Disturbance Free Testing: maximale brandveiligheid met minimale hinder

5 januari 2022

Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties moeten feilloos werken om de veiligheid van mensen en eigendommen in gebouwen te borgen. Niet voor niets is men bij wet verplicht om de rookmelders en signaalgevers minimaal één keer per jaar te laten testen tijdens preventief onderhoud. Dit brengt helaas nog veel overlast met zich mee. Door de digitalisatie van zijn branddetectie- en ontruimingsportfolio kan Siemens nieuwe diensten aanbieden, waaronder het automatisch testen en analyseren van rookmelders en alarmgevers: Disturbance Free Testing (DFT).

Preventief onderhoud van rookmelders en signaalgevers is verplicht vanuit de NEN 2654, de norm voor onderhoud aan brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties die aangewezen worden door de bouwregelgeving. Dit moet minimaal één keer per jaar gebeuren, tenzij door de fabrikant anders wordt aangegeven (waarbij aan de uitgangspunten van de NEN2654 wordt voldaan). Afhankelijk van de bestemming en grootte van het gebouw, kan testen in gebouwen met kwetsbare personen veel overlast bezorgen. Denk aan ziekenhuizen, gesloten inrichtingen en andere zorginstellingen. Ook in hotels en binnen industriële productieomgevingen leidt het testen van rookmelders en/of signaalgevers vaak tot een verstoring van het primaire proces. Geen patiënt, hotelgast of laborant zit te wachten op een servicetechnicus als dat niet nodig is en een operator wil al evenmin in zijn werkzaamheden gehinderd worden.

Automatisch testen

Veiligheid staat te allen tijde voorop. Rookmelders en signaalgevers moeten functioneren als er écht wat aan de hand is. En ook alleen dán, want je wil geen onterechte alarmen krijgen met onnodige evacuaties en overige hinder tot gevolg. Maar hoe voorkom je overlast door testwerkzaamheden? De oplossing is regelmatig automatisch testen met “intelligente” melders en signaalgevers. Door de digitalisering van brandmeldtechnologie is dit inmiddels mogelijk. Met Disturbance Free Testing wordt het testen automatisch uitgevoerd, naar behoefte zelfs meermaals per jaar, terwijl de installatie 100% beschikbaar blijft. Je blijft voldoen aan de wet- en regelgeving. Sterker nog, je verbetert de betrouwbaarheid van de installatie terwijl je minder overlast hebt. 

Met de verrijkte data die we uit de melders halen, zoals gevarenniveau- en vervuilingsstatistieken, kunnen we de mate van vervuiling van de melder controleren en diverse analyses uitvoeren. 
Sjaak Taal, portfolio manager Fire Safety, Siemens Nederland

Geen overlast meer

“Het begint er al mee dat we geen afspraak meer hoeven te maken om langs te komen voor de functionele test”, zegt Martin Kamp, service portfolio manager bij Siemens. “Bedrijven en organisaties hoeven dus ook geen medewerker meer aan te wijzen om onze servicetechnici te begeleiden door het pand. We betreden fysiek geen ruimtes meer en hoeven patiënten, gasten en personeel niet meer te storen. Ook in industriële omgevingen veroorzaken we geen overlast meer door testwerkzaamheden. Werken op hoogte en in gevaarlijke omgevingen is daarmee ook verleden tijd ”

Volledige monitoring

De dienstverlening strekt verder dan alleen het automatisch testen van melders. Sjaak Taal, portfolio manager Fire Safety: “Met de verrijkte data die we uit de melders halen, zoals gevarenniveau- en vervuilingsstatistieken, kunnen we de mate van vervuiling van de melder controleren en diverse analyses uitvoeren. Hoe gedraagt de brandmeldinstallatie zich? Zijn er onterechte meldingen geweest en hoe komt dat? Ook kunnen we bijna-alarmen in kaart brengen, waarbij melders weliswaar zijn geactiveerd maar het niet tot een alarm is gekomen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een melder te gevoelig is ingesteld, maar uit de analyse kan ook blijken dat er iets mis is in de omgeving van de melder. Wij kunnen de instelling van de rookmelder eventueel op afstand aanpassen, wat de brandveiligheid ten goede komt.”

Continu optimaliseren

Martin Kamp: “Alles met betrekking tot de configuratie van de brandmeldinstallatie wordt gedocumenteerd. Denk aan het type, versie en instellingen van de melder. Dit wordt nu aangevuld met gebeurtenisdata. We zien op afstand hoe een melder zich gedraagt en kunnen de installatie van klanten beter monitoren dan ooit. Cloudconnectiviteit biedt volledige transparantie over de status van het brandmeldsysteem. Door technologie te koppelen aan een doel, worden inzichtelijke gegevens gegenereerd die vele voordelen bieden, van optimalisatie tot toestandsafhankelijk- en voorspellend onderhoud.

De klant blijft altijd in controle, de branddetectie en ontruiming in het gebouw zijn optimaal geborgd. We bepalen in overleg met onze klanten hoe vaak we de melders en alarmgevers automatisch testen en hoe vaak de klant hiervan een rapportage ontvangt. Dat kan één keer per jaar zijn, maar desgewenst ook vaker.”

Juiste moment

Sjaak Taal: “Je kunt melders automatisch testen op het moment dat het er echt toe doet. Zo vinden op stedelijke metronetten regelmatig slijpwerkzaamheden plaats aan een spoor. Spoorbeheerders weten op voorhand wanneer dit gaat gebeuren. Ze hebben nu de mogelijkheid om na het slijpen op afstand een meting  te laten doen of de melders niet vervuild zijn. Dit geldt ook voor verbouwingen, waarbij stof vrijkomt.”

Automatisch loggen van storingen en alarmen

Parallel aan Disturbance Free Testing heeft Siemens het e-logboek vernieuwd. Hierin worden alarmen en storingen automatisch gelogd. Martin Kamp: “In het huidige e-logboek moeten gebeurtenissen handmatig worden ingevoerd. Nu gebeurt dit automatisch inclusief een tijdstempel.” Het e-logboek is geïntegreerd in de Service Portal waar klanten van Siemens ook hun storings- en onderhoudsrapportages terug kunnen vinden. Verder is de Sinteso Connect-app ontwikkeld met permanente Cloud-connectiviteit. Met de app krijgen gebouweigenaren, -beheerders en servicetechnici overal eenvoudig en snel toegang tot brandmeldinstallaties, kunnen ze meldingen bekijken en alarmen ontvangen. De app is echter geenszins bedoeld als vervanging voor stille alarmering. Dit laat de wetgever niet toe. 

Cybersecurity

Met een Information Security Management System (ISMS) , producten en systemen die voldoen aan de hoogste internationale normen inclusief ISO/IEC 27001 certificering is cybersecurity  bij Siemens in goede handen, een hele geruststelling!

 

Sjaak Taal: “Met deze nieuwe diensten zijn wij klaar om onze klanten nog beter te ontzorgen en hun gebouwen met minder overlast toch brandveilig te houden. Om er gebruik van te kunnen maken, kan het soms nodig zijn eerst te moderniseren. Wij kunnen voor onze klanten snel controleren wat hun huidige stand van de techniek is en advies uitbrengen wat er moet gebeuren om het systeem geschikt te maken voor Disturbance Free Testing .”