Mobility

Om ook in de toekomst mobiel te kunnen blijven, hebben we een fijnmazig en goed geïntegreerd netwerk van vervoers- en informatiesystemen nodig. Alleen als alle verkeers- en vervoersvormen en -systemen optimaal op elkaar zijn afgestemd en perfect samenwerken, zullen we aan onze mobiliteitseisen kunnen voldoen. Daarom biedt Siemens geïntegreerde mobiliteitsoplossingen aan – voor veilig, kosteneffectief en milieuvriendelijk personen- en goederenvervoer. Siemens heeft daarvoor alle vereiste competenties in huis: van beheerssystemen voor spoor- en wegverkeer tot railvoertuigen tot en met systemen voor luchthavenlogistiek en postautomatisering.

Contact

Siemens, Divisie Mobility

Werner von Siemensstraat 7
2712 PN Zoetermeer

Tel. (070) 333 3333 (centrale)
E-Mail: traffic.nl@siemens.com

Portfolio