Gas and Power

Onze activiteiten

Volledig geïntegreerde oplossingen voor de gehele energiewaardeketen

Siemens Gas and Power is het enige bedrijf ter wereld dat volledig geïntegreerde producten, oplossingen en services kan leveren voor de gehele energiewaardeketen van olie- en gasproductie, energieopwekking en -transmissie.

Wat we doen

Siemens Gas and Power helpt klanten hun weg te vinden in de energie-uitdagingen, zowel die van vandaag als morgen. Essentiële toepassingen zijn onder meer het leveren van producten, oplossingen en diensten die fossiele energie groener maken; het leveren van gedecentraliseerde, flexibele energieoplossingen; het beheer van de complexiteit van het netwerk; verbetering en risicoverlaging van verouderende middelen en het afstemmen van van vraag en aanbod door middel van opslagtechnologieën zoals gridscale batterijen en Power-toX technologieën. Siemens Gas and Power heeft een omvangrijk klantenbestand in olie en gas, nutsbedrijven, onafhankelijke energieproducenten, Engineering-, Procurement- en Construction-bedrijven (EPC's), transmissiesysteembeheerders en industriële bedrijven in sectoren zoals mijnbouw en chemie omvat. Het aanbod van Gas and Power:

 

  • Upstream-, midstream- en downstream-oplossingen voor olie- en gaswinning en -productie, die de OPEX- en CAPEX-investeringen optimaliseren en de milieu-impact tot een minimum beperken. Ons portfolio omvat innovatieve technologieën voor gascompressie en -injectie, pijpleidingcompressie en energieproductie en -verdeling.
  • Producten voor energieproductie, zoals gas- en stoomturbines, generatoren, turbine packages en op maat gemaakte OEM-oplossingen voor gedecentraliseerde, industriële en zware elektriciteitscentrales en snelle stroomoplossingen. Deze producten en oplossingen verzekeren het succes van nutsbedrijven en industriële gebruikers door de omzet te verhogen, de kosten te verlagen en de winstgevendheid te verbeteren.  Afhankelijk van de wensen van de klant variëren de opties van componenten tot aandrijflijnen tot volledige turnkey-oplossingen.
  • Producten, systemen, oplossingen en services voor de betrouwbare transmissie en verdeling van elektriciteit. Ons aanbod omvat faciliteiten en systemen voor laagspannings- en distributienetten en hoogspannings-transmissiesystemen.
  • Een uitgebreid servicenetwerk met gespecialiseerde fabrieks- of field-service ondersteuning die de prestaties van de assets verbetert. Onze serviceportfolio omvat onderhoud, reparaties, vervangingen, moderniseringen en upgrades van componenten zoals gas-, stoom- en windturbines of generatoren, in grootschalige en industriële centrales, en compressoren voor de olie- en gasindustrie.
  • Monitoring en diagnostiek op afstand die de energiekosten verlagen, variërend van de ontwikkeling van proactieve oplossingen tot data-analyse van zowel individuele turbines als het gehele energiepark.
  • Projectexpertise – niet alleen voor producten, maar ook voor oplossingen en services (ook digitaal) en projectfinanciering.

Overzicht

Gas and Power maakt het verschil in energie door: klanten te helpen om olie als grondstof optimaal te benutten, afvangen van verbrandingsgas en omzetten naar stroom, elektriciteit brengen naar plaatsen die niet over stroom beschikken, elektriciteit van afgelegen windmolenparken naar de gebruikslocatie transporteren, en gebruik maken van remote digitale technologieën om centrales draaiende te houden in politiek onstabiele regio's.
Referentie

Energie voor Bolivia

Samen energie naar de mensen brengen. Ende Andina breidt drie van zijn bestaande thermische centrales uit om meer dan één gigawatt toe te voegen aan het Boliviaanse stroomnet, met onder andere gasturbines en logistiek van Siemens.


Lees hier hoe Bolivia en Siemens de toegang tot elektrische stroom verbeteren voor de toenemende populatie en de zich ontwikkelende economie van het land.

Q&A's

Vragen en antwoorden

Met betrekking tot de Gas & Power verticals (Oil and Gas, Central Power Generation, Transmission en Power Generation):

  • De ontwikkeling en het producteigendom van industriële controlesystemen en intelligente sensoren is ondergebracht bij onze collega's in Smart Infrastructure. Gas and Power speelt in op de vereisten en financiert R&D voor de verdere ontwikkeling van ons I&C-portfolio voor de behoeften van onze klanten. Gas and Power en Smart Infrastructure zullen in de toekomst evolueren naar één stuursysteem (DCS+).
  • Gas and Power onderzoekt de besturingssystemen van centrales om nog beter te kunnen inspelen op de toekomstige behoeften van onze klanten. Dit omvat aspecten zoals Edge of DCS in de cloud.
  • Gas and Power zal de connectiviteits- en analysemogelijkheden van zijn producten, oplossingen (bijv. Sensformer) en geïnstalleerde assets  verder blijven verbeteren, zodat onze klanten kunnen profiteren van de meerwaarde van digitalisering.
  • We investeren in capaciteiten en partnerships om naadloos geïntegreerde oplossingen aan te bieden en onze detectie- en analysecapaciteiten te verbeteren.  

De energieketen was vroeger lineair, begon met olie- en gaswinning en eindigde met het verbruik van de energie. De hedendaagse maatschappij heeft een totaal andere energietoekomst, met meer onderlinge afhankelijkheden en complexiteiten.  Door de digitale en technologische revolutie ondergaat de energie-industrie een echte transformatie, in de richting van steeds complexere, multimodale en gedecentraliseerde systemen. Bestaande bedrijfsmodellen raken verstoord en de klassieke energieketen krijgt een andere samenstelling. Het resultaat is een systeem dat niet langer "lineair" is – nu zijn geïntegreerde energie-ecosystemen vereist die de volledige waardeketen dekken. Dit betekent dat klassieke en nieuwe elementen voor opwekking, transmissie, verdeling en verbruik naadloos moeten geïntegreerd zijn om hun volledige potentieel te benutten. Het beheer van deze complexiteit is de echte uitdaging voor de nieuwe energietoekomst.

 Na 1 april blijft ons portfolio en onze locaties ongewijzigd. Op basis van onze sterke punten willen we ons portfolio en voetafdruk verbeteren, zodat we nog beter kunnen inspelen op de uitdagingen van onze klanten. 

The new structure will have no influence on your service contracts. All points of contact will remain the same and we will continue to deliver best-in class services. De nieuwe structuur zal geen invloed hebben op uw servicecontracten. Alle contactpersonen blijven ongewijzigd en we blijven de best-in-class service leveren.

Siemens en de nieuwe GP-organisatie hebben de wijzigingen op de markt duidelijk geïdentificeerd en er niet alleen op gereageerd – we sturen nu zelf de markt met een volledig geïntegreerde ontwikkelings- en investeringsbenadering via PDI (Project Development and Investment). Met deze benadering investeren we niet alleen in zeer vroege fasen van energieprojecten om marktaandeel en meer dan gemiddelde winstcijfers te verzekeren, maar we maken ook volop gebruik van het financieringsportfolio dat Siemens aanbiedt, dat varieert van aandelenfinanciering over gestructureerde schuldproducten tot leasing- en huuroplossingen.

 

Hernieuwbare energie maakt zeker deel uit van de oplossing om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Om de energievoorziening te garanderen, is waterstof in de nabije toekomst van essentieel belang. Daartoe ontwikkelt Gas and Power oplossingen om de ecologische voetafdruk van olie- en gasactiviteiten te verminderen. Ook wordt de kritische transportinfrastructuur (met name pijpleidingen en LNG) uitgebouwd om aardgas – een schoner alternatief voor steenkool – naar de bestemmingsmarkten te brengen waar het als basismateriaal voor elektriciteit kan worden gebruikt. Bovendien ondersteunt Gas and Power veilige, schone en betaalbare elektriciteit met zijn transmissieportfolio. Daarnaast ontwikkelt Gas and Power gedecentraliseerde energiesystemen voor verticale en hybride toepassingen, die een essentieel deel zullen uitmaken van onze oplossingen voor toekomstige energiesystemen. Ten slotte ontwikkelt Gas and Power technologieën om te verzekeren dat netwerken energie van uiteenlopende bronnen, waaronder hernieuwbare bronnen, kunnen verwerken

Contact

Gas and Power

Als u meer wilt weten over producten en oplossingen van Siemens Gas en Power en hoe wij u kunnen ondersteunen, neem dan contact met ons op.