Csak tiszta üzlet a Siemens üzlet

A Siemens Compliance rendszer. A Compliance a Siemens számára egy kulcsfontosságú vezetői prioritás. A globális Jogi és Compliance terület emiatt közvetlenül a Siemens AG globális elnök-vezérigazgatójának jelent. 
Bevezetés

A Compliance és az integritás kéz a kézben járnak

A Siemens nem tűri el a korrupciót, a tisztességes verseny alapelveinek megsértését és egyéb jogszabályszegéseket - ha ez mégis megtörténik, azonnal cselekszünk. A Compliance azonban sokkal többet jelent, mint a jogszabályok és a Siemens Üzleti Magatartáskódex-ben leírt alapelvek betartását. A Compliance képezi az összes döntésünk és cselekedetünk alapját. A Compliance kulcs az üzleti feddhetetlenséghez. Alapelvünk: csak tiszta üzlet a Siemens üzlet. Ez világszerte, a vállalat minden szintjén érvényes. A korrupció és versenyjogi törvények megsértése elleni küzdelem mellett a Compliance terület megóvja a vállalatunkat a csalásoktól és a pénzmosástól, valamint megvédi a személyes adatokat is. Ezen kívül olyan nemzetközi szervezetekben is aktívak vagyunk, amelyek elősegítik a felelős üzleti magatartást.

Mi az a Siemens Compliance Rendszer?

A Siemens Compliance Rendszer egy olyan átfogó intézkedési rendszer, amely biztosítja, hogy az üzleti tevékenységünk mindig megfeleljen a jogszabályoknak, illetve belső értékeinknek és szabályainknak. Ennek során át szeretnénk ültetni a Siemens munkatársak gondolataiba és cselekedeteibe az etikus üzleti magatartás szellemét. 

Compliance Rendszerünk három cselekvési területre osztható: megelőzésre, felismerésre és reagálásra. A megelőzés magában foglalja például a Compliance kockázatok kezelését, belső irányelveink és eljárásaink kidolgozását, valamint munkatársaink számára átfogó tréningek és tanácsadás nyújtását.

Jelentési csatornáink, mint pl. a “Tell us” és az Ombudsman, valamint az igazságos módon lefolytatott belső vizsgálatok nélkülözhetetlenek a helytelen magatartás felismeréséhez, illetve annak következményeinek megoldásához. Az egyértelmű válaszok és következmények szolgálnak a helytelen magatartás szankcionálására és gyengeségek kiküszöbölésére. A Menedzsment Compliance iránti felelőssége áthatja mind a három területet.

Zéró tolerancia a helytelen magatartással szemben

Magatartási kódex üzleti partnereink számára

A Siemens elvárja beszállítóitól és közvetítőitől, hogy betartsák a Magatartási kódexünket. Ez a kódex az ENSZ Globális Megállapodás 10 alapelvein nyugszik. A dokumentum lefedi a jogszabályi megfelelést, illetve a korrupcióellenes szabályainkat, valamint feltételeket szab versenyellenes gyakorlat és összeférhetetlenség esetére. Auditok segítségével rendszeresen azonosítjuk ellátási láncunk potenciális kockázatait, és üzleti partnereinkkel együttműködve biztosítjuk, hogy betartsák a Siemens Magatartási kódexet.

Üzleti partnereink kiválasztása és monitorozása

Bizonyos körülmények között a Siemens jogilag felelősségre vonható üzleti partnerei cselekedeteiért. Ezen kockázatot úgy kezeljük, hogy az üzleti partnereinket gondosan választjuk ki, szerződés alapján kötelezzük őket a Magatartási kódex betartására, és folyamatosan figyelemmel kísérjük a velük való együttműködést. Ez a folyamat lefedi az üzleti kapcsolat teljes életciklusát. A vállalat szerte kötelezően alkalmazandó Business Partner Compliance Tool támogatja a folyamat elindítását és biztosítja a releváns információk és tevékenységek dokumentálását. 

A Compliance integrálása az üzleti folyamatainkba

A Compliance integrálása az üzleti folyamatainkba döntő fontosságú egy működőképes Compliance rendszer kialakításában és ebben kulcsszerepet játszik vevőink tájékoztatása a Compliance alapelveinkről.

 

 

 

“Tell Us” és a Siemens Ombudsman

Jelentési csatornáink

A belső és külső érintettek számára rendelkezésre álló megbízható jelentési csatornáink, és a bejelentők szankcióktól való védelme segítenek abban, hogy az esetleges helytelen magatartások bejelentésre, kivizsgálásra és tisztázásra kerüljenek. A Siemensnél különböző jelentési csatornákat kínálunk belső és külső érintettek számára, amelyeken keresztül tájékoztatni tudnak bennünket esetleges Compliance incidensekről. A “Tell us” egy biztonságos compliance jelentési csatorna, amelyen keresztül a nap 24 órájában lehet tenni bejelentést: online vagy telefonon keresztül, névtelenül és több nyelven is.

A Siemens Ombudsman

A “Tell us” mellett a Siemens egy másik jelentési csatornát is kínál: az Ombudsmant. Dr. Sibylle von Coelln ügyvédnő, a "HEUKING ∙ VON COELLN Rechtsanwälte" ügyvédi irodától  lett a vállalat külsős Ombudsmanja. Munkatársak és harmadik felek bizalmasan és névtelenül fordulhatnak e pártatlan szakértőhöz, amennyiben helytelen magatartást tapasztalnak a vállalaton belül.

 

„HEUKING ∙ VON COELLN Rechtsanwälte“ ügyvédi iroda

Dr. Sybille von Coelln

Tel:   +49 211 44 03 57 79

E-Mail: siemens-ombudsfrau@hvc-strafrecht.de

Collective Action

Siemens Integrity Initiative

A Siemens kezdeményezés olyan szervezeteket és projekteket támogat, amelyek a korrupció és a csalás ellen küzdenek közös kezdeményezések, illetve oktatás és tréning formájában, a tiszta piacok és tisztességes verseny elősegítése érdekében. Egy átfogó megállapodás részeként, amelyet a Világbank és a Siemens AG 2009 júliusában, valamint az Európai Beruházási Bank és a Siemens AG 2013 márciusában kötött, a Siemens Integrity Initiative olyan projekteket támogat, amelyek az üzletre fókuszálnak, eredményeik tárgyilagosak és mérhetőek, illetve a jövőben újra felhasználhatóak.

3 finanszírozási kör 15 év alatt

A Siemens elkötelezte magát olyan szervezetek és projektek támogatása mellett, amelyek a korrupció és a csalás ellen küzdenek közös kezdeményezés, illetve oktatás és tréning formájában, 15 év alatt összesen 3 finanszírozási körben. Az első két finanszírozási körben 55, 3-5 évig tartó projekt lett gondosan kiválasztva a nemzetközi jelentkezők között, amelyek összesen több mint 70 millió USD támogatást kaptak. A kiválasztottak között szerepelt az újonnan megalapított, bécsi székhelyű Nemzetközi Korrupcióellenes Akadémia is, amely egy új és átfogó megközelítést nyújt a korrupcióellenes oktatás és kutatás területén, valamint számtalan érdekelt fél számára nyújt tréninget és technikai támogatást.