Verduurzaming van gebouwen: wegkijken kan niet meer

15 december 2022

Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen minimaal energielabel C hebben. Dit is slechts één facet van een verduurzamingsslag die door regelgeving, de financiële markt en niet in het minst de huidige energieprijzen wordt afgedwongen. Onder het motto ‘Fit for 55’ organiseerde Siemens een ‘sustainability seminar’ om samen met de markt te bespreken wat nodig is en hoe het technologieconcern hierbij kan helpen.

Het seminar bij Siemens in Den Haag stond in het teken van de energietransitie. De ‘Green Deal’ van het Europees Parlement, in 2019 neergezet als een visie, wordt steeds meer omgezet in concrete doelstellingen. Deze zijn vervat in ‘Fit for 55’, het Europese plan voor de groene transitie. De Europese klimaatwet maakt van de doelstelling om in 2030 ten minste 55% minder broeikasgassen uit te stoten een verplichting.

Energieprestatie gebouwen

Via de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) stimuleert de Europese Unie een verbeterde energieprestatie van de bebouwde omgeving. De EPBD stelt eisen aan gebouwen. Zo moeten kantoorpanden vanaf 1 januari 2023 minimaal een energielabel C hebben. Vanaf 2026 zal dit naar verwachting worden aangescherpt. Voor gebouwen vanaf een bepaald aantal gebouwgebruikers en/of een bepaalde oppervlakte moet het energieverbruik inzichtelijk worden gemaakt. Investeringen in energie-efficiënte maatregelen die men binnen 5 jaar kan terugverdienen, worden verplicht. Het toezicht op de naleving van de EPBD is een taak van de (semi-)overheid en wordt de komende tijd geïntensiveerd.

Eigen belang om EPBD na te leven

Warmold ten Zijthoff van Stedin gaf tijdens de bijeenkomst bij Siemens in Den Haag aan wat 'Fit for 55' betekent voor netwerkbeheerders en waar gebouweigenaren die een zwaardere netaansluiting nodig hebben over moeten nadenken. “Klop tijdig bij ons aan zodat we niet samen voor verrassingen komen te staan”, luidde zijn advies. Kees Smit van inspectie- en adviesbureau Dalemburgh gaf uitleg over de EPBD en de handhaving hierop. Zijn belangrijkste tip: “Handhaving is meer dan alleen een (semi-) overheid die op inspectie kan komen. Het is in je eigen belang om de EPBD na te leven.”

Financiële noodzaak

Dit eigenbelang heeft te maken met de sterk gestegen energieprijzen, die naast wetgeving een belangrijke trigger zijn voor de energietransitie. Verduurzamen is een financiële noodzaak om concurrerend te blijven en wordt in toenemende mate ook afgedwongen door banken als hypotheekverstrekkers. Niet-duurzame panden zijn immers minder waard. Wie dus nu een huurcontract voor de lange termijn wil afsluiten of nieuwbouw wil realiseren, kan maar beter rekening houden met het energielabel en daarmee de toekomstbestendigheid van het gebouw.

Meten is de basis

Door de huidige energieprijzen zijn investeringen in energiebesparende technologie sneller terugverdiend dan een paar jaar geleden. De terugverdientijd van 5 jaar in de regelgeving krijgt hiermee een heel andere dimensie. Siemens kan hierbij helpen over de volle breedte van zijn portfolio. “De energietransitie is een reis waarbij je continu aanpassingen en verbeteringen blijft doorvoeren”, zegt Paul de Backker, marketing manager van Siemens Smart Infrastructure. “Alles begint met meten om je stroomverbruik inzichtelijk te maken zodat je daar vervolgens op kunt gaan sturen.”

Van kantoor tot campus

Tijdens een ‘rondreis’ langs zes stations verkenden de deelnemers aan het seminar wat Siemens te bieden heeft om gebouwen te verduurzamen: van communicatieve veldinstrumentatie die energiedata genereert tot smart grids om zelf opgewekte energie slim te gebruiken. De Backker: “Wij hebben oplossingen voor ieder gebouw. Van een etageverdeler voor een appartementencomplex of bedrijfsverzamelgebouw tot smart grids, waarmee we op campussen met tientallen gebouwen de energie exact daar leveren waar ze nodig is. Ieder gebouw en iedere situatie is anders en daarom gaan we graag in gesprek met gebouweigenaren en -gebruikers, om zo te komen tot een passende oplossing. Wat hebben ze nu én in de toekomst nodig? Je kunt klein beginnen, maar wel met een vergezicht. Op die manier helpen wij de markt slagvaardig te blijven en compliant met de regelgeving.”