Onze impact op de Nederlandse maatschappij

Wat draag je als bedrijf bij aan de samenleving? Deze vraag gaat vooral over het aantonen van positieve impact, van een wezenlijke bijdrage aan het duurzaam welzijn van de maatschappij waar je als onderneming deel van uitmaakt.

Dit is waar het om draait bij Siemens: technology with purpose. We bieden immers al meer dan 175 jaar innovatieve technologieën vanuit de ambitie om het leven van mensen over de hele wereld te verbeteren. Om inzichtelijk te maken welke bijdrage Siemens aan de Nederlandse samenleving levert, hebben wij een Business to Society rapport samengesteld.

Business to society

Als business hebben we impact op society, onder meer door onze economische voetafdruk, de mate waarin we innovatie ondersteunen en versnellen, en bijdragen aan een eerlijke, transparante samenleving. Het gaat ook over de impact die we hebben op het leven van individuele Nederlanders, de leefbaarheid van hun omgeving en uiteraard de grote uitdaging van onze tijd: het beperken van klimaatverandering en het realiseren van een energietransitie.

Wat is belangrijk voor Nederland?

Wij kijken niet alleen naar onze eigen activiteiten, maar ook naar de maatschappelijke drijfveren om de economie, de gezondheid of de ontwikkeling van het land te verbeteren. Zo kunnen we in kaart brengen wat we als bedrijf doen en bepalen welke invloed we hebben of in de toekomst zouden kunnen hebben. Het rapport laat zien hoe wij omgaan met de uitdagingen van vandaag en morgen, en de rol die technologie hierin speelt. 

Business to Society rapport

Siemens in Nederland

Dit rapport omvat een beschrijving van de maatschappelijke impact van vier Siemens ondernemingen binnen Nederland, die ieder op hun eigen terrein vooroplopen met innovatieve technologie, gefocust op digitalisering. Te weten: Siemens Smart Infrastructure, Siemens Digital Industries, Siemens Mobility en Mendix.