Slimme meter maakt laadpaal efficiënter

5 april 2022

Het aantal laadpalen voor elektrische auto’s in de openbare ruimte, op bedrijventerreinen en particuliere grond groeit hard. Door te kiezen voor intelligente meters creëren producenten van laadpalen meer efficiëntie voor gebruikers. Siemens heeft hiervoor een breed portfolio aan oplossingen.

Met technologie om de energiebehoefte, het energieverbruik en de energiekwaliteit inzichtelijk te maken, speelt Siemens al jaren in op de energietransitie. PAC-energiemeters zijn hier een voorbeeld van. Deze registreren naast het energieverbruik ook stroomsterkten en harmonische vervuiling. Men kan ook spanningsdips terugkijken om de energieverdeling in gebouwen te optimaliseren. Onder meer producenten van laadpalen (AC) gebruiken PAC-meters in hun producten. “Wij zitten al langer in deze groeimarkt en bieden een breed, betrouwbaar portfolio aan”, zegt portfolioconsultant Ivar Vinkenborg.

Besparen op laadkosten

De integratie van een PAC-meter in een laadpaal maakt het mogelijk om het laadproces bij te sturen en aan load balancing te doen. Bijvoorbeeld door de meter zo in te stellen dat auto’s alleen kunnen opladen wanneer de zonnepanelen voldoende energie opwekken. Consumenten en bedrijven kunnen hierdoor auto’s opladen met zelfopgewekte, groene energie en besparen op de laadkosten. De meters maken de maximale laadcapaciteit inzichtelijk. Dit alles geeft meer grip op het energieverbruik. Via een app of een online dashboard heeft men real time inzicht in het laadproces en de laadkosten. Vinkenborg: “We hebben ook MID-gecertificeerde meters waarmee je het geregistreerde aantal kWh mag gebruiken voor registraties en verrekeningen.”

Hardloper in digitalisering

“Onze kracht ligt in het aanbieden van totaaloplossingen”, vult productmanager Willem Batenburg aan. “Je koopt niet alleen een kilowattuurmeter, maar ook alle service daaromheen. Achter het product staat een team dat bij problemen direct ondersteuning biedt.” Vinkenborg: “Daarnaast zijn we hardloper in digitalisering. Onze meters kunnen gekoppeld worden met bovenliggende systemen. Je kunt ze op afstand uitlezen en rapportages maken waarop je als bedrijf je KPI’s kunt afstemmen.” 

Toekomstgericht

Door het plaatsen van slimme meters blijft men voldoen aan de wet- en regelgeving. Zo is het verkrijgen van een energielabel voor kantoorpanden tegenwoordig gekoppeld aan het inzichtelijk maken van het energieverbruik en maatregelen om de energie-efficiëntie te verhogen. “Wet- en regelgeving wordt steeds strenger”, zegt Vinkenborg. “Slimme meters zorgen ervoor dat je compliant blijft. Ook borgen ze in tijden van een groeiend aantal decentrale energiebronnen de stabiliteit van onze energie-infrastructuur. Het op meerdere punten kunnen bemeteren wordt steeds belangrijker.”