Támogatott kutatás- fejlesztési projektek

A Siemens Zrt. Magyarországon évek óta számos támogatott kutatás-fejlesztési projektben vesz részt. 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel közös, támogatott kutatás-fejlesztési projekt

Projekt megnevezése: "Elektromos autó hajtás inverter és energia ellátó rendszer optimalizálási technológia létrehozása"   Projekt azonosító: KMR_12-1-2012-0188 A projekt időtartama: 2013.01.01-2015.06.30 A támogatás összege: 198 842 000 Ft Támogatás mértéke: 70,69% Kedvezményezettek megnevezése: Siemens Zrt. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar  Támogató: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1., 2. emelet nkfia.kormany.hu   A BME rektora a projektről: Az együttműködés részét képezi a Kutatási, Technológiai és Innovációs Alapból (KTIA) elnyert támogatással megvalósuló közös K+F program is. Péceli Gábor rektor előremutatónak és a kutatóegyetemi program során kialakított egyetemi innovációs ökoszisztéma sikerének is tartja az együttműködés ezen új fókuszát: „Az elektromos jármű-használat rövid időn belüli felfutása számos kihívás elé állítja az iparágat, legyen szó akár a gépjárművek töltéséről, vagy a megfelelő áramellátásról, annak szabályozásáról, összességében a technika minél hatékonyabb használatáról. A közösségi forrásból futó program révén a diákok már az egyetemi évek alatt olyan úttörő kutatómunkát végezhetnek, amelynek eredményei rövid időn belül a mindennapokban is felhasználhatók lesznek.” - mondta a BME rektora.

VÁLLALATI KFI_16

Kutatás-fejlesztési projektet indított és egyben bővíti budapesti fejlesztő-központját a Siemens Projekt megnevezése: "Villamos és hibrid üzemű légi járművekben használható energiatároló rendszerek kutatása és fejlesztése: repülési szabályokat figyelembe feltételrendszer felállítása, valamint légi járműbe építhető prototípus energiatároló rendszer fejlesztése" Projekt azonosító: KFI_16-1-2016-0022 A projekt időtartama: 2017.01.01-2018.12.31 A támogatás összege: 156 997 912 Ft Támogatás mértéke: 52,33% Kedvezményezettek megnevezése: Siemens Zrt.   Támogató: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1., 2. emelet nkfih.gov.hu   A projektről: A Siemens Zrt. „Villamos és hibrid üzemű légi járművekben használható energiatároló rendszerek kutatása, fejlesztése” című projektjének átfogó célja villamos és hibrid hajtású, maximálisan 600kg felszálló tömeggel rendelkező légi járművek főhajtásai számára energiatároló rendszerek kutatás-fejlesztése. A projekt a „VÁLLALATI KFI_16” kódszámú pályázati felhívás keretében, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap finanszírozásával valósul meg. A projekt elszámolható költségeinek összege 299 996 788 Ft, amelyből 156 997 912 Ft a támogatás összege. A pályázati projekt megvalósításának a végére a Siemens 7 új kutatói munkahelyet fog létrehozni. A kétéves projekt első évében ipari kutatási feladatokra fog sor kerülni, a második év során pedig az elért eredményekre építve kifejlesztésre kerül az akkumulátor rendszer prototípusa. A projekt kutatási feladatainak eredményei és a tervezett prototípus egyaránt jelentős újdonságtartalommal fognak rendelkezni, amelyekhez több szabadalmi bejelentés is kapcsolódna majd a jövőben. A pályázati projekt végére a Siemens valós környezetben még nem tesztelt prototípust kíván létrehozni, azonban a tervek között szerepel az is, hogy a sorozatgyártásra érett prototípus fejlesztése is magyar partnerekkel együttműködve valósulna meg a jövőben. A projekt során elért eredmények lendületet adhatnak az elektromos légi járművek fejlesztésének, így a tervezett prototípus létrehozása mellett a projekt kutatási eredményeire számos jövőbeli fejlesztést lehet majd építeni. A szűken vett iparági hasznosulás mellett a projekt eredményei a légügyi hatóságok számára is jelentős értéket fognak képviselni, valamint idővel átszivároghatnak a bizonyos tekintetben kevésbé szigorú előírásokat támasztó autó-gyártás területére is. A projekt eredményei nagyban hozzájárulhatnak az elektromos meghajtású légi járművek elterjedéséhez, amelynek kedvező környezeti hatásai hosszú távon nagy jelentőséggel bírnak. A projekt eredményei iránt, azok újdonságtartalma és aktuális tárgya miatt jelentős piaci igény várható, különösen, mivel gyakorlatilag egy új piacot teremtene vele a Siemens.

FIEK_16

Projekt megnevezése: " Integrált intelligens technológiák  - szinergiaprogram: Fókuszban az energetika és a gyógyszeripar" Projekt azonosító: FIEK_16-1-2016-0007 A projekt időtartama: 2017.03.01-2021.03.31 A támogatás összege: 433 750 000 Támogatás mértéke: 46,45% Kedvezményezettek megnevezése:  Siemens Zrt. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. MVM Zrt. Nokia Solutions and Networks Kft.   Projekt összefoglalója: A projekt fő célja nyílt hozzáférésű laboratóriumi infrastruktúra-hálózat kiépítése, mely tudásalapú, innovatív, és magas fokon digitalizált eljárásokkal teszi lehetővé biztonságos, kontrollált technológiák kifejlesztését és oktatását, valamint az ehhez kapcsolódó interdiszciplináris, alprogramok megvalósítását. A kialakításra kerülő kompetenciaközpont innovatív modell-technológiája rövid átfutási idővel képes az ipari igényeknek megfelelő új szolgáltatásokat nyújtani számos szakterületen, különös tekintettel az energetikára és a gyógyszeriparra. A digitalizáció terén a fő várható eredmény egy vezeték nélküli irányításra alkalmas technológia, amely valósidejű analitika és innovatív (IoT/M2M) megoldások alkalmazásával teszi lehetővé a hálózati mérések által szolgáltatott nagyméretű adathalmaz „okossá” változtatását azok valósidejű feldolgozásával, majd – a feldolgozás eredményein alapuló – beavatkozási döntések meghozatalát. A gyors kommunikáció a laboratóriumok eszközeit egységes hálózattá kapcsolja. Az eredményeket minden partner hasznosítja folyamataiban, a Nokia a termékeiben is. Az energetika terén a fő várható eredmény két laboratórium: egy magas szintű szabályozással ellátott innovatív hajtáslabor és egy online hálózati szimulátor laboratórium. Ezzel az infrastruktúrával a FIEK meghatározó szerepet tölthet be az energiatermelés, - elosztás, - felhasználás fejlesztésében és oktatásában egyaránt. Az eredményeket a megvalósítás során a Siemens és az MVM hasznosítják. A gyógyszertechnológia terén a fő várható eredmény egy magas szintű szabályozással ellátott, folyamatos eljárásokat alkalmazó gyógyszergyártó modellrendszer, amely a BME-n PharmaTech laboratórium formájában valósul meg és alkalmas a gyógyszergyártás alapvető technológiai megújításának elősegítésére és oktatására. Az új gyártástechnológiai eljárások fejlesztési eredményeit a Richter Gyógyszergyár vezető termékeinek innovatív előállítására kívánja felhasználni és tervezi azok bevezetését a termelésbe.  

H3PS

Részletek hamarosan...