetővé tette a Siemens tanúsítványkiállító hatóságok által kiadott tanúsítvány visszavonás listákat (CRL-ek).

·         Tanúsítvány visszavonás listák letöltése


Tanúsítvány teszt oldal
A Siemens CA tanúsítvány teszt oldalt biztosít minden érvényes kiállító hatóság számára az alábbi címen: https://catestsite.siemens.com

Nyilvános tanúsítvány adattárház
A Siemens nyilvánosan elérhető Tanúsítvány Adattárházat működtet. A Tanúsítvány Adattárház tárolja a Siemens PKI tanúsítványait. A Tanúsítvány Adattárház az interneten is elérhető, és elősegíti a biztonságos levélváltást a Siemensszel.
A Tanúsítvány Adattárház lehetőséget nyújt a Siemens tanúsítványok online keresésére. A tanúsítványokat akkor lehet közvetlenül előhívni a Tanúsítvány Adattárházból, ha azt LDAP könyvtárként hozzák létre és konfigurálják a megfelelő e-mail titkosító programban.

 

·         E-Mail-Encryption requirements (PDF)

·         E-Mail-encryption with business partners (Guideline for Siemens Employees) (PDF)

·         E-Mail-encryption with business partners (Guideline for business partners) (PDF)


Elérés       Domain név             IP cím                   Port    Keresési alap
Siemens    cl.siemens.com    194.138.20.37    389    o=trustcenter


Hitelesítés a Siemens PKI-vel

 

·         PKI Smart Card Usage for Business-Partners Features and Requirements (PDF)

·         Multipurpose Business Partner Certificates Guideline for the Business Partner (PDF)


PGP tanúsítványok a Tanúsítvány Adattárházban
A Tanúsítvány Adattárház a Siemens PGP tanúsítványokat is tartalmazza. Minden LDAP-t támogató PGP klienssel használható.

European Bridge CA


A Siemens tagja a European Bridge CA hatóságnak.

A European Bridge CA virtuális könyvtár szolgáltatást üzemeltet. Ebből a könyvtár szolgáltatásból le lehet kérdezni különböző vállalatoktól származó résztvevők tanúsítványait. Ehhez a Bridge-CA LDAP lekérdezéseit továbbítani kell a csatlakozó szervezetek adattáraihoz. A szolgáltatáson keresztül a Siemens PKI Tanúsítvány Adattárház is elérhető.
A European Bridge CA lehetővé teszi a tanúsítványok online keresését. Helyes cím megadása esetén minden Siemens tanúsítvány is megtalálható ezen a módon.
A Bridge-CA Adattárházat akkor lehet használni, ha azt LDAP könyvtárként hozzák létre és konfigurálják a megfelelő e-mail titkosító programban.

Elérés          Domain név         IP cím               Port    Keresési alap
Siemens    cl.siemens.com    81.16.50.37    389    o=trustcenterKapcsolódó oldalak