e-számla

E-számlázási tudnivalók

Gyors, egyszerű, környezetbarát

Az elektronikus számlázás funkció révén a papíralapú számlák nyomtatása, borítékolása és postázása már a múlté. A Siemens biztonságos elektronikus számlázás szolgáltatásának köszönhetően számláit olyan egyszerűen és hatékonyan kezelheti, mint még soha. Így nemcsak kevesebb időt és költséget fordít a számlázásra, de a környezetet is óvja. Az elektronikus számlák elküldése automatikusan történik.

 

Legújabb szolgáltatásunkkal szeretnénk egyszerűbbé és gyorsabbá tenni számláik kezelését, könnyíteni az adminisztrációs terheiken.

 

Az elektronikus számlák lényege abban áll, hogy a számlákat papírra nyomtatás helyett csak elektronikus úton bocsátjuk ki, majd továbbítjuk egy Önök által megadott e-mail címre.

Az elektronikus számlázás előnyei

  • Gyors és egyszerű számlakezelés, amely megfelel minden hatályos jogszabálynak
  • Környezetbarát megoldás, hiszen a papírfelhasználás csökkentésével védjük környezetünket
  • A papíralapú számlák feldolgozási és archiválási költsége megtakarítható ( az elektronikus számlákat elektronikusan kell megőrizni és archiválni)
  • Biztonságos, hiszen nincs többé elveszett számla

Miért érvényes az e-számlánk elektronikus aláírás nélkül?

Gyakran kapjuk az a visszajelzést, hogy mivel az e-számlánkon nincs elektronikus aláírás, az nem felel meg az előírásoknak. 

Ez téves megállapítás, mégpedig az alábbiak miatt: 

 

Az elektronikus számlázásra vonatkozó hatályos jogszabályok és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján 2020.04.16-án megjelent „Az elektronikus számlákkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók” tájékoztató - https://nav.gov.hu/nav/ado/afa/Az_elektronikus_szaml20200416.html - (továbbiakban NAV tájékoztató) figyelembevételével a társaságunk által kiállított elektronikus számlák aláírásának vonatkozásában a következőkről nyilatkozunk:

 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) két olyan eljárást nevesít, amelynél a törvény erejénél fogva elfogadott, hogy az elektronikus számla eleget tesz a számla eredetének hitelességére, adattartalma sértetlenségére vonatkozó követelményeknek.

 

Ugyanakkor a fent említett NAV tájékoztató kimondja, hogy „mivel az Áfa tv. felsorolása nem taxatív, megfelelőek lehetnek azoktól eltérő, az eredet hitelességét és az adattartalom sértetlenségét biztosító megoldások is”.

 

A tájékoztató a megoldások között említi példálózó jelleggel az olyan üzleti ellenőrzési eljárással, integrált vállalatirányítási rendszer alkalmazásával történő számlakibocsátást is, amely biztosítja a számla eredetének hitelességére, adattartalma sértetlenségére vonatkozó követelményeket.

 

A NAV tájékoztató szerint az ilyen vállalatirányítási rendszer alkalmazásával kiállított számlát nem kötelező elektronikus aláírással ellátni, a zárt rendszerben kiállított számla elektronikus aláírás nélkül biztosítja a hitelességre és sérthetetlenségre vonatkozó követelményeket.

 

Mivel társaságunk számlái auditált rendszerben, zárt ügyviteli eljárással kerülnek kiállításra, ezért azok elektronikus aláírás nélkül is megfelelnek a hatályos jogszabályoknak.

Hogyan csatlakozhat vállalata az e-számlázási rendszerünkhöz?

Ahhoz, hogy az elektronikus számlázás az Önök számára is elérhető legyen, kérjük nyilatkozzanak írásban az alábbi linken található nyomtatvány (szerkeszthető PDF) kitöltésével. A kitöltött nyomtatványt az e-billing.hu@siemens.com e-mail címre legyenek szívesek eljuttatni.

 

E-számla nyilatkozat

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a gördülékeny számlázás érdekében lehetőség szerint olyan e-mail címet adjon meg, melyhez több felhasználó is hozzáférhet.