A Siemens adatvédelmi nyilatkozata

A Siemens számára fontos, hogy védje az Ön személyes adatainak biztonságát és bizalmas jellegét. Ezért a Siemens (a vállalatra vonatkozó további részleteket lásd a lenti "Vállalati információk" részben) a személyes adatok kezelését az alkalmazandó adatvédelmi és adatbiztonsági jogszabályoknak megfelelően végzi.

A kezelt személyes adatok kategóriái, a kezelés célja és jogalapja 

 

A Siemens weboldalainak, alkalmazásainak vagy online eszközeinek (ezek mindegyike egy “Siemens Online Ajánlat”) megtekintése során a Siemens az alábbi, Önre vonatkozó személyes adatokat kezelheti:

 

 • személyes adatok, amiket Ön aktívan és önként megad a Siemens Online Ajánlaton keresztül (pl. regisztráció alkalmával, ha tájékozódás céljából létesít kapcsolatot velünk, vagy amikor felmérésekben vesz részt, stb.), ideértve a nevet, e-mail címet, telefonszámot, valamely támogatási igény részeként megadott információkat, megjegyzéseket vagy valamilyen fórum keretében közölt véleményeket, stb.; és
 • olyan információk, amiket automatikusan küld el nekünk az Ön web böngészője, vagy az Ön által használt készülék, például az Ön IP címe, a készülék típusa, a böngésző típusa, hivatkozási oldal, a látogatása során felkeresett oldalak, minden egyes látogatói igény dátuma és időpontja.

Személyes adatainak kezelését az alábbi célokból végezzük: 

 

 • a Siemens Online Ajánlat szolgáltatásainak és funkcióinak biztosítása, valamint a Siemens Online Ajánlat Ön általi használatának adminisztrálása;
 • az Ön kilétének beazonosítása (ha regisztrált a Siemens Online Ajánlatra);
 • az Ön kérdéseinek megválaszolása és specifikus igényeinek kielégítése; és
 • az ésszerűen szükséges mértékig az alkalmazandó használati feltételek érvényesítése, jogszerű igény vagy védelem megállapítása vagy fenntartása, csalás vagy egyéb illegális tevékenységek megakadályozása, ideértve a Siemens informatikai rendszerei ellen indított támadásokat.

A fent említett célok elérése érdekében szükséges az Ön személyes adatainak kezelése. Az adatgyűjtés időpontjában tett ellenkező rendelkezés hiányában a személyes adatok általunk történő kezelésének jogalapja az alábbi:

 

 • Ön egyértelműen hozzájárult személyes adatainak kezeléséhez (az Általános Adatvédelmi Rendelet /GDPR/ 6 (1) (a) pontja); 
 • az adatkezelés az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges (az Általános Adatvédelmi Rendelet /GDPR/ 6 (1) (b) pontja); vagy
 • az adatkezelés ahhoz szükséges, hogy hatékonyan valósítsuk meg vagy menedzseljük a Siemens Online Ajánlatok Ön általi használatát (az Általános Adatvédelmi Rendelet /GDPR/ 6 (1) (f) pontja).

 

Sütik (Cookies) 

A Siemens Online Ajánlatokon belül sor kerülhet sütik használatára. A sütik Siemens általi használatára vonatkozó információkat a Cookie-kezelési irányelvekben (Cookie Notice) találhatja. A Cookie-kezelési irányelvek arról is tájékoztatást nyújtanak, hogyan blokkolják a sütiket, miként kifogásolhatják a használatukat, továbbá információt adnak a sütik által gyűjtött adatok kezeléséről.

 

Hivatkozások más weboldalakra

A jelen adatvédelmi irányelvek csak a Siemens Online Ajánlatokra vonatkoznak, hatályuk nem terjed ki más weboldalakra, vagy harmadik fél által üzemeltetett alkalmazásokra. Hivatkozhatunk más olyan weboldalakra és alkalmazásokra, amelyek szerintünk érdekelhetik Önt. A Siemens nem felelős az ilyen weboldalak vagy alkalmazások adatvédelmi gyakorlatáért.

A kezelt személyes adatok kategóriái, a kezelés célja és jogalapja

 

A Siemensszel létesített üzleti kapcsolattal összefüggésben a Siemens a cég ügyfeleinél, szállítóinál, értékesítőinél és partnereinél (melyek mindegyike “Üzleti Partner”) kijelölt, jelenlegi és jövőbeni kapcsolattartó személyek személyes adatainak alábbi kategóriáit kezelheti: 

 

 • kapcsolattartási információk, például teljes név, munkahelyi cím, munkahelyi telefonszám, munkahelyi mobiltelefon száma, munkahelyi fax szám és munkahelyi e-mail cím; 
 • fizetési adatok, mint például fizetések feldolgozásához és csalás megakadályozásához szükséges adatok, ideértve a hitelkártyák / betéti kártyák számát, a biztonsági kód számát és egyéb kapcsolódó számlázási információkat; 
 • további információk, melyek kezelése szükségszerű egy projekt, vagy a Siemensszel létesített szerződéses viszony keretében, vagy amelyeket önként adott meg az Üzleti Partner, például a leadott megrendelésekre, a teljesített kifizetésekre, az igényekre és a projekt mérföldköveire vonatkozó személyes adatok; 
 • nyilvánosan hozzáférhető erőforrásokból, sértetlen adatbázisokból és hitelügynökségektől gyűjtött személyes adatok; és
 • amennyiben törvényileg szükséges az Üzleti Partner megfelelőségére vonatkozó (compliance) átvilágításhoz: születési idő, személyi azonosító számok, azonosító igazolványok, valamint az Üzleti Partnerrel szemben folytatott releváns és jelentős peres ügyekre és egyéb jogi eljárásokra vonatkozó információk.

 

A Siemens a személyes adatokat az alábbi célokból kezelheti: 

 

 • Üzleti Partnerekkel létesített kommunikáció a Siemens vagy az Üzleti Partnerek termékeivel, szolgáltatásaival és projektjeivel kapcsolatban, például válaszadás érdeklődésekre vagy kérésekre, illetve a megvásárolt termékekre vonatkozó műszaki információk nyújtása;
 • az Üzleti Partnerekkel létesített (szerződéses) viszony ütemezése, teljesítése és menedzselése; például tranzakciók végrehajtása, termékek vagy szolgáltatások megrendelése, fizetések feldolgozása, elszámolások végzése, könyvvizsgálat, számlázás és beszedési tevékenységek, szállítások és kézbesítések elrendezése, javítások elősegítése és támogatási szolgáltatások nyújtása;
 • ügyfél felmérések, marketing kampányok, piacelemzések, nyereményjátékok, versenyek, illetve egyéb reklámtevékenységek vagy események adminisztrációja és lebonyolítása;
 • termékeink, szolgáltatásaink és weboldalaink biztonságának fenntartása és védelme, biztonsági fenyegetések, csalások illetve egyéb törvénybe ütköző vagy rosszindulatú tevékenységek megakadályozása és észlelése; 
 • a jogi kötelezettségeknek (például nyilvántartási kötelezettségeknek) való megfelelés biztosítása, export kontroll, vámkezelés, az Üzleti Partner compliance átvilágítására vonatkozó kötelezettségek (a fehérgalléros bűnözés vagy a pénzmosás megakadályozása céljából), továbbá megfelelés a Siemens irányelveinek és az iparági szabványoknak; és
 • vitás kérdések megoldása, szerződéses megállapodásaink érvényesítése valamint jogszerű igények támasztása, érvényesítése és ilyen követelések elleni védelem.

A fent említett célok elérése érdekében szükséges a személyes adatok kezelése. Az adatgyűjtés időpontjában tett ellenkező rendelkezés hiányában a személyes adatok általunk történő kezelésének jogalapja az alábbi:

 

 • Ön egyértelműen hozzájárult személyes adatainak kezeléséhez (az Általános Adatvédelmi Rendelet /GDPR/ 6 (1) (a) pontja);
 • az adatkezelés az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges (az Általános Adatvédelmi Rendelet /GDPR/ 6 (1) (b) pontja); vagy
 • az adatkezelés ahhoz szükséges, hogy hatékonyan valósítsuk meg vagy menedzseljük az Önnel létesített üzleti kapcsolatunkat (az Általános Adatvédelmi Rendelet /GDPR/ 6 (1) (f) pontja).

A Siemens továbbíthat személyes adatokat más Siemens vállalatok vagy harmadik fél számára, de csak akkor és olyan mértékben, amikor és amennyiben ezt a továbbítást a fenti célok elérése szükségessé teszi.

 

Amennyiben jogilag megengedett, a Siemens a személyes adatokat továbbíthatja bíróságok, rendvédelmi hatóságok, szabályozó szervek vagy jogi képviselők számára, ha ez ahhoz szükséges, hogy megfeleljen a törvényi előírásoknak, illetve jogszerű igényeket támasszon, érvényesítsen, vagy ilyen követelések ellen védekezzen. 

 

A Siemens megbízásokat ad szolgáltatók (úgynevezett adatkezelők), például szerver elhelyezést vagy informatikai karbantartást végző szervezetek számára, amelyek kizárólag a Siemenstől kapott utasítások szerint végzik tevékenységüket, és szerződés kötelezi őket a hatályos adatvédelmi törvények betartására.

 

A személyes adatok címzettjei elhelyezkedhetnek az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban ("harmadik országokban"), ahol a hatályos törvények nem biztosítják ugyanazt a szintű adatvédelmet, mint az adott egyén országa esetén. 

 

Ilyen esetekben a Siemens megteszi a kellő intézkedéseket annak érdekében, hogy más módon biztosítsa a személyes adatok védelméhez szükséges helyénvaló és megfelelő garanciákat. 

 

 • Harmadik országban levő Siemens vállalatokkal csak akkor osztunk meg személyes adatokat, ha implementálták a személyes adatok védelme érdekében a Siemens Kötelező Erejű Vállalati Szabályait ("BCR“-t). A Siemens BCR-re vonatkozó további információk itt (itt) találhatók.
 • Harmadik országban levő külső címzettek számára csak akkor továbbítunk személyes adatokat, ha az adott címzett (i) megállapodást kötött a Siemensszel az EU általános szerződési feltételei szerint (EU Standard Contractual Clauses), (ii) szervezetén belül életbe léptette a Kötelező Erejű Vállalati Szabályokat (BCR) (Binding Corporate Rules) vagy (iii) – az USA-ban levő címzettek esetén – rendelkezik Adatvédelmi Pajzs tanúsítással (Privacy Shield). Az érintett személyek a Siemensszel kapcsolatba lépve kérhetnek további tájékoztatást, vagy igényelhetik a garanciát nyújtó intézkedések másolatát. 

A Siemens Online Ajánlatain (például csevegő szobán vagy fórumokon) keresztül Ön által közzétett személyes adatok globálisan hozzáférhetőek lehetnek az adott Siemens Online Ajánlat más regisztrált felhasználói számára.

A személyes adatok gyűjtése során (például az Ön által elfogadott hozzájárulási nyilatkozaton) tett, kifejezetten ellenkező értelmű rendelkezés hiányában a személyes adatokat törölni fogjuk, ha azok további őrzése már nem szükséges azon célok eléréséhez, amiért az adatokat gyűjtötték vagy egyéb módon kezelték, és a hatályos jogszabályok (például adózási vagy kereskedelmi törvények) nem teszik számunkra kötelezővé a személyes adatok további tárolását. 

Amennyiben Ön hozzájárult ahhoz, hogy a Siemens bizonyos személyes adatait kezelje, bármikor jogában áll ezt a hozzájárulást a jövőre vonatkozó hatállyal visszavonni, azaz a hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatkezelés visszavonás előtti, hozzájáruláson alapuló törvényességét. A hozzájárulás visszavonása esetén a Siemens a továbbiakban csak azokat a személyes adatokat kezelheti, ahol az adatkezelésnek egyéb jogalapja is van. 

A hatályos adatvédelmi törvény szerint Ön jogosan igényelheti az alábbiakat, feltéve hogy a vonatkozó törvényi előfeltételek teljesülnek:

 

 • megerősítést kérni a Siemenstől arra vonatkozóan, kezelnek-e Önre vonatkozó személyes adatokat, és igenlő válasz esetén hozzáférni a személyes adatokhoz;
 • helyesbítést kérni az Önt érintő pontatlan személyes adatokat illetően;
 • az Ön személyes adatainak törlését kérni; 
 • arra kérni a Siemenst, hogy korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését; 
 • igényelni az Ön által aktívan szolgáltatott személyes adatok hordozhatóságát; és
 • sajátos körülményeire hivatkozva tiltakozni az Önt érintő személyes adatok kezelése ellen.

A Siemens Adatvédelmi Szervezete támogatást nyújt bármilyen, adatvédelemmel kapcsolatos kérdés, megjegyzés, probléma vagy panasz esetén, vagy ha Ön valamelyik, adatvédelemmel kapcsolatos jogát kívánja érvényesíteni. A Siemens Adatvédelmi Szervezetével itt veheti fel a kapcsolatot: dataprotection@siemens.com

 

A Siemens Adatvédelmi Szervezete meg fog tenni minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy a tudomására hozott bármilyen kérést vagy panaszt kezeljen és rendezzen. A Siemens Adatvédelmi Szervezetével létesített kapcsolat mellett Önnek bármikor jogában áll kérésével vagy panaszával az illetékes adatvédelmi hatósághoz fordulni.