Strategie

Als je de toekomst van een bedrijf duurzaam wilt vormgeven, moet je antwoord geven op de volgende vragen: Hoe anticipeer je op wereldwijde veranderingen? Hoe blijf je de wereldleider in industriële digitalisering? Hoe ben je van toegevoegde waarde op de lange termijn? We geven antwoord met onze bedrijfsstrategie Vision 2020+.
Vision 2020+

Siemens zet toekomstkoers uit met Vision 2020+

Siemens wil van toegevoegde waarde zijn door een snellere groei en een grotere rendabiliteit met een eenvoudigere en gestroomlijnde bedrijfsstructuur. Het hoofddoel van de bedrijfsstrategie Vision 2020+ is het verlenen van aanzienlijk meer ondernemingsvrijheid voor de verschillende Siemens-bedrijfsactiviteiten onder de vlag van het sterke Siemens-merk, om zo de focus op de verschillende markten scherp te stellen.

 

De plannen omvatten tevens een versterking van het bedrijfsaanbod met groeipotentieel dankzij gerichte investeringen in nieuwe groeigebieden zoals IoT-integratiediensten, gedecentraliseerd energiebeheer en infrastructuuroplossingen voor elektrische mobiliteit. De geconcentreerde uitbreiding van industriële digitalisering, waarin Siemens reeds wereldleider is, zal nog meer bijdragen. Als gevolg zou zowel de jaarlijkse omzetgroei als de winstmarge voor de industriële activiteiten op middellange termijn met twee procent moeten toenemen. De verwachting is dat de winst per aandeel op middellange termijn sneller zal groeien dan de omzet.

 

Klik hier voor meer informatie.

Vision 2020

Het Vision 2020-strategieprogramma, dat Siemens in 2014 heeft gelanceerd, is grotendeels voltooid - sneller en succesvoller dan gepland. "We hebben de afgelopen vier jaar heel hard gewerkt. Tegenwoordig zijn bijna al onze bedrijven aanzienlijk winstgevender, de klanttevredenheid is recordhoog en onze digitale fabriek is de marktleider in industriële digitalisering ", aldus Joe Kaeser, CEO van Siemens AG.

Onze missie

We make real what matters. Wij zijn toonaangevend in de manier waarop we onze wereld elektrificeren, automatiseren en digitaliseren. We zijn inventief en bouwen samen aan succes.

Dit is de missie van Siemens. Geen nieuw verhaal: op deze basis heeft onze onderneming al meer dan 170 jaar wereldwijd succes. En sinds 1879 ook in Nederland. Om die missie waar te blijven maken, bewegen we mee met de wereld om ons heen. Wat wordt er de komende jaren van ons verwacht? Vision 2020 geeft het antwoord.

 

Onze claim ‘Ingenuity for life’ - inventiviteit voor het leven - staat voor onze constante wil en belofte om waarde te creëren voor onze klanten, onze medewerkers en de samenleving.

 

We maken deze belofte waar door het combineren van onze innovatieve kracht, domeinkennis en technologische knowhow op het gebied van elektrificering en automatisering, verrijkt en gecombineerd met digitalisering, en door op te treden als betrouwbare en verantwoordelijke partner.

Positionering

Onze kracht en meerwaarde zitten in onze expertise op het gebied van elektrificatie, automatisering en digitalisering: drie wereldwijde groeimarkten waarop Siemens zich wereldwijd positioneert.

 

Elektrificatie

Onze wortels liggen in elektrificatie, vanaf het begin af aan zijn we leiders op dit gebied en dit blijft de basis van ons succes. Onze producten zijn ontworpen voor het genereren, verzenden, distribueren en gebruiken van elektrische energie met bijzonder hoge efficiëntie.

 

Automatisering

We zijn al jaren bezig met het succesvol automatiseren van bedrijfsprocessen van klanten. Ook in de automatisering hebben we wereldwijd leidende marktposities veroverd. We zijn van plan deze posities te behouden en uit te breiden.

 

Digitalisering

We willen de kansen die digitalisering biedt nog beter benutten. Omdat toegevoegde waarde voor onze klanten steeds meer ligt in software-oplossingen en intelligente data-analyse.

Doelen

Alleen degenen die veeleisende doelen stellen, kunnen op de lange termijn succesvol zijn. Daarom hebben we het succes van Vision 2020 gekoppeld aan het behalen van zeven overkoepelende doelen - doelen die ons een maatstaf en een kompas op het pad naar 2020 bieden.

 1. Strikte corporate governance implementeren met effectieve support functies. We passen lean governance toe en stimuleren continue optimalisering. Dat heeft gezorgd voor €1 miljard kostenbesparing in boekjaar 2016 en een blijvende productiviteitsgroei van 3 tot 5 procent.
 2. Porfolio versterken. We zorgen ervoor dat we ons zakelijk vizier scherpstellen op elektrificering, automatisering en digitalisering en we groeimarkten aanboren.
 3. Financieel targetsysteem implementeren. Ons doel is om consequent onze doelstelling voor kapitaalefficiëntie te behalen - een ROCE van 15% naar 20% - en om sneller te groeien dan onze meest relevante concurrenten.
 4. Global management verder uitbreiden. Om dichter bij onze klanten en markten te komen, willen we dat meer dan 30% van onze Divisie- en Business Unit-managers tegen 2020 zijn gevestigd buiten Duitsland.
 5. Een voorkeurspartner zijn voor onze klanten. We willen de voorkeurspartner van onze klanten zijn, zowel nu als in de toekomst. Om de klanttevredenheid te meten, gebruiken we de Net Promotor Score - een uitgebreide klanttevredenheidsenquête die we elk jaar voeren. Ons doel is om onze score in het onderzoek met ten minste 20% te verbeteren.
 6. Gewilde werkgever zijn. We willen het volledige potentieel van onze mensen ontketenen. Sterk betrokken en tevreden medewerkers vormen de basis van ons succes. In onze wereldwijde enquête over medewerkerstevredenheid streven we naar een waarderingsscore van 75% of meer in de categorieën 'leiderschap' en 'diversiteit'.
 7. Ownership cultuur bevorderen. In de toekomst zullen onze werknemers een nog groter aandeel hebben in het succes van hun bedrijf. We willen het huidige aantal werknemers die aandeelhouder zijn met minstens 50% vergroten.

Onze 'ownership culture'

Siemens is al generaties lang een onderneming waar medewerkers met passie werken. Waar ze zich verantwoordelijk voelen voor wat ze doen. Elke dag weer. Daarom koesteren we een cultuur van 'ownership': denken en handelen alsof Siemens je eigen onderneming is. Vijf principes spelen hierbij een rol.

 

Eigen vermogen

We zijn er van overtuigd dat collega's die aandeelhouder zijn, direct invloed hebben op het succes van de onderneming. Ze voelen zich verantwoordelijk en richten zich op de lange termijn. 

 

Leiderschap

Leidinggevenden moeten een rolmodel zijn. Ze brengen onze strategie in praktijk en zorgen voor een duurzaam en efficiëntgebruik van de middelen. Zo inspireren ze hun teams.

 

Gedrag

Ondernemend gedrag is de norm en de basis voor de manier waarop we handelen. In ons gedrag komt de ownership-cultuur tot leven. Dat geldt voor elk individu.

 

Mensgerichtheid

We streven naar een mensgerichte aanpak. En waarderen en bevorderen de diversiteit in ervaring en expertise. Op die manier worden onze prestaties beter.

 

Waarden

De kernwaarden definiëren hoe Siemens-medewerkers denken, handelen en samenwerken met klanten, partners en de maatschappij:

 • Knowhow: met onze gezamenlijke kennis, ervaring en expertise op het gebied van elektrificatie, automatisering en digitalisering spelen we in op de behoeften van de klant.
 • Innovatie: we leggen de lat hoog. We zoeken in alles wat we doen naar innovatieve en baanbrekende technologieën die waarde voor de klant creëren.
 • Betrouwbaarheid: we zijn vastbesloten om de hoogste kwaliteit te leveren, te zorgen voor betrouwbare resultaten en om onze beloften na te komen.
 • Verantwoordelijkheid: we dragen duurzaam bij aan de performance van klanten, medewerkers, de samenleving en de omgeving waarin we leven.