“De energietransitie blijft een complex speelveld”

18 juli 2022

Een zuinige, gebalanceerde energiehuishouding in gebouwen wordt steeds belangrijker. Dit begint bij het verkrijgen van inzicht in het energieverbruik. Om vervolgens aan energiemanagement te gaan doen, is meer nodig dan het plaatsen van energiemeters en moeten bedrijven behalve technische ook strategische keuzes maken.

“Energiemanagement betekent dat je data over je energieverbruik slim gebruikt”, zegt Gert ter Maaten, business unit manager utiliteit bij system integrator Leertouwer in Barneveld, partner van Siemens voor energiemanagement. “Hiervoor zijn integrale oplossingen nodig. In BREEAM-panden, die aan hoge energie-eisen moeten voldoen, gebruiken wij SENTRON Powermanager van Siemens om data uit verschillende installaties en componenten te verzamelen, visualiseren en analyseren. We kunnen hiermee ook aan lekdetectie doen en daarmee snel de stille verbruikers lokaliseren.”

Energiebewustzijn groeit

Het managen van energiestromen binnen gebouwen is niet meer vrijblijvend. Zo moeten kantoorgebouwen vanaf 2023 voldoen aan energielabel C. Ook industriële bedrijven zijn bij wet verplicht inzage te bieden in hun energieverbruik en in de maatregelen die ze nemen om energie-efficiënter te worden. Als gevolg hiervan wordt Leertouwer zowel vanuit de industrie als de utiliteitsbouw steeds vaker benaderd voor energieprojecten. “Maar soms moeten we het bewustzijn bij klanten nog even triggeren”, aldus Ter Maaten. “Energie wordt schaarser en duurder, en we willen allemaal dat onze kinderen verder kunnen met de aardbol. Wat zijn je strategische doelstellingen op dit gebied?”

Alleen met een app ga je de energietransitie niet realiseren. Om echt stappen te zetten, moet je systemen duurzaam kunnen koppelen en blijven uitbreiden. 
Gert ter Maaten, business unit manager utiliteit bij system integrator Leertouwer

Opschaalbaar

De wijze waarop Leertouwer het vraagstuk aanvliegt is per gebouw verschillend. “Voor sommige opdrachtgevers zetten we alles in één keer neer, andere beginnen klein en breiden stapsgewijs uit. Specifieke producten zijn van ondergeschikt belang. Waar het om gaat, is wat de klant van energiemanagement verwacht. Het mooie aan het Siemens-portfolio voor energiemonitoring en -management is de breedte en kwaliteit: van vermogensinstallaties en andere hardwarecomponenten tot software om data te analyseren. En het is allemaal opschaalbaar.”

Integrale oplossingen

Leertouwer is de eerste en vooralsnog enige partner voor energiemanagement van Siemens in Nederland. Om een goede invulling aan dit partnership te kunnen geven, heeft het bedrijf verschillende disciplines en competenties in huis: IT, energietechniek, hard- en software engineers, enz. Ter Maaten: “Bovenal vinden wij het als system integrator mooi om dingen aan elkaar te koppelen en nieuwe energietechnieken te integreren in de gebouwsystemen die we al jaren realiseren. Je wil immers geen losse systemen voor klimaatregeling, brandveiligheid, toegangscontrole, energiemanagement enz. Wij realiseren dus altijd integrale oplossingen. Daarbij gebruiken we ook de apps die Siemens aanbiedt om systemen snel in bedrijf te stellen.”

Technologie van de toekomst

Als installatie- en kennispartner op energiegebied sorteert Leertouwer continu voor op de technologie van de toekomst. Een uitdagende oefening. “We zijn met ontwikkelingen bezig waarvan we nu nog niet exact weten hoe ze gaan lopen. Het gaat niet alleen om technologie, maar ook om strategische keuzes die bedrijven moeten maken. Alleen met een app ga je de energietransitie niet realiseren. Om echt stappen te zetten, moet je systemen duurzaam kunnen koppelen en blijven uitbreiden. Waar sta je vandaag met je bedrijf? Waar wil je over 5 tot 10 jaar staan? Welke systemen kunnen die groei faciliteren? Over dergelijke vraagstukken gaan wij met onze klanten in gesprek. Dit vereist dat we voorop blijven lopen in kennis. We hebben bij Siemens in Regensburg een opleiding energiemanagement gevolgd. Bij elke nieuwe update van de software zorgt Siemens ervoor dat ook onze kennis een update krijgt. Verder hebben we een training gekregen over het functioneel toepassen van de producten uit het energieportfolio.”

Complex speelveld

Siemens en Leertouwer zijn continu in gesprek over allerlei ontwikkelingen. Ter Maaten: “De markt verandert snel en niet altijd zoals je op voorhand had bedacht. We weten al jaren dat kantoorpanden in 2023 een energielabel C moeten hebben, maar we komen er nu achter dat ons hoogspanningsnet geen ruimte meer biedt voor nieuwe of zwaardere bedrijfsaansluitingen. Anderzijds heeft de technologie om lokaal energie op te wekken en op te slaan niet stilgestaan. Dus de ingezette lijn van ons klopte wel. Maar energietransitie blijft een complex speelveld. Samen met Siemens hebben we voldoende denkcapaciteit in huis waar onze opdrachtgevers op kunnen rekenen bij het oplossen van  dergelijke vraagstukken.”