Raad van bestuur Siemens Nederland N.V.

De leden van de Raad van Bestuur zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het algehele management van de onderneming en beslissen over de fundamentele kwesties van het zakelijk beleid en de corporate strategie.  

Management van de business units