Bremerhaven wordt energieneutraal met slimme Energy Twin

De haven van Bremen wil energieneutraal worden. Maar hoe pak je dit aan? Met behulp van simulatiesoftware van Siemens koppelt Bremenports elektriciteits-, warmte- en mobiliteitsnetten in het havengebied aan elkaar en implementeert virtueel nieuwe technologieën voor hernieuwbare energie.

Met een containeroverslag van circa 5,4 miljoen TEU (Twenty Foot Equivalent Unit) per jaar is Bremerhaven de vierde grootste haven van Europa. Hij is een belangrijke hub voor de automobielindustrie en bouwt ook zijn positie in de offshore windindustrie gestaag verder uit. De haven heeft zich tot doel gesteld op termijn volledig energieneutraal te worden en werkt mee aan het project SHARC (Smart Harbor Application Concept for the Integration of Renewable Energies).

Slimme simulatiesoftware

Bij SHARC zijn naast Siemens zes partijen uit onderzoek en industrie betrokken. Samen ontwikkelen ze concepten voor duurzaam energiemanagement in havens. Met behulp van de simulatiesoftware Power System Simulator for Distributed Energy (PSS®-DE) van Siemens worden elektriciteits-, warmte- en mobiliteitsnetwerken in het havengebied met elkaar verbonden. Ook worden nieuwe technologieën geïmplementeerd voor hernieuwbare energie. Het Duitse ministerie van Economische Zaken ondersteunt het project.

Inzicht in investeringen

De software helpt scenario’s te simuleren en op basis van de data slimme investeringsbeslissingen te nemen. Ook de terugverdientijd van de investering, de CO2-besparing en de elektriciteitskosten worden berekend. Siemens heeft de software onlangs verder doorontwikkeld en uitgebreid. Hierdoor kan een gedetailleerde virtual twin worden gemaakt van een energiesysteem, bestaande uit thermische, elektrische en waterstoftechnologie. Gebruikers kunnen diverse scenario’s maken en hun effect op het energieverbruik, het milieu, de CO2-uitstoot en de kosten in kaart brengen. Dit biedt waardevolle inzichten in de financiële en ecologische voordelen en helpt kanten om te beslissen hoe ze in hun energiesystemen willen investeren.

Succesverhaal

Een eerdere versie van de software is succesvol ingezet door het Algonquin College in Canada. De universiteit wil in 2042 volledig energieneutraal zijn. Ze heeft met behulp van de software haar jaarlijkse energiekosten met 3 ,2 miljoen Canadese Dollar kunnen reduceren.