Slimme communicatietechnologie ondersteunt bij veilige terugkeer naar kantoor

Duidelijke communicatie over het hygiënebeleid op de werkvloer wordt ontzettend belangrijk nu we  terugkeren naar onze werkplek. Het is ook verstandig om alvast na te denken over een meer duurzame en veilige omgang met gebouwen in de toekomst. De behoefte aan technologie om hierin te ondersteunen is door Covid-19 in een stroomversnelling gekomen. Bij Siemens ligt deze technologie al op de plank.

In 2017 voegde Siemens de Comfy-app toe aan haar portfolio voor Building Technologies. De app communiceert via open standaarden met vele IoT-devices (Internet of Things) in gebouwen, waaronder sensoren en thermostaten. Hierdoor kunnen gebruikers de temperatuur en verlichting in de ruimte afstemmen op hun individuele behoefte.

Doelgericht communiceren

De basismodule van Comfy, die in alle gebouwen onmiddellijk kan worden ingezet, maakt gerichte communicatie mogelijk. Juist dat is belangrijk om veilig terug te kunnen keren naar kantoor. Als werkgever wil men werknemers duidelijk informeren over het Covid-19-beleid. Via de app kan alle relevante informatie direct en real-time worden gedeeld en is men er zeker van dat deze informatie iedereen bereikt. Welke ruimten mogen wel en niet worden benut? Hoe maak je veilig gebruik van vergaderruimten, werkplekken en sanitaire voorzieningen? Waar zijn maskers en desinfectiemiddelen te vinden? Bedrijven met meerdere vestigingen kunnen per locatie specifieke informatie via de app verspreiden. Omgekeerd kunnen medewerkers servicebehoeften doorgeven, wanneer bijvoorbeeld de hand-gel op is of een ruimte gereinigd moet worden.

Veilig ruimtegebruik

Door de Comfy-app te koppelen met bedrijfsinterne systemen kan men deze ook inzetten voor het boeken van werkplekken en vergaderruimten. En zo borgen dat gebouwgebruikers 1,5 meter afstand kunnen houden tot elkaar. Het aantal te boeken werkplekken kan namelijk worden beperkt en ruimten die te klein zijn voor social distancing kunnen op ‘non-bookable’ worden gezet. Verder kan men tussen twee boekingen standaard tijd inplannen voor het reinigen van de ruimte. Met de boekingsbevestiging kan informatie worden meegestuurd over het corona-proof gebruik van de specifieke ruimte. Bestickering van deuren en werkplekken is dan niet nodig.

Real-time bijsturen

Beheerders krijgen via een analysemodule real-time inzicht in het ruimtegebruik waardoor ze tijdig kunnen bijsturen. Bijvoorbeeld wanneer er te veel mensen in een ruimte zitten of personen onnodig door drukbezette ruimten worden geleid. Kortom, een slimme manier om mensen veilig door het gebouw te navigeren. De terugkeer naar kantoor zal waarschijnlijk gefaseerd verlopen. Dit brengt de nodige fluctuatie met zich mee. Voor beheerders is het dan ook belangrijk inzicht te hebben in het daadwerkelijk gebruik van de individuele ruimten.

Laagdrempelig instappen

In het begin zullen veel mensen moeten wennen aan de situatie. Waar werkt een collega vandaag? Thuis of op kantoor? Indien je allebei op kantoor bent, waar kun je elkaar dan veilig ontmoeten voor overleg? De Comfy-app maakt dit inzichtelijk. Door zijn modulaire opbouw kan men laagdrempelig instappen met alleen de communicatiemodule en vervolgens de functionaliteit uitbreiden met de booking-module voor ruimten, werkplekken of parkeerplekken. Om zo stapsgewijs toe te werken naar een slimme, veilige en efficiënte omgang met de ruimte in en rondom het gebouw.

Langetermijnvisie

De coronacrisis kan worden benut om na te denken over ons toekomstige gebouwgebruik. Mogelijk gaan we weer van open kantoortuinen naar meer kleinschalige of zelfs individuele werkplekken. De technologie om hierin te ondersteunen ligt al op de plank. Met de Comfy-app is het nu al niet meer nodig een ‘verboden toegang’-sticker op deuren te plakken. Daar heeft men niet eens een IoT-sensor voor nodig. Als men die wel aanbrengt, om bijvoorbeeld de mensen te tellen die een pand betreden of verlaten, kan men bij het bereiken van de limiet automatisch aan medewerkers doorgeven dat de ruimte vol is. Net als in een parkeergarage. Dit geeft mensen ook een veilig gevoel, wat de productiviteit bevordert. 

Slimme integratie

Apps voor kantooromgevingen zijn inmiddels in groten getale verkrijgbaar. Uniek aan Comfy is de onderliggende integratiegedachte. In een gebouw zit bijvoorbeeld ook een klimaatsysteem voor het regelen van de temperatuur en luchtvochtigheid. Hoe mooi zou het zijn om via Comfy een energiebesparing te realiseren? Als blijkt dat de meeste gebruikers via hun app de temperatuur op hun werkplek verlagen, kan men wellicht de standaardtemperatuur in het pand lager instellen. Door zowel de gebruikerskant als de installaties in het gebouw interactief en dynamisch te maken, tilt Siemens het comfort, de veiligheid en duurzaamheid in gebouwen naar een hoger plan. Siemens levert onder de naam ‘Enlighted’ IoT-sensoren die communiceren met Comfy, om onder meer de ruimtebezetting te monitoren. Deze draadloze technologie is zonder hak- en breekwerk aan te brengen. Bijkomende servercapaciteit is niet nodig, want de intelligentie loopt via internet en zit in de datacenters van Comfy en Enlighted.

Showcases en pilots

Op het hoofdkantoor van Siemens Smart Infrastructure in het Zwitserse Zug wordt de Comfy- en Enlighted functionaliteit al volop benut en verder ontwikkeld. Daarnaast implementeren in heel Europa bedrijven en zorginstellingen deze technologie. Ook grote organisaties in Nederland gaan op  deze wijze het comfort van werknemers verhogen. De app zal hun dagelijkse zoektocht naar parkeerplaatsen, pendeldiensten, werplekken of restauratiemogelijkheden drastisch reduceren. In het ziekenhuis van Luzern (Zwitserland) vond een pilot plaats met Enlighted IoT-sensoren voor het lokaliseren van mensen en beweegbare assets in technische ruimten en op zorgafdelingen. Via RFID-tags op medische transportkarretjes en andere mobiele apparatuur en badges met sensoren voor het zorgpersoneel zijn hun bewegingen in kaart gebracht. Op basis hiervan kon men zelfs in de kleinste ruimten de materieel- en personeelsstromen optimaliseren. Het ziekenhuis gaat de technologie inzetten in haar nieuwbouw waarvoor volgend jaar de eerste paal de grond in gaat.

 

Benieuwd wat het Comfy- en/of Enlighted-platform voor uw gebouw kan betekenen en hoe u nu al snel gebruik kunt maken van de basisfunctionaliteit? Neem contact op met Paul de Backker via Paul.de.backker@siemens.com