Smart Infrastructure

Creating environments that care.

Smart Infrastructure van Siemens verbindt op intelligente wijze energiesystemen, gebouwen en industrieën om de manier waarop we leven en werken aan te passen en te laten evolueren. We werken samen met klanten en partners om een ecosysteem te creëren dat intuïtief op de behoeften van mensen inspeelt en klanten helpt hun beschikbare middelen optimaal te benutten. Zo helpen we onze klanten om succesvol te zijn, en onze gemeenschappen om vooruitgang te boeken en duurzame ontwikkeling te omarmen.

Onze verbonden benadering

Smart Infrastructure ondersteunt de manier waarop we allemaal zouden willen leven - gelukkig, comfortabel, duurzaam en in harmonie. Zo ondersteunen we de manier waarop de industrie en organisaties willen werken - efficiënt, verantwoordelijk en slimmer. We bundelen technologie en de inventiviteit van mensen om één te worden met onze omgeving en zorg te dragen voor onze wereld. Dit doen we van het macro- tot het microniveau, van fysieke producten, componenten en systemen tot verbonden, cloudgebaseerde digitale oplossingen en diensten. Van het beheer van intelligente stroomnetten en elektrificatie tot slimme opslagoplossingen, van gebouwautomatisering en -sturingssystemen tot schakelaars, regelkleppen en sensoren.

Siemens biedt een breed portfolio aan voor netbeheer- en -automatisering; laag- en middenspanningsdistributie, -schakeling en -regeling; en gebouwautomatisering, brandveiligheid en beveiliging, HVAC-regeling en energieoplossingen. Het portfolio is evenwichtig verdeeld over producten, systemen, oplossingen en een omvattend service aanbod.

Het is tijd voor zorgzaamheid. De toenemende druk op natuurlijke hulpbronnen en de zorgwekkende effecten van de klimaatverandering vragen om een nieuwe manier van denken over infrastructuren en het daarmee verbonden ecosysteem van energie, gebouwen en industrie. Digitalisering stelt ons - in samenwerking met onze klanten - in staat veranderingen door te voeren die vorm geven aan een betere toekomst voor de maatschappij en die onze planeet vrijwaren voor de volgende generaties.
Cedrik Neike, CEO van Smart Infrastructure en lid van de Raad van Bestuur van Siemens AG
Referenties

Zorgzaam over de hele wereld

Smart infrastructure van Siemens wordt nu al toegepast om omgevingen efficiënter, betrouwbaarder, responsiever en verantwoorder te maken - en om van de wereld - vandaag en morgen - een betere plek te maken.
Infographic

Smart infrastructure from Siemens

The world needs a new way of thinking about infrastructure – one that reflects the needs and attitudes of today’s society.