IoT-toepassing ‘Safe’ ondersteunt veilige terugkeer naar kantoor

13 augustus 2020

Wereldwijd laten overheden apps ontwikkelen om contacten tussen burgers te traceren en daardoor de verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen. Met ‘Safe’ ontwikkelde Siemens op basis van haar IoT-platform een soortgelijke indoor toepassing voor organisaties. Safe ondersteunt bij een veilige terugkeer naar kantoor, maar vormt tevens de opmaat naar een meer efficiënte en duurzame omgang met gebouwen.

Nu steeds meer mensen voorzichtig weer een aantal dagen per week op kantoor gaan werken, hebben gebouwbeheerders behoefte aan oplossingen om deze terugkeer veilig te laten verlopen. “Uiteindelijk is ieder mens verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag”, aldus Lambert Rigter, Business Development Professional bij Siemens Smart Infrastructure Nederland. “Door er als een schoolmeester bovenop te zitten, gaan mensen vaak géén aangepast gedrag vertonen. Wel kun je als werkgever met behulp van technologie social distancing stimuleren, mensen erop aanspreken en bijsturen als het fout gaat. Dit getuigt van respect voor medewerkers en professionaliteit. Het borgt tevens de reputatie van je bedrijf. Welke CEO wil de krant halen omdat er binnen zijn bedrijf een corona-uitbraak heeft plaatsgevonden?”

Inzicht in gedrag

'Safe' is ontwikkeld als add-on voor het Smart Buildings IoT-platform van Siemens waarmee in gebouwen onder andere de verlichting duurzaam en kostenefficiënt kan worden aangestuurd. Het concept steunt op drie pijlers. Iedere werknemer krijgt een IoT-badge met een uniek ID-nummer. Om de privacy te borgen, zijn voor- en familienaam en andere persoonsgegevens niet aan deze badge gekoppeld. IoT-sensoren in het plafond kunnen de badges, die een bluetooth-signaal uitzenden, traceren. Deze informatie wordt lokaal verwerkt en via de cloud naar de Safe-omgeving gestuurd, waarop HR- en EHS-medewerkers kunnen inloggen. Zij krijgen hierdoor inzicht in de bewegingen van mensen binnen het gebouw: welke badges zijn hoe dicht bij elkaar geweest en hoe lang heeft dit contact geduurd?

Veilig terugkeren

“Gebouwbeheerders kunnen hiermee mensen veilig gebruik laten maken van het gebouw”, aldus Rigter. “Doordat je met IoT-badges werkt, hoef je geen smartphones te gebruiken. Je kunt als bedrijf zelf definiëren wat jij als een relevant ‘contact’ beschouwt. De afstand tussen de badges en de duur van het contact zijn naar eigen inzicht vast te leggen in het systeem. Het platform visualiseert de onderlinge contacten die op de werkvloer plaatsvinden. HR- en EHS-medewerkers zien in een lijst per ID welke contacten er zijn geweest. Meldt een medewerker dat hij besmet is met COVID-19 of in zijn privé-omgeving contact heeft gehad met een besmette persoon, dan kan men onmiddellijk traceren met wie hij de afgelopen tijd op de werkvloer in contact is geweest. Op basis hiervan kan men andere badge-dragers adviseren thuis te blijven of zich te laten testen.”

Privacy geborgd

De oplossing biedt alle ruimte om de privacy te borgen van zowel medewerkers die een (mogelijke) besmetting melden als collega’s met wie ze in contact zijn geweest. Binnen het IoT-platform worden  geen persoonsgegevens verwerkt, maar zijn alleen de ID’s van de badges bekend. Men kan het systeem zo instellen dat de eigen HR-medewerkers alleen een lijst van ID’s zien met detailinformatie over hun contacten op kantoor. HR kan deze lijst desgewenst intern publiceren zodat collega’s op basis van hun badge-ID zien of zij risico hebben gelopen. Men kan er echter ook voor kiezen om persoonlijk contact op te nemen met medewerkers die in contact zijn geweest met een besmette collega. 

Risicoreductie

Om 'Safe' te kunnen gebruiken, hebben organisaties naast IoT-badges voor hun medewerkers ook IoT-sensoren nodig die de signalen van de badges opvangen en doorsturen naar de cloud. Een investering in de gezondheid en daarmee productiviteit van medewerkers. Bovendien krijgt men informatie aangereikt om risico-reducerende maatregelen te nemen. Rigter: “Het platform maakt clusters van mensen zichtbaar. Je ziet op de plattegrond van het gebouw real time hoeveel mensen op welke locaties aanwezig zijn. Hoe bewegen mensen zich door het gebouw? In welke hoeken en ruimten is het druk of dreigt het druk te worden? Op basis van deze informatie kun je het gebruik van de ruimte dagelijks optimaliseren en de veiligheid verhogen. Zijn er bepaalde ruimten die contacten stimuleren  of waarin het aantal contacten snel toeneemt? Dan kun je bijvoorbeeld het maximale aantal mensen in deze ruimten beperken, bureaus verder uit elkaar plaatsen of looproutes veranderen. Je kunt drukbezette ruimten wat vaker laten reinigen of in- en uitgangen aanpassen om mensen gespreid het gebouw te laten betreden en verlaten. Door inzicht te hebben in hun gedrag voorkom je dat gebouwgebruikers ergens blijven hangen en blijf je compliant met de regelgeving.”

Smart Buildings

De basisinvestering in een IoT-platform verdient zich niet alleen terug via het borgen van een veilig en efficiënt ruimtegebruik. Het platform draagt tevens bij aan energie-efficiency en optimaal asset management. Rigter: “Met behulp van IoT-sensoren kun je ruimten alleen verlichten als er mensen aanwezig zijn en zo energie besparen. Om work flows te verbeteren, kun je materieel en andere assets traceren en hun beschikbaarheid verhogen. In onder meer ziekenhuizen, grote industriebedrijven en kantoorcomplexen levert dit al snel meer duurzaamheid, efficiëntie en comfort op. Het gebouw wordt hierbij een belangrijke hoeksteen van de businesscontinuïteit. Wij noemen dit Smart Buildings.”