Innovatieve objectblussing houdt Erasmus MC brandveilig

Vlnr: Frans de Vree, projectleider Erasmus MC en John Samshuijzen, adviseur elektrotechniek Erasmus MC

2 juni 2022

Het Erasmus MC in Rotterdam loopt zowel op medisch als op technisch vlak voorop. Als partner voor brandveiligheid heeft Siemens onlangs twee ruimten met daarin 17 hoogspanningsverdeelkasten en 2 UPS-kasten uitgerust met objectblussing. Alles om de bedrijfscontinuïteit en de veiligheid van patiënten en medewerkers te borgen!

In 2013 nam het Erasmus MC het eerste deel van haar nieuwbouw in gebruik. Twee hoogspanning-verdeelinrichtingen verdelen de binnenkomende hoogspanning via ringleidingen naar  de overige gebouwen. Iedere verdeler bestaat uit 17 velden, onderverdeeld in elk 3 compartimenten. De verdelers zijn 24/7 in bedrijf. Door de redundante constructie komt het ziekenhuis bij storingen in één hoogspanningskast niet direct zonder stroom te zitten. Dit borgt de bedrijfscontinuïteit en de veiligheid van patiënten en medewerkers.

Objectblussing

“Deze kasten zitten vol elektronica”, zegt John Samshuijzen, technisch adviseur van de afdeling vastgoedbeheer bij het Erasmus MC. “We willen voorkomen dat in de verdelers brand uitbreekt, bijvoorbeeld door een kortsluiting. Ruimteblussing was geen optie. De kasten zijn vrijwel luchtdicht, waardoor het blusgas niet tot in de compartimenten komt. Met een standaard rookmelder in de ruimte aan het plafond kunnen we bovendien een beginnende brand in een kast niet vroeg genoeg ontdekken. Siemens adviseerde ons Siemens Exxfire Connected objectblussing. Hiermee worden beginnende branden snel gedetecteerd en geblust, zonder dat we de verdeler hoeven uit te schakelen. Het uitschakelen van een volledige verdeelinrichting duurt circa drie uur. Daar kan de brandweer in geval van nood niet op wachten.”

Doordat we per veld kunnen blussen, hoeven we niet de hele ruimte vol te zetten met blusgas. Dit is veel goedkoper dan ruimteblussing en spaart ruimte uit. 
Garrelt, Schuur, accountmanager Siemens Smart Infrastructure

Blussen met stikstof

Siemens Exxfire Connected is een plug and play-oplossing die aspiratiedetectie en blussing combineert. Garrelt Schuur, general accountmanager bij Siemens, licht de werking toe: “We zuigen continu de lucht uit de compartimenten in de hoogspanningsverdeelkast aan. Als we daar rook in detecteren, wordt er na een vertragingstijd automatisch geblust met stikstof. Dit is een onschadelijk gas dat geen residu achterlaat. Het innovatieve van dit systeem is dat het gas drukloos wordt opgeslagen: onderhoudsvrij en veilig voor de mensen in de ruimte. Doordat we per veld kunnen blussen, hoeven we niet de hele ruimte vol te zetten met blusgas. Dit is veel goedkoper dan ruimteblussing en spaart ruimte uit voor een cilinderopstelling. Om ook in de ruimte zelf smeulbranden snel te ontdekken, hebben we de bestaande projectie in de volledige ruimte uitgebreid door  aan het plafond eveneens een aspiratiedetectiesysteem aan te brengen.”

Zuurstofverdringing

Het systeem is gekoppeld aan de brandmeldcentrale van het ziekenhuis. Brandalarmen worden doorgezet naar de meldkamer. Via het bovenliggende Desigo CC gevarenmanagementsysteem kunnen de operators zien welke kast een alarm krijgt en de brandweer waarschuwen. Die controleert na de automatische blussing of de brand echt gedoofd is. Garrelt Schuur: “Bij het blussen wordt het zuurstofpercentage in het compartiment met stikstof verlaagd tot circa 12%. Dat is voldoende om een vlam te laten doven en nog steeds veilig voor mensen, mochten die in de buurt zijn. Na het blussen laten we de deur van de kast nog tien minuten dicht. Dit om herontsteking te voorkomen.” 

Stormlamptest

Siemens organiseerde een proefblussing om de goede werking van het systeem aan te tonen. Er werd een stormlamp in een van de compartimenten geplaatst. Via een rookpen liet Siemens het Exxfire Connected-systeem activeren. Twee blusgeneratoren werden met 10 seconden vertraging achter elkaar geactiveerd om zo de vlam te doven. Na deze geslaagde proefblussing is het systeem verder uitgerold, geïnstalleerd en in bedrijf gesteld. Op wens van het Erasmus MC zijn de Siemens Exxfire Connected units met de blusgeneratoren niet bovenop de kasten geplaatst, maar  gemonteerd op een kabelbaan voor de verdeelkasten. “Dat was uitdagend”, zegt Eric Hendrikman, projectmanager Fire Safety bij Siemens. “In een hoogspanningsverdeelkast wil je eigenlijk niet boren, maar we moesten het in één kast toch doen om blusleidingen aan te brengen. Bovendien hebben we 17 blusunits van elk 30 kilo op de kabelbaan gemonteerd. John liet ons op voorhand aantonen dat we dat veilig, zonder risico’s konden doen. Deze kritische blik houdt ons scherp. Zekerheid gaat boven alles.”

Tijdsuitdaging

Siemens had per verdeelinrichting twee en een halve dag de tijd om de componenten aan te brengen. Zo lang mocht de verdeler maximaal uitgezet zijn. Als eerste was het veld aan de beurt waar de hoogspanning binnenkomt. “Dit veld mag maximaal 24 uur buiten bedrijf zijn”, verklaart John Samshuijzen. “Anders moet je de hoogspanningskabel in de grond opnieuw gaan doormeten.” Frans de Vree, manager e-gerelateerde projecten bij de afdeling vastgoedbeheer, blikt positief terug op het project. Siemens is dan ook geen onbekende bij de afdeling vastgoedbeheer. De Vree: “Onze afdeling is verantwoordelijk voor alle gebouwgebonden installaties. Wij borgen de veiligheid en bedrijfszekerheid van de energievoorziening. Met Siemens doen we al jaren de volledige brandveiligheid. Het contract is steeds groter geworden.” Eric Hendrikman is full time met een team in het ziekenhuis aanwezig om snel te kunnen acteren voor het Erasmus MC. “Naast eerstelijnstoringen doen we service, onderhoud, inspecties en projecten. Ook met de beheerders van de brandmeldinstallaties werken wij intensief samen.”

Kritische systemen

In een volgende stap wil het Erasmus MC de hoogspanningverdelers ten behoeve van noodstroomaggregaten gaan uitrusten met Siemens Exxfire Connected. Garrelt Schuur: “Je kunt deze oplossing toepassen in alle bedrijfskritische besturingskasten, van industriële objecten tot ICT-kasten in datacenters.”  Installatieverantwoordelijke John Samshuijzen is trots. Hij neemt vertegenwoordigers van andere ziekenhuizen altijd mee naar de ruimte waarin de hoogspanningsverdelers staan. “Het Erasmus MC loopt vooruit op medisch vlak, maar is ook technisch innoverend. Het laatste wat je wil is moeten ontruimen in een omgeving met niet-zelfredzame personen. Ik ben dan ook blij dat wij de middelen krijgen om op basis van de allernieuwste technologie optimaal brandveilig te zijn.”