Ondersteuning van onze klanten gedurende COVID-19

Siemens volgt voortdurend alle ontwikkelingen rondom COVID-19 en neemt maatregelen om zijn medewerkers te beschermen. Tegelijkertijd blijft Siemens zijn klanten ondersteunen. De gezondheid, veiligheid en het welzijn van onze medewerkers is te allen tijde onze hoogste prioriteit en we beschouwen het als onze plicht om verantwoordelijk te handelen en onze bijdrage te leveren aan de bescherming van de maatschappij.  

 

We doen er alles aan om de activiteiten in onze productievestigingen en de service op de locaties van onze klanten voort te zetten. Dit is met name belangrijk in gebieden waar we, samen met onze klanten, producten en diensten leveren voor de vitale infrastructuur. Deze kritieke projecten krijgen prioriteit.  

 

We hebben sinds de uitbraak van COVID-19 in ons hele bedrijf extra maatregelen genomen om onze medewerkers en onze partners te beschermen. Hierover kunt u hieronder meer lezen of met uw Siemens accountmanager contact opnemen.  

 

 

Maatregelen die al zijn genomen

Hygiëne

We maken onze medewerkers bewust van de noodzaak van sociale distantie en we informeren hen over de voorzorgs- en hygiënemaatregelen in lijn met de adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM.

Reizen

Siemens adviseert momenteel zakelijk niet te reizen. Reizen zijn uitgesteld of vervangen door conference calls. Medewerkers kunnen uitsluitend reizen wanneer dit ten behoeve van business kritische projecten is. Dit wordt steeds per situatie beoordeeld.

Alle medewerkers die terugkeren van (zakelijke of privé) reizen naar gebieden die het Robert Koch-Instituut als risicogebied heeft geclassificeerd, mogen de locaties van Siemens niet betreden. Zij dienen vanuit huis contact op te nemen met Siemens om vervolgstappen af te stemmen waarbij de uitgangspunten van de Rijksoverheid en het RIVM het minimum zijn.

 

Thuiswerk

Medewerkers van Siemens werken zoveel als mogelijk thuis. Medewerkers die een kritische functie bekleden of zij die werken op een productielocatie dan wel in de service vervolgen hun werkzaamheden met aanvullende voorzorgs- en hygiënemaatregelen in lijn met de adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM.

Productie

Siemens heeft processen opgezet om de continuïteit van de productieactiviteiten zoveel mogelijk te waarborgen. We werken samen met onze medewerkers om hen optimaal te beschermen en volgen hiertoe de uitgangspunten van de World Health Organization, de Rijksoverheid en het RIVM.

Kinderopvang

Voor alle ouders en verzorgers van jonge kinderen is het een uitdaging als de kinderdagverblijven en scholen gesloten zijn. We werken samen met onze managers om onze medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen. We streven er naar zo flexibel mogelijk te zijn terwijl we gelijktijdig onze klanten blijven ondersteunen ten tijde van de situatie rondom COVID-19.