“Ontzorgen optima forma” Beveiliging en IT Security

Dinsdag 14 september 11:00 - 11:50

Het onlangs verschenen jaarrapport ‘Cybersecuritybeeld Nederland 2021 (CSBN)’, opgesteld door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), wijst opnieuw op de kwetsbaarheid van de Nederlandse digitale infrastructuur. Bedrijven worden, veelal zonder zich daar bewust van te zijn, steeds afhankelijker van automatiserings- en controlesystemen. Deze vormen binnen organisaties vaak een aparte digitale omgeving. Bij digitalisering neemt de kans op een cyberincident toe. Om de juiste digitale weerbaarheidsmaatregelen te kunnen treffen is extra aandacht vereist op strategisch-, tactisch- en operationeel niveau. De cyberbeveiliging van automatiserings- en controlesystemen vraagt om specifieke maatregelen.

 

Siemens heeft, om de cybersecurity van haar eigen technologie te borgen, het cybersecurity initiatief Product & Solution Security (PSS) uitgerold. Hiermee is cyberbeveiliging opgenomen in alle organisatieprocessen, vanaf de ontwikkeling van producten, de realisatie van geïntegreerde oplossingen en systemen tot aan de langjarige dienstverlening. Cyberbeveiliging is hiermee voor u gedurende de gehele levensduur gewaarborgd.

 

In een interactief webinar “Ontzorgen optima forma” –Beveiliging en IT Security zullen Johan de Wit, Technical Officer Enterprise Security en Martin Kamp, Service Portfolio Manager met elkaar in gesprek gaan over het IT security service portfolio van Siemens Smart Infrastructure en de betekenis ervan voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering.

 

Vul uw gegevens in

Aanmelden

Registreer u voor "Beveiliging en IT Security"