Digitalisering tilt brandveiligheid naar een hoger niveau

26 juli 2022

De energietransitie stuwt de behoefte aan Smart Buildings de hoogte in. In een Smart Building leidt digitalisering tot energie-efficiëntie, comfort en veiligheid. Vier deskundigen laten hun licht schijnen over de toekomst van brandbeveiligingstechnologie als integraal onderdeel van duurzaamheid.

De ‘multi purpose’ systemen in moderne gebouwen worden steeds slimmer en omvangrijker. Er kunnen duizenden componenten op worden aangesloten. Daaronder ook brandveiligheidstechnologie waardoor de detectie verbetert, valse alarmen minder vaak voorkomen en blussing & evacuatie beter verlopen. “Alle ruimten in een Smart Building zijn voorzien van detectie- en bewegingsmelders”, zegt Peter Nebiker, hoofd Fire en Safety bij Siemens Smart Infrastructure. “Al deze componenten praten met elkaar. Door ze te koppelen met de cloud tillen we de veiligheid naar een hoger plan. Zo kun je in geval van brand meteen ook zien of er mensen in de ruimte zijn.”

Maximale performance

Intelligente branddetectiesystemen verzamelen data uit hun componenten. De analyse hiervan in de cloud effent de weg naar preventief onderhoud. Het ‘voorspellen’ van storingen en just-in-time vervangen van componenten reduceert de onderhoudskosten en levert meer bedrijfszekerheid op. Ook kunnen de juiste partijen sneller op een brandmelding reageren. De moderne brandbeveiligingssystemen van Siemens wisselen via de cloud voortdurend informatie uit met de service provider, facility manager en gebouweigenaar. Deze kunnen hierdoor sneller reageren op alarmen en diagnoses stellen. Dat leidt tot maximale performance.

Inspectie-ervaringen

Bettina Bormann, productmanager branddetectie- en alarmsystemen bij VdS, de koepelorganisatie van het Duitse verzekeringswezen, heeft wel eens meegelopen tijdens een inspectie van brandmelders. “Ik was verbaasd dat we 90% van de tijd rond het gebouw liepen om willekeurig melders te vinden en deze te triggeren. Er moest ook altijd iemand bij de brandmeldcentrale staan om te kijken of de signalen doorkwamen. We konden nergens de geschiedenis van de melders terugzien. Tijdrovend en niet leuk!” Ook Peter Nebiker had een onprettige ervaring tijdens een inspectie. “In een kinderopvanginstelling zag ik dat een deel van het brandbeveiligingssysteem uitgeschakeld was. Dat was al een jaar zo, sinds de vorige inspectie.”

Zelftestende melder

Vanaf eind vorig jaar levert Siemens melders met ingebouwde zelftestfunctionaliteit. In combinatie met het nieuwe market package MP8 is de zelftest mogelijk. De melders  hoeven niet meer handmatig te worden getest met een testapparaat, maar testen zichzelf. Men kan zelf instellen hoe vaak dit moet gebeuren. Bormann: “Hoe eenvoudig kan een onderhoudstest zijn? Siemens heeft dit ook al voor alarmgevers.” De nieuwe melders kunnen via de cloud worden uitgelezen en optimaal worden ingesteld zodat ze snel reageren en geen valse meldingen geven. Klanten ontvangen rapportages op de tablet of smartphone. Als ze zien dat een melder niet optimaal werkt, kunnen ze hierover melding maken, maar ook Siemens heeft .

De job van een service provider verandert. We gaan van mechanische naar multidisciplinaire expertise. We hebben professionals nodig met andere skills, mensen die data kunnen analyseren.
Carsten Damgaard, R&D director bij DBI Fire and Security

Digitaal logboek

Het op afstand kunnen monitoren en automatisch testen van melders en alarmgevers reduceert de overlast voor gebouwgebruikers. Men hoeft in hotels geen gastenkamers meer te betreden, in ziekenhuizen stoort men de patiënten niet. Volgens Eugenio Quintieri, managing director van Fire Safe Europe, is de tijd rijp voor dergelijke innovaties. Europa staat aan de vooravond van een grote renovatieslag in de gebouwenmarkt. Quintieri pleit voor het bijhouden van digitale logboeken van brandveiligheids- en andere gebouwsystemen. “Hierin kun je alle data van gebouwen live opslaan. Dit ondersteunt naast de brandveiligheid ook de circulaire economie. Van veel te renoveren gebouwen weten we niet wat erin zit. Als er een digitaal logboek is, weten we dat wel. Je kunt dit zelfs als simulatieomgeving gebruiken. Wellicht wordt het in de toekomst verplicht. Digitale logboeken moeten wel up-to-date worden gehouden. Dit is een gezamenlijke taak van burgers en overheden. 

Digital Twin

Ook Peter Nebiker onderstreept de meerwaarde van dergelijke ‘digital twins’: “In ieder gebouw zitten meerdere systemen, die bij de oplevering integraal worden getest. Maar wat doe je als bij de oplevering nog niet alle systemen klaar zijn? Met een digital twin kun je ze digitaal testen. Bij systeemaanpassingen of -uitbreidingen kun je testen of alles blijft samenwerken. Je behoudt het overzicht.” Nog al te vaak worden diverse disciplines in gebouwen (toegangscontrole, verlichting, …) apart gepland. Dit maakt het voor Siemens uitdagend om ze te integreren. Quintieri spoort daarom de bouwsector aan het gebruik van digital twins en Building Information Modelling (BIM) te omarmen. “Als gevolg van de energietransitie wordt steeds meer geëlektrificeerd, wat een risico is. We zullen dus wel móeten samenwerken.”

Menselijke uitdaging

Door digitalisering kunnen service providers hun businessmodellen vernieuwen. Ze werken immers meer op afstand en kunnen daardoor meer klanten bedienen. De markt moet worden voorbereid op de verschuiving van handmatig werk naar digitale technologie. Dat zegt Carsten Damgaard, R&D director bij DBI Fire and Security. “De job van een service provider verandert. We gaan van mechanische naar multidisciplinaire expertise. We hebben professionals nodig met andere skills, mensen die data kunnen analyseren.” Volgens Bettina Bormann is het een misvatting onder service providers dat ze op lange termijn hun baan verliezen. “Veeleer vindt een update plaats van hun taak. Ze zullen in de toekomst minder vaak op locatie zijn en geavanceerde tools gebruiken. Hun job wordt aantrekkelijker.”

Flexibiliteit en samenwerking

Digitale systemen vormen volgens de 4 deskundigen een integraal onderdeel van duurzaamheid. Peter Nebiker ziet wel behoefte aan meer samenwerking en een cultuurverandering: “Een gebouw heeft een gemiddelde levensduur van 20 jaar. Gebouweigenaren willen hun systemen na de installatie het liefst 20 jaar laten zitten. Dat maakt het lastig met innovaties te komen, die bijdragen aan meer efficiëntie, veiligheid en duurzaamheid.”

 

Bekijk hier het webinar met de vier deskundigen over de digitale toekomst van brandveiligheid.