Ellátási lánc menedzsment

 
Ellátási lánc menedzsment

Értékteremtés az ellátási lánc menedzsmentben

Célunk, hogy a Siemens és ügyfelei számára értéket teremtsünk. Tevékenységeink során az innovációra, a termelékenységre, a minőségre és a rendelkezésre állásra törekszünk. Szállítóinkkal együtt versenyképes és átlátható ellátási láncra támaszkodunk. Ennek során előretekintően és felelősséggel járunk el. „Magatartási kódexünk” az Egyesült Nemzetek Szervezet és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet „Globális Egyezmény” elvein alapul.

Általános Vásárlási Feltételek, szerződéses mellékletek

 

 

Szállítói szerződéseink és megrendeléseink az Általános Vásárlási Feltételeken alapulnak.

A Magatartási Kódexről bővebben ebből a kiadványból tájékozódhat

 

Emellett szerződéseink kötelező mellékletei még az alábbi dokumentumok:

 

Új szállítók adatszolgáltatása

Új partnereinknek a szállítói adatlap kitöltésével kell megadniuk alapadataikat, melyek rögzítésre kerülnek a szállítói törzsadatokban. Ezért kérjük, hogy a kitöltés során ügyeljenek az információk helyességére. A kitöltött, aláírt adatlapot e-mailen küldjék meg kapcsolattartójuknak.

szállítói adatlap

 

Szállítói alapadatok változása

Amennyiben törzsadataikban (név, cím, bankszámlaszám, stb.) változás következne be, kérjük arról írásban haladéktalanul értesítsenek bennünket a rendelések és számlakiegyenlítések zökkenőmentes lebonyolítása érdekében.

 

Elmulasztott adatváltozás bejelentéséből eredő késedelmes fizetésért nem vállalunk felelősséget.

Rendelés, teljesítésigazolás

 

A megrendelt áruk szállítását illetve a szolgáltatások teljesítését mindkét fél (szállító és Siemens képviselői) által aláírt teljesítésigazolással kell alátámasztani. Ennek a teljesítésigazolásnak egy példányát minden esetben kérjük a számla mellé csatolni.

 

A teljesítésigazolásnak legalább tartalmaznia kell az alábbi mintában felsorolt adatokat, ezenkívül az üzlet jellegétől függően szükség lehet további  ihformációk megadására is.

 

A minta az alábbi linken tölthető le:

teljesítésigazolás mintadokumentum

 

Áruk átvétele

Szállított árukat – Megrendelő eltérő kérésének hiányában – minden esetben a megrendelésben  szereplő Siemens telephely raktárában kell leadni. 

Azokban az esetekben is gondoskodni kell az átadás-átvételt igazoló dokumentumok meglétéről és számlához való csatolásáról, mikor a szállítást fuvarozó, szállítmányozó, futárszolgálat bevonásával végzik.

A Megrendelő által az „E”, „F” Incoterms klauzulák használatával megrendelt áruk esetén – szállításról Megrendelő gondoskodik – kérjük küldjék el Siemens kapcsolattartójuk részére a fuvarozói, szállítmányozói átvételt igazoló dokumentumokat. Mivel ilyen esetekben előfordul, hogy csak rakományszinten (csomagszám) történik meg az átvétel a Szállító által megadott helyen, ezért a számla csak a raktárunk általi mennyiségi és minőségi átvételt követően, a megfelelő teljesítés ismeretében válik kifizethetővé.

A szállítói számlákkal szemben támasztott elvárások

A beérkező számlák gyorsabb feldolgozása érdekében kérjük, hogy számláikon tüntessék fel a Siemens által megadott, az adott teljesítéshez tartozó megrendelési számot, a számlázott tételeket az általunk megadott megrendelés struktúrája szerint, rendelési pozíciónként és annak sorrendjében tüntessék fel, a számlázott tételek teljesítését alátámasztó dokumentumok másolatát (azonosíthatóan aláírt teljesítésigazolás a Siemens vagy az őt képviselő harmadik fél és lehetőség szerint a szállító által, átvételi elismervény, Siemens által ellenjegyzett CMR vagy belföldi szállítólevél, stb.) számlázáskor minden esetben szíveskedjenek a számlához csatolni

 

Megrendelési szám hiánya esetén kérjük a számla kiállítása előtt keresse Siemenses kapcsolattartóját!

 

A felsorolt számlakellékek hiányában a számla feldolgozás nélkül visszaküldésre kerül.

 

Papír alapú számlák postai úton

Kérjük továbbá, hogy postai úton küldött számláikat kizárólag az alábbi címzéssel postázzák:

Cég / telephely
Levelezési cím
Siemens Zrt.

Siemens Zrt.

Szállítói számlák

1956 Budapest

Siemens Healthcare Kft.

Siemens Healthcare Kft.

Szállítói számlák

1956 Budapest

Siemens Mobility Kft.

Siemens Mobility Kft.

Szállítói számlák

1956 Budapest

e-számla

A Siemens számviteli rendszere alkalmas az elektronikus számlák érkeztetésére és megfelelő archiválására. Így amennyiben a jövőben elektronikus számlákat kívánnak részünkre kibocsátani azokat a Siemens Zrt és Siemens Healthcare Kft esetében az e-szamla.hu@siemens.com, a Siemens Mobility Kft esetében pedig az e-szamla.mo.hu@siemens.com címre legyenek szívesek továbbítani.

 

Belföldi szállítók elektronikus számláival kapcsolatban az alábbi elvárásaink vannak – a számlafeldolgozó rendszerünk sajátosságai miatt:

  • Egy emailben lehetőség szerint egy számla legyen megküldve.
  • A számlát tartalmazó pdf-be vagy legyen beágyazva a szükséges melléklet (szállítólevél vagy teljesítési igazolás) vagy az ugyanabban az emailban külön mellékletként legyen csatolva.
  • Egy pdf-ben csak egy számla legyen – ha nem így lenne, a rendszerünk csak az elsőt fogja feldolgozni, a többit annak mellékleteként kezeli.
  • A számlát csak egyszer küldjék meg a fenti címre, ha bármilyen probléma lenne a feldolgozással, pl. elmaradt kifizetés, akkor ne küldjék el újból a számlát, hanem érdeklődjenek kapcsolattartójuknál annak aktuális státuszáról.

 

Folyószámla egyeztetés

A folyószámla egyeztetést a számlakönyvelést ellátó kollégák végzik (magyar nyelven).

 

Központi telefonszám: (+36 1) 471 2069

 

Központi email cím: SUPPLIERS.hu@siemens.com

Telephely
Kapcsolattartó
Email cím
Siemens Zrt. Gizella út

Koernyei Kissova Lucia és Jozef Bus

Siemens Healthcare Kft.
Rajkovics Patrik
Siemens Mobility Kft.
Dobra Hanna

Kompenzálás

Amennyiben üzleti partnerek egymás közötti vevői-szállítói számláikat nem egymásnak történő fizetéssel, hanem beszámítással egyenlítik ki, kompenzálásról beszélünk.

 

A lebonyolítást megelőzően kompenzálási értesítőt kell készíteni. A kompenzálást bármely fél kezdeményezheti és az értesítőt is bármely fél elkészítheti. A kompenzálási értesítő abban az esetben tekinthető könyvelési bizonylatnak, ha azt az érintett felek cégszerűen aláírták.

 

Ha cégük a kompenzálás lehetőségével kíván élni, kérjük töltsék ki az alábbi értesítőt és juttassák el Siemenses kapcsolattartójuknak.

 

Kompenzálási értesítő

Legyen a Siemens minősített szállítója!

Tisztelt leendő Partnereink! 

Amennyiben beszállítónk szeretne lenni, kérjük regisztráljon nemzetközi adatbázisunkba, az SCM STAR rendszerbe.

 

További információk a Siemens AG oldalán

 

A Siemens Global Value Source (GVS) programja

A Siemens AG  globális stratégiai beszerzési konszernprogramján (Global Value Sourcing – GVS)  keresztül a Siemens Zrt. is hozzá kíván járulni a magyar gazdaság sikeréhez. A magyarországi Siemens csoport több milliárd forint értékben vásárol termékeket és szolgáltatásokat magyar kis- és középvállalatoktól, és a Siemens konszern beszerzésében is egyre nagyobb hányadot képviselnek a Magyarországról szállított termékek és nyújtott szolgáltatások.

 

A GVS program révén cégünk növelni szeretné a magyar beszállítóktól származó beszerzési volument, és támogatni kívánja  a magyar cégek exportját. A Siemens Zrt. hosszú távon is kiszámítható, megbízható üzleti partnerségre törekszik magyar beszállítóival, így a GVS program erősíti a magyar kkv-k régiós pozícióit.

 

További információ a GVS programról

EKAER - Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer

2015. január 1-jétől életbe lépett az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer, mely szerint bejelentési kötelezettség terhel bizonyos közúti fuvarozással járó tevékenységeket.

Bővebben

 

Supply Chain Finance - Szállítói finanszírozási program

2015. szeptemberében a Siemens Zrt. megkapta az engedélyt a szállítói finanszírozás bővítésére, azóta többen csatlakoztak a  a programhoz. A beszállítók részére összeállított finanszírozási program keretében a leszámítolás forintban és euróban is történhet, így mind a belföldi, mind a külföldi szállítóink részére lehetővé teszi számláik visszkereset nélküli, gyors diszkontálását. Bővebb információkért tekintsék meg az UniCredit Bank prezentációit, illetve keressék Siemenses kapcsolattartójukat.

 

UniCredit Bank tájékoztató magyarul

UniCredit Bank tájékoztató angolul

 

Compliance helpdesk

Siemens Compliance rendszer

Szállítóinknak szóló tájékoztató levél

Information for our suppliers

Below you can download the letter sent to our suppliers in English regarding handling of invoices. It is also a summary of the most important information published on this webpage.

 

Supplier letter

Siemens General Conditions of Purchase