Zorgcomplex Boschoord ‘geruisloos’ over naar nieuw brandmeldsysteem

Zorgcomplex Boschoord

7 april 2022

Minimale overlast door werkzaamheden is uiterst belangrijk in zorgomgevingen waar mensen met psychische problemen verblijven. Niet de techniek, maar de omgeving was dan ook de grootste uitdaging bij het vervangen van de brandbeveiligingsinstallatie bij zorgaanbieder Trajectum in Boschoord. Trajectum is zeer te spreken over de wijze waarop Siemens als hoofdaannemer dit project heeft aangepakt.  

Het complex van Trajectum in Boschoord omvat 20 gebouwen, waaronder woon- en activiteitengebouwen, een woonzorgboerderij, een forensisch psychiatrische kliniek met een open en gesloten afdeling en het hoofdkantoor van Trajectum Noord. Er verblijven ca. 170 cliënten.

Van 9 naar 20 brandmeldcentrales

De brandbeveiligingsinstallatie van Siemens had na 20 jaar het einde van haar levensduur bereikt. Vooruitlopend op de vervanging moderniseerde Siemens in 2020 een deel van het meldernet naar Sinteso-melders met behulp van de multiprotocol-melder. Vorig jaar zijn de voormalige 9 brandmeldcentrales vervangen door 20 nieuwe Sinteso-brandmeldcentrales: één per gebouw. De centrale bediening van alle brandmeldcentrales vindt plaats vanuit de portiersloge in het hoofdgebouw. Alle brandmeldcentrales zijn opgenomen in een glasvezelnetwerk. 

Testen en installeren

De nieuwe centrales zijn voor de uitlevering bij Siemens in Den Haag via een glasvezelnetwerk verbonden en functioneel getest. Arjen Meijer, hoofd technische dienst bij Trajectum Noord, was hierbij aanwezig. “Dat was voor ons waardevol. We hebben ook extra testen uitgevoerd met het oog op de nieuwe toekomstige verificatie-eisen van de brandweer. Vanuit Siemens waren medewerkers met grondige kennis van de materie betrokken. We hebben zelfs een live meeting met de brandweer gehad om alles te toetsen aan het wettelijk kader.”

Aansluitend vond de implementatie bij Trajectum in Boschoord plaats. Eerst is het volledige netwerk van de nieuwe centrales uitgerold. In de portiersloge stond een tijdelijk bedienpaneel naast het bestaande bedienpaneel, zodat alarmen vanuit beide type brandmeldcentrales bediend konden worden. Gedurende de ombouw is er ook een extra PZI-koppeling gerealiseerd zodat de interne organisatie tijdens de modernisering volledig geïnfomeerd kon worden.

Specifieke zorgomgeving

Niet de techniek, maar wel de specifieke zorgomgeving vormde de grootste uitdaging voor hoofdaannemer Siemens en installateur Hoppenbrouwers Techniek. Eric Hendrikman, projectmanager Fire Safety bij Siemens, heeft de afgelopen 30 jaar vaak in vergelijkbare zorgomgevingen gewerkt. Hij weet uit ervaring dat cliënten onrustig kunnen worden door werkzaamheden. Zeker in een forensisch psychiatrische kliniek is veiligheid een aandachtspunt. Men moet er bijvoorbeeld voor de eigen veiligheid en die van cliënten nooit een tas met gereedschap onbeheerd laten staan.

Quarantaine

De ombouw duurde 4 maanden. De brandveiligheid moest iedere avond gewaarborgd zijn, want Trajectum kon de patiënten niet verhuizen en evenmin de brandveiligheid met extra personeel bewaken. Dit vergde een goede voorbereiding en planning. Arjen Meijer: “Wij wilden op voorhand weten wat er wanneer op de afdelingen ging gebeuren. De overlast moest minimaal zijn. Je kunt niet zomaar gaan boren als patiënten slapen, douchen of eten. Niet alles is echter op voorhand te plannen. We hadden ook te maken met enkele afdelingen die in quarantaine moesten vanwege een coronabesmetting. Siemens en Hoppenbrouwers hebben alles goed met ons afgestemd en daar waar nodig flexibiliteit getoond door werkzaamheden te verschuiven.” Eric: “Alle waardering voor Hoppenbrouwers en de Trajectum-organisatie voor hun flexibiliteit, bereidwillige medewerking en de manier waarop gemaakte afspraken steeds zijn nagekomen. Het opstellen van een vast team van medewerkers van Siemens en Hoppenbrouwers heeft hier zeker aan meegeholpen.”

Cliënten niet onrustig maken

De alarmgevers zijn aan het einde van het traject in één keer vervangen. Naast normale melders zijn op een aantal locaties ASA-melders toegepast die echte brandrook van bijvoorbeeld stoom kunnen onderscheiden. In de kliniek zitten de handbrandmelders in de kasten met de brandslanghaspel ingebouwd. Ze zijn alleen bereikbaar via een sleutel die het personeel met zich mee draagt. Hierdoor kunnen cliënten geen ongewenst alarm veroorzaken of zich bezeren als ze het glas inslaan. In november 2021 vonden de live test en inspectie plaats. Dit moment was heel goed afgestemd om cliënten niet onrustig te maken door het lawaai van de aanwezige alarmgevers. De ontruiming  is bijvoorbeeld getest terwijl de cliënten buiten met hun begeleider een kopje koffie zaten te drinken. Arjen: “Het is allemaal prettig verlopen. We zijn heel tevreden.”

Slimme clouddiensten

De nieuwe brandmeldinstallatie is voorbereid op de slimme clouddiensten die Siemens op termijn gaat aanbieden. Daaronder remote service en/of inbedrijfstelling en het automatisch testen van melders en alarmgevers, zonder overlast voor cliënten en medewerkers met behulp van de Disturbance  Free Testing (DFT) technologie. Dankzij het geïntegreerde e-logboek hoeft Trajectum geen papieren logboek meer bij te houden. Alle documentatie is vanaf iedere locatie real-time beschikbaar, wat tijd bespaart. De bestaande ontruimingsinstallatie is in basis blijven zitten. Siemens kan op termijn componenten vervangen, als het bijvoorbeeld mogelijk wordt om alarmgevers te testen zonder herrie te maken.  “Dat zou voor ons zeer nuttig zijn”, zegt Arjen. “Hoe minder overlast, hoe beter!”

Nieuwe mogelijkheden

Siemens gaat de nieuwe installatie voor Trajectum onderhouden. Arjen: “Wij hebben bewust voor Siemens als hoofdaannemer gekozen. Zij kunnen de juiste installatiepartij selecteren, weten wat mag en hebben ervaring. Bovendien zitten we in de onderhoudsfase met Siemens kort op de bal. Onze eigen technische dienst pakt de storingen op, maar als we er zelf niet uitkomen, kunnen we direct Siemens bellen. Hierdoor is de veiligheid optimaal geborgd. We vinden het belangrijk dat Siemens proactief betrokken blijft en ons meeneemt in de nieuwe mogelijkheden, zodat onze installatie over 15 jaar nog steeds goed werkt en aan wet- en regelgeving blijft voldoen.”