Internet of Things ondersteunt bij asset management in gebouwen

21 mei 2021

Veel gebouweigenaren- en/of -beheerders zijn zoekende naar mogelijkheden om de kansen van IoT te verzilveren. Martin Kamp legt uit hoe organisaties vanuit inzicht in hun assets hun doelstellingen kunnen bereiken. Siemens organiseert in juni ook diverse webinars rond asset management.

“Het louter verzamelen van data brengt niets, maar het omzetten ervan in informatie doet dat wel”, zegt Kamp, service portfolio manager bij Siemens Smart Infrastructure. “Dan kun je namelijk aan asset management gaan doen. Iedere organisatie heeft haar eigen primaire doelstellingen. Denk aan het verlagen van onderhoudskosten en energieverbruik, het verbeteren van het binnenklimaat of het beperken van risico’s. Als je wéét wat jouw specifieke doelstellingen zijn, kun je bepalen welke bedrijfsmiddelen – de assets – een bijdrage leveren om deze doelen te behalen. Voor een museum zullen naast een optimaal binnenklimaat de brand- en beveiligingsinstallaties belangrijk zijn, om verlies of beschadiging van waardevolle objecten te voorkomen. Voor hotels gaat het naast veiligheid om het comfort van de gasten. In ziekenhuizen draait alles om het om het herstel van de patiënten. Wat al onze klanten gemeen hebben, is het doel beheer en onderhoud met minimaal energieverbruik en tegen minimale kosten te doen.”

Van preventief naar proactief

In nog geen 15 jaar tijd zijn gebouwen getransformeerd van gestapelde stenen naar intelligente infrastructuur, uitgerust met smart sensors en moderne gebouwtechnologie. Dit levert een massa data op. De stap van data uit gebouwen verzamelen naar werken met deze data is de opmaat naar ‘self adaptive buildings’, waarin voorspellend onderhoud de boventoon gaat voeren. Kamp: “Vroeger was het normaal dat een servicemonteur storingen ter plekke kwam verhelpen. Tegenwoordig zijn HVAC-, brandmeld- en beveiligingssystemen op afstand benaderbaar. Door eerst te laten kijken of een storing op afstand kan worden verholpen, kun je sneller reageren. Je bespaart ook reistijd en voorkomt hinder en noodzakelijke begeleiding op locatie. Maar de voordelen strekken nog verder. Waar gebouweigenaren hun installaties traditioneel periodiek preventief laten onderhouden, kunnen ze deze vandaag 24/7 (laten) monitoren. Data uit de installaties worden in de cloud verzameld en geanalyseerd. Algoritmen maken trends en patronen zichtbaar, waardoor je storingen kunt voorspellen en voorkomen dat ze optreden – van preventief naar proactief beheer en onderhoud. Vooral bij storingen die herhaaldelijk optreden is het kostenefficiënter om de achterliggende oorzaak aan te pakken. Prestaties van assets worden transparant zodat je verbetermaatregelen kunt nemen om kosten te besparen en minder energie te verbruiken.”

Verandertraject

Hoe maken bedrijven een start met (digitaal) asset management? Dat kan volgens Kamp op meerdere manieren. “Je hoeft niet alles in één keer in te richten, je kunt het in stappen doen. Bijvoorbeeld door te beginnen met zaken te sorteren en betere onderhoudsprogramma’s of werkprocessen op te stellen. Natuurlijk kun je het ook als een project of programma aanvliegen. Dit is afhankelijk van wat het best bij jouw organisatie past. Het is echter altijd een verandertraject, aangezien je zaken die je vaak tientallen jaren op een bepaalde manier hebt gedaan anders gaat aanpakken.”

Optimale inzet van de assets

De asset management services van Siemens richten zich op ‘system performance’ en ‘asset & energy performance’. Het eerste behelst de beschikbaarheid van systemen, het tweede het gedrag van en de omgang met installatiedelen en de invloed ervan op energieverbruik en beheer- en onderhoudskosten. Beide dragen bij aan een optimale inzet van de assets. Siemens kan bij klanten een passende oplossing implementeren voor zowel ‘system performance’ als ‘asset & energy performance’. Het is aan de klant zelf hoe hij omgaat met de norm voor asset management, de ISO 55000. “Sommige klanten zien deze norm als een bron van inspiratie. Andere gebruiken hem als leidraad. Er zijn zelfs klanten die al geauditeerd of gecertificeerd zijn.”

Techniek en organisatie

Het effect van asset management stijgt naarmate men er meer invulling aan geeft. De basis is een remote connectie om data in de cloud te kunnen verzamelen. Naast techniek spelen ook mensen een rol. “Asset management moet je borgen binnen je organisatie, visie, cultuur, strategie en beleid. Pas als het in het DNA van de organisatie zit, pluk je er maximaal de vruchten van. Dit doe je door rollen, taken en verantwoordelijkheden te definiëren.” Als aanbieder van asset performance services doorloopt Siemens met klanten het gehele proces. “We leveren de techniek, maar adviseren ook op organisatorisch vlak zodat we bij onze klanten de juiste aanspreekpartners hebben. Dat kan een asset manager of de technische dienst zijn, maar ook een asset-eigenaar of -gebruiker. Als de structuur eenmaal staat, kunnen we data uit installaties verzamelen en zo de assets 24/7 monitoren en bewaken. Urgente alarmeringen lossen we op afstand direct op. Niet-urgente gebeurtenissen worden gerapporteerd aan en besproken met de klant om verbetervoorstellen uit te werken. Natuurlijk altijd binnen de kaders van het ontwerp. De bestaande installaties van de klant moeten dit technisch toelaten. Soms zul je een systeem eerst moeten moderniseren om deze stap te kunnen zetten.”

Gefundeerde keuzes

Wanneer de prestaties van assets afnemen, komen er risico’s voor in de plaats. Is er ruimte voor optimalisatie, dan ontstaan kansen. Dit vertaalt zich in kosten en baten. Eenmaal goed ingericht helpt asset management gefundeerde keuzes en afwegingen te maken. “Stel, je hebt een boerderij gekocht waarvan het dak lekt. Dan kun je besluiten niets te doen omdat je de ruimte onder het lek niet gebruikt. Als je wel gaat repareren, kun je dit plaatselijk of grootschalig doen. In het laatste geval kun je wellicht meteen een extra dakraam plaatsen zodat er meer licht binnenvalt. Je kunt de reparatie ook combineren met het aanbrengen van isolatie of het leggen van zonnepanelen. Het is helemaal afhankelijk van wat je zelf wil bereiken. Door je assets continu te monitoren heb je altijd juiste, actuele en volledige informatie. Je ziet wat er gebeurt en kunt op basis hiervan goede keuzes maken. Hoe vaak treedt een storing op? Welke impact heeft dit op de beschikbaarheid van de installatie, het energieverbruik en het welzijn van de gebouwgebruikers? Wat is de beste manier om met deze storing om te gaan en welke maatregelen ga je nemen?”

Succesverhalen

In diverse markten profiteren klanten van Siemens van deze innovatieve aanpak voor beheer en onderhoud. De prestaties van hun installaties verbeteren, er ontstaan optimalisatiekansen en dus baten. In een groot hotel met een hoge energierekening klaagden gasten over het binnenklimaat. Door de prestaties van de HVAC-installatie transparant te maken, werd een oplossing gevonden. “We ontdekten dat de installatie inefficiënt werd gebruikt en niet optimaal werd onderhouden. Dat leidde tot problemen met het binnenklimaat en energieverspilling. Door verbetermaatregelen te nemen, heeft het hotel de energiekosten met 30% verlaagd en zijn gasten weer tevreden.” Op de productiesite van een multinational leidde machinestilstand tot productieverlies en ongenoegen onder de operators. Bepaalde storingen kwamen herhaaldelijk voor, maar de oorzaak werd nooit onderzocht. Siemens bracht 32 verbeterpunten voor energiebeheer en onderhoud aan het licht. Al na twee maanden waren de operationele kosten met 55.000 euro gedaald. Een universiteitscampus kampte met hoge kosten voor preventief onderhoud. Uit analyse bleek dat deze voor 40% HVAC-gerelateerd waren. Nadat de oorzaken in kaart waren gebracht, konden de onderhouds- en beheertaken beter worden ingericht en daalden de kosten en werkdruk. 

Webinars

In juni organiseert Siemens een reeks webinars rond asset management waarvoor we u van harte uitnodigen. Door uw deelname aan één of meerdere webinars komt u te weten hoe monitoring en analyse van data uit uw gebouwen leidt tot inzicht in de gebouwprestaties, risico’s en kansen. We leggen uit hoe u op basis van data uw beheer, en onderhoud en moderniseringen optimaal kunt plannen en onderbouwen. Ook laten we zien hoe we u kunnen ontzorgen door onze 24/7 remote ondersteuning en IT-security.

 

Klik hier voor een overzicht van de data en onderwerpen en om u aan te melden.