Siemens u Crnoj Gori

 Siemens u Crnoj Gori

Siemens je jedina od velikih tehnoloških kompanija koja je prisutna u Crnoj Gori i to kontinuirano već više od 19 godina. Prvo predstavništvo je otvoreno 2000. godine, a od 2005. godine, predstavništvo je transformisano u privredno društvo sa ograničenom odgovornošću - Siemens doo Podgorica, koje trenutno ima 3 zaposlena. 

Korporativni principi

Siemens AG

Siemens u svijetu

Siemens AG je globalni lider u oblasti elektronike i elektrotehnike i sa 351.000 zaposlenih predstavlja jednu od najvećih i najstarijih kompanija na svijetu. U proteklih 170 godina Siemens je prepoznatljiv po tehničkim unapređenjima, inovacijama, kvalitetu i pouzdanosti proizvoda i usluga koje pruža u preko 190 zemalja i integriše u rješenja u oblasti energetike, industrije, saobraćajne infrastrukture i medicine, sa fokusom na oblasti elektrifikacije, automatizacije i digitalizacije.

Naša djelatnost

Elektrifikacija, automatizacija i digitalizacija su područja Siemensovog dugoročnog rasta. Kako bi se u potpunosti iskoristila prednost tržišnog potencijala u ovim područjima, naši poslovi su grupisani u devet divizija, te zdravstvenu njegu kao dio poslovanja kojim se odvojeno upravlja.

More information

 

Siemens Energy d.o.o. Podgorica

 

Tel.: +382 20 205 710

Fax: +382 20 235 075

 

office-pga.me@siemens.com

 

Svetlane Kane Radević 3/I

81000 Podgorica, Crna Gora

_____________________________________

 

Uprava Siemens d.o.o. Podgorica

 

Snežana Ivanovic, izvršna direktorica 

Jelena Milin, zamjenica izvršne direktorice

_____________________________________