Cybersecurity         Mini-Symposium

4 april 2022

Datum:         Maandag 4 april 2022     

Tijd:               13:00 - 16:00
Doelgroep:   
CEO’s, directies, bestuurders,
                      wetenschappers en politici

Locatie:         Siemens Nederland, Den Haag

Taal:               Nederlands      

Programma:

 

13:00 uur Inloop en lunch

13:30 uur Introductie dagvoorzitter
                  Peter Zinn
                  Cybersecurity evangelist

13:35 uur Welkom
                  Dirk De Bilde
                  CEO Siemens Nederland

13:45 uur Inleiding en context
                  Jeroen Gaiser
                  Lid van IACS expert board en het NCSC

13:55 uur Private sector
                  Johan Rambi
                  Cybersecurity Strategist
                  ForFarmers 

14:10 uur Publieke sector
                  Piet Sennema
                  Secretaris-directeur
                  Waterschap AA en Maas

14:25 uur Process sector
                   Maarten Oosterink
                   Voorzitter van de Olie- en Chemie ISAC
                   van het NCSC
                   Shell Nederland Raffinaderij B.V.

14:40 uur Pauze

15:00 uur Siemens
                  Johan de Wit
                  Technical Officer Enterprise Security

15:15 uur Wetenschapssector
                  Marieke Klaver
                  Gastdocent Cyber Security Academy

15:30 uur Videoboodschap
                  Bart Groothuis

15:40 uur Paneldiscussie en conclusies

                  Queeny Rajkowski - Lid Tweede Kamer

                  Theo Henrar - Voorzitter FME

                  Gerwin Aalderink -  Cryptas

                  Marieke Klaver - Gastdocent Cyber Security
                                               Academy

                  Jeroen Gaiser - Lid van IACS expert board
                                             en het NCSC

                  Johan de Wit - Siemens

16:10 - 17:00 uur Borrel

 

Vitale infrastructuur en industriële automatisering. Van kwetsbaar naar weerbaar.

Tijdens het Mini-Symposium belichten we de kwetsbaarheid van de Nederlandse infrastructuur en industrie vanuit technologisch, industrieel en politiek oogpunt. Met als doel het onderwerp prominenter op de agenda te krijgen en tot aanbevelingen te komen voor te nemen maatregelen.

 

Van kwetsbaar naar weerbaar

Operationele Technologie (OT) vormt het hart van de vitale infrastructuur en industrie. OT-systemen zijn oorspronkelijk ontworpen met weinig aandacht voor cybersecurity, omdat ze volledig gescheiden waren van IT-systemen en het internet. Door digitalisering vloeien IT- en OT-systemen steeds meer samen. Daardoor zijn we digitaal afhankelijker geworden én kwetsbaarder voor uitval en cyberaanvallen.

Nederland wordt inmiddels geconfronteerd met tal van (statelijke) dreigingen en een toename van cybercrime. Zo is het aantal cyberaanvallen in het afgelopen jaar opnieuw enorm gestegen. Dat dwingt tot een inhaalslag om weerbaarder te worden. Er is noodzaak tot versnellen!

 

Mini-Symposium

Het Mini-Symposium is een coproductie van het Thematisch VVD-Netwerk Economische Zaken en Innovatie (EZI) en Siemens Nederland en vindt plaats bij Siemens in Den Haag. Het programma geeft een inkijk in kwetsbaarheden van de publieke en private sector en een reflectie van politiek, wetenschap, overheid en bedrijfsleven. De praktijk én de theorie.

 

Doel van de bijeenkomst is om aan het einde van de middag een scherper beeld te hebben van het onderwerp en met concrete aanbevelingen te komen voor cybersecurity als het gaat om infrastructuur en industrie. Het symposium wordt daarom ook bijgewoond door Tweede Kamerlid Queeny Rajkowski en Europarlementariër Bart Groothuis (vanuit Brussel), tevens rapporteur voor het Europees Parlement voor de Europese Cyber Security Directive NIS. In de informatieve en inspirerende middag en is er voldoende tijd voor discussie en netwerken.  

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Siemens Nederland                                               Thematisch Netwerk EZI

Michel Freund                                                        Hugo Bellaart

+31 6 21577034                                                   +31 6 15045708

Cybersecurity Mini Symposium

Registreren / aanmelden