Integratie van gebouw- en energietechnologie is katalysator voor energietransitie

11 mei 2021

De energietransitie in de gebouwde omgeving is van cruciaal belang om de klimaatdoelen voor 2050 te halen. Met een geïntegreerd portfolio voor gebouw- en energiemanagement maakt Siemens Smart Infrastructure gebouwcomplexen zuiniger, flexibeler en klaar voor de toekomst. De basis hiervoor is een fijnmazig ecosysteem van technologieën die continu met elkaar communiceren.

Onder de noemer Smart Real Estate kijkt Siemens Smart Infrastructure niet alleen naar het gebouw, maar naar het gebouw en zijn omgeving. Dit kent veel facetten, waarvan duurzaamheid er één is. Het verlichten, verwarmen en comfortabel maken van gebouwen begint met energievoorziening. “Daar gaan we tegenwoordig heel anders mee om”, zegt Paul de Backker, executive marketing manager bij Siemens Smart Infrastructure. “In grote gebouwen zijn vaak de hele dag alle voorzieningen zoals verlichting, ventilatie, verwarming, koeling maar ook kopieer- en koffiemachines beschikbaar, ongeacht de bezettingsgraad. Maar de tijden dat we onbeperkt gas of elektriciteit afnamen, zijn voorbij. Tegenwoordig willen we weten wat de échte energiebehoefte is. Gebouweigenaren en -beheerders zijn dan ook bij wet verplicht hun energieverbruik inzichtelijk te maken en aan te tonen dat ze maatregelen nemen om het energieverbruik te verlagen.”

Van inzicht naar verduurzaming

Wereldwijd maakt Siemens Smart Infrastructure het energieverbruik in gebouwcomplexen transparant, waardoor vraag en behoefte real time op elkaar afgestemd kunnen worden. Afhankelijk van de specifieke klantbehoefte worden zorgvuldig geselecteerde componenten geïntegreerd tot een totaaloplossing. De Backker: “Op een campus met meerdere gebouwen kunnen we ontzettend veel doen om de energiebehoefte te balanceren, een veilige en stabiele energievoorziening te borgen en de inkoop van energie te optimaliseren. Zo helpen we onder meer ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, winkelcentra en industriebedrijven hun energiebehoefte duurzaam en flexibel in te vullen. Intelligente energiemeters, gekoppeld aan ons gebouwbeheerplatform Desigo CC, meten continu het energieverbruik. De data die ze genereren worden gebruikt om real time bij te sturen en bij onverwachte pieken direct in te grijpen. Continue monitoring maakt het mogelijk om real time grote energieverbruikers of energiebronnen bij- of af te schakelen. Dat biedt enorme kansen voor een optimaal energieverbruik.”

Ook derde partijen kunnen hun technologie inpluggen op ons gebouwbeheerplatform, waardoor het mogelijk wordt om gedegen concepten en applicaties aan te bieden om de energievraag en -voorziening van gebouwen te managen, monitoren, rapporteren en optimaliseren.
Ron Nielen, hoofd sales elektrificatie bij Siemens Smart Infrastructure

Eén overkoepelend systeem

“Onze hard- en software voor gebouwautomatisering en elektrificatie zijn op elkaar afgestemd en geïntegreerd binnen ons overkoepelend gebouwbeheerplatform Desigo CC”, aldus Ron Nielen, hoofd sales elektrificatie. “Dat is de kracht van Siemens Smart Infrastructure en maakt ons uniek. Desigo CC is bovendien een open systeem. Doordat ook derde partijen er hun technologie op kunnen inpluggen, wordt het mogelijk om gedegen concepten en applicaties aan te bieden om de energievraag en -voorziening van gebouwen te managen, monitoren, rapporteren en optimaliseren. We spelen hiermee in op de groeiende vraag naar verduurzaming. Zo willen steeds meer bedrijven weten welke impact het plaatsen van zonnepanelen of laadpalen op hun gebouw heeft. Energievoorziening moet veilig en betrouwbaar zijn. Voor industriële bedrijven is een stabiele voeding van machines en het kunnen opvangen van piekbelastingen ontzettend belangrijk. Stel, een machine gaat door overspanning kapot. Ligt de oorzaak hiervan binnen of buiten het eigen netwerk? Dat kunnen we met energieanalyses inzichtelijk maken.”

Fijnmazig netwerk

Om energiestromen inzichtelijk te kunnen maken, worden  gebouwen uitgerust met een fijnmazig netwerk van IoT-sensoren die allerlei zaken meten en hun data doorsturen naar het gebouwbeheerplatform Desigo CC. De analyse en verwerking ervan kan met behulp van Grid Edge-technologie zowel lokaal plaatsvinden als via de cloud. De Backker: “Grid Edge is alleen mogelijk als alle technologie met elkaar kan communiceren zodat de actuele, werkelijke energiebehoefte duidelijk wordt. Hoe fijnmaziger het netwerk van sensoren, hoe meer inzicht je krijgt. Tegenwoordig kunnen we in ziekenhuizen met honderden bedden per groep van twee tot vier bedden het energieverbruik en de binnenklimaatcondities monitoren en optimaliseren. Ook helpen we bedrijven slimmer gebruik te maken van de energievoorzieningen op hun terrein. Denk aan laadpalen voor elektrische auto’s. Als je de agenda-informatie kent van de mensen in het gebouw die een elektrische auto hebben aangesloten, weet je exact welke auto wanneer moet worden geladen en kun je de energiebehoefte voor het laden van auto’s spreiden. Je pieklast ziet er dan heel anders uit. Dat is geen toekomstmuziek, maar nu al mogelijk door de koppeling van elektronische agenda’s aan het gebouwbeheersysteem.”

Nieuwe ontwikkelingen maken het mogelijk om samen met gebouweigenaren of grote huurders en andere leveranciers een ecosysteem te creëren van diverse technologieën die continu met elkaar communiceren, groeien en ontwikkelen. 
Paul de Backker, executive marketing manager bij Siemens Smart Infrastructure

Gebouweigenaren en -beheerders krijgen met het geïntegreerde portfolio van Siemens Smart Infrastructure niet alleen grip op energie, maar ook op tal van andere zaken. Zo krijgt het binnenklimaat sinds corona veel meer aandacht: zijn de ruimten voldoende geventileerd? Zijn er niet te veel mensen in dezelfde ruimte? Wat is de CO2- en fijnstofconcentratie? De slimme IoT sensoren zullen zelf een actie triggeren door bijvoorbeeld de ventilatiegraad te verhogen. Ook hier geldt dat deze data op het gebouwbeheerplatform zichtbaar wordt.

 

Tot zover een nog vrij traditionele inrichting van de gebouwinstallatie. Deze krijgt echter een nieuwe dimensie door een ontwikkeling die als gevolg van corona een boost heeft gekregen: de mogelijkheid om via mobiele apps een ruimte of bureau te reserveren, de verlichting en temperatuur aan te passen aan de persoonlijke behoefte en toegang te krijgen tot de juiste verdiepingen of delen van een gebouw. Op die manier past het gebouw zich, via IoT-sensoren, aan de behoefte van de gebruiker aan, met een positief effect op welzijn, productiviteit en energieverbruik. De Backker: “Deze nieuwe ontwikkeling maakt het mogelijk om samen met gebouweigenaren of grote huurders en andere leveranciers een ecosysteem te creëren van diverse technologieën die continu met elkaar communiceren, groeien en ontwikkelen. Beginnend vanaf de energievoorziening van het terrein waarop het gebouw staat. We zijn in de hele keten een partner voor de realisatie van oplossingen die passen bij vandaag en klaar zijn voor de toekomst. Dit kunnen we volledig zelf doen, maar ook in samenwerking met partners. Hiermee komen we tegemoet aan de vele verantwoordelijkheden die tegenwoordig samenkomen in de boardroom van bedrijven. Verduurzaming maakt hier deel van uit, naast het aanbieden van een veilige, gezonde werkomgeving.”