“Verzekeraar kijkt steeds strenger naar preventie tegen brand”

19 november 2020

Door de groeiende aandacht van verzekeraars voor preventie krijgen veel bedrijven het moeilijk om zich te verzekeren tegen brand- en bedrijfsschade. Via het online risico- en preventieplatform ARI neemt Aon klanten in het midden- en kleinbedrijf mee in de preventiemaatregelen die ze kunnen nemen om risico’s te verminderen. Een voorbeeld hiervan is vlamboogbeveiliging. De nummer-1 oorzaak van branden zijn dan ook problemen in de elektrische installatie.

Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar, die zaken doet met alle grote verzekeringsmaatschappijen, merkt Aon dat het moeilijker wordt voor bedrijven om hun risico’s te verzekeren. Premies stijgen en verzekeraars sluiten steeds meer risico’s uit. Dit komt onder andere door klimaatverandering en de hiermee gepaard gaande hoge schadebedragen, geopolitieke ontwikkelingen en de vermindering van het aantal aanbieders door fusies van verzekeraars. Eenvoudig gezegd: verzekeraars betalen meer schades uit dan dat ze aan premie binnen krijgen. Daarom scherpen ze hun eisen aan preventie aan. De accountmanagers van Aon drukken klanten op het hart ervoor te zorgen dat de basis goed op orde is. Goede preventie betaalt zich terug.

Top-3 brandoorzaken

‘De basis op orde hebben’ betekent onder meer dat het risico op brandschade zoveel mogelijk wordt ingedamd. De top-3 brandoorzaken zijn elektrische installaties, brandstichting en menselijk handelen. “Met netheid en hygiëne op de werkvloer en goede voorlichting van je personeel kom je al een heel eind”, aldus Jordy Otten, Manager Risk Tooling & Digital Strategy bij Aon. “Maar je moet ook regelmatig de elektrische installaties laten inspecteren. Een slechte verbinding of verweerde kabel kan al tot brand leiden.”

Regelmatige inspectie

In veel polissen is regelmatige inspectie van elektrische installaties opgenomen als preventiemaatregel/clausule met verhoogd eigen risico. Toch worden keuringen niet altijd (tijdig) uitgevoerd of worden vastgestelde gebreken niet verholpen. Volgens Otten zijn bedrijven zich vaak onvoldoende bewust van de risico’s die zij lopen. “Als ondernemer ben je volop bezig met je eigen bedrijf. Misschien denk je: ‘Mij overkomt dit niet.’ Verder leeft nog sterk het idee dat elektrische installaties statisch zijn, terwijl ze juist een van de meest dynamische onderdelen vormen binnen een bedrijf. Ze moeten goed worden afgestemd op de bedrijfsactiviteiten, en die veranderen in de loop der jaren. Installaties uit de jaren tachtig matchen vaak niet meer met de huidige activiteiten. Daar maken we onze klanten van bewust. Per slot van rekening gaat het om de continuïteit van hun bedrijf.”

De norm is de bottom line, maar afhankelijk van de situatie kan het verstandig zijn iets extra’s te doen.
Jordy Otten, Manager Risk Tooling & Digital Strategy bij Aon

Dominosteentjes

Aon adviseert klanten gedegen technologie te gebruiken. “Een brand ontstaat nooit vanuit het niets, maar is een opeenvolging van verschillende zaken, waaronder slecht functionerende componenten of overbelasting. Opeens gaan de dominosteentjes vallen. Die keten moet je kunnen onderbreken door preventieve maatregelen. Naast regelmatige inspecties kunnen dit beveiligingscomponenten zijn. Een veel voorkomende brandoorzaak zijn vlambogen, kleine vonkjes die ontstaan door beknelde, slechts aangesloten of beschadigde kabels. In omgevingen met verouderde bekabeling en brandbaar materiaal vormt dit een extra risico. Denk aan historische gebouwen. In Duitsland en de Verenigde Staten is vlamboogbeveiliging verplicht, maar in Nederland staat het als aanbeveling in de NEN 1010. Persoonlijk ben ik van mening dat men het ook in ons land zou moeten verplichten, net als een aardschakelaar.”

Brandbeveiliging maatwerk

Waarbij normen volgens Otten niet alles zeggen over het daadwerkelijke beveiligingsniveau tegen brand. “Voldoen aan de NEN 1010 is eigenlijk het minimale wat je moet borgen. Maar brandbeveiliging is maatwerk, waarbij je onder meer moet kijken naar de brandbaarheid van je bedrijfsomgeving. In bedrijven met veel brandbaar materiaal kan een beginnende brand grote gevolgen hebben. Ook in omgevingen met minder zelfredzame personen is extra aandacht voor brandveiligheid geen overbodige luxe. De norm is de bottom line, maar afhankelijk van de situatie kan het verstandig zijn iets extra’s te doen. Vlamboogbeveiliging is daar een voorbeeld van. Door dezelfde risicobril moet je ook naar aardlekschakelaars kijken. Stel, je hebt één aardlekschakelaar voor vier groepen. Als die eruit ligt, staan alle groepen stil. Maar wat zit er eigenlijk achter die groepen? Als een hele afdeling in één klap tot stilstand komt, kun je beter voor elke groep apart een aardlekschakelaar te hebben. Dat kost iets meer, maar neemt veel risico weg.”

Erkend installateur

Aon adviseert voor de aanleg, inspectie en uitbreiding van elektrische installaties altijd een erkend installateur en inspectiebedrijf in te schakelen, die de specifieke risico’s van het bedrijf kan inschatten. “In stoffige omgevingen moet je wellicht de elektrische installatie wat vaker laten inspecteren. Een deskundige kan 95% van de risico’s gewoon zien. Denk aan verkleuringen of afwijkingen. Hij heeft ook verstand van ontstekingsmechanismen: hoe wordt brand veroorzaakt? Scios Scope 10 gecertificeerde bedrijven zijn inspectiebedrijven die ruime ervaringen hebben met het beoordelen van brandrisico’s van elektrisch materieel.

Grote financiële gevolgen

Uit eigen onderzoek bleek dat 65% van bedrijven niet of niet geheel voldoen aan de eisen uit de polis. Wat, bij schade ertoe kan leiden dat een schade niet of slechts gedeeltelijk wordt vergoed. Dit kan grote financiële gevolgen hebben voor een bedrijf. Daarom lanceerde Aon onlangs ARI: Aon Risk Insight. “Via dit online platform tonen we klanten op een geautomatiseerde manier welke risico’s zij lopen en welke preventiemaatregelen ze kunnen nemen. We leggen ook helder het belang uit van preventiemaatregelen.” Via ARI stuurt Aon reminders naar klanten over specifieke preventieve maatregelen die ze binnenkort moeten nemen of die al over datum zijn.

Helder informeren

Technologieleveranciers krijgen van Otten de tip voldoende aan informatievoorziening te doen richting eindgebruikers en installateurs. “Breng de toegevoegde waarde van je producten helder onder woorden”, luidt zijn advies. “Die is vaak groter dan de eindgebruiker in eerste instantie denkt. Als productiebedrijf kun je wel verzekerd zijn voor materiële schade door brand, maar als je na een brand je klanten maandenlang niet kunt bedienen, krijg je ze wellicht nooit meer terug. Hierdoor zien wij helaas vaak geruime tijd nadat een brand heeft gewoed bedrijven alsnog failliet gaan…”

 

Kijk hier voor meer informatie over de vlamboogtechnologie of neem contact op met Dogus Avan: dogus.avan@siemens.com of 06-12412132