Modernisatie en verduurzaming van Pivot Park-labs in volle gang

Op de life sciences campus voor farmaceutische innovaties van Pivot Park in Oss worden 135 zuurkasten in laboratoria uitgerust met VAV-regelingen van Siemens. Dit borgt een constante en hoge kwaliteit van de proeven die laboranten in de zuurkasten uitvoeren. Door de koppeling met het Siemens-energiemanagementsysteem Navigator krijgt Pivot Park bovendien inzicht in het energieverbruik per lab, wat kansen biedt om verder te verduurzamen.

Pivot Park verhuurt op haar campus laboratorium- en kantoorruimten met hoogwaardige R&D-faciliteiten, infrastructuur en expertise. Door de modernisering van de zuurkasten in de labs tilt de organisatie de kwaliteit van haar dienstverlening naar een nog hoger niveau. De VAV-regelingen zorgen voor een variabel gestuurde luchtafvoer in de zuurkasten, ingegeven door de stand van het raam. Dit leidt tot een optimale luchtbalans, wat voor laboranten belangrijk is om kwalitatief en veilig proeven te kunnen uitvoeren. Het voorkomt onder meer contaminatie tussen stoffen waardoor proeven kunnen mislukken.

Businesscontinuïteit geborgd

Het aanbrengen van de VAV-regelaars vindt plaats in werkende labs. Dit moet soepel en veilig verlopen om de businesscontinuïteit van de organisaties die er werken te borgen. Siemens heeft daarom eerst, in samenwerking met onafhankelijk adviseur labSC, een pilot met 17 kasten gedaan. De ‘lessons learned’ zijn meegenomen tijdens de grote uitrol, die begin februari van start ging en gefaseerd plaatsvindt. Het project heeft een doorlooptijd van zes maanden, waarbij de R&D-activiteiten in de labs niet mogen worden belemmerd. Ondanks de Covid-19-maatregelen waren er eind juni al 105 zuurkasten voorzien van een VAV-regeling. De werkzaamheden verlopen daarmee volgens planning en uiteraard met extra aandacht voor de veiligheid. Naar verwachting zullen de overige 30 zuurkasten medio juli gemoderniseerd zijn.

Veilig, kwalitatief en duurzaam

Extra kwaliteit en veiligheid zijn echter niet de enige voordelen die het modernisatietraject oplevert. Via het gebouwbeheersysteem integreert Siemens de laboratoria met het energiemanagementsysteem Navigator. Hierdoor kan Pivot Park voortaan het energieverbruik per laboratorium monitoren. Inzicht in het energieverbruik per lab biedt de kans om op individueel niveau met huurders in gesprek te gaan en mogelijke duurzaamheidsstappen te zetten.