Expansion Modules

Digital Expansion Modules

Module Details

EM DI08

EM DR08
EM DT08
Order No
6ES72882DE080AA0
6ES72882DR080AA0
6ES72882DT080AA0
No. of DI
8
0
0
No. of DO
0
8 (Relay)
8 (Transistor)

Digital mixed Expansion Modules

Module Details
EM DR16
EM DR32
EM DT16
EM DT32
Order No
6ES72882DR160AA0
6ES72882DR320AA0
6ES72882DT160AA0
6ES72882DT320AA0
No. of DI
8
16
8
16
No. of DO
8 (Relay)
16 (Relay)
8 (Transistor)
16 (Transistor)

Analog Expansion Modules

Module Details
EM AI04
EM AI08
EM AQ02
EM AQ04
Order No
6ES72883AE040AA0
6ES72883AE080AA0
6ES72883AQ020AA0
6ES72883AQ040AA0
No. of AI
4
8
0
0
No. of AO
0
0
2
4

Analog Mixed Expansion Modules

Module Details
EM AM03
EM AM06
Order No
6ES72883AM030AA0
6ES72883AM060AA0
No. of AI
2
4
No. of AO
1
2

Thermocouple Module

Module Details
EM AT04
Order No.
6ES72883AT040AA0
No. of Thermocouple input
4

RTD Module

Module Details
EM AR02
EM AR04
Order No.
6ES72883AR020AA0
6ES72883AR040AA0
No. of RTD input
2
4

Communication Module

Profibus DP Slave
 
Module Details
EM DP01
Order No.
6ES72887DP010AA0