Gas and Power

A Vállalat

Integrált megoldások a teljes energetikai értékláncban

A houstoni (Texas) székhelyű Siemens Gas and Power az egyetlen olyan vállalat a világon, amely teljesen integrált termékeket, megoldásokat és szolgáltatásokat képes szállítani az olaj- és gáztermelés és a villamos energia előállításának és átvitelének egész energetikai értékláncában.

Tevékenységi körünk

A Siemens Gas and Power arra törekszik, hogy a világ mai és jövőbeni, legégetőbb energetikai problémáiban segítséget nyújtson ügyfeleinek. A legfontosabb alkalmazások között a következők találhatók: olyan termékek, megoldások és szolgáltatások szállítása, amelyek zöldebbé teszik a fosszilis energiát; decentralizált, rugalmas villamosenergia-megoldások szállítása; a hálózat komplexitásának kezelése; az elöregedő eszközök fejlesztése és kockázatmentessé tétele; a kínálat és a kereslet összekapcsolása tárolási technológiákkal, mint például hálózati akkumulátorokkal és Power-to-X technológiákkal. A Siemens Gas and Power széles ügyfélbázissal rendelkezik, amely magában foglal olaj- és gázipari vállalatokat, közművállalatokat, független villamosenergia-termelőket, mérnöki, beszerző és építő vállalatokat (EPC), átviteli rendszereket üzemeltető vállalatokat és olyan ágazatokban működő iparvállalatokat, mint a bányászat és a vegyipar. A Gas and Power a következőket kínálja:

 

  • Upstream (kutatás és kitermelés), midstream (szállítás) és downstream (feldolgozás és kereskedelem) megoldások a kőolaj és a földgáz olyan módon történő kitermeléséhez és előállításához, ami maximalizálja az OPEX (működési költség) és CAPEX (beruházási költség) befektetéseket, és közben minimalizálja a környezetre gyakorolt hatást. Portfóliónk a gáz sűrítéséhez és injektálásához, a csővezeték kompresszióhoz, valamint a villamos energia termeléséhez és elosztásához tartalmaz innovatív technológiákat.
  • Villamosenergia-termeléshez szükséges termékek, például gáz- és gőzturbinák, generátorok, turbina csomagok, és egyedi OEM (eredeti gyártótól származó) erőmű megoldások a decentralizált, ipari és nagy teljesítményű erőművek és gyors villamosenergia megoldások számára.  Ezek a termékek és megoldások a közművállalatok és ipari felhasználók üzleti sikerét kívánják elősegíteni a forgalom növelésével, a költségek csökkentésével és a nyereségesség javításával.  Az ügyfelek igényeitől függően a lehetőségek az energia termelés komponenseitől a teljes kulcsrakész megoldásokig terjednek. 
  • A villamosenergia megbízható átviteléhez és elosztásához szükséges termékek, rendszerek és megoldások. Kínálatunkban szerepelnek a kisfeszültségű és elosztóhálózatok és a nagyfeszültségű átviteli rendszerek számára szükséges létesítmények és rendszerek is.
  • Kiterjedt szolgáltatási hálózat gyári szakértői vagy helyszíni szolgáltatási támogatással, az eszközök teljesítményének javítása érdekében.  Szolgáltatási portfóliónk magába foglalja különböző komponensek, például gáz-. gőz- és szélturbinák, valamint generátorok karbantartását, javítását, cseréjét, modernizálását és bővítését nagy teljesítményű és ipari erőművekben, valamint kompresszorokat az olaj- és gázipar számára.
  • Az energia költségét csökkentő távoli monitorozás és diagnosztika, a proaktív megoldások fejlesztésétől kezdve az egyes turbinák, valamint a teljes flotta adatainak elemzéséig.
  • Kipróbált projekt eszközök - nem csak termékekhez, hanem megoldásokhoz és szolgáltatásokhoz (digitális is) és projekt finanszírozáshoz is.

Áttekintés

A Gas and Power a következők miatt emelkedik ki az energetika terén: segít az ügyfeleknek, hogy a lehető legjobban kihasználhatóak legyenek a természetes erőforrások, segíti a hulladékgáz befogását és energiatermeléshez történő felhasználását, a villamosenergia eljuttatását olyan helyekre, ahol az még nem elérhető, vagy a szélerőművekből a felhasználás helyére, és lehetővé teszi olyan távoli digitális technológiák alkalmazását, amelyekkel a politikailag instabil régiókban is üzemeltethetők az erőművek.
Referencia

Energiát Bolíviának

Energiához juttatjuk az embereket. Az Ende Andina három hőerőművet bővít, hogy több mint egy gigawattot adjon hozzá a bolíviai villamosenergia-hálózathoz, olyan megoldásokkal, mint a Siemens gázturbinák és szállításuk.

Tudjon meg többet arról, hogy Bolívia és a Siemens javítja-e az ország növekvő népességének és fejlődő gazdaságának elektromos áramhoz való hozzáférését.

Q&A's

Kérdések és válaszok

  •  Ipari vezérlések és okos szenzorok fejlesztése és az ilyen termékek birtoklása a Smart Infrastructure munkatársaival együtt. A Gas and Power figyeli a követelményeket és finanszírozza a kutatást és fejlesztést, hogy az I&C portfóliót bővíteni lehessen az ügyfelek igényei szerint. A Gas & Power és a Smart Infrastructure a jövőben egyetlen vezérlő rendszer (DCS+) felé fog haladni.
  • A Gas and Power vizsgálja az erőművezérlési rendszereket, hogy meg tudja tenni a következő lépést, és az ügyfelek jövőbeni igényeivel foglalkozzon. Olyan témák tartoznak ide, mint az Edge vagy a DCS a felhőben.
  • A Gas and Power továbbra is bővíti termékeink, megoldásaink (pl. Sensformer) és a telepített eszközbázis csatlakozási és analitikai lehetőségeit, hogy ügyfeleink érezzék a digitalizáció értékét.
  • Azzal a céllal ruházunk be a lehetőségekbe és partnerségekbe, hogy zökkenőmentes integrált megoldásokat szállítsunk, és bővítsük az érzékelési és analitikai lehetőségeket. 

Az energetikai értéklánc korábban lineáris volt, kezdődött az olaj és gáz kitermelésével és végződött az energia fogyasztásával. A globális társadalom ma már egészen másfajta energetikai jövőre számíthat, melyben több lesz a kölcsönös függőség és a komplexitás.  Az energiaipar átalakulóban van egy digitális és technológiai forradalom közepette, és még összetettebb, multimodális és decentralizált rendszerek felé visz minket. A meglévő üzleti modelleket megszakítják, és a hagyományos energetikai értékláncokat lebontják. Az eredmény egy olyan rendszer, ami már nem "lineáris", hanem olyan integrált energia ökoszisztémákat igényel, amelyek a teljes értékláncra kiterjednek. Ez azt jelenti, hogy a hagyományos és az új elemeket problémamentesen integrálni kell az előállítás, az átvitel, az elosztás és a fogyasztás terén, mert csak így lehet kihasználni a teljes potenciáljukat. Az új energetikai jövő alakításában ez a komplexitás jelenti az igazi kihívást.

Porfóliónk és a telephelyeink április 1. után is változatlanok maradnak. Erősségeinkre építve igyekszünk javítani portfóliónkat és a lábnyomunkat, hogy jobban ki tudjuk szolgálni ügyfeleink igényeit. 

Az új struktúra nem befolyásolja a szolgáltatási szerződéseket. Minden kapcsolati pont változatlan marad, és továbbra is a legmagasabb szintű szolgáltatásokat fogjuk nyújtani.

 A Siemens és az új GP szervezet világosan meghatározta a piaci változásokat, és nem csak reagált ezekre, hanem piacvezetővé is vált a teljesen integrált fejlesztési és befektetési módszerrel a PDI Üzletágon (Projekt fejlesztés és befektetés) keresztül. Ez a módszer nem csak arról szól, hogy a villamosenergia projektek nagyon korai fázisában fektetünk be, hogy biztosítsuk a piaci részesedést és az átlagon feletti nyereséget, hanem teljes mértékben kihasználjuk a Siemens által nyújtott finanszírozási portfóliót, amely a tőkefinanszírozástól kezdve a strukturált adósságtermékeken keresztül a lízing és bérleti megoldásokig terjed.

A megújuló energiaforrások mindenképpen részét képezik a károsanyag-kibocsátás csökkentését célzó megoldásnak. Az energiaellátás biztosításához azonban a szénhidrogének nélkülözhetetlenek maradnak az előre látható jövőben. Ezért a Gas and Power olyan megoldásokat dolgoz ki, amelyek csökkentik az olajjal és gázzal kapcsolatos tevékenységek környezeti lábnyomát. Ezen kívül dolgozik a kritikus szállítási infrastruktúrán is (nevezetesen a csővezetékeken és az LNG-n) a földgáz szállítása érdekében - ami a szén tisztább alternatívája - olyan célpiacokra, ahol villamosenergiát termelnek vele. A Gas and Power átviteli portfólióval támogatja a biztonságos, tiszta és megfizethető villamosenergiát. A Gas and Power decentralizált energetikai rendszermegoldásokat dolgoz ki a vertikális és a hibrid elemek számára, amelyek lényeges részét fogják képezni a jövőbeni energiarendszerekhez kidolgozott megoldásainknak. Végül pedig a Gas and Power olyan technológiákat fejleszt ki, amelyek biztosítják, hogy a hálózatok több forrásból, így a megújuló forrásokból is fogadni tudják a villamosenergiát.

Kapcsolat

Gas and Power

Ha szeretne több információt a Siemens Gas and Power termékeiről és szolgáltatásairól, és hogy mi miképpen támogathatjuk Önt, kérjük lépjen velünk kapcsolatba!