Temperatuurdetectiecamera’s: veilig heropstarten na corona-lockdown

Nu de verspreiding van COVID-19 afneemt, worden de coronamaatregelen geleidelijk aan versoepeld. Opent uw organisatie binnenkort weer de deuren voor medewerkers, klanten en partners? Thermische camera’s voor het meten van de huidtemperatuur ondersteunen bij het veilig en verantwoord heropstarten van uw bedrijfsactiviteiten.

Toezichthouders en bedrijven zijn op zoek naar oplossingen om de gezondheid van mensen ook na het versoepelen van de coronamaatregelen optimaal te beschermen. Het meten van de huidtemperatuur met een thermische camera is een zinvolle manier om vast te stellen of er eventueel sprake is van een verhoogde lichaamstemperatuur. Koortsdetectiecamera’s voor het screenen van grote groepen mensen meten over het algemeen de temperatuur van het voorhoofd. Deze is echter sterk afhankelijk van externe omstandigheden: bij regen koelt ons voorhoofd snel af, terwijl het bij zonneschijn al gauw warm aanvoelt.

 

Individuele meting

De thermische camera’s die Siemens toepast in haar oplossingen meten de temperatuur tussen de ogen, een plekje dat minder gevoelig is voor invloeden van buitenaf. Om een nauwkeurige meting te doen, is het belangrijk dat mensen individueel een kort moment stilstaan voor de camera. Deze methode kost weliswaar iets meer tijd, maar de betrouwbaarheid van de resultaten is doorslaggevend voor de technologiekeuze. De camera’s kunnen veilig op afstand worden bediend.

Verhoging altijd verifiëren

De thermische camera’s kunnen geenszins vaststellen of mensen COVID-19 onder de leden hebben. Ook is de gemeten huidtemperatuur slechts een indicatie van de werkelijke lichaamstemperatuur. Wordt een verhoging vastgesteld, dan geeft de camera een alarm. Vervolgens dient de meting altijd geverifieerd te worden met behulp van een medisch meetinstrument. Op basis hiervan kan de betrokken persoon al dan niet de toegang tot het pand worden ontzegd of kan men andere maatregelen nemen.

Drie varianten

Siemens biedt de thermische camera’s aan in drie varianten. De eenvoudigste optie is een handscanner waarbij mensen dichter bij de camera moeten staan om een nauwkeurige meting te krijgen. Verder is er een stand alone-opstelling met separaat bedienstation, die snel en eenvoudig kan worden opgesteld in bijvoorbeeld de toegangshal van organisaties. De derde variant kan volledig geïntegreerd worden met andere gebouwtechnologie (van verschillende fabrikaten). Denk aan toegangscontrole, videobewaking, maar ook analysesystemen om mensen te tellen. De warmtedetectie is dan een onderdeel van een toegangscontrole- en detectieproces. Siemens levert niet alleen de camera’s, maar kan ook meedenken over het gehele proces dat ingericht moet worden bij de toepassing van dergelijke technologie.

Bewezen technologie

De thermische camera’s zijn eerder ingezet tijdens de SARS- en MERS-uitbraak. Ze zijn goedgekeurd door de Food and Drug Administration (FDA). Binnen de aangeboden oplossing adviseert Siemens ze alleen voor indoor-gebruik en individuele metingen, maar het concern onderzoekt en test momenteel ook betrouwbare outdoor-oplossingen. Als aanbieder van totaaloplossingen levert Siemens naast de  thermische camera’s ook andere technologie om de gezondheid van mensen binnen gebouwen te beschermen. Daaronder intelligente HVAC-toepassingen voor het regelen van het binnenklimaat en oplossingen om systemen op afstand te bedienen. Naast apparatuur verstrekt Siemens advies over een veilige inrichting van (de toegang tot) gebouwen en de integratie van verschillende technologieën. Dankzij de brede after sales-dienstverlening blijft de technologie ook na de inbedrijfstelling feilloos werken.

Duurzame investering

Thermische camera’s behouden ook na de coronacrisis hun waarde bij het voorkomen van ziekteverspreiding binnen gebouwen. Jaarlijks worden veel mensen getroffen door de gewone griep. Thuisblijven en uitzieken is bij koorts nog steeds de meest verantwoorde oplossing om de eigen gezondheid en die van anderen te beschermen. Om dit gedrag te stimuleren onderzoekt Siemens op vraag van klanten de koppeling tussen thermische camera’s en toegangscontrolesystemen, waardoor automatische toegang (tijdelijk) geweigerd kan worden bij het vaststellen van een mogelijk verhoogde temperatuur.

Privacy

De omgang met persoonlijke gegevens is gebonden aan strenge regelgeving. Dit geldt helemaal voor gezondheidsdata, waarvan de lichaamstemperatuur een voorbeeld is. Ondanks de Europees ingevoerde GDPR kan regelgeving rond onder meer het opslaan en verwerken van deze gegevens binnen Europa per land verschillen. Siemens adviseert u graag over de regelgeving die op uw organisatie van toepassing is.