SSI

Siemens u Crnoj Gori

Siemens je u Crnoj Gori prisutan u svim oblastima u kojima je aktivna i matična kuća, sprovodeći misiju kompanije - primjenu najsavremenijih i cjelovitih tehnoloških rješenja, koja će omogućiti podizanje opšteg standarda na viši nivo.

Siemens AG

Siemens AG je globalni lider u oblasti elektronike i elektrotehnike i sa 351.000 zaposlenih predstavlja jednu od najvećih i najstarijih kompanija na svijetu.

U proteklih 170 godina Siemens je prepoznatljiv po tehničkim unapređenjima, inovacijama, kvalitetu i pouzdanosti proizvoda i usluga koje pruža u preko 190 zemalja i integriše u rješenja u oblasti energetike, industrije, saobraćajne infrastrukture i medicine, sa fokusom na oblasti elektrifikacije, automatizacije i digitalizacije.

Korporativni principi

Siemens AG

Siemens u svijetu

Siemens AG je globalni lider u oblasti elektronike i elektrotehnike i sa 351.000 zaposlenih predstavlja jednu od najvećih i najstarijih kompanija na svijetu. U proteklih 170 godina Siemens je prepoznatljiv po tehničkim unapređenjima, inovacijama, kvalitetu i pouzdanosti proizvoda i usluga koje pruža u preko 190 zemalja i integriše u rješenja u oblasti energetike, industrije, saobraćajne infrastrukture i medicine, sa fokusom na oblasti elektrifikacije, automatizacije i digitalizacije.
Our Businesses

Overview of our Business Companies and Strategic Companies

Siemens is setting the course for long-term value creation through accelerated growth and stronger profitability with a simplified and leaner company structure. The Siemens of the next generation will be inspired by its purpose and will be connected by its Ownership Culture. The main aim of the Vision 2020+ company strategy is to give Siemens’ individual businesses significantly more entrepreneurial freedom under the strong Siemens brand in order to sharpen their focus on their respective markets. Learn more about Our new company structure: