Támogatott kutatás- fejlesztési projektek

A Siemens Zrt. Magyarországon évek óta számos támogatott kutatás-fejlesztési projektben vesz részt.

KFI_16-1-2016-0022 – pályázat sikeres zárása

Projekt megnevezése: "Villamos   és  hibrid  üzemű  légi  járművekben  használható  energiatároló  rendszerek  kutatása  és  fejlesztése: repülési szabályokat figyelembe feltételrendszer felállítása, valamint légi járműbe építhető prototípus energiatároló rendszer fejlesztése"

Projekt azonosító: KFI_16-1-2016-0022

A projekt időtartama: 2017.01.01-2018.12.31

A támogatás összege: 156 997 912 Ft

Támogatás mértéke: 52,33% 

Kedvezményezettek megnevezése: Siemens Zrt.

 

A  projekt  átfogó   célja  villamos  és  hibrid hajtású, maximálisan 600 kg felszálló tömeggel  rendelkező  légi  járművek hajtásrendszerei számára energiatároló rendszerek kutatás-fejlesztése. A kétéves projekt során az alábbi ipari kutatási feladatokat végeztük el sikeresen:

  • Elektromos kisrepülőgépek hajtásrendszerének tervezésére vonatkozó feltételrendszer elméleti hátterének kutatása.
  • Akkumulátoros rendszer HIL szimulátorának kutatása.
  • Modell alalpú akkumulátor felügyeleti rendszer kutatása.
  • Akkumulátor modulok termikus tulajdonságainak és újfajta rögzítési technológia elméleti hátterének kutatása.
  • Létrehozásra került egy prototípus akkumulátoros rendszer, amely a projekt elméleti kutatási eredményeit hasznosítja.

 

A  komplex, jövőbeli  lehetőségeket   és  kihívásokat szem  előtt tartó fejlesztés során  elért  eredmények kapcsán a Siemens nemzetközi szabadalmi bejelentést is  tett.  A projekt  eredményei  rendkívül  széles  körben tudnak hasznosulni nem kizárólag a légi közlekedésben. 
A projekt kutatási eredményei potenciálisan további jövőbeli fejlesztések alapjául is szolgálhatnak.

FIEK_16  - Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – a BME-n

Projekt megnevezése: " Integrált intelligens technológiák  - szinergiaprogram: Fókuszban az energetika és a gyógyszeripar"

Projekt azonosító: FIEK_16-1-2016-0007

A projekt időtartama: 2017.03.01-2021.03.31

A támogatás összege: 433 750 000

Támogatás mértéke: 46,45%

Kedvezményezettek megnevezése: 

Siemens Zrt.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.

MVM Zrt.

Nokia Solutions and Networks Kft.

 

A projekt fő célja nyílt hozzáférésű laboratóriumi infrastruktúra-hálózat kiépítése, mely tudásalapú, innovatív, és magas fokon digitalizált eljárásokkal teszi lehetővé biztonságos, kontrollált technológiák kifejlesztését és oktatását, valamint az ehhez kapcsolódó interdiszciplináris, alprogramok megvalósítását.
A kialakításra kerülő kompetenciaközpont innovatív modell-technológiája rövid átfutási idővel képes az ipari 

igényeknek megfelelő új szolgáltatásokat nyújtani számos szakterületen, különös tekintettel az energetikára és a gyógyszeriparra. A digitalizáció terén a fő várható eredmény egy vezeték nélküli irányításra alkalmas technológia, amely valósidejű analitika és innovatív (IoT/M2M) megoldások alkalmazásával teszi lehetővé a hálózati mérések által szolgáltatott nagyméretű adathalmaz „okossá”  változtatását azok valósidejű feldolgozásával, majd – a  feldolgozás    eredményein alapuló  –  beavatkozási döntések meghozatalát.
A gyors kommunikáció a laboratóriumok eszközeit egységes hálózattá kapcsolja. Az  eredményeket minden partner hasznosítja folyamataiban, a Nokia a termékeiben is.  Az  energetika  terén a fő  várható eredmény két laboratórium: egy magas szintű szabályozással ellátott innovatív hajtáslabor és egy online hálózati szimulátor laboratórium. Ezzel az infrastruktúrával a FIEK meghatározó szerepet tölthet be  az energiatermelés, - elosztás, - felhasználás fejlesztésében és oktatásában egyaránt. Az eredményeket  a  megvalósítás során a Siemens és az MVM hasznosítják.
A gyógyszertechnológia terén a fő várható eredmény egy magas szintű szabályozással ellátott, folyamatos eljárásokat alkalmazó gyógyszergyártó modellrendszer, amely a BME-n  Pharma Tech laboratórium formájában valósul meg és  alkalmas a gyógyszergyártás alapvető technológiai megújításának elősegítésére és oktatására. Az új gyártástechnológiai eljárások fejlesztési eredményeit a Richter Gyógyszergyár vezető termékeinek innovatív előállítására kívánja felhasználni és tervezi azok bevezetését a termelésbe.

 

https://fiek.bme.hu/

KFI_18 - Új KFI pályázatunk indult 2019-ben

Projekt megnevezése: Villamos gép fejlesztése a légiközlekedésben digitális ikerpár alkalmazásával

Projekt azonosító: 2018-1.1.2-KFI-2018-00067

A projekt időtartama: 2019.01.01-2021.12.31

A támogatás összege: 141 179 517

Támogatás mértéke: 37,10%

Kedvezményezettek megnevezése: Siemens Zrt.

 

Az elektromos meghajtású légi járművek motorja esetén fontos műszaki szempont, hogy állandó üzemen legalább 2-5 kW/kg legyen a teljesítménysűrűség. Így egy alig 25 kg tömegű elektromotor stabilan képes 60-90 kW teljesítmény leadására, amely pl. már alkalmas egy 1-2 személy szállítását biztosító kisrepülőgép meghajtására.
Mivel az 50-100 kW teljesítménytartományban komoly igény mutatkozott nagy teljesítménysűrűségű villamos motorokra, ezért a Siemens 2015-ben úgy döntött, hogy elektromos légi járművek fejlesztésével foglalkozó üzletágában külön részleget indít a villamos gépek fejlesztésére. Az új műszaki megoldások gyakran találmányi szintűek és kísérletezést igényelnek. Mivel azonban a kísérletezés csak korlátozott körülmények között lehetséges, az alapvető anyagtudományi méréseket követően szimulációk segítségével fejlesztik ezeket a konstrukciókat, amely a fejlesztési ciklust rövidíti. A fejlesztés három tudományterület szoros együttműködését igényli. A mechanikai, elektronikai- elektromágneses és áramlási-termodinamikai területek mindegyikén különleges és a másik két területtel összehangoltan fejlesztett műszaki megoldásokra van szükség, hogy a végeredmény ezen a speciális igényeket támasztó, kiemelt biztonságosságot igénylő területen versenyképes termék lehessen. Adott terület szimulációjából következő részeredményekkel a másik két területen való további számítás nagyon lassú, és csak állandósult állapotok vizsgálatára alkalmas iteratív folyamat.

A valós működés modellezésére és tervezésére szükség van a tranziens állapotok vizsgálatára is, amely csak egy együttes szimulációt megvalósító modellen keresztül lehetséges. A projektben a szimuláció segítségével való tervezésnek egy új szintjét szeretnénk megvalósítani a légi járművekben alkalmazható elektromos motorok területén azzal, hogy az egyébként egymástól független szimulációs rendszerekhez olyan adatmodellt készítünk, amely alkalmas a csatolt szimulációra.
Mindezt kiegészítjük a digitális ikerpárral, amelynek lényege, hogy a szimuláláskor használatos modell nem pusztán az egység egy résztulajdonságát képezi le, hanem lehetőség szerint minden szempontból megjeleníti a megépítendő egységet. Így a szimuláció során valóban egy olyan modellen tudjuk végezni az összes szükséges kísérletet, amely a lehetséges működést maximálisan előre jelzi, adott esetben olyan szélsőséges körülményeket is tudunk szimulálni, amelyek előfordulását a valóságban nem lehet, vagy nem kívánunk generálni (pl. extrém hőmérsékleti változások, égő motor stb.).
Digitális ikerpár esetén a mért eredmények visszacsatolása gyors és hatékony. A projekthez szükséges mérőeszközök, számítástechnikai eszközök és szaktudás jelen van a társaságban, támogatott megvalósítása a piaci lehetősége időszorítása miatt indokolt. A fejlesztéseink jelenlegi hasznosítói és a befektetők abban érdekeltek, hogy működő, funkcionális villamos gépeket építhessenek be légi járművekbe.
A támogatás elmaradása esetén a szimuláció szolgáltatásunk fejlesztésére kevesebb erőforrásunk marad a jelenlegi kapacitásunk mellett potenciális megrendelőket veszíthetünk el. A szimulációs tevékenységünk optimális esetben 5-8 év alatt éri el a jelen projektben megcélzott szintet, rosszabb esetben pedig a piaci részesedés és a várható  haszon mértéke nem fogja lehetővé tenni az ilyen mértékű szolgáltatásfejlesztést.
A támogatás elmaradása esetén a jobb marketinggel rendelkező motorok válnak piacvezetővé, hiszen a jelenlegi elektromos légi járművet fejlesztő csapatoknak be kell szerezniük motorokat.
A probléma, hogy tudomásunk szerint rajtunk kívül senki nem fejleszti a motorokat kifejezetten légi járművekhez, a  piacon lévő típusok általános célokra készülnek. A gyors fejlesztést és az érzékelhető különbséget felmutató konstrukciókat csak a fentiekben leírt csatolt szimuláció során tudjuk kifejleszteni.
Támogatott projekt esetén időben jelenünk meg a piacon ahhoz, hogy a többi motorhoz képesti előnyök alapján jelentős piaci részesedést szerezzünk.

H3PS - Nagy teljesítményű, skálázható hibrid hajtásrendszer fejlesztése repülőgépek számára

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel közös, támogatott kutatás-fejlesztési projekt

Projekt megnevezése: "Elektromos autó hajtás inverter és energia ellátó rendszer optimalizálási technológia létrehozása"   

Projekt azonosító: KMR_12-1-2012-0188

A projekt időtartama: 2013.01.01-2015.06.30

A támogatás összege: 198 842 000 Ft

Támogatás mértéke: 70,69%

Kedvezményezettek megnevezése: Siemens Zrt. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar 

Támogató: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1., 2. emelet nkfia.kormany.hu   

 

A BME rektora a projektről: Az együttműködés részét képezi a Kutatási, Technológiai és Innovációs Alapból (KTIA) elnyert támogatással megvalósuló közös K+F program is. Péceli Gábor rektor előremutatónak és a kutatóegyetemi program során kialakított egyetemi innovációs ökoszisztéma sikerének is tartja az együttműködés ezen új fókuszát: „Az elektromos jármű-használat rövid időn belüli felfutása számos kihívás elé állítja az iparágat, legyen szó akár a gépjárművek töltéséről, vagy a megfelelő áramellátásról, annak szabályozásáról, összességében a technika minél hatékonyabb használatáról. A közösségi forrásból futó program révén a diákok már az egyetemi évek alatt olyan úttörő kutatómunkát végezhetnek, amelynek eredményei rövid időn belül a mindennapokban is felhasználhatók lesznek.” - mondta a BME rektora.