Coronapandemie: een nieuwe impuls voor de energietransitie?

Wereldwijd leidt COVID-19 op diverse terreinen tot grote veranderingen. De pandemie heeft ook gevolgen voor de energietransitie. Econoom en journalist Daniel Whitaker beschrijft hoe onze houding ten aanzien van de klimaatverandering wordt beïnvloed.

Als gevolg van de coronamaatregelen kregen al zo’n twee miljard mensen te maken met beperkingen of alleszins veranderingen in hun dagelijks leven. Van volledige quarantaine tot werken en leren vanuit huis. Vergaderingen en andere activiteiten waarvoor we ons vroeger moesten verplaatsen, vinden online plaats. Volgens Fatih Birol, directeur van het Internationaal Energieagentschap (IEA), maakt COVID-19 zichtbaar hoe afhankelijk we zijn van elektriciteit. Deze afhankelijkheid zal de komende jaren alleen maar toenemen. Grote sectoren zoals de industrie en transportwereld maken steeds minder gebruik van fossiele energie. De vraag naar fossiele brandstoffen, en daarmee ook de CO2-uitstoot, is door de coronapandemie wereldwijd sterk afgenomen. De prijzen voor ruwe olie zijn gekelderd. Tegelijkertijd dreigen door de crisis projecten rond het duurzaam opwekken van energie vertraging op te lopen. Hoe gaat het verder met de energietransitie? Veel hangt af van hoe investeerders en overheden op de pandemie reageren.

Duurzaam economisch herstel

Het IEA heeft overheden opgeroepen de energietransitie niet uit het oog te verliezen, maar juist centraal te stellen in hun economische herstelprogramma’s. Het ontwikkelen, implementeren en integreren van duurzame energietechnologie leidt tot werkgelegenheid. Europees Commissaris voor Energie Kadri Simson reageerde hierop met de boodschap dat alle leiders van de 27 EU-landen de energietransitie als een van de kernthema’s meenemen in hun economische maatregelenpakketten.

Investeringen in renewables

Wereldwijd is het energieverbruik door COVID-19 fors afgenomen. Landen die al in zonne- en windenergie hebben geïnvesteerd zijn hierdoor minder afhankelijk geworden van fossiele energie. Maar zon en wind leveren niet constant dezelfde hoeveel energie. Onze elektriciteitsnetten moeten flexibel genoeg zijn om hiermee om te kunnen gaan en een veilige, betrouwbare stroomvoorziening te borgen.

Positieve impuls?

Met het versoepelen van de coronamaatregelen zullen we wellicht weer meer energie gaan verbruiken. Diverse overheden willen juist nu de ontwikkeling van duurzame energietechnologie extra stimuleren. Het toewerken naar een schonere planeet werd de afgelopen jaren door een groeiend aantal mensen ondersteund. Zal dit ook zo blijven, nu door corona al veel banen verdwenen zijn of verloren dreigen te gaan? Zowel de positieve als negatieve gevolgen van de pandemie zullen nog lang voelbaar zijn. Wellicht, en laat het hopen, brengt ze de energietransitie in een stroomversnelling.

 

Lees hier het volledige artikel in het Engels