Új szint a tervezés terén

A Siemens Automation Designer szoftvere a gyártás digitális ikerpárját egészíti ki elektrotechnikai és automatizálási adatokkal. Immár közös környezetben futtatható a tervezés, a szimuláció és a validálás. Ez jelentős mértékben csökkenti a tervezésre fordított időt, és javítja az eredmények minőségét.

A nagyobb termékválasztékkal, a termékújdonságok gyorsabb elérhetőségével és az individualizációval szemben támasztott ismert követelmények ma rugalmasabb gépekkel és berendezésekkel, valamint magasabb fokú automatizálással teljesíthetők. Ezáltal azonban növekednek a tervezési és mérnöki tevékenységek költségigényei. Ezek a kihívások továbbítódnak a berendezésgyártók felé, akiknek komplex, rendkívül rugalmas és minőségi, azonos vagy nagyobb termelési kapacitású berendezéseket kell azonos vagy rövidebb időn belül leszállítaniuk. Az üzembe helyezési időnek is rövidnek kell lennie, amivel további gyártási idő nyerhető. A gép- és berendezésgyártási projektek megvalósításához számos szoftver (CAD, CAE, PLM) készült. Ezek alapvetően külön foglalkoznak az egyes szakterületekkel és azok optimalizálásával – így hiányzik a folyamatok átjárhatósága, egyértelműsége és automatizálhatósága. Ezért az egyre összetettebb projektekből és rövid megvalósítási időkből eredő, említett kihívásoknál a jelenlegitechnológiák és folyamatok gyakran korlátokba ütköznek. Itt az idő új irányt venni!

Szoftver a gép- és berendezésgyártáshoz

Az Automation Designer egy tervezőszoftver a gép- és berendezésgyártás számára: egyetlen központi alkalmazás a villamos tervezéshez, az automatizálási hardver konfigurálásához és PLC-szoftverek készítéséhez – mindez funkcionális, mechatronikai megközelítéssel. Az Automation Designer az elektro- és automatizálástechnikai adatokat egyesíti a rendszertervezés és a mechanikai konstrukció adataival – így egy mindenre kiterjedő digitális iker jön létre. Az Automation Designer ezenkívül szabályalapú tervezési támogatást is kínál kapcsolási rajzok és PLC-adatok automatikus létrehozásához. Az Automation Designer és a digitális iker funkciói csökkentik a tervezésre fordított időt, hogy a koncepciótól a lehető leghamarabb lehessen eljutni a (virtuális) üzembe helyezésig. A digitális ikerrel a folyamatok előzetesen szimulálhatók és validálhatók. Ez alacsonyabb üzemeltetési költségeket eredményez. Az Automation Designerben levő mechatronikai adatmodell konzisztenciát biztosít minden tervezési tevékenységnél. A szabályalapú tervezéssel nagy kiterjedésű projektek is létrehozhatók, ezzel megtakarítást eredményezve. A szoftver végül a sok olyan standard funkciójának köszönhetően is pénzt takarít meg, amelyeket a cégek ma gyakran saját fejlesztésként valósítanak meg – a kulcsszó itt a karbantartási költség.

Közös adatmodell

Az Automation Designer valamennyi érintett szakágra kiterjedő szimultán, párhuzamos tervezést tesz lehetővé, mivel egy közös mechanikai, elektromos és automatizálástechnikai adatmodellre épül. Ez konzisztens adatokat biztosít a rendszertervezés, a mechanikai CAD, a kapcsolási rajzok, a PLC-hardverkonfiguráció, a jelek és a PLC-szoftver számára. Erre épülve kapcsolási rajzok készülhetnek az Eplan Electric P8-hoz, és komplett PLC-projektek a Siemens TIA-portáljához. A villamos részhez a teljes értékű E-CAD funkciókat tartalmazó, opcionális Electrical Design modul is használható. Az Automation Designer használatával a mai adatinterfészek közül sok feleslegessé válik. A virtuális üzembe helyezésből adódó módosítások teszteléséhez használt alkalmazások váltogatására sincs szükség, mivel a tesztelés egyetlen egy szoftverkörnyezetben elvégezhető. Az Automation Designerrel a tervezés eredménye mindenkor transzparens és irányítható. A szabályalapú megközelítések lehetővé teszik az eredmények validálását még mielőtt létrehoznánk az Eplan és a TIA-portál adatformátumait. A tervezési ismeretek mechatronikai sablonokba foglalhatók össze, amelyek egyszerűsítik az újbóli felhasználást, és dinamikus beillesztést tesznek lehetővé az aktuális projektbe. A sablonok a saját, vállalati standardokat képezik le, és későbbi felhasználás céljából eltárolhatók a könyvtárban. Az alapértelmezésben integrált olyan Siemens eszközök mellett, mint a mechanikai tervezéshez használt NX Modelling, Line Designer vagy Mechatronics Concept Designer, valamint az automatizálástechnikát leképező TIA-portál, döntő jelentőségű, hogy az Automation Designerhez további eszközök is hozzákapcsolhatók. Lehetőség van számos rendszer MultiCAD-csatlakoztatására, amelyek mechanikai CAD adatai így felhasználhatóvá válnak. További PLC-rendszerek, mint a Rockwell, szintén csatlakoztathatók, például az AutomationML interfészen keresztül.

Az Automation Designer szoftver előnyei

  • Rövidebb projektidőtartamok és jobb minőség a mechatronikai tervezési környezetben való munkának köszönhetően, amely a módosítások egyeztetéséhez is kisebb ráfordítást igényel.
  • Nagyobb tervezési hatékonyság és konzisztencia, valamint kevesebb hiba a villamos rendszerek és az automatizálás adatainak teljes körű integráltságából adódóan.
  • A szabályalapú mérnöki támogatásnak köszönhető transzparens és validált tervezési eredmények növelik a reprodukálhatóságot.
  • A mechatronikai sablonokban összefoglalhatók a tervezési ismeretek, ami egyszerű újbóli felhasználást tesz lehetővé.
  • Az eredmények szimulációval és validálással optimalizálhatók a digitális iker segítségével, egyetlen egy tervezési környezetben.
  • Lehetőség különböző M-CAD és automatizálási rendszerek csatlakoztatására.
  • Az informatikai költségek csökkentése a saját fejlesztések elkerülésével vagy helyettesítésével, az Automation Designer alapértelmezett funkcióinak köszönhetően.