Siemens uzņēmējdarbības vadlīnijas

Siemens uzņēmējdarbības vadlīnijas

Viens no Siemens darbības pamatprincipiem ir atbildība, tāpēc ar uzņēmējdarbības ētikas sistēmu mēs vēlamies nostiprināt atbildīgu uzņēmējdarbības praksi Siemens uzņēmumā un ikviena darbinieka rīcībā.
Ievads

Siemens uzņēmējdarbības ētikas sistēma

Siemens cieši turas pie savām vērtībām – atbildības, izcilības un novatorisma, tādējādi sekmējot godīgu uzņēmējdarbību. Viens no godīgas prakses stūrakmeņiem ir ētiska uzņēmējdarbība – stingra likumu un tiesību aktu, kā arī uzņēmuma iekšējo noteikumu un normu ievērošana. Korupcija vai negodīga konkurence uzņēmumā netiek pieļauta.

 

Siemens uzņēmējdarbības ētikas sistēma darbojas trīs līmeņos: novērst, atklāt un reaģēt. Šie rīcības līmeņi ietver visaptverošu darbību sistēmu, ar kuru palīdzību mēs spējam nodrošināt savas uzņēmējdarbības atbilstību visiem piemērojamajiem likumiem un tiesību aktiem, kā arī uzņēmuma iekšējiem noteikumiem un normām.

 

Papildus korupcijas, tirdzniecības un konkurences pārkāpumu novēršanai, Siemens uzņēmējdarbības ētikas sistēmas mērķis ir novērst arī krāpniecības un naudas atmazgāšanas pārkāpumus, kā arī aizsargāt personu datus un cilvēktiesības. Siemens arī aktīvi darbojas dažādās starptautiski atzītās organizācijās, ar mērķi stiprināt atbildīgu biznesa norisi. 

Mēs palīdzam saviem klientiem un sadarbības partneriem visā pasaulē attīstīt digitalizāciju un ilgtspējību. Mēs vienmēr rīkojamies ētiski, likumīgi un ar visaugstāko godprātību – bez izņēmumiem un aizbildinājumiem.
Roland Busch, Prezidents un izpilddirektors, Siemens AS
Tell Us & Ombuds

Kanāli pārkāpumu ziņojumiem

Uzticami ziņošanas kanāli ieinteresētajām pusēm gan uzņēmumā, gan ārpus tā, kā arī iekšējo trauksmes cēlāju aizsardzība nodrošina to, lai iespējamie pārkāpumi tiek ātri un caurskatāmi ziņoti, izmeklēti un noskaidroti.