NYERJEN IPAD-ET SIEMENS OKOSTERMOSZTÁT VÁSÁRLÁSÁVAL

Nyerjen iPad-et  Siemens okostermosztát vásárlásával

  

Okos, mert megérti az Ön igényeit

Egyedülálló előnyök kombinációja teszi különlegessé a Siemens okostermosztátot mind a professzionális telepítők, mind a végfelhasználók számára. A dedikált okostelefonos alkalmazással egyszerű a beállítás és a távvezérlés. A készülék segít a pénzmegtakarításában is az energiapazarló üzemmódok felismerésével. A páratartalom érzékelőnek köszönhetően megmutatja, mikor kell a helyiségben ablakot nyitni, vagy el tud indítani egy párásító/párátlanító készüléket. A termosztát mutatja a helyiség légminőségét, így a felhasználó mindig látja, mikor szükséges szellőztetni a helyiségben a komfort növelése és az egészség megőrzése érdekében. Most már vezeték nélküli változatban is kapható a Siemens okostermosztátja.

 

További információk: 

siemens.com/smartthermostat

Különleges ajánlat az Ön számára

Önnek – mint elégedett Siemens okostermosztát felhasználónak –  megvan a lehetősége, hogy még többet hozzon ki készülékéből. 

Töltsön fel egy képet magáról, melyen a Siemens okostermosztátjával közösen látható, hogy esélye legyen megnyerni egy iPad-et vagy egy iPad mini-t, amivel távolról is irányíthatja a készüléket.

Mit kell tennie?

Töltse fel fotóját, majd töltse ki az űrlapot a siemens.com/sttsweepstake weboldalon 2020. február 29-ig, hogy csatlakozzon a nyereményjátékhoz. 

 

A játék nyerteseit sorsolás útján választjuk ki, melynek eredményéről a nyerteseknek 2020. március 6-ig értesítést küldünk e-mailben. A nyerteseknek 15 munkanapon belül van lehetőségük megadni a címet, ahová a nyereményt várják; amennyiben ezt nem teszik meg, új nyertest sorsolunk.

A nyereményjátékban siemens.com/sttsweepstake oldalon közzétett feltételek és adatvédelmi rendelkezések érvényesek. A regisztrációs weboldal angol nyelvű. Magyar nyelvű játék- és adatvédelmi szabályzat a siemens.hu/okostermosztat-jatek oldalon érhető el. Ez a nyereményjáték 2019. március 1-jén indult, és a Siemens AG Österreich, a Building Technologies CPS SEE, Siemensstrasse 90, 1210 Bécs, Ausztria a szervezője. 

Az angol és német nyelvű változatokhoz kérjük, görgessen le

 

A nyereményjátékra vonatkozó adatvédelmi rendelkezések

A Siemens AG Oesterreich, Building Technologies CPS, Siemensstrasse 90, 1210 Vienna („Siemens“) fontosnak tartja a személyes adatok biztonságát és védelmét, ezért a Siemens a vonatkozó adatvédelmi és adatbiztonsági jogszabályoknak megfelelően kezeli a személyes adatokat.

 

1. A személyes adatok kezelése a nyereményjáték vagy egyéb játék céljából

 

A kezelt személyes adatok kategóriái, az adatok kezelésének célja és jogi háttere

 

A nyereményjáték vagy egyéb játékok céljából („nyereményjáték”) a Siemens az alábbi személyes adatokat kezelheti Önre vonatkozóan:

 • Olyan személyes adatokat, amelyeket Ön saját akaratából ad át a nyereményjáték során (például a regisztráláskor, felénk irányuló kérdések miatti megkeresésünkkor, a nyereményjátékban történő részvétel során, stb.), beleértve az Ön vezetéknevét és keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, születési időpontját, nyereményjátékban történő részvételhez szükséges arcképét, a nyereményjátékhoz kapcsolódó egyéb, szokásos információkat, stb.;
 • Az Ön web böngészője vagy eszköze által számunkra automatikusan küldött információkat, például az Ön IP címét, az eszköz és a böngésző típusát, a küldő honlap nevét, az Ön látogatása során érintett oldalakat, valamint az egyes látogatási kérelmekhez kapcsolódó dátumot és időpontot.

Az Ön személyes adatait a következő okokból kezeljük:

 • Biztosíthassuk a nyereményjátékban történő részvételhez szükséges szolgáltatásokat és funkciókat;
 • Azonosíthassuk Önt és ellenőrizhessük az Ön azonosító adatait;
 • Biztosíthassuk, hogy Ön részt vehessen a nyereményjátékban;
 • Megfelelhessünk a nyereményjátékra vonatkozó szerződéses feltételekben lefektetett jogi kötelezettségeinknek, kinyilváníthassuk jogszerű igényeinket, illetve védelmet biztosíthassunk magunknak ilyen igényekkel szemben, megakadályozhassuk a jogszerűtlen és hasonló tevékenységeket, beleértve a Siemens információs rendszerei ellen indított támadásokat is.

Az Ön személyes adatainak kezelése a fenti célok teljesítése miatt szükséges. Ellenkező megállapodás hiányában a Siemens által történő adatkezelés jogi alapjai a következők:

 • A Siemens és Ön között létrejött bármely szerződés vonatkozásában a Siemens-et érintő kötelezettségek teljesítése (Általános Adatvédelmi Szabályzat 6 (1) (b) cikke);
 • A Siemens jogi kötelezettségeinek való megfelelés (Általános Adatvédelmi Szabályzat 6 (1) (b) cikke); vagy
 • A Siemens jogos érdekei (Általános Adatvédelmi Szabályzat 6 (1) (f) cikke). Általánosságban, az Ön személyes adatainak Siemens által történő használata tekintetében a Siemens jogos érdeke az, hogy hatékonyan teljesíthesse az általa tett ajánlottakat, és teljesíthesse a nyereményjátékkal kapcsolatos kötelezettségeit.

Bizonyos esetekben igényt tarthatunk rá, hogy Ön engedélyt adjon személyes adatainak releváns használatára. Ilyen esetben ezeknek az adatoknak a Siemens általi kezeléséhez a jogi hátteret az Ön által adott jóváhagyás biztosítja (Általános Adatvédelmi Szabályzat 6 (1) (a) cikke).

 

Sütik

A sütiket a Siemens online alkalmazásaiban használjuk (pl. a nyereményjáték megszervezéséhez és lebonyolításához használt webes alkalmazásban). A Siemens sütikre vonatkozó irányelveiben további információk találhatók a sütikről és ezek Siemens által történő használatáról: https://www.siemens.com/global/de/home/general/legal.html#tabentry-743419935 Ezekben az irányelvekben arra vonatkozóan is találhatók információk, hogy Ön hogyan utasíthatja vissza a sütik Ön számára történő küldését, és hogyan tilthatja le a sütik által kezelt adatok használatát.

 

Más honlapokhoz vezető linkek

Ezek az adatvédelmi rendelkezések kizárólag erre a nyereményjátékra vonatkoznak, harmadik felek által üzemeltetett honlapok és alkalmazások tekintetében nincs hatályuk. Megjeleníthetünk olyan honlapokra és alkalmazásokra mutató linkeket, amelyekről úgy véljük, hogy érdekelhetik Önt. A Siemens nem vállal felelősséget a nem általa üzemeltetett honlapok és alkalmazások tekintetében a magánjellegű adatok kezeléséért (pl. az adatok begyűjtéséért, feldolgozásáért és használatáért), illetve az ott megjelent adatok tartalmáért.

 

Mobil alkalmazások

A Siemens egyes alkalmazásai letölthetők mobil eszközökre (Mobil alkalmazások). Ezek a mobil alkalmazások a személyes adatok kezelése tekintetében saját tájékoztatóval rendelkezhetnek. E tájékoztatók a kívánt mobil alkalmazás letöltése előtt, az adott app store áruházban érhetők el, illetve a letöltött mobil alkalmazáson belül is megtekinthetők. A Siemens mobil alkalmazásaihoz kapcsolódóan a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztató az alábbi linkről tölthető le: https://www.siemens.com/global/de/home/general/legal/app- datenschutzerklaerung.html

 

 

2. A Szerződéses Partner személyes adatainak kezelése a nyereményjáték céljából

 

A kezelt személyes adatok kategóriái, az adatok kezelésének célja és jogi háttere

 

A nyereményjáték vonatkozásában a Siemens az ügyfelei, beszállítói és partnerei („Üzleti Partnerei”) által kijelölt jelenlegi és jövőbeni kapcsolattartó személyek alábbi kategóriájú személyes adatait kezelheti:

 • Kapcsolattartói adatokat, úgymint a kapcsolattartó teljes nevét, valamint a munkahelyhez kapcsolódó telefonszámát, mobiltelefonszámát, fax számát és email címét;
 • A kifizetések feldolgozásához és a csalások megelőzéséhez szükséges fizetési adatokat, ideértve a hitelkártya/betéti kártya számokat, biztonsági kódokat és egyéb számlázási információkat;
 • Egy adott projekt, illetve a Siemens-szel fennálló szerződéses kapcsolat során szükségszerűen feldolgozott, vagy önkéntesen átadott további információkat, például leadott megrendelésekhez, korábbi kifizetésekhez, igénylésekhez és projekt mérföldkövekhez kapcsolódó személyes adatokat;
 • Nyilvános forrásokból, hitelesített adatbázisokból és hitelügynökségektől beszerzett személyes adatokat; valamint
 • Ha Üzleti Partner megfeleléséhez kapcsolódó átvilágítás miatt jogszabályi kötelezettség alapján szükséges, akkor születési időpontra vonatkozó adatokat, azonosítószámokat, személyazonosító adatokat, továbbá adott Üzleti Partner ellen indított, releváns és jelentős peres ügyhöz vagy egyéb jogi eljáráshoz kapcsolódó információkat.

A Siemens a személyes adatokat a következő célokból kezelheti:

 • Termékekkel, szolgáltatásokkal és a Siemens vagy az Üzleti Partnerek projektjeivel kapcsolatban, Üzleti Partnerekkel folytatott kommunikációhoz, például kérésekre vagy igénylésekre való reagálásokhoz, vagy megvásárolt termékekkel kapcsolatos technikai információk átadásához;
 • Üzleti Partnerekkel fennálló (szerződéses) kapcsolat tervezéséhez, bonyolításához és irányításához, például termékek és szolgáltatások tranzakcióinak, illetve megrendeléseinek bonyolításához, kifizetések feldolgozásához, könyvelési, ellenőrzési, számlázási és behajtási tevékenységekhez, szállítmányok és kiszállítások megszervezéséhez, javítási munkák támogatásához és ügyfélszolgálati munkákhoz;
 • Ügyfelekhez kapcsolódó felmérések, marketing kampányok, piacelemzések, nyereményjátékok, versenyek vagy egyéb promóciós tevékenységek, illetve események adminisztrálásához és lebonyolításához;
 • Termékeink, szolgáltatásaink és honlapjaink biztonságának fenntartásához és védelméhez, a biztonsági fenyegetések, csalások vagy egyéb bűntettek, illetve rosszakaratú tevékenységek megakadályozásához és felderítéséhez;
 • A megfelelés biztosítása céljából, (a) jogszabályi kötelezettséghez (például adattárolási kötelezettséghez), (b) Üzleti Partner megfeleléséhez kapcsolódó átvilágítási kötelezettséghez („fehérgalléros” bűnözés vagy pénzmosás megakadályozásához), valamint (c) a Siemens irányelveihez és iparági szabványokhoz kapcsolódóan, továbbá
 • Vitás kérdések rendezéséhez, szerződéses kötelezettségek betartatásához, valamint jogszerű követelések meghatározásához, gyakorlásához és megvédéséhez.

A fenti személyes adatok kezelése a következő célok elérése miatt szükséges: Ellenkező megállapodás hiányában a Siemens által történő adatkezelés jogi alapjai a következők:

 • A Siemens és adott Üzleti Partner között létrejött bármely szerződés vonatkozásában a Siemens-et érintő kötelezettségek teljesítése (Általános Adatvédelmi Szabályzat 6 (1) (b) cikke);
 • A Siemens jogi kötelezettségeinek való megfelelés (Általános Adatvédelmi Szabályzat 6 (1) (b) cikke); vagy
 • A Siemens jogos érdekei (Általános Adatvédelmi Szabályzat 6 (1) (f) cikke). A Siemens jogos érdeke az, hogy Üzleti Partnerekkel való szerződéskötést kezdeményezzen, majd kezelje és teljesítse e szerződéseket.

Bizonyos esetekben igényt tarthatunk rá, hogy az adott Üzleti Partner engedélyt adjon személyes adatainak releváns használatára. Ilyen esetben ezeknek az adatoknak a Siemens általi kezeléséhez a jogi hátteret az Üzleti Partner által adott jóváhagyás biztosítja (Általános Adatvédelmi Szabályzat 6 (1) (a) cikke)

 

3. A személyes adatok átadása és feltárása

A Siemens a személyes adatokat az alábbi felek számára adhatja át:

 • A Siemens más tagvállalatai számára, amennyiben ez szükséges a nyereményjátékhoz, valamint a szerződések kezdeményezéséhez, kezeléséhez és megvalósításához kapcsolódóan;
 • A Siemens számára informatikai szolgáltatást nyújtó olyan harmadik felek számára, amelyek az érintett adatokat kizárólag e szolgáltatás biztosítása céljából kezelik (pl. informatikai karbantartáshoz); továbbá
 • Bíróságok, elszámoló testületek, hatóságok vagy jogi tanácsadók számára jogi kötelezettségeknek való megfelelés céljából, valamint az adott helyzetnek megfelelően jogok vagy igények meghatározásához, gyakorlásához és megvédéséhez.

Bizonyos esetekben az a fél, akinek a Siemens átadja az Ön személyes adatait vagy az Üzleti Partner személyes adatait, olyan országban tartózkodik, ahol a vonatkozó jogszabályok nem biztosítanak olyan szintű adatvédelmet, mint az Ön / az

Üzleti Partner hazájában hatályos jogszabályok.

Ilyen esetekben – amennyiben ezt a vonatkozó jogszabály előírja – a Siemens lépéseket tesz, hogy megfelelő és releváns óvintézkedéseket foganatosítson a személyes adatok védelme érdekében. Ez különösképpen a következőket jelenti:

 • Ilyen országokban levő Siemens tagvállalatok számára csak abban az esetekben adjuk át az Ön személyes adatait, ha az érintett tagvállalat a személyes adatok védelméhez kapcsolódóan érvénybe léptette a Siemens Kötelező Érvényű Vállalati Szabályzatát („Binding Corporate Rules - BCR”). A Siemens BCR szabályzatával kapcsolatban további információkat az alábbi linkeken találhat: https://www.siemens.com/content/dam/webassetpool/siemens/company/policies/doc uments/summary-of-third-party-rights-de.PDF.
 • Külső felek számára ilyen országokba csak akkor továbbítunk személyes adatokat, ha az adatokat átvevő fél (a) a Siemens-szel kötött megállapodásába beépítette az EU szerinti általános szerződési feltételeket (EU Standard Contractual Clauses), (b) a szervezetében érvénybe léptette a Siemens Kötelező Érvényű Vállalati Szabályzatát, illetve (c) – Egyesült Államokban tartózkodó fél esetén – rendelkezik Privacy Shield tanúsítvánnyal. Ha az átadott személyes adatokhoz kapcsolódóan megvalósított óvintézkedésekről további információkat szeretne kapni, lépjen velünk a kapcsolatba az dataprotection@siemens.com email címen.

A nyereményjátékhoz kapcsolódóan az Ön / az Üzleti Partner által nyilvánosságra hozott személyes adatok a nyereményjáték – világ többi részén levő – résztvevői számára is hozzáférhetővé válnak.

 

4. A személyes adatok megőrzésének időszaka

Ha az adatok begyűjtésére vagy más módon történő kezelésére adó ok megszűnte esetén az adatok megőrzése szükségtelenné válik, akkor amennyiben Ön a személyes adatainak begyűjtésekor (pl. az Ön által kitöltött űrlapon) erről másként nem rendelkezett, minden esetben töröljük az Ön személyes adatait, kivéve, ha valamely jogszabály (pl. kereskedelmi vagy adó jogszabály) ennél hosszabb adatmegőrzési időt ír elő.

 

5. Hozzájárulás visszavonása

Ha Ön / az adott Üzleti Partner hozzájárulást adott bizonyos személyes adatok Siemens által történő kezelésére, Önnek bármikor jogában áll a hozzájárulást jövőbeni hatállyal visszavonnia, ami azt jelenti, hogy a hozzájárulás visszavonásának nincs hatálya a visszavonás előtti, Ön által engedélyezett adatkezelési tevékenységekre.

Ha a hozzájárulást visszavonják, a Siemens csak abban az esetben folytathatja a személyes adatok további kezelését, ha erre más jogi alappal rendelkezik.

 

6. Az Ön jogai

A jogszabályok által előírt követelmények figyelembevétele mellett Önnek / az Üzleti Partnernek jogában áll a következőket tenni:

 • Megerősítést kapni a Siemens-től arra vonatkozóan, hogy az Ön személyes adatait kezelik-e, és amennyiben igen, akkor hozzáférést kapni ezekhez az adatokhoz;
 • Módosíttatni a Siemens-szel az Önre vonatkozó, pontatlan személyes adatokat;
 • Töröltetni a Siemens-szel az Ön személyes adatait;
 • Korlátozni az Ön személyes adataira vonatkozó, Siemens által történő adatkezelést;
 • Az Ön által megadott személyes adatok tekintetében gyakorolni az adathordozhatóságra vonatkozó jogot;
 • Az Ön egyedi helyzetére történő hivatkozással tiltakozni az Ön személyes adatainak kezelése ellen.

7. Adatvédelmi kapcsolattartó

A Siemens Adatvédelmi Szervezete nyújt támogatást az adatvédelemmel kapcsolatos kérdések, észrevételek, problémák, illetve panaszok vonatkozásában, valamint abban az esetben, ha Ön gyakorolni szeretné a személyes adatainak védelméhez kapcsolódó bármely jogát.

 

A Siemens Adatvédelmi Szervezete a dataprotection@siemens.com e-mail címen érhető el.

 

A Siemens Adatvédelmi Szervezete mindent megtesz annak érdekében, hogy teljesítse az Ön kéréseit, illetve megoldást találjon az Ön által felvetett panaszokra. A Siemens Adatvédelmi Szervezetével való kapcsolatfelvétel mellett Önnek minden esetben jogában áll, hogy igényével vagy panaszával az illetékes adatvédelmi hatósághoz forduljon.

 

A helyi adatvédelmi hatóságok listáját és ezek elérhetőségeit a következő webhelyen tekintheti meg: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

 

 

 

Please scroll down for the German version

 

 

Data privacy provisions for the sweepstake

 

Protecting the security and privacy of personal data is important to Siemens AG Oesterreich, Building Technologies CPS, Siemensstrasse 90, 1210 Vienna („Siemens“). Therefore, Siemens processes personal data in compliance with applicable laws on data protection and data security.

 

1. Processing the personal data for the purposes of the sweepstake or other competitions

Categories of personal data processed, Purposes of their processing and Legal grounds

For purposes of the sweepstake or other competitions (“sweepstake”), Siemens may process the following personal data about you:

 • Personal data that you actively and voluntarily provide during the sweepstake (e.g., when registering, contacting us with your inquiries, participating in the sweepstake etc.), including family and first name, e-mail address, telephone number, date of birth, photo of participating in the sweepstake, other information submitted usually as part of a sweepstake, etc.;
 • Information that is automatically sent to us by your web browser or device, such as your IP-address, device type, browser type, referring site, sites accessed during your visit and the date and time of each visitor request.

We process your personal data for the following purposes:

 • To provide the services and functions to use the sweepstake;
 • To identify you and verify your identity;
 • To fulfill your participation in the sweepstake; and
 • To fulfill the legal obligations according to our Terms and Conditions for sweepstakes, to assert our legal claims or defend ourselves against such claims, to prevent illegal or similar activities, including attacks on Siemens’ information technology Systems.

The processing of your personal data is necessary to meet the aforementioned purposes. Notwithstanding as agreed contrary the legal grounds for Siemens to process data are:

 • performing its obligations in connection with any contract we make with you (Article 6 (1) (b) General Data Protection Regulation);
 • Compliance with Siemens’ legal obligations (Article 6 (1) (c) General Data Protection Regulation); or
 • Legitimate interests of Siemens (Article 6 (1) (f) General Data Protection Regulation). Generally, the legitimate interest pursued by Siemens in relation to our use of your personal data is the efficient performance or management of our offer and fulfilment of the obligations in connection with the sweepstake.

In some cases, we may ask to give us your consent to the relevant use of your personal data. In such cases, the legal basis for Siemens processing that data is that given consent (Article 6 (1) (a) General Data Protection Regulation).

 

Cookies

We use in our Siemens Online-Applications (eg Web-App to organize and perform the sweepstake) the cookies. In our Siemens cookie policies you can find more information about the cookies and their use by Siemens: https://www.siemens.com/global/de/home/general/legal.html#tabentry-743419935 In these policies you can also find the information how you can reject to receive the cookies and to

object the use of data processed by cookies.

 

Links to other Websites

These Data Privacy Provisions apply only to this sweepstake, and not to websites or applications operated by third parties. We may provide links to other websites and applications which we believe may be of interest to you. Siemens is not responsible for the privacy practices (eg collecting, processing or using of data) or the content of such other websites or applications not operated by Siemens.

 

Mobile Applications

Some applications of Siemens you can download to your mobile device (“Mobile Apps”). These Mobile Apps may have their own privacy notices. These privacy notices are made available to you in the respective app store before you download the Mobile App and within the respective Mobile App itself. The privacy notices for Siemens’ Mobile Apps you can read and download here: https://www.siemens.com/global/de/home/general/legal/app-datenschutzerklaerung.html

 

2. Processing the personal data of a Contractual Partner for purposes of the sweepstake

Categories of personal data processed, Purposes of their processing and Legal grounds

In the context of the sweepstake, Siemens may process the following categories of personal data of current and future contact persons at our customers, suppliers, vendors and partners (each a “Business Partner”):

 • Contact information, such as full name, work address, work telephone number, work mobile phone number, work fax number and work email address;
 • Payment data, such as data necessary for processing payments and fraud prevention, including credit/debit card numbers, security code numbers and other related billing information;
 • Further information necessarily processed in a project or contractual relationship with Siemens or voluntarily provided by the Business Partner, such as personal data relating to orders placed, payments made, requests, and project milestones;
 • Personal data collected from publicly available resources, integrity data bases and credit agencies; and
 • If legally required for Business Partner compliance screenings: date of birth, ID numbers, identity cards and information about relevant and significant litigation or other legal proceedings against Business Partners.

Siemens may process the personal data for the following purposes:

 • Communicating with Business Partners about products, services and projects of Siemens or Business Partners, e.g. by responding to inquiries or requests or providing you with technical information about purchased products;
 • Planning, performing and managing the (contractual) relationship with Business Partners; e.g. by performing transactions and orders of products or services, processing payments, performing accounting, auditing, billing and collection activities, arranging shipments and deliveries, facilitating repairs and providing support services;
 • Administrating and performing customer surveys, marketing campaigns, market analysis, sweepstakes, contests, or other promotional activities or events;
 • Maintaining and protecting the security of our products, services and websites, preventing and detecting security threats, fraud or other criminal or malicious activities;
 • Ensuring compliance (i) with legal obligations (such as record keeping obligations), (ii) Business Partner compliance screening obligations (to prevent white-collar or money laundering crimes), and (iii) Siemens policies or industry standards; and
 • Solving disputes, enforce our contractual agreements and to establish, exercise or defend legal claims.

The processing of these personal data is necessary to meet the herein described purposes. Notwithstanding as agreed contrary the legal grounds for Siemens to process data are:

 • performing its obligations in connection to any contract between Siemens and the Business Partner (Article 6 (1) (b) General Data Protection Regulation);
 • Compliance with Siemens’ legal obligations (Article 6 (1) (c) General Data Protection Regulation); or
 • Legitimate interests of Siemens (Article 6 (1) (f) General Data Protection Regulation). The legitimate interest pursued by Siemens is to initiate, perform and manage the contracts with the Business Partner.

In some cases, we may ask the Business Partner to give us his consent to the relevant use of his personal data. In such cases, the legal basis for Siemens processing that data is that given consent (Article 6 (1) (a) General Data Protection Regulation).

 

3. Transfer and disclosure of personal data

Siemens may transfer the personal data to:

 • Other Siemens companies as necessary in connection with the sweepstake or for purposes to initiate, perform and manage the contracts;
 • Third parties which provide IT services to Siemens and which process such data only for the purpose of such services (e.g., IT maintenance); or
 • Courts, settlement bodies, authorities or legal advisors in connection with complying with legal obligations or establishing, exercising or defending rights or claims as it might be necessary.

Sometimes the recipients to whom Siemens transfers your personal data or personal data of the Business Partner are located in countries in which applicable laws do not offer the same level of data protection as the laws of your home country / the home country of the Business Partner.

In such cases, if required by applicable law, Siemens takes measures to implement appropriate and suitable safeguards for the protection of the personal data. In particular:

 • We share your personal data with Siemens companies in such countries only if they have implemented the Siemens Binding Corporate Rules („BCR“) for the protection of personal data. Further information about the Siemens BCR can be found here: https://www.siemens.com/content/dam/webassetpool/siemens/company/policies/documents/summary-of-third-party-rights-de.PDF.
 • We transfer personal data to external recipients in such countries only if the recipient has (i) entered into EU Standard Contractual Clauses with Siemens, (ii) implemented Binding Corporate Rules in its organization or (iii) – in case of US recipients – the recipient is certified under the Privacy Shield. You may request further information about the safeguards implemented in relation to specific transfers by contacting dataprotection@siemens.com.

Personal data published by you / Business Partner on the sweepstake may be globally accessible to other users of the respective sweepstake.

 

4. Retention Periods

Unless indicated otherwise at the time of the collection of your personal data (e.g. within a form completed by you), we erase your personal data in any case if the retention of that personal data is no longer necessary for the purposes for which they were collected or otherwise processed, save as the statutory provisions (eg. commercial or tax laws) require longer retention time.

 

5. Withdrawal of consent

In case you / Business Partner declared your consent for the processing of certain personal data by Siemens, you have the right to withdraw the consent at any time with future effect, i.e. the withdrawal of the consent does not affect the allowed processing based on the consent

before its withdrawal. If the consent is withdrawn, Siemens may only further process the personal data where there is another legal ground for the processing.

 

6. Your Rights

Subject to the statutory requirements, you / Business Partner are entitled to:

 • Obtain from Siemens confirmation as to whether or not personal data concerning you are being processed, and where that is the case, access to the personal data;
 • Obtain from Siemens the rectification of inaccurate personal data concerning you;
 • Obtain from Siemens the erasure of your personal data;
 • Obtain from Siemens restriction of processing regarding your personal data;
 • Data portability concerning personal data, which you actively provided; and
 • Object, on grounds relating to your particular situation, to processing of personal data concerning you.

7. Data Privacy Contact

The Siemens Data Privacy Organization provides support with any data privacy related questions, comments, concerns or complaints or in case you wish to exercise any of your data privacy related rights.

The Siemens Data Privacy Organization may be contacted at: dataprotection@siemens.com.

The Siemens Data Privacy Organization will always use best efforts to address and settle any requests or complaints you bring to its attention. Besides contacting the Siemens Data Privacy Organization, you always have the right to approach the competent data protection authority with your request or complaint.

A list and contact details of local data protection authorities is available here: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

 

 

 

Datenschutzbestimmungen für das Gewinnspiel

Der Schutz personenbezogener Daten ist für Siemens AG Österreich, Building Technologies CPS, Siemensstraße 90, 1210 Wien („Siemens“) ein wichtiges Anliegen. Deshalb verarbeitet Siemens personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten und zur Datensicherheit.

 

1. Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit einem Gewinnspiel oder Preisausschreibung

Datenkategorien, Zweck der Verarbeitung und Rechtsgrundlage

 

Im Rahmen eines Gewinnspiels oder Preisausschreibung („Gewinnspiel“) verarbeitet Siemens folgende personenbezogene Daten:

 • Personenbezogene Daten, die Sie selbst freiwillig im Rahmen eines Gewinnspiels eingeben (wie bei der Anmeldung, Anfragen zur Kontaktaufnahme oder im Rahmen der Teilnahme am Gewinnspiel etc.), wie z.B. Vor- und Zuname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, Postadresse, Foto des Teilnehmens am Gewinnspiel, sonstige Informationen, die im Rahmen eines Gewinnspiels üblicherweise angegeben werden,
 • Informationen, die automatisch von Ihrem Webbrowser oder Endgerät an uns gesendet werden, wie z.B. ihre IP-Adresse, Gerätetyp, Browsertyp, vorher besuchte Webseite, besuchte Unterseiten oder Datum und die Uhrzeit der jeweiligen Besucheranfrage.

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten für folgende Zwecke:

 • um Ihnen die Inanspruchnahme der Leistungen und Funktionen des Gewinnspiels zu ermöglichen,
 • um Ihre Identität festzustellen und eine Nutzer-Authentifizierung zu ermöglichen,
 • um Ihre Teilnahme am Gewinnspiel zu bearbeiten, und
 • um unsere Nutzungsbedingungen durchzusetzen, Rechtsansprüche geltend zu machen oder abzuwehren und um betrügerische und ähnliche Handlungen, einschließlich Angriffe auf unsere IT-Infrastruktur, abzuwehren und zu unterbinden.

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist zur Erreichung der genannten Zwecke erforderlich. Soweit bei der Erhebung der personenbezogenen Daten nicht ausdrücklich anders angegeben, ist die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung:

 • die Durchführung und Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen (Artikel 6 (1) (b) der Datenschutzgrundverordnung),
 • die Erfüllung rechtlicher Pflichten, denen Siemens unterliegt (Artikel 6 (1) (c) der Datenschutzgrundverordnung), oder
 • die Wahrung berechtigter Interessen von Siemens (Artikel 6 (1) (f) der Datenschutzgrundverordnung). Das berechtigte Interesse von Siemens liegt in der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zum Zwecke des Angebots und Betriebs des Gewinnspiels.

In einigen Fällen bitten wir Sie ausdrücklich um Ihre Einwilligung in die Verarbeitung der personenbezogenen Daten. In diesem Fall ist die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten die von Ihnen erteilte Einwilligung (Artikel 6 (1) (a) der Datenschutzgrundverordnung).

 

Cookies

Wir setzen in unseren Siemens Online-Applikationen (wie etwa eine Web-App für die Durchführung dieses Gewinnspiels) Cookies ein. Weitere Informationen über die Verwendung von Cookies durch Siemens erhalten Sie in unseren Cookie Richtlinien (https://www.siemens.com/global/de/home/general/legal.html#tabentry-743419935). Dort ist auch beschrieben, wie Sie der Verwendung von Cookies und der Verarbeitung der über Cookies erhobenen Daten widersprechen können.

 

Links zu anderen Webseiten

Diese Datenschutzrichtlinie gilt nur für diesen Gewinnspiel und nicht für Webseiten und Applikationen Dritter. Siemens Gewinnspiel kann Links auf Webseiten und Applikationen Dritter enthalten, die möglicherweise für Sie von Interesse sind. Siemens ist für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten im Rahmen von Webseiten oder Applikationen, die nicht von Siemens betrieben werden, sowie deren Inhalt nicht verantwortlich.

 

Mobile Apps

Siemens bietet auch eine Vielzahl von Applikationen an, die Sie auf Ihr mobiles Endgerät, wie Ihr Smartphone, herunterladen können („Mobile Apps“). Diese Apps haben teilweise eine eigene Datenschutzerklärung. Diese Datenschutzerklärungen können in dem jeweiligen App Store vor dem Herunterladen der Mobilem App sowie in der Mobilen App selbst eingesehen werden. Die Datenschutzerklärungen für Mobile Apps können auf folgendem Link heruntergeladen werden: https://www.siemens.com/global/de/home/general/legal/app-datenschutzerklaerung.html

 

2. Verarbeitung von personenbezogenen Daten von Geschäftspartnern beim Gewinnspiel

Datenkategorien, Zweck der Verarbeitung und Rechtsgrundlage

 

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern verarbeitet Siemens personenbezogene Daten von Ansprechpartnern bei Kunden, Interessenten, Vertriebspartnern, Lieferanten und Partnern (jeweils ein „Geschäftspartner“), die allenfalls Siemens an der Abwicklung vom Gewinnspiel oder Siemens etwa technisch bei der Erstellung der Webseite für den Gewinnspiel unterstützen:

 • Kontaktinformationen, wie Vor- und Zunamen, geschäftliche Anschrift, geschäftliche Telefonnummer, geschäftliche Mobilfunknummer, geschäftliche Faxnummer und geschäftliche E-Mailadresse,
 • Zahlungsdaten, wie Angaben die zur Abwicklung von Zahlungsvorgängen oder Betrugsprävention erforderlich sind, einschließlich Kreditkarteninformationen und Kartenprüfnummern,
 • weitere Informationen deren Verarbeitung im Rahmen eines Projekts oder der Abwicklung einer Vertragsbeziehung mit Siemens erforderlich sind oder die freiwillig von

Geschäftspartnern angegeben werden, z.B. im Rahmen von getätigten Bestellungen, Anfragen oder Projektdetails,

 • Personenbezogene Daten, die aus öffentlich verfügbaren Quellen, Informationsdatenbanken oder von Auskunfteien erhoben werden und
 • soweit rechtlich im Rahmen von Compliance Screenings erforderlich: Geburtsdatum, Ausweis und Ausweisnummern, Informationen zu relevanten Gerichtsverfahren und anderen Rechtsstreitigkeiten, in die Geschäftspartner involviert sind.

Siemens verarbeitet die personenbezogenen Daten für folgende Zwecke:

 • Kommunikation mit Geschäftspartnern zu Produkten, Dienstleistungen und Projekten, z.B. um Anfragen des Geschäftspartners zu bearbeiten oder technische Informationen zu Produkten bereitzustellen,
 • Planung, Durchführung und Verwaltung der (vertraglichen) Geschäftsbeziehung zwischen Siemens und dem Geschäftspartner, z.B. um die Bestellung von Produkten und Dienstleistungen abzuwickeln, Zahlungen einzuziehen, zu Zwecken der Buchhaltung und Abrechnung und um Lieferungen, Wartungstätigkeiten oder Reparaturen durchzuführen,
 • Durchführen von Kundenbefragungen, Marketingkampagnen, Marktanalysen, Gewinnspielen, Wettbewerben oder ähnlichen Aktionen und Events,
 • Aufrechterhalten und Schutz der Sicherheit unserer Produkte und Dienstleistungen sowie unserer Webseiten, Verhindern und Aufdecken von Sicherheitsrisiken, betrügerischem Vorgehen oder anderen kriminellen oder mit Schädigungsabsicht vorgenommenen Handlungen,
 • Einhalten von (i) rechtlichen Anforderungen (z.B. von steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungspflichten, Zollvorschriften), (ii) bestehenden Pflichten zur Durchführung von Compliance Screenings (um Wirtschaftskriminalität oder Geldwäsche vorzubeugen) sowie (iii) Siemens Richtlinien und Industriestandards und
 • Beilegen von Rechtsstreitigkeiten, Durchsetzen bestehender Verträge und zur Geltendmachung, Ausübung und Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist zur Erreichung der genannten Zwecke erforderlich. Soweit bei der Erhebung der personenbezogenen Daten nicht ausdrücklich anders angegeben, ist die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung:

 • die Durchführung und Erfüllung eines Vertrags mit dem Geschäftspartner (Artikel 6 (1) (b) der Datenschutzgrundverordnung),
 • die Erfüllung rechtlicher Pflichten, denen Siemens unterliegt (Artikel 6 (1) (c) der Datenschutzgrundverordnung), oder
 • die Wahrung berechtigter Interessen von Siemens (Artikel 6 (1) (f) der Datenschutzgrundverordnung). Das berechtigte Interesse von Siemens liegt in der Anbahnung, Durchführung und Abwicklung der Geschäftsbeziehung.

Hat der Geschäftspartner im Einzelfall ausdrücklich seine Einwilligung in die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten erteilt, ist diese Einwilligung die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung (Artikel 6 (1) (a) der Datenschutzgrundverordnung).

 

3. Übermittlung und Weitergabe der personenbezogenen Daten

Siemens übermittelt die personenbezogenen Daten gegebenenfalls an:

 • andere Siemens Gesellschaften, wenn dies im Zusammenhang mit dem Angebot und Betrieb des Gewinnspiels oder der Anbahnung, Durchführung oder Abwicklung der Geschäftsbeziehung erforderlich ist,
 • IT-Dienstleister, die Daten im Rahmen Ihrer Leistungserbringung verarbeiten (wie z.B. Dienstleister für IT Wartungstätigkeiten), oder
 • Gerichte, Schiedsgerichte, Behörden oder Rechtsberater, wenn dies zur Einhaltung geltenden Rechts, oder zu Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist.

Die Empfänger haben ihren Sitz teilweise in Ländern, deren Datenschutzgesetze ein Schutzniveau vermitteln, das nicht dem Schutzniveau des Landes entspricht, in dem Sie oder der Geschäftspartner Ihren/seinen (Wohn-)Sitz haben.

In diesem Fall ergreift Siemens Maßnahmen, um geeignete und angemessene Garantien zum Schutz der personenbezogenen Daten anderweitig sicherzustellen.

 • An Siemens Gesellschaften in solchen Ländern geben wir die personenbezogenen Daten deshalb nur weiter, wenn diese die Bindende Unternehmensrichtlinie zum Schutz personenbezogener Daten („Binding Corporate Rules“, „BCR“) umgesetzt haben. Weitere Informationen über die Siemens BCR finden Sie hier https://www.siemens.com/content/dam/webassetpool/siemens/company/policies/documents/summary-of-third-party-rights-de.PDF
 • An konzernexterne Empfänger in solchen Ländern werden personenbezogene Daten nur dann übermittelt, wenn diese (i) EU Standardvertragsklauseln mit Siemens abgeschlossen oder (ii) Binding Corporate Rules eingeführt haben oder (iii) - bei Empfängern mit Sitz in den USA - unter dem EU/US Privacy Shield zertifiziert sind. Weitere Informationen sowie eine Kopie der umgesetzten Maßnahmen erhalten Sie unter datenschutz@siemens.com.

Personenbezogene Daten, die von Ihnen bzw dem Geschäftspartner im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel veröffentlicht werden, können für andere registrierte Benutzer des jeweiligen Gewinnspiels weltweit zugänglich sein.

 

4. Speicherfristen

Soweit bei der Erhebung (z.B. im Rahmen einer Einwilligungserklärung) keine ausdrückliche Speicherdauer angegeben wird, werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit diese nicht mehr zur Erfüllung des Zweckes der Speicherung erforderlich sind, es sei denn gesetzliche Aufbewahrungspflichten (z.B. handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten) stehen einer Löschung entgegen.

 

5. Widerruflichkeit erteilter Einwilligungserklärungen

Wenn Sie bzw der Geschäftspartner uns eine Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten erteilt haben, haben Sie das Recht die erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Der Widerruf berührt die Rechtmäßigkeit der vor dem Widerruf auf Basis der Einwilligung erfolgten Verarbeitung nicht. Nach erfolgtem Widerruf darf Siemens die personenbezogenen Daten nur insoweit weiterverarbeiten, als Siemens die Verarbeitung auf eine anderweitige Rechtsgrundlage stützen kann.

 

6. Ihre Rechte

Nach anwendbarem Datenschutzrecht haben Sie / Geschäftspartner gegebenenfalls das Recht:

 • ein Bestätigung darüber zu verlangen, ob Siemens personenbezogene Daten über Sie verarbeitet und Auskunft über die von Siemens verarbeiteten personenbezogene Daten sowie weitere Informationen zu erhalten,
 • die Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen,
 • die Löschung der durch Siemens verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen,
 • die Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten durch Siemens zu verlangen,
 • die Übertragung der Daten zu verlangen oder
 • der Datenverarbeitung personenbezogener Daten durch Siemens zu widersprechen.

7. Ansprechpartner

Die Siemens Datenschutzorganisation unterstützt bei allen Fragen rund um das Thema Datenschutz. Auch können Beschwerden gegenüber der Siemens Datenschutzorganisation angebracht und die in dieser Datenschutzerklärung genannten Rechte geltend gemacht werden.

Die Siemens Datenschutzorganisation kann unter datenschutz@siemens.com kontaktiert werden.

Die Siemens Datenschutzorganisation ist immer bestrebt, Ihre Anfragen und Beschwerden zu adressieren und diesen abzuhelfen. Neben der Kontaktaufnahme mit der Siemens Datenschutzorganisation haben Sie aber auch jederzeit die Möglichkeit, die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde zu kontaktieren.

Eine Übersicht der nationalen und internationalen Datenschutzbehörden ist unter: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm abrufbar.

Az angol és a német nyelvű változatokhoz kérjük, görgessen le

 

 

 

Nyereményjátékok és egyéb versenyek általános szerződéses feltételei

 

1. Hatókör

Az Általános Részvételi Feltételek a Siemens AG Oesterreich, Building Technologies CPS, Siemensstrasse 90, 1210 Vienna (a továbbiakban „Szervező“) által szervezett nyereményjátékokra, versenyekre és hasonló tevékenységekre (a továbbiakban együttesen „nyereményjátékokra”) vonatkoznak.

 

2. Hivatkozás a pályázat szövegére

Mindegyik nyereményjáték egyedi részvételi szabályokkal rendelkezik, melyek az adott nyereményjáték pályázati kiírásában tekinthetők meg. A nyereményjáték folyamatával, részvételi határidőivel, nyereményeivel és nyerteseivel / nyerteseivel kapcsolatos részletes információkat a pályázati kiírás tartalmazza.

Ellentmondás esetén a Szervező számára legelőnyösebb feltétel élvez előnyt.

 

3. Részvétel / kizárás

A részvétel alsó korhatára a 18. betöltött életév. A Szervező fenntartja a jogot a többszörös (pl. az egyszerre több névvel, fiókkal vagy e-mail címmel történő) benevezések, valamint a gyanús vagy tömeges – például sorsjáték oldalakról vagy nyereményjáték klubokból indított – benevezések kizárására. Az engedélyezetlen eszközök használatával vagy technikai manipuláción keresztül előnyt szerző személyek szintén kizárásra kerülnek a nyereményjátékban történő részvételből. Az adott személyt szintén kizárják a nyereményjátékban való részvételből, ha, illetve amint valamely (jogi vagy kereskedelmi) feltétel visszautasításra vagy visszavonásra kerül.

A nyereményjátékban való részvétel és a nyerési lehetőség díjmentes. A nyereményjátékba történő benevezés kizárólag saját névvel történhet. A nyereményre való jogosultság másra nem ruházható át.

A nyereményjátékban való részvételből kizárt személyek nyerés esetén sem jogosultak nyeremény átvételére.

E szerződéses feltételek megszegése esetén a Szervezőnek jogában áll az érintett résztvevőt előzetes értesítés nélkül kizárni.

A Szervező fenntartja a jogot a nyereményjáték vagy a részvétel feltételeinek bármely időpontban történő, indoklás nélküli módosítására, illetve eltörlésére, különösképpen, ha technikai és/vagy jogi okokból a nyereményjáték megvalósítása (folytatása) a továbbiakban már nem lehetséges. Ilyen esetben a kihirdetett nyertesek nem léphetnek fel semmilyen kártérítési igénnyel a Szervezővel vagy annak megbízott ügynökeivel szemben.

 

4. Nyeremény

A nyereményt a Szervező vagy valamely harmadik fél postai küldeményben, fuvarozón vagy hasonló szolgáltatón keresztül küldi el díjmentesen a nyertes által megadott kézbesítési címre (az EU-n, Ukrajnán, Moldován, Albánián, Montenegrón, Bosznia-Hercegovinán, Szerbián és Koszovón belül), feltéve, hogy a kézbesítési cím alatti hely megegyezik a nyertes tartózkodási helyével.

A nyeremény illusztrációja csupán mintául szolgál. A tényleges nyeremény szín, kialakítás stb. tekintetében eltérhet az illusztrációban feltüntetett nyereménytől. A szervezőnek jogában

áll olyan nyereményt választani, amely az illusztráció szerinti átlagos típust és minőséget képviseli.

A nyereményjáték nyerteseit a Szervező, az alkalmazottai, a megbízott ügynökei vagy meghatalmazott harmadik felek nevezik meg. E tekintetben további információkat a pályázati kiírás tartalmaz. A nyertes értesítése e-mailben vagy egyéb módon történik. A kiértesítés rendszerint a nyereményjátékba történő bevezetés határidejétől számított 7 napon belül történik meg. Ha a nyertest nem lehet elérni és/vagy nem nyilatkozik a nyeremény elfogadásáról 15 munkanapon belül, a nyereményre való jogosultság elévül, és másik nyertes kihirdetésére nyílik lehetőség.

A nyeremény pénzbeli kiváltására nincs lehetőség. A jogi úton történő érdekérvényesítés kizárt.

 

5. Adatok

A résztvevők által megadott adatok kezelése az adatvédelmi szabályzatban lefektetetteknek megfelelően történik. A személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozat a pályázati kiírás részét képezi, és a kiírással együtt a résztvevők számára rendelkezésre lett bocsátva. A résztvevők ezeket az információkat elolvasták, és egy különálló dokumentumban kifejezetten elfogadták.

 

6. Használati jog

A résztvevő feljogosítja a Szervezőt, hogy – amennyiben a résztvevő nyer a nyereményjátékban – a Szervező térítésmentesen, visszavonhatatlanul és korlátozás nélkül, bárhol a világon használhassa a résztvevő nevét és/vagy fényképét, különös tekintettel a Szervező által az Intraneten/internetes honlapokon vagy egyéb hirdetőfelületen szervezett nyereményjátékokra, és arra is külön feljogosítja a Szervezőt, hogy ezt a használati jogot a Szervező bármely más személy vagy vállalat számára továbbadja, illetve továbbengedélyezze.

 

7. Felelősségvállalás

A Szervező nem tartozik felelősséggel a tartalmak közvetítését érintő technikai rendellenességekért, és a nyereményjáték honlapjain vagy egyéb médiumain szereplő információk elérhetőségéért, illetve pontosságáért.

A nyereményjáték bonyolítása és megvalósítása tekintetében a szervező minden felelősséget kizár, feltéve, hogy e felelősségvállalásra nem kötelezi semmilyen jogszabály. Ugyanez vonatkozik a Szervező ügynökeinek és alvállalkozóinak a részvevőkkel szembeni felelősségvállalására is.

 

8. A résztvevők kötelezettségei

A nyereményjátékban résztvevő fél biztosítja és felelős az arra vonatkozóan kötött megállapodásért, hogy a nyereményjátékkal összefüggésben általa átadott tartalom (különösképpen a fényképek) használati jogát kizárólagosan ő birtokolja. Különösképpen nem engedélyezett, hogy a résztvevő által átadott tartalom bármilyen márkát, bejegyzett védjegyet, ipari tulajdonjogot, szerzői joggal védett munkát vagy szellemi tulajdonjogot, illetve harmadik felek birtokában levő egyéb szellemi tulajdonjogot tartalmazzon, kivéve, ha az adott szerzői jog tulajdonosa korlátlan jóváhagyást adott a fentiek valamelyikének használatára. A nyereményjátékban résztvevő fél kártalanítja a Szervezőt minden olyan harmadik felekhez kapcsolódó kárigényért vagy kárért, amely a fentiekkel – különösképpen a szerzői jogokkal – összefüggésben felmerül. Ha a résztvevő bármely olyan tartalmat átad a Szervező számára, amely szerzői jogokat sért vagy a Szervező véleménye szerint szerzői jogokat sérthet, akkor a Szervező kizárja az ilyen tartalmat és e tartalom nem lesz felhasználva a nyereményjátékban.

 

9. Egyebek

E megállapodásra vonatkozóan az osztrák jog tekintendő irányadónak. A nyereményjátékkal kapcsolatos vitás kérdések rendezése a bécsi illetékes bíróság hatáskörébe tartozik. Amennyiben a jelen szerződéses feltételeket bármilyen nyelvre lefordítják, a német nyelvű szöveg fordításának tartalma nem tekinthető kötelező érvényűnek. Bármely értelmezés tekintetében, illetve, ha kétségek merülnek fel a lefordított és az eredeti szöveg egyezőségét illetően, a jelen szerződéses feltételeknek kizárólag a német nyelvű változata és osztrák jog szerinti értelmezése tekintendő kötelező érvényűnek.

 

 

 

Please scroll down for the German version

 

 

 

General terms and conditions for sweepstakes and competitions

 

1. Scope

The General Conditions of Participation apply to sweepstakes, competitions and comparable acts (collectively referred to as "sweepstakes") organized by Siemens AG Oesterreich, Building Technologies CPS, Siemensstrasse 90, 1210 Vienna (hereinafter "Organizer").

 

2. Reference to tender text

Each sweepstake has special conditions of participation, which can be found in the tender of the sweepstake. The details of the sweepstake process, participation deadlines, winnings and winners / winners are set out in the respective tender text.

In the case of contradiction, the most favorable provision for the organizer applies with priority.

 

3. Participation / exclusion

The minimum age for participation is 18 years. The organizer reserves the right to exclude multiple entries (for example under several names, accounts or e-mail addresses) or conspicuous submissions or mass submissions, for example from raffle sides or sweepstakes clubs. Persons who gain benefit through the use of unauthorized aids or technical manipulation are also excluded from participation. Persons are also excluded from participation if or as soon as a (legal or commercial) condition of the sweepstake is not accepted or revoked.

The participation and the chance to win are free of charge. The participation can only be done in their own name. The profit entitlement is not assignable.

Persons excluded from participation do not receive any profit entitlement even in the case of a win.

A breach of these terms and conditions entitles the organizer to exclude the participant without prior notice.

The organizer reserves the right to change or cancel the sweepstake or the conditions of participation at any time without giving reasons, in particular if due to technical and / or legal reasons a proper execution is not (any longer) possible. In such a case, any winners who have already been determined are not entitled to any claims against the organizer or his vicarious agents.

 

4. Prize

The prize will be sent by the organizer or a third party by post, forwarding agency or similar to the postal address specified by the winner (within the EU, Ukraine, Moldova, Albania, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Kosovo) free of charge, if the postal address is at the residence place of the winner.

The illustration of the prize is only an example. The prize may differ in color, design etc. from the illustration. The organizer is entitled to select the prize adequate to the illustration of average kind and quality.

The winners will be determined by the organizer, his employees, vicarious agents or commissioned third parties. More details are regulated in the tender text. The winner will be notified by e-mail or other means. The notification usually takes place within 7 days of the submission deadline. If the winner is not available and / or does not declare acceptance of the prize within 15 working days, the prize will be forfeited and a new winner may be selected.

A payment of the price is not possible.

The legal process is excluded.

 

5. Data

The data provided by the participant will be treated in accordance with the privacy policy. The privacy statement is part of the tender and has been sent to the participant along with the tender. The participant has read this data and he accepted it explicitly in a separate document..

 

6. Right of use

The participant grants to the organizer - in the event of his prize winning - to use the name and / or picture of the participant particularly in connection with the prize winning on Intranet-

/Internetwebpages of the organizer or in any other advertising media of the organizer (magazines, catalogs, etc.) free of charge, irrevocably, worldwide unrestricted, in particular to publish as well as to sublicense this right of use to any other person or company.

 

7. Liability

The organizer is neither liable for technical malfunction in the transmission of content, nor for the availability or accuracy of the sweepstakes websites or media provided for it.

In the provision and implementation of the sweepstake, the organizer excludes the liability in full, as far as a liability under the law is not mandatory. The same applies in case of liability of organizer’s agents or subcontractors towards the participants.

 

8. Obligations of the participant

The participant ensures and is responsible for the given covenant that he is the sole holder of all rights of use of the content transmitted by him in connection with sweepstakes (especially the photos). In particular, no brands, registered trademarks, industrial property rights, works protected by copyright or other intellectual property rights, or other intellectual property of third parties may be included in the content transmitted by the participant, unless the copyright holder has given his unrestricted consent for such use. The participant will indemnify the organizer from all claims or damages of third parties that may arise in such connection, especially with copy right. If the participant transmits any content to the organizer that violates the copy rights or could violate in the opinion of the organizer the copy rights of any person, the organizer will exclude this content and it will not be used in the sweepstakes.

 

9. Other

Austrian law is the applicable law. The place of jurisdiction for all disputes arising in connection with the sweepstakes is the responsible court in Vienna. If any translations of these General Terms & Conditions are provided, they are the legally unbinding text of the German original text. For all interpretations or if any doubt arises between the translation and the original text,

only the German version of these General Terms & Conditions and the understanding of its terms according to Austrian legal understanding will be legally binding.

 

 

 

Allgemeine Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele und Preisausschreiben

 

1. Geltungsbereich

Die Allgemeinen Teilnahmebedingungen gelten für Gewinnspiele, Preisausschreiben und vergleichbare Handlungen (im Folgenden zusammen „Gewinnspiel“), welche von Siemens AG Österreich, Building Technologies CPS, Siemensstraße 90, 1210 Wien (im Folgenden „Veranstalter“) veranstaltet werden.

 

2. Verweis auf Ausschreibungstext

Jedes Gewinnspiel verfügt über besondere Teilnahmebedingungen, die dem jeweiligen Ausschreibungstext des Gewinnspiels zu entnehmen sind. Im jeweiligen Ausschreibungstext sind die Details über den Ablauf des Gewinnspiels, Teilnahmefristen, Gewinne und die Gewinnmodalitäten/Gewinnerermittlung festgehalten.

Im Widerspruchsfall gilt vorrangig die für den Veranstalter günstigste Bestimmung.

 

3. Teilnahme / Ausschluss

Das Mindestalter zur Teilnahme beträgt 18 Jahre.

Der Veranstalter behält vor, Mehrfachteilnahmen (z.B. unter mehreren Namen, Accounts oder E-Mail-Adressen) oder in dieser Hinsicht auffällige Einsendungen bzw. Masseneinsendungen, etwa von Gewinnspielseiten oder Gewinnspielclubs, vom Gewinnspiel auszuschließen. Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Personen, die sich durch Nutzung unerlaubter Hilfsmittel oder technischer Manipulationen einen Vorteil (zu) verschaffen (versuchen). Von der Teilnahme ebenfalls ausgeschlossen sind Personen, sofern oder sobald eine (rechtliche oder kommerzielle) Bedingung des Gewinnspiels nicht angenommen oder widerrufen wird.

Die Teilnahme und Gewinnchance ist kostenlos. Die Teilnahme kann nur in eigenem Namen erfolgen. Der Gewinnanspruch ist nicht abtretbar.

Von der Teilnahme ausgeschlossene Personen erlangen auch im Falle des Gewinns keinen Gewinnanspruch.

Ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen berechtigt den Veranstalter, den Teilnehmer

ohne Vorankündigung von der Teilnahme auszuschließen.

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel oder die Teilnahmebedingungen jederzeit ohne Angaben von Gründen abzuändern oder zu widerrufen, insbesondere wenn aus technischen und/oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung nicht (mehr) möglich ist. In einem solchen Fall stehen einem möglicherweise bereits ermittelten Gewinner keinerlei Ansprüche gegenüber dem Veranstalter oder seinen Erfüllungsgehilfen zu.

 

4. Preis

Der Preis wird an den durch den Veranstalter oder Dritte per Post, Spedition o.ä. an den vom Gewinner genannte Postadresse (innerhalb EU) kostenlos gesendet, falls sich die Postadresse an dem Wohnsitz des Gewinners befindet.

Die Abbildung des Preises ist lediglich beispielhaft. Der Preis kann in Farbe, Ausführung etc. von der Abbildung abweichen. Der Veranstalter ist berechtigt, eine der Abbildung adäquate Sache von mittlerer Art und Güte auszuwählen.

Die Gewinner werden durch den Veranstalter, seine Mitarbeiter, Erfüllungsgehilfen oder beauftragte Dritte ermittelt. Näheres ist im Ausschreibungstext geregelt. Der Gewinner wird per E-mail oder auf einem anderen Weg benachrichtigt. Die Benachrichtigung findet in der Regel innerhalb von 7 Tagen nach Einsendeschluss statt. Sollte der Gewinner nicht erreichbar sein und/oder die Annahme des Gewinns nicht innerhalb einer Frist von 15 Werktagen erklären, verfällt der Gewinn und ein neuer Gewinner kann bestimmt werden.

Eine Auszahlung des Preises ist nicht möglich.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

 

5. Daten

Die vom Teilnehmer angegebenen Daten werden nach Maßgabe der Datenschutzerklärung behandelt. Diese Datenschutzerklärung ist der Bestandteil der Ausschreibung und wurde dem Teilnehmer samt der Ausschreibung übermittelt. Der Teilnehmer hat diese Daten eingesehen sowie ausdrücklich und gesondert akzeptiert.

 

6. Nutzungsrecht

Der Teilnehmer gewährt dem Veranstalter für den Fall seines Gewinnes seinen Namen und/oder Abbildung eventuell im Zusammenhang mit dem Gewinn auf Intranet-/Internetseiten des Veranstalters oder in sonstigen Werbungsmedien des Veranstalters (Zeitschriften, Katalogen etc.) unentgeltlich, unwiderruflich, weltweit unbeschränkt zu nutzen, insbesondere zu veröffentlichen sowie dieses Nutzungsrecht zu unterlizenzieren.

 

7. Haftung

Der Veranstalter haftet nicht für technische Probleme bei der Übermittlung von Inhalten/Content, sowie die Verfügbarkeit oder Fehlerfreiheit der Gewinnspiel-Webseiten bzw dafür bereitgestellten Medien.

Bei der Bereitstellung und Durchführung des Gewinnspiels schließt der Veranstalter die Haftung vollständig aus, sofern eine Haftung nach dem Gesetz nicht zwingend besteht. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen der Erfüllungsgehilfen des Veranstalters.

 

8. Pflichten des Teilnehmers

Der Teilnehmer stellt sicher und trägt die Verantwortung dafür, dass er alleiniger Rechteinhaber an allen Nutzungs- und Verwertungsrechten an den von ihm übermittelten Inhalten (insbesondere Fotos) ist. Es dürfen insbesondere keine Marken, geschützten Kennzeichen, gewerbliche Schutzrechte, urheber- oder leistungsschutzrechtlich geschützte Werke oder sonstiges geistiges Eigentum Dritter enthalten sein, soweit keine uneingeschränkte Zustimmung des Rechteinhabers vorliegt. Er stellt den Veranstalter insoweit von allen Ansprüchen Dritter frei. Beiträge, die solche Rechte Dritter verletzen oder

nach Ansicht des Veranstalters verletzen könnten, werden nach Ermessen des Veranstalters von der Teilnahme ausgeschlossen.

 

9. Sonstiges

Es gilt österreichisches Recht. Gerichtsstand ist für alle sich im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel ergebenden Streitigkeiten das zuständige Gericht in Wien.

Eine Übersetzung des deutschen Originals dieser Teilnahmebedingungen ist rechtlich nicht

verbindlich. Für die Auslegung oder falls es Zweifel an einem Begriff zwischen der Übersetzung und dem Original ergibt, ist ausschließlich die deutsche Fassung dieser Teilnahmebedingungen und die Bedeutung der Begriffe nach dem österreichischen Rechtsverständnis rechtlich maßgeblich.